Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Orlecka-Sikora, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • A bootstrap technique for estimating the confidence intervals of source characteristics : poster / B. ORLECKA-SIKORA // W: European Seismological Commission XXIX general assembly : Potsdam, Germany, September 12–17, 2004 : abstracts / International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) ; International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI). — [Potsdam : Universität Potsdam], [2004]. — Na grzbiecie dod.: ESC 2004. — S. 192

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A deterministic seismic hazard analysis for shallow earthquakes in Greece / L. Moratto, B. ORLECKA-SIKORA, G. Costa, P. Suhadolc, Ch. Papaioannou, C. B. Papazachos // Tectonophysics ; ISSN 0040-1951. — 2007 vol. 442 iss. 1–4, s. 66–82. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-06-07. — tekst: https://goo.gl/PX3vmJ

 • keywords: seismic hazard, Greece, velocity models, deterministic model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.tecto.2007.05.004

3
 • A study of the interaction among mining-induced seismic events in the Legnica-Głogów Copper District, Poland / Beata ORLECKA-SIKORA, Eleftheria E. Papadimitriou, Grzegorz Kwiatek // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2009 vol. 57 no. 2, s. 413–434. — Bibliogr. s. 431–434, Abstr.. — Publikacja w ramach special section: Triggered and induced seismicity. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.2478%2Fs11600-008-0085-z.pdf

 • keywords: induced seismicity, Legnica-Glogow Copper District, Rudna mine, Coulomb stress changes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-008-0085-z

4
 • A study of the origin of seismic events in Upper Silesian Coal Basin in Poland / LASOCKI Stanisław, Beata ORLECKA-SIKORA // W: IUGG 2007 Perugia – XXIV IUGG General Assembly [Dokument elektroniczny] : Earth: our changing planet : Perugia, Italy, July 2–13, 2007 : program : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Perugia, Italy : IUGG], [2007]. — Ekran 1, SW006, 7610. — Tryb dostępu: http://www.iugg2007perugia.it/abstracttype.asp [2008-01-04]. — Pełny tekst abstraktu dostępny dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of bootstrap methods for investigating the time-varying structure of seismic series – ID 1879 / B. ORLECKA-SIKORA, S. LASOCKI // W: 1\textsuperscript{st} ECEES : first European Conference on Earthquake Engineering and Seismology : a joint event of the 13th European conference on Earthquake engineering & 30th General Assembly of the European Seismological Commission : 3–8 September 2006, Geneva, Switzerland : abstract book / EAEE [etc.]. — [Geneva, Switzerland : EAEE], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 300. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bootstrap aided nonparametric seismic hazard estimation / B. ORLECKA-SIKORA, S. LASOCKI // W: 50th [fiftieth] anniversary of the European Seismological Commission (ESC) : XXVIII general assembly : Genoa, 1–6 September 2002 : book of abstracts / International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI) ; International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG). — Genova : Dip TeRis [Dipartimento studio del Territorio e delle sue Risorse], 2002. — S. 260. — Bibliogr. s. 260

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bootstrap and jackknife resampling for improving in the nonparametric seismic hazard estimation / B. ORLECKA-SIKORA // W: Earthquake : hazard, risk, and strong ground motion / ed. Y. T. Chen, G. F. Panza, Z. L. Wu. — Beijing : Seismological Press, 2004. — Materiały z konf. w Beijing. — S. 81–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Clustered structure of seismicity from the Lubin–Głogów cooper district / Beata ORLECKA-SIKORA, Stanisław LASOCKI // W: 28\textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining geophysics : Niedzica, 11–13 June 2001 : proceedings : abstracts / [red. nauk. Wacław M. Zuberek] ; University of Silesia. Faculty of Earth Sciences. Department of Applied Geology. — Sosnowiec : US. Faculty of Earth Eciences. Department of Applied Geology, 2001. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Non-parametric characterisation of mining induced seismic sources / B. ORLECKA-SIKORA, S. LASOCKI // W: Controlling seismic risk : sixth international symposium on Rockburst and seismicity in mines proceedings : 9–11 March 2005, Australia / eds. Yves Potvin, Martin Hudyma. — Australia : Australian Centre for Geomechanics (ACG) : The University of Western Australia (UWA), 2005. — Dod. na okł. RaSiM6. — S. 555–560. — Bibliogr. s. 560

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Nonparametric estimation of the probabilistic characteristics of mining induced seismic sources from the Upper Silesian Coal Basin, in Poland – ID 1883 / S. LASOCKI, B. ORLECKA-SIKORA // W: 1\textsuperscript{st} ECEES : first European Conference on Earthquake Engineering and Seismology : a joint event of the 13th European conference on Earthquake engineering & 30th General Assembly of the European Seismological Commission : 3–8 September 2006, Geneva, Switzerland : abstract book / EAEE [etc.]. — [Geneva, Switzerland : EAEE], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 469. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena istotności wpływu transferu naprężeń statycznych wywołanych przemieszczeniem kosejsmicznym wstrząsów górniczych na proces sejsmogeniczny w kopalniachSignificance of static stress transfer caused by coseismic slip of mining-induced seismic events in seismicity generation process in mines / Beata ORLECKA-SIKORA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 507–514. — Bibliogr. s. 512–514, Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_58.pdf

 • słowa kluczowe: sejsmiczność indukowana, kopalnia Rudna, transfer naprężeń statycznych, zmiany naprężenia Coulomba

  keywords: induced seismicity, Rudna mine, static stress transfer, Coulomb stress changes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Perspectives of Coulomb stress transfer approach in studies of the interaction among mining-induced seismic events / ORLECKA-SIKORA Beata // W: Controlling seismic hazard and sustainable development of deep mines : seventh international symposium on Rockburst and seismicity in mines proceedings : 21–23 August 2009, Vol. 1 / ed. Chun'an Tang. — New York : Rinton Press, 2009. — S. 737–748. — Bibliogr. s. 746–748

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Preliminary study of the role of rate/state stress transfer in mining-induced seismicity / Beata ORLECKA-SIKORA // W: 32\textsuperscript{nd} Polish-Czech-Slovakian symposium on Mining and environmental geophysics : Piechowice, 20–22 May 2009 : abstracts. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Probabilistic seismic hazard analysis for time varying seismicity: an example from Legnica-Glogow seismically active mining area / S. LASOCKI, B. ORLECKA-SIKORA // W: 50th [fiftieth] anniversary of the European Seismological Commission (ESC) : XXVIII general assembly : Genoa, 1–6 September 2002 : book of abstracts / International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI) ; International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG). — Genova : Dip TeRis [Dipartimento studio del Territorio e delle sue Risorse], 2002. — S. 259

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Prognoza drgań gruntu na terenie miasta Polkowice dla okresu 2001-2013Prediction of soil vibrations for Polkowice in 2001-2013 / Stanisław LASOCKI, Beata ORLECKA-SIKORA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 369–384. — Bibliogr. s. 383–384, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Resampling methods for evaluating the uncertainty of the nonparametric magnitude distribution estimation in the Probabilistic Seismic Hazard Analysis / Beata ORLECKA-SIKORA // Tectonophysics ; ISSN 0040-1951. — 2008 vol. 456 iss. 1–2, s. 38–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2008-02-07. — 33rd General assembly of the International-Association-of-Seismology-and-Physics-of-the-Earths-Interior : October 2–8, 2005 : Santiago de Chile, Chile. — tekst: http://goo.gl/o1exLe

 • keywords: seismic hazard, jackknife, bootstrap, resampling methods, magnitude cumulative distribution function

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.tecto.2007.01.026

17
 • Resampling methods for improving the accuracy of probabilistic seismic hazard analysis / Beata ORLECKA-SIKORA // W: Mining and environmental geophysics [Dokument elektroniczny] : selected and revised contributions to the XXX Polish-Czech-Slovakian symposium : Lądek Zdrój, June 6–8, 2005 / eds.: A. F. Idziak, R. Dubiel ; PAS IG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : PAS IG, 2005. — (Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Series: Miscellanea ; M-29, (395)). — Ekran 1–14. — Tryb dostępu: http://pub.igf.edu.pl/?action=Showarticles&series=M&pub_id=92 [2007-02-08]. — Bibliogr. ekran 13–14, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Resampling methods in nonparametric seismic hazard estimation / Beata ORLECKA-SIKORA // Acta Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa ; ISSN 0001-5725. — 2004 vol. 52 no. 1, s. 15–27. — Bibliogr. s. 27, Abstr.

 • keywords: seismic hazard, cumulative distribution function magnitude

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Seismic hazard assessment for mining-induced seismicity: the case of the Lubin-Glogow copper mining district in Poland / ORLECKA-SIKORA B., LASOCKI S. // W: Quantitative neotectonics and seismic hazard assessment: new integrated approaches for environmental management : the Stephan Mueller topical conference of the European Geophysical Society : Balatonfüred, Hungary September 22–26, 2001 : abstract book / ed. Gábor Bada. — [Budapest : s. n.], [2001]. — S. 47–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Seismic hazard assessment under multimodal magnitude distribution of mining-induced seismicity / Stanisław LASOCKI, Beata ORLECKA-SIKORA // W: IASPEI [Dokument elektroniczny] : general assembly : 2–8 October 2005 Santiago – Chile / International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Chile : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Significance of static stress transfer in mining-induced seismicity generation process, the case study of Rudna Mine in the Legnica-Głogów Copper District in Poland / B. ORLECKA-SIKORA, E. E. Papadimitriou, G. Kwiatek // W: IASPEI [Dokument elektroniczny] : moribo wa lefatshe = rhythm of the earth : general assembly : 12–16 January 2009, Cape Town, South Africa : abstracts / International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior ; Council for Geoscience. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [South Africa : s. n.], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg programu konferencji i CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Strefowa struktura sejsmiczności Legnicko-Głogowskiego Okręgu MiedziowegoClustered structure of seismicity from the Legnica-Głogów copper district / Beata ORLECKA-SIKORA, Stanisław LASOCKI // W: Mining geophysics : selected and revised contributions to the XXVIII [twenty eighth] Polish-Czech-Slovakian symposium : Niedzica June 11–13, 2001 / ed. Wacław M. Zuberek ; Polish Academy of Sciences. Institute of Geophysics. — Warszawa : Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 2002. — (Monographs ;  M-24). — S. 105–119. — Bibliogr. s. 117–118, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Study of the interaction among mining induced seismic events in the Legnica Głogów Copper District, Poland / ORLECKA-SIKORA B., Kwiatek G., Papadimitriou E. E. // W: 31\textsuperscript{st} General assembly of the European Seismological Commission : Hersonissos, Crete, Greece, 7–12 September, 2008 : programme and abstracts. — [Greece : ESC], [2008] + CD-ROM. — S. 183–184

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Triggering effect of the static stress transfer in mining-induced seismicity from Rudna Mine in the Legnica-Glogow Copper District, in Poland / ORLECKA-SIKORA B., Papadimitriou E., Kwiatek G. // W: AGU 2008 Fall Meeting [Dokument elektroniczny] : 15–19 December San Francisco : program & abstracts / American Geophysical Union. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1], S21B-1811. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: