Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Kosa-Burda, mgr inż.

poprzednio: Kosa

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57192982077

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Characteristics of Fe-metallurgical waste as substitutes for mineral iron pigments / Beata KOSA-BURDA, Alicja KICIŃSKA // W: Herl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29\textsuperscript{th}–April 3\textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — ISBN: 978-83-933330-1-1. — S. [30–31]. — Bibliogr. s. [31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Coal from the waste disposal site of the Siersza mine (Trzebinia, Poland) and its properties as a possible alternative fuel / Beata KOSA, Alicja KICIŃSKA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 71

 • keywords: fuel, coal waste, Siersza

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
6
7
 • Leaching of selected metals from a landfill of the closed down Siersza coal mine in Trzebinia (S Poland)Ocena testu wymywalności wybranych metali z odpadów wydobywczych węgla kamiennego zlikwidowanej kopalni „Siersza” w Trzebini (Polska S) / Alicja KICIŃSKA, Beata KOSA // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources ; ISSN 1230-7831. — 2016 vol. 27 no. 2, s. 32–37. — Bibliogr. s. 36–37, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-10. — tekst: http://goo.gl/2TQp3Q

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, odpady górnictwa węglowego, wymywanie wodne

  keywords: heavy metals, leaching, Trzebinia, coal waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/OSZN-2016-0014

8
 • Możliwości wykorzystania odpadów metalurgicznych jako surowców pigmentacyjnych[The possibility of using metallurgical wastes as pigments raw materials] / Beata KOSA-BURDA // W: Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Geologicznych PAN [Dokument elektroniczny] : [grudzień 2016] : abstrakty referatów / Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : KNG PAN], [2016]. — S. 1–4. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/kngokpan/abstrakty/KosaBurda.pdf [2017-01-26]. — Bibliogr. s. 4. — B. Kosa-Burda – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Żużle z rafinacji Pb - charakterystyka fizykochemiczna i ryzyko środowiskowe związane z ich składowaniem : [streszczenie]Slags from refining Pb - physicochemical characteristics and environmental risks associated with their storage : [abstract] / Alicja KICIŃSKA, Sebastian Grygiel, Beata KOSA-BURDA // W: Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 27 września 2018 r., [Warszawa] = Element cycle in the environment: bioaccumulation - toxicity - prevention : XII international scientific and technical conference : 27 September 2018, [Warsaw]. — [Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy], [2018]. — S. 22

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, żużle, ryzyko środowiskowe, hutnictwo Zn i Pb

  cyfrowy identyfikator dokumentu: