Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Mielan, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57201896956

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Adhesion and growth of MC3T3 cells on surface-modified polymeric microspheres in different cell culture media / B. MIELAN, D. M. Sousa, M. KROK-BORKOWICZ, M. Lamghari, E. PAMUŁA // W: TERMIS EU 2019 [Dokument elektroniczny] : Tissue engineering therapies: from concept to clinical translation & commercialisation : 27–31 May 2019, Rhodes, Greece. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rhodes : s. n.], [2019]. — S. 896. — Tryb dostępu: https://www.termis.org/eu2019/ [2019-05-22]. — Bibliogr. s. 896

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Comparative analysis of the mechanical properties of polymethylmethacrylate resin reinforced with glass, carbon or aramid fibers in the form of rovings / Bartosz Bienias, Bartosz MIELAN, Krzysztof PIETRYGA // W: 13th WIMC [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} Warsaw International Medical Congress : 11\textsuperscript{th}–14\textsuperscript{th} May, 2017 : Warsaw, Poland : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw] : Students' Scientific Association of the Medical University of Warsaw, [2017]. — e-ISBN: 978-83-7637-422-2. — S. 50–51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/xG7rRA [2017-11-30]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Cytotoxicity studies of foamed calcium phosphate bone cements – safe concentration of selected surfactants / E. CICHOŃ, B. MIELAN, A. ZIMA, E. PAMUŁA, A. ŚLÓSARCZYK // W: TERMIS EU 2019 [Dokument elektroniczny] : Tissue engineering therapies: from concept to clinical translation & commercialisation : 27–31 May 2019, Rhodes, Greece. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rhodes : s. n.], [2019]. — S. 991. — Tryb dostępu: https://www.termis.org/eu2019/ [2019-05-22]. — Bibliogr. s. 991

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Degradable microspheres for cell culture and tissue engineering / Bartosz MIELAN, Elżbieta PAMUŁA, Małgorzata KROK-BORKOWICZ // W: NanoTech Poland international conference & exhibition : 1\textsuperscript{st}–3\textsuperscript{rd} June 2017, Poznań, Poland : book of abstracts / Collegium Physicum Adam Mickiewicz University in Poznań. — [Poznań : s. n.], [2017]. — S. 176. — Bibliogr. s. 176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Dynamic vs. static cell culture PLGA microspheres for “bottom-up” tissue engineering / Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Bartosz MIELAN, Elżbieta PAMUŁA // W: XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering (PCBBE) [Dokument elektroniczny] : Warsaw, May 19–21, 2021 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : Committee of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, Polish Society of Biomedical Engineering, Nalecz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering PAS], [2021]. — S. 83. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://cloud.ibib.waw.pl/index.php/s/pqtp8z744Lde4Ho/download [2021-05-23]. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Enzymatically mineralized polyacrylamide hydrogels for bone tissue applications / Krzysztof PIETRYGA, Déborah Bretille, Bartosz MIELAN, Véronique Larreta-Garde, Elżbieta PAMUŁA // W: ESB 2017 [Dokument elektroniczny] : 28\textsuperscript{th} annual conference of the European Society for Biomaterials (ESB) : translational activities for exploiting research on biomaterials : September 4–8, 2017, Athens, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Athens : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 838. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 838

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Evaluation of mechanical properties of poly (methyl methacrylate) reinforced with glass fibersOcena właściwości mechanicznych polimetakrylanu metylu zbrojonego włóknami szklanymi / Bartosz Bienias, Wojciech Michalski, Bartosz MIELAN, Krzysztof PIETRYGA, Elżbieta PAMUŁA, Marek Wasek // Protetyka Stomatologiczna ; ISSN 0033-1783. — 2018 vol. 68 no. 1, s. 3–15. — Bibliogr. s. 13–15, Summ., Streszcz.. — Tekst pol.-ang. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-15. — tekst: https://prostoma.pl/resources/html/article/details?id=168659

 • słowa kluczowe: wytrzymałość, włókna szklane, zbrojenie, tworzywo akrylowe

  keywords: reinforcing, strength, glass fibers, acrylic resin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0011.6803

11
 • Lignina jako alternatywny prekursor materiałów węglowych[Lignin as alternative precursor of carbon materials] / Bartosz MIELAN, Patrycja Musioł, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 65. — Bibliogr. s. 65. — Bartosz Mielan, Aneta Frączek-Szczypta – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Modification of microparticles' microstructure with carbon dioxide for application as cell carriers in modular tissue engineering / Bartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 102. — Bibliogr. s. 102. — 27\textsuperscript{th} annual conference on Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 11–14 October 2018, Rytro, Poland. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modification of microparticles' surface and cell culture wells to promote cell adhesion and growth on microparticles in static conditions / Bartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA // W: AMBA 2017 : Advanced Materials for Biomedical Applications : Ghent, Belgium, September 27–29\textsuperscript{th} 2017 : conference information, book of abstracts. — [Belgium : s. n.], [2017]. — S. P30. — Bibliogr. s. P30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
18
19
 • Otrzymywanie mikrosfer dla zastosowań w modułowej inżynierii tkankowej[Manufacturing of microspheres for modular tissue engineering applications] / Bartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 66. — Bibliogr. s. 66. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Polimery degradowalne i resorbowalne[Degradable and resorbable polymers] / Elżbieta PAMUŁA, Bartosz MIELAN // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 4, Biomateriały / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7837-054-3. — S. 361–379. — Bibliogr. s. 376–379. — E. Pamuła, B. Mielan - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Polimery niedegradowalne[Non biodegradable polymers] / Elżbieta PAMUŁA, Bartosz MIELAN // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 4, Biomateriały / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7837-054-3. — S. 339–360. — Bibliogr. s. 358–360. — E. Pamuła, B. Mielan - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Polylactide based nanocomposites reinforced with graphene oxide for bone surgery implants / Nerea Uriarte Losada, Bartosz MIELAN, Barbara SZARANIEC, Elżbieta PAMUŁA, Jan CHŁOPEK // W: ISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — e-ISBN: 978-83-65955-10-4. — S. 126. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://isbppb2018.org/upload/isbppb2018/ISBPPB_2018_FINAL_PROGRAMME_AND_BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf [2018-07-23]. — Bibliogr. s. 126. — N. U. Losada - dod. afiliacja: Mondragon University, Spain

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Polymeric microparticles as cell carriers for modular tissue engineering / Bartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Krzysztof PIETRYGA, Elżbieta PAMUŁA // W: ESB 2017 [Dokument elektroniczny] : 28\textsuperscript{th} annual conference of the European Society for Biomaterials (ESB) : translational activities for exploiting research on biomaterials : September 4–8, 2017, Athens, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Athens : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 686. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 686

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Polymeric microspheres/cells/extracellular matrix constructs produced by auto-assembly for bone modular tissue engineering / Bartosz MIELAN, Daniela M. Sousa, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Pierre Eloy, Christine Dupont, Meriem Lamghari, Elżbieta PAMUŁA // International Journal of Molecular Sciences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1422-0067. — 2021 vol. 22 iss. 15 art. no. 7897, s. 1-14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13-14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-23. — tekst: https://www.mdpi.com/1422-0067/22/15/7897/pdf

 • keywords: cell adhesion, cell differentiation, microspheres, modular tissue engineering, cell carriers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijms22157897

25