Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Wiśniewski, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, * Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analiza procesu kucia matrycowego odkuwek osiowosymetrycznych ze spiekanej staliAnalysis of close-die forging processes of axial-symmetrical parts from PM steel / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 7, s. 427–433. — Bibliogr. s. 433

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, kucie matrycowe, modelowanie fizyczne, spiekana stal

  keywords: numerical modelling, sintered steel, die forging, physical modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania wpływu obróbki cieplnej połączonej z operacją kucia matrycowego spiekanej stali na jej strukturę i własności[The influence of heat treatment directly after closed – die forging of sintered steel on the structure and properties] / Bartosz WIŚNIEWSKI, Stefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 225–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kucie w matrycach zamkniętych wyprasek w stanie półciekłym z kompozytów na osnowie proszku stopu $Al-Cu-Si-Mg$ umocnionych cząstkami SiCClosed-die forging in semi-solid-state of composites from PM $Al-Cu-Si-Mg$ alloy reinforced with SiC particles / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2005 nr 4, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/semIX_58.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, kompozyt, faza ciekła, proszek kompozytowy, faza wzmacniająca

  keywords: mechanical properties, composite, composite powder, reinforced phase

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kucie w matrycach zamkniętych wyprasek z proszku stopu Al–Cu–Si z udziałem fazy ciekłejClosed die forging of PM preforms from Al–Cu–Si alloy in semi-solid state / Stefan SZCZEPANIK, Jerzy FRYDRYCH, Jerzy KRAWIARZ, Bartosz WIŚNIEWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 10-11, s. 473–479. — Bibliogr. s. 478–479, Streszcz., Abstr.. — Odkształcalność metali i stopów : V konferencja : Łańcut 18–21 listopada 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Materiały otrzymane w procesach przeróbki plastycznej wyprasek z proszków i kompozytówMaterials obtained by mechanical working of metal powder compacts and composites / Stefan SZCZEPANIK, Marek WOJTASZEK, Bartosz WIŚNIEWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 4, s. 158–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: proszek aluminium, wyciskanie na gorąco, proszek żelaza, dogniatanie

  keywords: aluminium powder, hot extrusion, iron powder, burnishing, cold densification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Osiągnięcia w zakresie kucia matrycowego wyprasek z kompozytów na osnowie stopu aluminium $Al-Cu-Si$ z udziałem fazy ciekłej oraz spiekanych stali niskostopowychResults of closed-die forging of composites based on $Al-Cu-Si$ alloy with liquid phase and sintered low alloy steel participation / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI, Teresa SKRZYPEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 4, s. 163–170. — Bibliogr. s. 169-170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Struktura i wybrane własności spiekanej stali niskostopowej o zawartości 0,25\% C poddanej obróbce cieplno-plastycznejStructure and selected properties of the sintered low-alloy steel containing 0.25\% C after thermo-mechanical treatment / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI, Tomasz Wójtowicz // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 9, s. 462–467. — Bibliogr. s. 467

 • słowa kluczowe: struktura, własności, obróbka cieplno-plastyczna, spiekana stal niskostopowa, węgiel molibden

  keywords: properties, carbon, structure, thermomechanical treatment, molybdenum, sintered low-alloy steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The influence of closed-die hot forging of Al-Cu-Si, steel and Ni-Al PM preforms on the properties and structure of the products / Stefan SZCZEPANIK, Katarzyna FLUDZIŃSKA, Bartosz WIŚNIEWSKI // W: ICCE-12 : twelfth annual International Conference on Composites/Nano Engineering : August 1–6, 2005, Tenerife, Spain. — [Spain : International Community for Composites/Nano Engineering], [2005]. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The influence of hot forging and heat treatment parameters on the properties of PM steel / S. SZCZEPANIK, B. WIŚNIEWSKI // W: DF PM 2005 : Deformation and Fracture in structural PM materials : proceedings of the international conference : Stará Lesná, Slovak Republic, September 27–30, 2005 / eds. L'udovít Parilák, Herbert Danninger. — Košice : Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences in Košice, 2005. — S. 56–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr.. — Toż. W: DF PM 2005 [Dokument elektroniczny] : Deformation and Fracture in structural PM materials : proceedings of the international conference : Stará Lesná, Slovak Republic, September 27 – October 1, 2005. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / eds. L'udovít Parilák, Herbert Danninger. - Košice : Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences in Košice, 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 56–63. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 63, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The influence of the extrusion temperature of PM ${Al-Cu-Si}$ alloy preforms on the structure and properties of the products / Stefan SZCZEPANIK, Marek WOJTASZEK, Bartosz WIŚNIEWSKI // Steel Grips ; ISSN 1611-4442. — 2004 vol. 2 no. 3a suppl., s. 717–721. — Bibliogr. s. 720–721, Abstr.. — Metal Forming 2004 : proceedings of the 10th international conference on Metal Forming : Kraków, Poland, September 19–22, 2004. Vol. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The results of the investigation of thermomechanical processing of PM steel / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI, Jerzy KRAWIARZ // W: 10\textsuperscript{th} ESAFORM conference on Material forming : Zaragoza, Spain, 18–20 April 2007, Pt. A, B / eds. Elías Cueto, Francisco Chinesta. — Melville ; New York : American Institute of Physics, cop. 2007. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 907). — ISBN: 978-0-7354-0414-4. — S. 445–450. — Bibliogr. s. 450, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ dogniatania na zimno na własności spieku żelazaAn effect of cold burnishing on the properties of an iron sinter / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 2, s. 78–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie, twardość, gęstość, własności wytrzymałościowe, dogniatanie na zimno, dogniatanie powierzchniowe, spiek żelaza

  keywords: mechanical properties, modelling, density, cold burnishing, surface burnishing, iron sinter, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ warunków chłodzenia po odkształceniu w zakresie austenitycznym niskostopowej stali spiekanej o zawartości 0,4\% węgla na strukturę i własnościInfluence of cooling conditions after forming in austenitic range of low alloy PM steel with content of 0.4\%C on structure and properties / Bartosz WIŚNIEWSKI, Stefan SZCZEPANIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 10–11, s. 629–634. — Bibliogr. s. 634. — Odkształcalność metali i stopów : VI konferencja : 22–25 listopada 2005 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wybrane własności stopu Al–Cu–Si otrzymanego z proszku po przeróbce plastycznej z udziałem fazy ciekłejSelected properties of Al–Cu–Si alloy obtained from powder after forming with liquid phase content / Stefan SZCZEPANIK, Jerzy FRYDRYCH, Jerzy KRAWIARZ, Marek WOJTASZEK, Wacław CIEŚLA, Bartosz WIŚNIEWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 431–435. — Bibliogr. s. 435. — Problemy metaloznawstwa we współczesnej technice : seminarium Katedry Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych : Kielce, wrzesień 2004

 • słowa kluczowe: kucie, wyciskanie, proszek stopu aluminium, odkształcenie z udziałem fazy ciekłej

  keywords: extrusion, closed die forging, thixoforming, aluminium alloy powder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: