Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Macherzyńska, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3047-0017 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6505523082

PBN: 5e70920b878c28a04738efd9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
2
 • Alumina-zirconia composites produced by filter pressing of nanometric powders / ZYCH L., Azar M., Chevalier J., Garnier V. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 135. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 553–559. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Papers). — Bibliogr. s. 559, Abstr. — Nazwiska autorów: Ł. ZYCH, M. Azar, J. Chevalier, V. Garnier, B. MACHERZYŃSKA

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Alumina-zirconia composites produced by filter pressing of zirconia and transition alumina nanopowdersKompozyty ${Al_2O_3–ZrO_2}$ wytwarzane za pomocą prasowania filtracyjnego nanoproszków dwutlenku cyrkonu i przejściowych form tlenku glinu / Łukasz ZYCH, Mirella Azar, Jerome Chevalier, Vincent Garnier, Beata MACHERZYŃSKA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 3, s. 264–271. — Bibliogr. s. 271, Abstr.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/issue/view/69_no_3/69_264-271

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zawiesina, nanoproszki, przejściowy tlenek glinu, kompozyty ZTA, prasowanie filtracyjne

  keywords: suspension, nano powders, transition alumina, ZTA composites, filter pressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Anizotropia i niejednorodność tłoczonych dachówek ceramicznychAnisotropy and heterogeneity of roof titles manufactured by press forming / Jan PIEKARCZYK, Józef STOLECKI, Robert Buda, Beata MACHERZYŃSKA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 617–622. — Bibliogr. s. 622, Abstr.. — Abstrakt także w: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 143

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania nad wykorzystaniem laminatów węglowych do wzmacniania kształtek betonowychStudy on application of carbon fibers laminates for strengthening of concrete samples / Jan PIEKARCZYK, Beata MACHERZYŃSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2005 R. 5 nr 2, s. 33–38. — Bibliogr. s. 38. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/semIX_24.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, beton, kompozyt polimerowy, wzmacnianie, włókno węglowe

  keywords: mechanical properties, carbon fiber, polymer laminate, concrete strengthening

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania nad zastosowaniem kompozytów węglowych w akumulatorach ciepła reakcji chemicznejStudies on application of carbon composites in heat stockage of chemical reaction / Stanisław BŁAŻEWICZ, Beata MACHERZYŃSKA, Philippe Touzain, Marek Stodulski // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 1999 R. 44 nr 5, s. 185–188. — Bibliogr. s. 188, Summ., Rez., Rés.

 • słowa kluczowe: akumulator ciepła, kompozyty węglowe, reakcja chemiczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie właściwości mechanicznych dachówek zakładkowychInvestigations of mechanical properties of overlap roof tiles / Beata MACHERZYŃSKA, Jan PIEKARCZYK, Józef STOLECKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 611–616. — Bibliogr. s. 616, Abstr.. — Abstrakt pt.: Badanie właściwości mechanicznych tłoczonych dachówek ceramicznych, W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Blue luminescent $Si$-based nanoparticles / A. Dmytruk, B. MACHERZYŃSKA, M. MACHERZYŃSKI, A. Kasuya, S. Mamykin, Y.-S. Park, A. Watanabe, N. Ohuchi // W: ISMANAM 2005 : 12th International Symposium on Metastable and Nano Materials (ISMANAM) : 3 – 7 July 2005, Paris, France : book of abstracts = ISMANAM 2005 : livre des résumés. — [Grenoble : LTPCM – Institut National Polytechnique de Grenoble], [2005]. — S. [1], PI-28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Densification of submicrometric composites in $Al_{2}O_{3}-ZRO_{2}$ system prepared formed by different techniques / PĘDZICH Z., MACHERZYŃSKA B. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 225–226

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Effect of intercalation on electrical and mechanical properties of carbon – carbon composites : [abstract] / B. MACHERZYŃSKA, S. BŁAŻEWICZ // W: ISIC 12 : 12\textsuperscript{th} International Symposium on Intercalation Compounds : 1–5 June 2003, Poznań, Poland : symposium proceedings / Poznań University of Technology. Faculty of Chemical Technology. — [Poland] : [s. n.], [2003]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Effect of sintering atmosphere on the selected properties of the natural origin hydroxyapatite materials / BRZEZIŃSKA-MIECZNIK J., MACHERZYŃSKA B., BUĆKO M. M., MOZGAWA W., PYDA A., HABERKO K., Strojny A. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 120. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 460–462. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Papers). — Bibliogr. s. 462, Abstr.. — Błąd w nazwisku współautora: Macierzyńska B.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effect of sintering atmosphere on the selected properties of the natural origin hydroxyapatite materialsWpływ atmosfery spiekania na wybrane właściwości materiałów otrzymywanych z hydroksyapatytu naturalnego / Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Beata MACHERZYŃSKA, Krzysztof HABERKO, Agata Strojny, Włodzimierz MOZGAWA, Mirosław M. BUĆKO, Anna PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 3, s. 363–365. — Bibliogr. s. 365, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Jak z proszku otrzymać lity materiał ceramiczny?[How to obtain a solid ceramic material from the powder?] / Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA, Beata MACHERZYŃSKA // Powder & Bulk = Materiały Sypkie i Masowe ; ISSN 1899-2021. — 2018 nr 1, s. 35–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kompozyty C/C interkalowane związkami akceptorowymiC/C composites intercalated with acceptor compunds / Stanisław BŁAŻEWICZ, Beata MACHERZYŃSKA, P. Touzain, D. Sarmeo // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 nr 4–5, s. 144–147. — Bibliogr. s. 147, Summ., Streszcz.. — IV [Czwarte] Toruńskie Sympozjum Węglowe : 2–4. 09. 1999 r. Bachotek k/Torunia

 • słowa kluczowe: interkalacja, kompozyty węglowe

  keywords: intercalation, carbon composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kompozyty węglowe interkalowane chlorkiem miedzi (II)Stability of carbon-carbon composites intercalated with copper (II) chloride / Beata MACHERZYŃSKA // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2002 R. 2 nr 5, s. 390–393. — Bibliogr. s. 393, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/semVI_76.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyty węglowe, interkalowanie, chlorek miedzi

  keywords: carbon-carbon composites, intercalate, copper chloride

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Laminaty wzmacniane włóknami węglowymi o wysokim module Younga[Polymer laminates reinforced with high modulus carbon fibers] / J. PIEKARCZYK, B. MACHERZYŃSKA, S. BŁAŻEWICZ // W: New carbon and composite materials 2004 : progress in preparation, investigation and applications : 3\textsuperscript{rd} international conference : Ustroń–Zawodzie 9–12 May 2004, Poland. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. [1], P. I. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Microscopic studies of the GC/poly-$NiTMHPP$/Nafion electrochemical nitric oxide sensor / M. MACHERZYŃSKI, A. Kowal, B. MACHERZYŃSKA, J. GOŁAŚ // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2006 vol. 518, s. 277–282. — Bibliogr. s. 282, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2006-07-15. — Recent developments in advanced materials and processes : [YUCOMAT VII : the 7th conference of the Yugoslav Materials Research Society : Herceg Novi, Serbia and Montenegro, September 12–16, 2005 / eds. Dragan P. Uskokovic, Slobodan K. Milonjic, Dejan I. Rakovic]. — Aedermannsdorf ; Brookfield, Vt. : Trans Tech Publications, 2006. — tekst: https://www-1scientific-1net-1mc29xjwr015b.wbg2.bg.agh.edu.pl/MSF.518.277.pdf

 • keywords: SEM, AFM, modified sensor, electropolymerization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.518.277

21
22
23
 • Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów w układzie $HAP/ZrO_{2}$Preparation and characteristics of $HAP/ZrO_{2}$ composites / Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Beata MACHERZYŃSKA, Bożena Jagło, Anna Hojoł, Krzysztof HABERKO // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Otrzymywanie kompozytów $W/W_{x}C$ metodą SPSManufacturing of $W/W_{x}C$ composites with SPS method / Beata MACHERZYŃSKA, Kiyotaka Matsuura // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2007 R. 59 nr 3, s. 118–120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Polyurethane/graphene nanocomposites as phase change materials for thermal energy storage / Kinga PIELICHOWSKA, Piotr SZATKOWSKI, Marcel Zambrzycki, Beata MACHERZYŃSKA // W: IEEE NANO 2015 : 15th international conference on Nanotechnology : Rome, 27\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} July, 2015 : conference digest. — [Rome] : IEEE, cop. 2015. — ISBN: 978-1-4673-8156-7 ; e-ISBN: 978-1-4673-8155-0. — S. 42. — Pełny tekst W: Proceedings of the 15th IEEE international conference on Nanotechnology [Dokument elektoniczny] : July 27–30, 2015, Rome Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. 105–108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 108, Abstr. — Tryb dostępu: {http://wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==7388808} [2016-02-11]

 • keywords: nano composites, graphene, polyurethane, thermal energy storage, phase change material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/NANO.2015.7388808