Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Klaja-Gaweł, dr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Efektywne wynagradzanie pracowników w restrukturyzowanym przedsiębiorstwieEffective employees' compensation in restructured entrepreneurship / Beata KLAJA-GAWEŁ, Ewa BECK-KRALA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2018 t. 19 z. 8 cz. 1 Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach : od teorii do praktyki, s. 95–108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf

 • keywords: compensation system, effective compensation, restructuring entrepreneurship

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Identyfikacja i pomiar zaangażowania afektywnego i normatywnego w kontekście jakości środowiska pracy, na przykładzie pasażerskiego przewoźnika kolejowegoIdentification and measurement of affective and normative commitmentin the context of work environment quality based on the example of a passenger rail carrier / Beata KLAJA-GAWEŁ // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2016. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). — ISBN: 978-83-65621-22-1. — S. 89–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: środowisko pracy, zaangażowanie afektywne, zaangażowanie organizacyjne, zaangażowanie normatywne, pasażerski przewoźnik kolejowy

  keywords: work environment, affective commitment, organizational commitment, passenger rail carrier, normative commitment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modifications in compensation practices in organizations representing various sectors in PolandModyfikacje w praktykach wynagradzania w organizacjach reprezentujących różne sektory w Polsce / Ewa BECK-KRALA, Beata KLAJA-GAWEŁ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-9167. — 2017 nr 4, s. 168–183. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2017/4.pdf [2018-04-24]. — Bibliogr. s. 182–183, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: transformacje, zmiany w wynagrodzeniach, systemy i praktyki wynagrodzeń

  keywords: transformation, compensation systems and practices, modification in compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modyfikacja systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie kolejowym znajdującym się w trakcie restrukturyzacjiModification of the compensation system in a railway company during the restructuring process / Beata KLAJA-GAWEŁ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-9167. — 2018 [nr] 1/2018, s. 185–196. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 195–196, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf

 • słowa kluczowe: wynagradzanie pracowników, system wynagrodzeń, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, państwowo-samorządowe przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo kolejowe, proces restrukturyzacji

  keywords: compensation system, rewarding employees, company restructuring, Railway Company, restructuring process, state/local government company

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Niska efektywność pracy konsekwencją niezadowolenia pracowników z prowadzonej polityki personalnej – studium przypadku organizacji znajdującej się w kryzysieA low efficiency of work as a consequence of employees' dissatisfaction with hr policy – case study of organization in crisis / Beata KLAJA-GAWEŁ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-9167. — 2016 nr 3, s. 110–121. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 120–121, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_3.pdf

 • słowa kluczowe: efektywność pracy, satysfakcja z pracy, strategia personalna, praktyki personalne, kryzys w organizacji, polityka personalna

  keywords: work efficiency, personal practices, job satisfaction, personnel strategy, personnel policy, crisis in organization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Pojęcie i istota wynagrodzenia całkowitego/kompleksowego (Total Rewards) – wzajemne korzyści dla przedsiębiorstwa oraz jego pracownikówConcept and essence of Total Rewards – mutual benefits for the company and its employees / Beata KLAJA-GAWEŁ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-9167. — 2018 [nr] 3/2018, s. 135–142. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 141, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/3.pdf

 • słowa kluczowe: wynagradzanie pracowników, system wynagrodzeń, wynagrodzenie kompleksowe/całkowite, modele wynagrodzenia pakietowego

  keywords: compensation system, rewarding employees, Total Rewards, models of package compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Praktyki personalne w organizacji a poziom zaangażowania organizacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kolejowejHRM practices and the level of organizational commitment, based on the example of railway industry enterprise / Beata KLAJA-GAWEŁ // W: Psychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach / red. nauk. Halina Chwistecka-Dudek, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. — ISBN: 978-83-64927-63-8. — S. 227–237. — Bibliogr. s. 236–237, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zaangażowanie afektywne, zaangażowanie organizacyjne, zaangażowanie użytkowe (trwania), praktyki personalne

  keywords: HRM practices, affective commitment, organizational commitment, continuance commitment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przyjazne środowisko pracy filarem strategii zarządzania relacjami z pracownikami w przedsiębiorstwie kolejowym - wyniki badań empirycznychA friendly work environment as a pillar of the Employee Relationship Management (ERM) strategy in the railway company - empirical research findings / Beata KLAJA-GAWEŁ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-9167. — 2017 nr 1, s. 77–87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2017_1.pdf [2017-07-13]. — Bibliogr. s. 86, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: organizacja, transport kolejowy, Koncepcja Zarządzania Relacjami z Pracownikami, ZRzP

  keywords: work environment, organization, railway transport, ERM, Employee Relationship Management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • System wynagradzania w przedsiębiorstwie kolejowym w świetle badań własnychRewarding system in the railway company in the light of own research / Beata KLAJA-GAWEŁ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2017 t. 18 z. 3 cz. 2: Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania, s. 217–228. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 227–228, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-3-2.pdf

 • keywords: rewarding employees, rewarding system, Railway Transport Company employee satisfaction from rewards

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zarządzanie relacjami z pracownikami a poziom zaufania organizacyjnego (aspekt instytucjonalny) na podstawie badań w organizacji reprezentującej transport kolejowyThe employee relationship management and the level of organizational trust (institutional trust), based on the research in the organization representing the railway transport / Beata KLAJA-GAWEŁ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2016 t. 17 z. 4 cz. 3: Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna, s. 225–239. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 238–239, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-4-3.pdf

 • keywords: organization, institutional trust, organizational trust, relationships in the group, railway transport, ERM, Employee Relationship Management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: