Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Ziółko, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, *Katedra Elektroniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5485-8879 połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-2339-2013

Scopus: 16204534700

PBN: 5e70922c878c28a047391236

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 129, z ogólnej liczby 134 publikacji Autora


1
 • A comparison of Polish taggers in the application for automatic speech recognition / Aleksander POHL, Bartosz ZIÓŁKO // W: Human language technologies as a challenge for computer science and linguistics : 6th language & technology conference : December 7–9, 2013, Poznań : proceedings / eds. Zygmunt Vetulani, Hans Uszkoreit. — Poznań : Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2013 + CD. — ISBN: 978-83-932640-3-2 ; e-ISBN: 978-83-932640-4-9. — S. 294–298. — Bibliogr. s. 298, Abstr.

 • keywords: Polish, morphosyntactic tagger, automatic speech recognition, language model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A speech recognition system and a method of using dynamic Bayesian network models / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIÓŁKO Bartosz, JADCZYK Tomasz. — Int.Cl: G10L 15/14\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2014177232 A1 ; Opubl. 2014-11-06. — Zgłosz. nr PCT/EP2013/063330 z dn. 2013-06-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2014177232A1.pdf

 • słowa kluczowe: przetwarzanie mowy, rozpoznawanie mowy, sieci Bayesa, DBN

  keywords: speech processing, speech recognition, Bayesian networks, ASR, DBN

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A speech recognition system and a method of using dynamic Bayesian network models / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIÓŁKO Bartosz, JADCZYK Tomasz. — Int.Cl.: G10L 15/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Kanada. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; CA 2875727 A1 ; Opubl. 2014-12-04. — Zgłosz. nr CA20132875727 z dn. 2013-06-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/CA2875727A1.pdf

 • słowa kluczowe: przetwarzanie mowy, rozpoznawanie mowy, sieci Bayesa, DBN

  keywords: speech processing, speech recognition, Bayesian networks, ASR, DBN

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A speech recognition system and a method of using dynamic Bayesian network models / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIÓŁKO Bartosz, JADCZYK Tomasz. — Int.Cl.: G10L 15/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Chiny. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; CN 104541324 A ; Opubl. 2015-04-22. — Zgłosz. nr CN201380031695 z dn. 2013-06-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/CN104541324A.pdf

 • słowa kluczowe: przetwarzanie mowy, rozpoznawanie mowy, sieci Bayesa, DBN

  keywords: speech processing, speech recognition, Bayesian networks, ASR, DBN

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • A speech recognition system and a method of using dynamic Bayesian network models / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIÓŁKO Bartosz, JADCZYK Tomasz. — Int.Cl.: G10L 15/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Indie. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; IN 10400DELNP2014 A ; Opubl. 2015-08-14. — Zgłosz. nr IN2014DELNP10400 z dn. 2014-12-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/IN10400DELNP2014A.pdf

 • słowa kluczowe: przetwarzanie mowy, rozpoznawanie mowy, sieci Bayesa, DBN

  keywords: speech processing, speech recognition, ASR, DBN, Bayesian network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • A speech recognition system and a method of using dynamic Bayesian network models / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIÓŁKO Bartosz, JADCZYK Tomasz. — Int.Cl.: G10L 15/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Australia. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; AU 2013388411 A1 ; Opubl. 2015-01-22. — Zgłosz. nr AU2013388411 z dn. 2013-06-26 // Australian Official Journal of Patents ; ISSN 0819-1794 ; 2015  vol. 29 no. 2 suppl., s. 261. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/AU2013388411A1.pdf

 • słowa kluczowe: przetwarzanie mowy, rozpoznawanie mowy, sieci Bayesa, DBN

  keywords: speech processing, speech recognition, ASR, DBN, Bayesian network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • A speech recognition system and a method of using dynamic Bayesian network models / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz JADCZYK. — Int.Cl.: G10L 15/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Japonia. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; JP 2016517047 A ; Opubl. 2016-06-09. — Zgłosz. nr JP2016517047 z dn. 2013-06-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/JP2016517047A.pdf

 • słowa kluczowe: przetwarzanie mowy, rozpoznawanie mowy, sieci Bayesa, DBN

  keywords: speech processing, speech recognition, ASR, DBN, Bayesian network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • A speech recognition system and a method of using dynamic Bayesian network modelsSpracherkennungssystem und Verfahren zur Verwendung dynamischer Bayes-Netzwerkmodelle / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIÓŁKO Bartosz, JADCZYK Tomasz. — Int.Cl.: G10L 15/14\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2959475 B1 ; Udziel. 2017-02-08 ; Opubl. 2017-02-08. — Zgłosz. nr EP20130731759 z dn. 2013-06-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2959475B1.pdf

 • słowa kluczowe: przetwarzanie mowy, rozpoznawanie mowy, sieci Bayesa, DBN

  keywords: speech processing, speech recognition, ASR, DBN, Bayesian network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • A speech recognition system and a method of using dynamic Bayesian network models / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz JADCZYK. — Int.Cl.: G10L 15/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Chiny. — Opis patentowy ; CN 104541324 B ; Udziel. 2019-09-13 ; Opubl. 2019-09-13. — Zgłosz. nr CN201380031695 z dn. 2013-06-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/CN104541324B.pdf

 • słowa kluczowe: przetwarzanie mowy, rozpoznawanie mowy, sieci Bayesa, DBN

  keywords: speech processing, speech recognition, ASR, DBN, Bayesian network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • A suggestion of multiple-access method for 4G-system / Bartosz ZIÓŁKO, Mariusz ZIÓŁKO, Michał NOWAK, Przemysław SYPKA // W: Proceedings ELMAR-2005 : 47\textsuperscript{th} international symposium ELMAR-2005 focused on Multimedia systems and applications : 08–10 June 2005, Zadar, Croatia / eds. Mislav Grgić, Tomoslav Kos, Sonja Grgić. — Zadar : Croatian Society Electronics in Marine – ELMAR, 2005. — ISBN10: 953-7044-04-1. — S. 327–330. — Bibliogr. s. 330, Abstr.

 • keywords: spread spectrum, CDMA, 4G-system, transmultiplexing, multiple access

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • A system and a method for determining approximate set of visible objects in beam tracing / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIÓŁKO Bartosz, PĘDZIMĄŻ Tomasz, PAŁKA Szymon. — Int.Cl.: H04S 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2879409 A1 ; Opubl. 2015-06-03. — Zgłosz. nr EP20140003975 z dn. 2014-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2879409A1.pdf

 • słowa kluczowe: śledzenie wiązek, wyznaczanie zbioru widocznych obiektów, widoczność obiektów, symulacja propagacji dźwięku

  keywords: beam tracing, PVS, visibility, sound propagation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • A system and a method for providing a dialog with a user / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIÓŁKO Bartosz, PĘDZIMĄŻ Tomasz. — Int.Cl.: G06F 17/27\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2879062 A2 ; Opubl. 2015-06-03. — Zgłosz. nr EP20140003974 z dn. 2014-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2879062A2.pdf

 • słowa kluczowe: systemy rozmyte, systemy dialogowe, gry komputerowe, gry fabularne, bohaterowie niezależni, interfejs człowiek-komputer, nieliniowe scenariusze, gry narracyjne

  keywords: fuzzy systems, human computer interaction, computer games, dialogue systems, role-playing games, non linear scenarios, narrative games, non playing characters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • AGH corpus of Polish speech / Piotr ŻELASKO, Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz JADCZYK, Dawid SKURZOK // Language Resources and Evaluation ; ISSN 1574-020X. — 2016 vol. 50 iss. 3, s. 585–601. — Bibliogr. s. 600–601, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-06. — B. Ziółko, T. Jadczyk, D. Skurzok - dod. afiliacja: Techmo sp. z o. o., Kraków. — tekst: http://goo.gl/OxEVtN

 • keywords: Polish, automatic speech recognition, text to speech, speech corpus, slavic languages

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10579-015-9302-y

14
 • Akustyczne korelaty intonacji ironicznejAcoustic correlates of ironic intonation / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO // W: Sens i brzmienie = Meaning and sound / red. Magdalena Danielewiczowa, [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. — (Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW ; t. 7). — ISBN: 978-83-8090-032-5 ; e-ISBN: 978-83-8090-033-2. — S. 33–48. — Bibliogr. s. 46–48, Summ.. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • An application for building a Polish telephone speech corpus / Bartosz ZIÓŁKO, Piotr ŻELASKO, Ireneusz GAWLIK, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Tomasz Jadczyk // W: LREC 2018 [Dokument elektroniczny] : eleventh international conference on Language Resources and Evaluation : May 7–12, 2018, Miyazaki, Japan / eds. Nicoletta Calzolari, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — France : European Language Resources Association (ELRA), 2018. — e-ISBN: 979-10-95546-00-9. — S. 429–433. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2018/pdf/50.pdf [2019-01-29]. — Bibliogr. s. 433, Abstr.. — B. Ziółko, T. Pędzimąż - dod. afiliacja: Techmo, Kraków. — I. Gawlik - dod. afiliacja: Grupa Allegro Sp. z o. o., Poland. — T. Jadczyk - afiliacja: Techmo, Kraków, Poland

 • keywords: speech recognition, language resources, corpus recording tools

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analiza skupień i redukcja wymiarowości w hierarchicznym modelu korpusowym językaCluster analysis and dimensionality reduction in a hierarchical corpus model / Jan WICIJOWSKI, Bartosz ZIÓŁKO // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2010 vol. 31 no. 2A, s. 133–145. — Bibliogr. s. 144, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Application of 1-D transmultiplexer to images transmission / Mariusz ZIÓŁKO, Przemysław SYPKA, Bartosz ZIÓŁKO // W: IECON'2006 [Dokument elektroniczny] : the 32\textsuperscript{nd} annual conference of the IEEE Industrial Electronic Society : November 6–10, 2006 Paris (France) : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], [cop. 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. 3564–3567. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3567, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Application of morphosyntactic and class-based language models in automatic speech recognition of Polish / Aleksander SMYWIŃSKI-POHL, Bartosz ZIÓŁKO // International Journal on Artificial Intelligence Tools ; ISSN 0218-2130. — 2016 vol. 25 no. 2 art. no. 1650006, s. 1650006-1–1650006-24. — Bibliogr. s. 1650006-22–1650006-24. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-22. — Dod. afiliacja autorów: Jagiellonian University

 • keywords: automatic speech recognition, ASR, word clustering, reranking, morphosyntactic language model, class-based language model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1142/S0218213016500068

19
 • Approach of JPEG2000 compression standard to transmultiplexed images / Przemysław SYPKA, Mariusz ZIÓŁKO, Bartosz ZIÓŁKO // W: Proceedings of the sixth IASTED international conference on visualization, imaging, and image processing [Dokument elektroniczny] : August 28–30, 2006 Palma de Mallorca, Spain / ed.J. J. Villanueva. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : IASTED], [2006]. — 1 dysk optyczny. — (A Publication of the International Association of Science and Technology for Development ; 541). — S. 287–291. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 291, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Audiowizualna baza nagrań mowy polskiejAudiovisual database of Polish speech recordings / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz JADCZYK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2012 vol. 33 no. 2B, s. 163–172. — Bibliogr. s. 169–171, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • Automatic speech recognition system based on wavelet analysis / Mariusz ZIÓŁKO, Jakub GAŁKA, Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz JADCZYK, Dawid Skurzok, Jan WICIJOWSKI // W: ICSC 2010 [Dokument elektroniczny] : 2010 IEEE Fourth International Conference on Semantic Computing : Carnegie Mellon University : Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 22–24 September 2010 / Institute of Electrical and Electronics Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. l.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-0-7695-4154-9. — S. 450–451. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 451, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Automatic speech recognition system dedicated for Polish / Mariusz ZIÓŁKO, Jakub GAŁKA, Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz JADCZYK, Dawid Skurzok, Mariusz MĄSIOR // W: INTERSPEECH 2011 [Dokument elektroniczny] : „Speech science and technology for real life” : 27–31 August 2011, Florence, Italy : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy] : International Speech Communication Association, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — (Interspeech : Proceedings of the ... Annual Conference of the International Speech Communication Association ; ISSN 1990-9772). — S. 3315–3316. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3316, Abstr.. — Toż w wersji drukowanej. — S. 3322–3323

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Bag-of-words modelling for speech recognition / Bartosz ZIÓŁKO, Suresh Manandhar, Richard C. Wilson // W: ICFCC 2009 : International Conference on Future Computer and Communications : 3–5 April 2009, Kuala Lumpar, Malaysia : proceedings / IEEE. — Los Alamitos, California ; Washington ; Tokyo : IEEE Computer Society, 2009. — ISBN: 978-0-7695-3591-3. — S. 646–650. — Bibliogr. s. 650, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: