Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Różanowski, mgr

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
  • Bioelektronika a nieswoiste skutki biologiczne laserów małych mocyBioelektronik and unspecific effects of low power laser / Jan W. DOBROWOLSKI, Janusz Sławiński, Andrzej Laszczka, Bartosz RÓŻANOWSKI // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 1, s. 103–113. — Bibliogr. s. 111–113, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Nowy sposób obniżania bioakumulacji ołowiu w roślinach przy pomocy fotostymulacji laserowej (na przykładzie wierzby wiciowej {\em Salix Viminalis})A new method of reduction of lead bioaccumulation in plants by laser photostimulation / Jan W. DOBROWOLSKI, Bartosz RÓŻANOWSKI, Agnieszka ZIELIŃSKA // W: Ołów w środowisku : problemy ekologiczne i metodyczne : materiały z sympozjum : [Warszawa] 6–7 listopada 1997 = Lead in the environment : ecological and analytical problems / pod red. Aliny Kabata-Pendias i Barbary Szteke ; PAN KNP PAN „Człowiek i Środowisko”. — Warszawa : PAN, 1998. — (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko” ; ISSN 0860-8296 ; 21). — S. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: