Wykaz publikacji wybranego autora

Wanda Barwicz-Piskorz, dr inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-zsg, * Zakład Stratygrafii i Geologii Regionalnej (do 2006)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska




Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
2
 • Radiolarie z formacji pstrych łupków (FM) i hieroglifowej (FM) (paleogen) z jednostki skolskiej polskich Karpat fliszowych[Radiolarians from the Variegated Shale and Hieroglyphic Formation (Paleogene) of the Skole Unit in the Polish Flysch Carpathians] / Wanda BARWICZ-PISKORZ, Jacek RAJCHEL, Michał KROBICKI // W: LXXV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego : Poszukiwanie węglowodorów jako źródło postępu w rozpoznaniu budowy geologicznej Karpat, zapadliska przedkarpackiego i ich podłoża : Iwonicz Zdrój 22–25 września 2004 r. : materiały konferencyjne / pod red. Piotra Dziadzio, Alfreda Uchmana ; Polskie Towarzystwo Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny. — Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2004. — ISBN10: 83-7372-740-X. — S. 125–127. — Bibliogr. s. 126–127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Stanowisko mikrofauny paleogeńskiej w Hyżnem koło Dubiecka (wschodnie Karpaty zewnętrzne)Geological outcrops of Variegated Shale with Paleogene microfaune in Polish Flysh Carpathians / Wanda BARWICZ-PISKORZ // Chrońmy Przyrodę Ojczystą ; ISSN 0009-6172. — 2002 R. 58 z. 3, s. 18–28. — Bibliogr. s. 28, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Stratigraphical and ecological significance of Early Eocene radiolarians from the Subsilesian Series, Polish Flysch CarpathiansZnaczenie stratygraficzne i ekologiczne wczesnoeoceńskich radiolarii z serii podśląskiej, polskie Karpaty fliszowe / Marta Bąk, Wanda BARWICZ-PISKORZ // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2005 vol. 75 no. 2, s. 139–153. — Bibliogr. s. 151–152, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/75_2_139_153.pdf

 • keywords: biostratigraphy, radiolaria, Carpathians, lower Eocene, EECO

  cyfrowy identyfikator dokumentu: