Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Klojzy-Karczmarczyk, dr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Azotany w wodach jaskiń południowej części Wyżyny KrakowskiejNitrates in cave waters of southern part of Cracow Upland = Les nitrates dans les eaux des grottes de la partie sud du Plateau de Cracovie / Piotr Goc, Andrzej GÓRNY, Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Jacek MOTYKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; ISSN 0208-6336 ; nr 1922. Kras i Speleologia ; ISSN 0137-5482. — 2000 t. 10, s. 67–83. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Summ., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka fizykochemiczna biogazu oraz ścieków i odcieków powstających w wybranych sektorach gospodarkiPhysic-chemical characteristics of biogas and leachate from comunal waste disposals and sewage from industry / Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Janusz Mazurek // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. spec. 2, s. 29–46. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Jakość wód wynoszonych z odpadów górniczych po ich doszczelnieniu odpadami energetycznymiThe quality of leachate from mining waste after sealing by fly ash from power plant / Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Wiesław KNAP // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 213–218. — Bibliogr. s. 218, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena zmian porowatości odpadów energetycznych i górniczych na podstawie wyników analizy porozymetrycznejEvaluation of porosity fluctuations in power-plant and mining waste on the basis of porosimetric data / Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 1998 T. 42/2 lipiec–grudzień, s. 146–150. — Bibliogr. s. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Prędkość migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji utworów szczelinowo-krasowych zrębu ZakrzówkaContaminant transport velocity through unsaturated zone of fissured-karstic formation of the Zakrzówek horst / Jacek MOTYKA, Stanisław BORCZAK, Andrzej GÓRNY, Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Wiesław KNAP, Kazimierz RÓŻKOWSKI // W: Prędkość migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie badań polowych i laboratoryjnych : projekt badawczy KBN nr 9T 12B 012 10 = The velocity of contaminant transport through unsaturated zone from field and laboratory experiments / red. Antoni S. Kleczkowski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : [s. n.], 1999. — S. 69–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sorpcja Cu(II), Zn(II) i Hg(II) na naturalnych i modyfikowanych rudach darniowychSorption of Cu(II), Zn(II) and Hg(II) on natural and modified bog iron ores / Tomasz BAJDA, Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Grzegorz RZEPA, Jerzy FIJAŁ, Janusz Mazurek // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. spec. 2, s. 83–98. — Bibliogr. s. 97–98, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Stężenie wybranych anionów w wodach z Jaskini Łokietka (Ojcowski Park Narodowy)Selected anion concentrations sampled from the Łokietek Cave water (Ojców National Park) / Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Miłosz Krawczyk, Jacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Hydrogeologia na przełomie wieków : Warszawa–Kielce 15–17 września 1999, T. 9 / red. Stefan Krajewski, Andrzej Sadurski ; Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 1999. — ISBN10: 8386986409. — S. 439–442. — Bibliogr. s. 442, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The limits of determination for anions in water with the capillary elctrophoresis method / Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Ewa KMIECIK, Wiesław KNAP // Chemia Analityczna = Chemical Analysis ; ISSN 0009-2223. — 2001 vol. 46 no. 3, s. 377–385. — Bibliogr. s. 385

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Właściwości filtracyjne popiołów i odpadów górniczych w aspekcie ich wykorzystania jako barier izolacyjnychThe hydraulic conductivity of the fly-ashes and the coal mine spoils in aspect using them as insulating barriers / Janusz HERZIG, Beata KLOJZY, Antoni MALCZYK // W: Współczesne problemy hydrogeologii : VIII sympozjum : Poznań–Kiekrz 4–6 września 1997, T. 8 / red. Józef Górski, Ewa Liszkowska. — Wrocław : WIND, [1997]. — S. 229–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: