Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Reicher, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9946-888X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 50961613400

PBN: 5e709207878c28a04738ed76

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : katalog otworów wiertniczych i studni głębinowych w utworach kredy dolnej i jury dolnej na Niżu PolskimAtlas of the geothermal waters of Polish Lowland. Early jurassic and early cretaceous reservoirs : catalogue of boreholes and deep wells drilled in early cretaceous and early jurassic formations of the Polish Lowland / red. Wojciech GÓRECKI, przy współpracy Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK ; aut. Beata REICHER, Zdzisław Jarosz ; Instytut Surowców Energetycznych AGH w Krakowie. — [Kraków : Instytut Surowców Energetycznych AGH], [1990]. — [44] s.. — (CPBR 5.2 : Ciepłownictwo i Systemy Ciepłownicze. Kierunek 5 : Wykorzystanie Ciepła Wód Geotermalnych). — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Carboniferous petroleum system of the Fore-Sudetic monocline (southwestern Poland) / Dariusz BOTOR, Bartosz PAPIERNIK, Wojciech GÓRECKI, Paweł KOSAKOWSKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Grzegorz MACHOWSKI // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka systemu naftowego młodszego paleozoiku rowu lubelskiego w świetle wyników modelowań parametrów petrofizycznychPetroleum play of the Upper Palaeozoic deposits in the Lublin Trough according to the results of modelling of petrophysical parameters / Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 9, s. 797–798. — Bibliogr. s. 798

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dwuwymiarowe modele termicznego przeobrażenia materii organicznej i ekspulsji węglowodorów w transgranicznej strefie Karpat polsko-ukraińskichTwo-dimensional models of the organic-matter thermal transformation and hydrocarbon expulsion in the transfrontier zone of the Polish and Ukrainian Carpathians / Tomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Beata REICHER, Urszula Baran, Paweł KOSAKOWSKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Monika SZCZYGIEŁ, Aurelia ZAJĄC, Izabela Zych // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo– i gazonośności wschodniej części Karpat polskich, s. 191-222. — Bibliogr. s. 217–221, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-04-1/Geologia_2009_4-1_07.pdf

 • słowa kluczowe: modele paleotermiczne, ekspulsja węglowodorów, Karpaty zewnętrzne, roponośność serii fliszowych, gazonośność serii fliszowych

  keywords: Outer Carpathians, hydrocarbon expulsion, paleothermal models, oil- and gas-productivity of flysch series

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Estymacja czasu interwałowego z profilowań geofizyki otworowej metodą sieci neuronowychEstimation of interval times from geophysical logs with the use of the neural network method / Irena Gąsior, Beata Reicher // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2014 R. 70 nr 11, s. 765–770. — Bibliogr. s. 770

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, TOC, starszy paleozoik, CARBOLOG

  keywords: neural networks, Lower Palaeozoic, TOC (Total Organic Carbon), CARBOLOG method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Hydrocarbon potential of the Carboniferous – Lower Permian Total Petroleum System in the Polish part of the SPB / W. GÓRECKI, B. PAPIERNIK, T. MAĆKOWSKI, B. REICHER, D. BOTOR, W. BURZEWSKI, G. MACHOWSKI // W: Vienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — e-ISBN: 978-90-73834-12-5. — S. [1–5], P298. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Identyfikacja pakietów piaskowcowych poziomu {\em Paradoxides paradoxissimus} kambru środkowego w świetle interpretacji danych sejsmicznych w rejonie Łeba-Żarnowiec[Identification of sandstone packages in the {\it Paradoxides paradoxissimus} horizon of the Middle Cambrian in the light of seismic-data interpretation in the Łeba-Żarnowiec area] / Beata REICHER // W: Problems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7\textsuperscript{th}, 2003 and April 1\textsuperscript{th}, 2005 / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 115–117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Identyfikacja pułapek niestrukturalnych w utworach miocenu autochtonicznego w rejonie Radymna na podstawie danych sejsmicznych i profilowań geofizyki wiertniczej[Prospecting for lithologic-structural traps in the autochthonous Miocene strata in the area of Radymno] / Wojciech GÓRECKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Henryk Trygar // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 203–211. — Bibliogr. s. 210–211. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004 : [materiały z konferencji] / ed. Wojciech Górecki ; Geosynoptics Society “GEOS”. — Cracow : GS “GEOS”, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Joint interpretation of seismic and MT data beneath the Polish Carpathians overthrust / W. GÓRECKI, M. STEFANIUK, T. MAĆKOWSKI, B. REICHER, K. K. Sliz, A. Maksym, J. Siupik // W: EAGE [Dokument elektroniczny] : Paris 2004 : sharing the earth : 66\textsuperscript{th} EAGE [European Association of Geoscientists & Engineers] conference & exhibition : 7–10 June 2004, Paris : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands : EAGE], [2004]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–4, P325. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Abstracts”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Jubileusz 15-lecia Towarzystwa Geosynoptyków „GEOS”Fifteenth anniversary of the Geosynoptics Society „GEOS” / Beata REICHER, Roman SEMYRKA // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 229–235. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Jubileusz 20-lecia Towarzystwa Geosynoptyków „GEOS” – podsumowanie działalności w latach 1986–2006[20th anniversary of the Geosynoptics Society “GEOS”, recapitulation of the activity in the years 1986–2006] / Wojciech GÓRECKI, Beata REICHER, Roman SEMYRKA // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2006 vol. 10 wyd. spec., s. 9–18. — 20 lat Towarzystwa Geosynoptyków GEOS : Kraków 1986–2006 = 20th anniversary of the Geosynoptics Society “GEOS” : Cracow 1986–2006 : Kraków, 17 listopada 2006 r. / kom. red. Natalia Górecka, Aleksandra Lange, Jolanta Raczyńska. — Kraków : Towarzystwo Geosynoptyków „GEOS”, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Korelacja mioceńskich horyzontów w strefie Drohobyczka–Rączyna–Skopów we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego na podstawie profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki 2DMiocene horizons correlation in Drohobyczka–Rączna–Skoczów region in the East part of the Carpathian foredeep on the basis of well logs and 2D seismics = Korelâciâ miocenovyh gorizontov v zone Drogobyčko–Rončyna–Skopov v vostočnoj časti Prikarpatskoj vpadiny na osnove dannyh geofizičeskogo karotaža i sejsmiki 2D / Jadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK, Maria BAŁA, Beata REICHER, Tomasz MAĆKOWSKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2004 R. 60 nr 3, s. 145–155. — Bibliogr. s. 155

 • słowa kluczowe: geofizyka otworowa, Zapadlisko Przedkarpackie i Karpaty, sejsmika 2D

  keywords: Carpathian Foredeep, 2D seismics, well logs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Model geofizyczny struktury GolceA geophysical model of the Golce tectonic structure / Tomasz MAĆKOWSKI, Michał STEFANIUK, Beata REICHER, Wojciech GÓRECKI, Aurelia ZAJĄC // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — S. 213–217. — Bibliogr. s. 216, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelling of the hydrocarbon generation and migration for late Paleozoic formation – Western Pomerania, North Poland / Wojciech GÓRECKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER // W: EAGE 58th conference and technical exhibition : Amsterdam, The Netherlands, 3–7 June 1996 : oral and poster presentations : EAGE Petroleum Division and 17th European Formation Evaluation Symposium (SPWLA): extended abstracts book, Vol. 2 / European Association of Geoscientists & Engineers. — The Nederlands : EAGE, 1996. — Opis częśc. wg okł.. — S. P556. — Bibliogr. s. P556

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena potencjału geotermalnego z wykorzystaniem naftowych danych prospekcyjnychEstimation of geothermal potential using oil prospection data / Tomasz MAĆKOWSKI, Michał STEFANIUK, Kacper Domagała, Beata REICHER // W: VII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów = 7th Polish geothermal congress : 28–30 IX 2021 : [online] : book of extended abstracts / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-65874-04-7. — S. 87-88. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/VII_OKG-Ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w_2021-END.pdf [2022-02-02]. — Tekst pol.-ang. — Publikacja w j. angielskim: {https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/7th_Polish_Geothermal_Congress-Book_of_abstracts_2021-END.pdf} [2022-02-02]. — S. 76-77

 • słowa kluczowe: geotermia, modelowania, parametry zbiornikowe, kompakcja, synekliza perybałtycka

  keywords: modelling, reservoir parameters, compaction, geothermics, Peribaltic Syneclise

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena zawartości materii organicznej w profilu osadów kambryjsko-sylurskich obszaru platformy prekambryjskiej na podstawie profilowań geofizycznych metodą CARBOLOGAssessment of organic matter content in the profile of Cambrian and Silurian sediments in Precambrian platform area on the basis of geophysical logs using the carbolog method / Irena Gąsior, Beata REICHER // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2014 R. 70 nr 12, s. 881–890. — Bibliogr. s. 890

 • słowa kluczowe: materia organiczna, platforma prekambryjska, CARBOLOG

  keywords: organic matter, precambrian platform, CARBOLOG method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena zmian właściwości zbiornikowych utworów rafowych wapienia cechsztyńskiego na podstawie danych sejsmicznych, geofizyki otworowej i laboratoryjnychAssessment of variations in reservoir properties of the Zechstein limestone reef rocks hased on seismic, well logging and laboratory data / Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Krzysztof Pieniądz // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 2, s. 51–55, [4] k. tabl.. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Oil and gas fields in the Southern Baltic Syneclise / B. REICHER // W: Oil and gas news from Poland / eds. Wojciech GÓRECKI, Witold Weil ; Polish Oil and Gas Company. — Warsaw–Cracow : Geosynoptics Society “GEOS”, 1995. — (Informational Bulletin / Polish Oil and Gas Company ; no. 5). — Opis częśc. wg okł.. — S. 153–164. — Bibliogr. s. 164. — Spec. iss. for the Annual Convention of the American Association of Petroleum Geologists, Houston March 5–8, 1995

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Oil and gas news from Poland / Stanisław Radecki, Witold Weil, Wojciech GÓRECKI, Beata REICHER, Wojciech STRZETELSKI, Jan KĘPIŃSKI, Julian KRACH, eds. Wojciech GÓRECKI, Witold Weil, Tadeusz Wolnowski. — Warsaw–Cracow : Geosynoptics Society “GEOS”, 1993. — 82, [1] s.. — (Informational Bulletin / Polish Oil and Gas Company ; no. 3). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Perspektywy zwiększenia bazy zasobowej węglowodorów w aspekcie rozwoju górnictwa naftowego w Polsce[Perspectives of increasing the hydrocarbon resource base in terms of the development of petroleum mining in Poland] / Wojciech GÓRECKI, Michał STEFANIUK, Grzegorz MACHOWSKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Paweł POPRAWA, Beata REICHER // W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 11. — Bibliogr. s. 11. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Petroleum perspectives of the Baltic Syneclise / Wojciech GÓRECKI, Petras Lapinskas [et al.], Beata REICHER, Kestutis Sakalauskas, Wojciech STRZETELSKI // W: Oil and gas in Poland / eds. Wojciech GÓRECKI, Beata REICHER ; Geosynoptics Society “GEOS”. — Cracow : Geosynoptics Society “GEOS”, 1992. — (Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków ; vol. 1/1). — S. 65–88. — Bibliogr. s. 85–88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Prediction of reservoir parameters of Cambrian sandstones using petrophysical modelling – geothermal potential study of Polish mainland part of the Baltic Basin / Kacper Domagała, Tomasz MAĆKOWSKI, Michał STEFANIUK, Beata REICHER // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 13 art. no. 3942, s. 1–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–28, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-01. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/13/3942/pdf

 • keywords: reservoir parameters, geothermal energy, Baltic Basin, petrophysical modelling, mechanical compaction, chemical compaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14133942

24
 • Przestrzenne modelowania jurajsko – kredowego systemu naftowego w centralnej części Niżu PolskiegoSpatial modelling of the Jurassic – Cretaceous petroleum system in the central part of the Polish Lowlands / Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Wojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Paweł Poprawa // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 115–146. — Bibliogr. s. 145–146, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Regional modeling of petrophysical parameters of carboniferous and upper devonian formations in the Lublin Region / Wojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Artur P. ŁAPINKIEWICZ, Michał STEFANIUK, Beata REICHER, Barbara CZOPEK // Oil and Gas News from Poland / Polish Oil and Gas Company. — 1999 vol. 9 spec. iss., s. 117–132. — Bibliogr. s. 132. — 61\textsuperscript{st} EAGE Conference & Technical exhibition : Helsinki, 7–11 June 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: