Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Rymkiewicz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kfr, Katedra Finansów i Rachunkowości


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki prawne (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8413-1654 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7092b7878c28a04739b582

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Assessment of the legal instruments used to support the tourism sector in Poland during the Covid19 pandemic / Bartosz RYMKIEWICZ // W: Proceedings of the 39\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2022, Granada, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2022. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-8-8. — S. 2087–2093. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZXQSVVZAgQIAgJUYN78hBIFq5R1DfonrXOk#folder=12507147031&tpl=publicfoldergrid [2022-07-20]. — Bibliogr. s. 2092–2093, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: tourism industry during the SARS-CoV-2 pandemic, legal solutions to protect tourism entrepreneurs, tourism organizers and Covid-19

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie związków pomiędzy społeczną odpowiedzialnością biznesu a sytuacją finansową przedsiębiorstwa[Study the relationship between corporate social responsibility and the corporate financial performance] / Natalia KALANDYK, Bartosz RYMKIEWICZ // Gospodarka Regionalna i Turystyka : studia i materiały / Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach ; ISSN 1733-4314. — 2014 z. 12, s. 45–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz.. — VI krajowa studencka konferencja naukowa : społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR : [Myślenice, 24.05.2014]

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, CSR, CFP, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, list prezesa zarządu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Business model disclosure in the integrated reports of Polish companies / Bogusława Bek-Gaik, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Accounting reporting and auditing : meeting the needs of the information preparers and users / eds. Joanna Krasodomska, Katarzyna Chłapek, Sylwia Krajewska. — Warszawa : Difin, 2020. — ISBN: 978-83-8085-791-9. — S. 93–111. — Bibliogr. dla całej książki na końcu publikacji. — B. Bek-Gaik – afiliacja: Cracow University of Economics

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Evolution of approaches to business model disclosures in integrated reports as practiced by Polish public companies / Bogusława BEK-GAIK, Henry Palowski, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Research in corporate finance / red. nauk. Dariusz Zarzecki ; Uniwersytet Szczeciński. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021. — ISBN: 978-83-7972-477-2. — S. 81–93. — Bibliogr. s. 91–93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Integrated reporting and sustainable development reporting – comparison of guidelines IIRC and GRI G4Raportowanie zintegrowane a raportowanie zrównoważonego rozwoju – porównanie wytycznych IIRC i GRI G4 / Iwona MATUSZYK, Bartosz RYMKIEWICZ // Central and Eastern European Journal of Management and Economics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-9119. — 2018 vol. 6 no. 1, s. 31–43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 41–42, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://ceejme.eu/wp-content/uploads/2018/09/ceejme_1_8_art_03.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sprawozdawczość zintegrowana, sprawozdawczość społeczna, Global Reporting Initiative, International Integrated Reporting Council

  keywords: social reporting, integrated reporting, Global Reporting Initiative, sustainable reporting, International Integrated Reporting Council

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29015/ceejme.542

7
 • Integrated reporting as a tool for communicating with stakeholders - advantages and disadvantages / Iwona MATUSZYK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Integrated reporting as modern tool of communication with stakeholders / Iwona Matuszyk, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Problemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 19-21 aprelâ 2017 g. : sbornik naučnyh trubov, čast' I / red. V. L. Truško [et al.]. — Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij Gornyj Universitet, 2017. — ISBN: 978-5-94211-780-1. — S. 61–64. — Bibliogr. s. 63–64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Korzyści wynikające z zastosowania standardu XBRL w sprawozdawczości zintegrowanej[Benefits of using XBRL in integrated reporting] / Bartosz RYMKIEWICZ, Iwona MATUSZYK // W: "Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem" [Dokument elektroniczny] : X międzynarodowa konferencja naukowa : Szczyrk, 8–10.VI.2017 : materiały konferencyjne : sesja posterowa = "Contemporary problems of management of enterprise" : 10th international conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metody ujawniania informacji dotyczących społecznej odpowiedzialności przez spółki WIG30[The methods the disclosure of information relating to corporate social responsibility by companies WIG30] / Natalia KALANDYK, Bartosz RYMKIEWICZ // Gospodarka Regionalna i Turystyka : studia i materiały / Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach ; ISSN 1733-4314. — 2015 z. 14, s. 39–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — VII krajowa studencka konferencja naukowa : społeczna odpowiedzialność biznesu II : [Myślenice, 9 maja 2015 roku]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Model biznesu i jego odzwierciedlenie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa[The business model and its reflection in reporting enterprise] / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem : wymiar finansowy i niefinansowy / Ewa Walińska, [et al.]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — ISBN: 978-83-7969-620-8. — S. 91–109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Model biznesu w raportowaniu organizacji – wybrane problemyBusiness model in the organization reporting – selected issues / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Rachunkowość a controlling. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 471). — ISBN: 978-83-7695-656-5. — S. 23–33. — Bibliogr. s. 32–33 Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: model biznesu, sprawozdawczość organizacji, raport zintegrowany

  keywords: business model, organization reporting, integrated report

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.471.02

14
 • Model biznesu w raportowaniu zintegrowanymBusiness model in integrated reporting / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 442). — ISBN: 978-83-7695-597-1. — S. 32–51. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Summ.. — tekst: https://direct.dbc.wroc.pl/publication/38619

 • słowa kluczowe: model biznesu, sprawozdawczość zintegrowana, raportowanie zintegrowane, ujawnienia na temat modelu biznesu

  keywords: business model, integrated reporting, business model disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.442.03

15
 • Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalnościBusiness model in the organization reporting - assessment disclosure in the management commentary / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 1 (85) Zarządzanie finansami, s. 201-214. — Bibliogr. s. 213–214, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/6856/26827.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: model biznesu, raportowanie zintegrowane, sprawozdanie z działalności

  keywords: business model, integrated reporting, management commentary

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2017.1.85-17

16
 • Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznejBusiness model in the reporting of Polish public companies on the example of the energy sector / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Zarządzanie kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Marcin Kowalewski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 398). — ISBN: 978-83-7695-522-3. — S. 36–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Summ.. — Tekst dostępny również pod adresem: {http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=9fec8081-29b5-4f34-adba-11499466540e}

 • słowa kluczowe: model biznesu, sprawozdawczość zintegrowana, raportowanie

  keywords: reporting, business model, integrated reporting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2015.398.03

17
 • Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle teorii i praktykiMeasuring the effectiveness of social responsibility in the light of theory and practice / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Budżetowanie – dziś i jutro = Budgeting – today and tomorrow / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0544). — ISBN: 978-83-7464-683-3. — S. 30–46. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, pomiar CSR, raportowanie społeczne, wytyczne dotyczące raportowania

  keywords: corporate social responsibility, measurement of CSR, social reporting, guidelines for reporting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rachunek kosztów i korzyści działań społecznie odpowiedzialnych[Cost-benefit accounting of socially responsible activities] / Bartosz RYMKIEWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 86. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-07]

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, rachunek kosztów i korzyści, rachunkowość społeczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Rachunek kosztów i korzyści działań społecznie odpowiedzialnych jako narzędzie wspierające koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętymCost-benefit accounting of socially responsible activities as a tool supporting the concept of a circular economy / Bartosz RYMKIEWICZ // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym : modele, narzędzia, wskaźniki / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — ISBN: 978-83-66727-06-9 ; e-ISBN: 978-83-66727-07-6. — S. 63–80. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Summ.. — Toż pod adresem: {https://tiny.pl/rztn8}

  orcid iD
 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, gospodarka o obiegu zamkniętym, GOZ, rachunek kosztów i korzyści, rachunkowość społeczna, działania społecznie odpowiedzialne

  keywords: corporate social responsibility, socially responsible activities, social accounting, cost‑benefit accounting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Raport społeczny jako współczesne narzędzie komunikowania się spółek z interesariuszami w świetle koncepcji zintegrowanego raportowania[The Social Report as a modern tool of communication companies with stakeholders in light of the concept of integrated reporting] / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem : wymiar finansowy i niefinansowy / Ewa Walińska, [et al.]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — ISBN: 978-83-7969-620-8. — S. 111–145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz inne raporty uzupełniające raport roczny spółki w praktyce sprawozdawczej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie[Reporting on Corporate Social Responsibility (CSR) and other supplementary reports of annual report of the company in the practice of reporting companies listed on the Stock Exchange in Warsaw] / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem : wymiar finansowy i niefinansowy / Ewa Walińska, [et al.]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — ISBN: 978-83-7969-620-8. — S. 147–196

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce[Development of corporate social responsibility in Poland] / Bartosz RYMKIEWICZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 29, s. 33–39. — Bibliogr. s. 38–39. — Publikacje laureatów XV edycji konkursu „Diamenty AGH”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Rozwój sprawozdawczości zintegrowanej w Polsce w latach 2014-2021Development of integrated reporting in Poland in the years 2014-2021 / Bartosz RYMKIEWICZ // Czasopismo Techniczne KTT : kwartalnik Krakowskiego Towarzystwa Technicznego ; ISSN 1425-8390. — Tytuł poprz.: Czasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki : organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. — 2022 R. 142 nr 188, s. 16-26. — Bibliogr. s. 24-25, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://ktt.net.pl/wp-content/uploads/2022/03/188-1.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sprawozdawczość zintegrowana, sprawozdawczość organizacji, rozwój sprawozdawczości w Polsce

  keywords: integrated reporting, organizational reporting, reporting development in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Specialization in economic (commercial) judiciary as a response to business needs / Bartosz RYMKIEWICZ // W: Proceedings of the 38\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : 23-24 November 2021, Seville, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), [2021]. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-7-1. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ibima.org/accepted-paper/specialization-in-economic-commercial-judiciary-as-a-response-to-business-needs/ [2022-01-13]. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Specjalistyczne sądownictwo gospodarcze jako klucz do rozwoju przedsiębiorczościSpecialized commercial judiciary as a key to the development of entrepreneurship / Bartosz RYMKIEWICZ // Czasopismo Techniczne KTT : kwartalnik Krakowskiego Towarzystwa Technicznego ; ISSN 1425-8390. — Tytuł poprz.: Czasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki : organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. — 2022 R. 142 nr 188, s. 26-34. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://ktt.net.pl/wp-content/uploads/2022/03/188-1.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: specjalistyczne sądy gospodarcze, sądy gospodarcze w Unii Europejskiej

  keywords: sądownictwo gospodarcze, commercial judiciary, specialized commercial courts, commercial courts in the European Union

  cyfrowy identyfikator dokumentu: