Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bator, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909415

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Analiza wybranych aspektów rynku pracy branży IT[An analysis of selected aspects of the IT labour market] / Artur BATOR // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod. red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. — ISBN: 978-83-923797-3-7. — S. 59–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badanie oczekiwań motywacyjnych pracowników przemysłu wydobywczegoInvestigations into motivating expectations of workers of the extracting industry / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Competencies profile as a tool used in the process of recruitment and selection of mine workforceProfil kompetencyjny jako narzędzie w procesie rekrutacji i selekcji pracowników w kopalni / Artur BATOR // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 3, s. 41–47. — Bibliogr. s. 47, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.3/mining.2012.36.3.41.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Controling zasobów ludzkich w polskich przedsiębiorstwach wydobywczychControlling of human resources in the Polish mining companies / Mieczysław ŚLÓSARZ, Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 79–82. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: górnictwo, zasoby ludzkie, controlling, mierniki

  keywords: mining, controlling, human resources, meters

5
 • Identyfikacja oczekiwanych ról zespołowych w przemyśle wydobywczymIdentification of the expected team roles in the mining industry / Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 9, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, przemysł wydobywczy, test Hartmana, role zespołowe, budowa zespołu

  keywords: mining industry, management, Hartman test, team roles, team building

6
 • Identyfikacja stylów kierowania w przedsiębiorstwach wydobywczychStyles of management in mining companies / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9, s. 10–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, zarządzanie, przywództwo, style kierowania

  keywords: mining industry, management, leadership, styles of management

7
 • Innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi przy wykorzystaniu technologii internetowej[Innovative human resource management using Internet technology] / Artur BATOR // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 95–101. — Bibliogr. s. 101, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Kafeteryjne systemy wynagrodzeń w sektorze wydobywczymCafeteria systems of reward in mining industry / Artur BATOR, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 52–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz.. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Koncepcja zintegrowanego systemu transportu poziomego w kopalniach węgla kamiennegoConcept of an integrated horizontal transport system in underground coal mines / Dariusz FUKSA, Marek KĘSEK, Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 23–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: transport kopalniany, koleje podwieszane, zintegrowany system transportu poziomego

  keywords: mining transportation, integrated horizontal transport system, monorail locomotives

10
 • Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwieMacroeconomic determinants of the health and safety services of an enterprise / Artur BATOR, Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 7 dod.: CD, s. 55–66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: CSR, bezpieczeństwo i higiena pracy, makroekonomia

  keywords: CSR, health and safety at work, macroeconomics

11
 • Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznychMethods of estimating fixed and variable costs – the accuracy and usefulness in making economic decision / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 18–21. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Modyfikacja zachowań pracowników kopalń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyEmployees bahavior modification of safety and health at work in a mine / Artur BATOR, Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 8–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: górnictwo, bezpieczeństwo pracy, lean manufacturing

  keywords: mining, lean manufacturing, safety work

13
 • Nowoczesne formy szkoleń pracowników zakładów górniczychModern forms of mining workers training / Artur BATOR, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 9, s. 19–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, bezpieczeństwo pracy, wirtualna rzeczywistość, szkolenia

  keywords: mining industry, work safety, virtual reality, training

14
 • Planowanie kadr a restrukturyzacja zatrudnienia w kopalniach węgla kamiennegoPersonal resources planning and employment restructuring in hard coal mines / Artur BATOR, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz.. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Porządkowanie liniowe jako narzędzie controllingu w zarządzaniu procesem produkcyjnym w kopalniach węgla kamiennegoLinear ordering as a tool for controlling the management of the production process in coal mines / Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: porządkowanie liniowe, agregacja, controlling, monitorowanie produkcji

  keywords: aggregation, controlling, monitoring the production linear ordering

16
 • Problematyka zatrudnienia pracowników z uprawnieniami emerytalnymi w kopalniach węgla kamiennegoThe problems of employment of workers with pension entitlements in hard coal mines / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Rekrutacja i selekcja pracowników w kopalniach węgla kamiennegoRecruitment and selection of staff in hard coal mines / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9, s. 6–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, rekrutacja i selekcja, zarządzanie kadrami

  keywords: mining industry, recruitment and selection, staff management, personnel administration

18
 • Restrukturyzacja zatrudnienia w kopalniach węgla kamiennego a zarządzanie ryzykiem personalnym[Employment restructuring in hard coal mines and risk management personel] / Artur BATOR // W: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu : praca naukowa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Alojzego Czecha i Andrzeja Szplita. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — ISBN: 978-83-7875-095-6. — S. 765–777. — Bibliogr. s. 777

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Rola interesariuszy przedsiębiorstwa w procesie wprowadzania innowacjiThe importance of stakeholders in innovation process / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK, Artur BATOR // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 7 dod.: CD, s. 502–516. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 514–516, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: innowacje, interesariusze, górnictwo i wydobywanie, działalność innowacyjna

  keywords: stakeholders, innovation, innovative activity, mining and quarrying

20
 • Ryzyko niedostosowania popytu i podaży pracy w kopalniach węgla kamiennego[The risk of maladjustment of demand and supply of labor in coal mines] / Artur BATOR // W: Szanse i bariery w rozwoju górnictwa węgla kamiennego [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 20.06.12. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7], Streszcz.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Ryzyko niedostosowania popytu i podaży pracy w kopalniach węgla kamiennegoThe risk of maladjustment of demand and supply of labor in coal mines / Artur BATOR // W: Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego : monografia / red. nauk. Anna Bluszcz. — Katowice : „Śląsk”, 2013. — ISBN: 978-83-7164-766-6. — S. 90–100. — Bibliogr. s. 99–100, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Standardy kwalifikacji zawodowych w zakresie górnictwa podziemnegoStandards of professional qualifications with respect to underground mining / Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 2–4. — Bibliogr. s. 4, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Szanse i zagrożenia polskiej energetyki, w tym polskiego węgla, w realiach unijnej polityki klimatyczno-energetycznejOpportunities and threats of the Polish energy sector, including Polish coal, in the realities of the EU climate and energy policy / Dariusz FUKSA, Marek KĘSEK, Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 33–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne Polski, pakiet klimatyczny

  keywords: Polish energy security, climate package

24
 • Udział zewnętrznych instytucji kontrolnych w kształtowaniu elementów strategii społecznej odpowiedzialności związanych z bezpieczeństwem pracyParticipation of external audit institutions in shaping elements of CSR strategy related to occupational safety / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC, Artur BATOR // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 7 dod.: CD, s. 583–594. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 594, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, wypadkowość

  keywords: mining, Corporate Social Responsibility, rate of accidents

25
 • Waloryzacja energetyczna mułów węglowych możliwością poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw górniczychEnergy recovery from coal slurries as a possibility to improve the efficiency in mining companies / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9, s. 2–5. — Bibliogr. s. 4–5, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: analiza, waloryzacja energetyczna, muły węglowe

  keywords: analysis, energy recovery, colar slurries