Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Łamasz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2256-4654 orcid iD

ResearcherID: O-1362-2018

Scopus: 57163979700

PBN: 5e7093a1878c28a0473ae1d2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminiumAnalysis of domestic aluminum product export / Natalia IWASZCZUK, Agata WZOREK, Bartosz ŁAMASZ, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Łukasz WZOREK // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2017 nr 1, s. 80–81. — Bibliogr. s. 81

  orcid iD
 • słowa kluczowe: eksport aluminium, wymiana międzynarodowa, krajowe wyroby aluminium, rynek aluminium

  keywords: international exchange, aluminium market, domestic aluminium products, exports of aluminium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17814/mechanik.2017.1.22

2
 • Analiza krajowego rynku aluminium na tle światowym : streszczenieThe analysis of Polish aluminum market in comparison to the world : abstract / Bartosz ŁAMASZ, Agata WZOREK, Aleksander Iwaszczuk // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: aluminium, stopy aluminium, złomy aluminiowe, odpady aluminiowe, rynek pierwotny, rynek wtórny

  keywords: aluminium, aluminium alloy, primary market, secondary market, aluminium waste, aluminium scrap

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza światowego rynku towarowych instrumentów pochodnych na przykładzie miedzi i srebra[Analysis of the global market for commodity derivatives on the example of copper and silver] / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Oleksandr Ivashchuk // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 29

 • słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, ryzyko cenowe, ceny miedzi, towarowe instrumenty pochodne, ceny srebra

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ceny polskich paliw silnikowych a zmiany na światowym rynku ropy naftowej[Prices of Polish motor fuels and changes in the global oil market] / IWASZCZUK N., ŁAMASZ B. // W: Ìnnovacìjnì zasadi stalogo rozvitku nacìonal'nogo gospodarstva : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 21–22 listopada 2014 roku, Č. 1 / Mìnìsterstvo agrarnoï polìtiki ta prodovol'stva Ukraïni, Podìl's'kij deržavnij agrarno-tehnìčnij unìversitet, Mìžnarodnij innovacìjnij klaster «Konkurentospromožnìst'». — Kam'ânec'-Podìl's'kij : [Vidavničij dìm «Gel'vetika»], 2014. — ISBN: 978-617-7178-44-5. — S. 235–238. — Bibliogr. s. 238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Derywaty jako instrumenty zarządzania ryzykiem pogodowymDerivatives as instruments of weather risk management / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Agata Wzorek // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 214–226. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 224–226, Streszcz., Summ.. — Agata Wzorek – afiliacja: Fundacja Rozwoju i Promocji Nauki

 • słowa kluczowe: ryzyko pogodowe, zmiany klimatyczne, działalność gospodarcza, derywaty, rynek giełdowy

  keywords: derivatives, weather risk, climate change, economic activity, exchange market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Effectiveness of artificial neural networks in hedging against WTI crude oil price risk / Radosław PUKA, Bartosz ŁAMASZ, Marek MICHALSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 11 art. no. 3308, s. 1–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 24–26, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-04. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3308/pdf

  orcid iD
 • keywords: artificial neural networks, commodity options, crude oil price risk, support decision-making, effectiveness analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14113308

8
 • Eksport polskiego aluminium: stan dotychczasowy i prognozy[Exports of polish aluminum: the status quo and forecasts] / WZOREK Agata, ŁAMASZ Bartosz // W: Ekonomìka v kontekstì ìnnovacìjnogo rozvitku: stan ta perspektivi : Materìali dopovìdej mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 12–13 lûmogo 2016 roku, [Užgorod], Č. 1 / za. zag. red. M. M. Palìnčak, V. P. Prihod'ko, A. Krynski. — Užgorod : Vidavničij dìm "Gel'vetika", 2016. — ISBN: 978-966-916-070-6. — S. 69–72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Globalizacja a nierówności w rozwoju wybranych krajówGlobalization and inequality in the development of selected countries / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Jadwiga Orłowska-Puzio // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2016 z. 47, s. 161–174. — Bibliogr. s. 172–173, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: globalizacja, nierówności ekonomiczno-społeczne, PKB per capita, współczynnik Giniego

  keywords: globalization, economic and social inequality, GDP per capita, Gini index

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/nsawg.2016.3.12

10
 • Hedging jako forma zabezpieczenia rafinerii przed ryzykiem zmian cen ropy naftowejHedging as a method protecting refineries before the risk of crude oil fluctuation / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Artur Ściana // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2016 t. 17 z. 8 cz. 1: Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania, s. 147–159. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-1.pdf

 • keywords: crude oil, price risk, refining margin, bull spread, bear spread, butterfly spread, price fluctuations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Identification of factors affecting copper price on the world market / Natalia IWASZCZUK, Agata WZOREK, Bartosz ŁAMASZ // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 134

 • keywords: copper, financial system, price of copper, commodity exchange, change in copper prices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Identification of risk factors related to the production and use of alternative fuelsIdentyfikacja czynników ryzyka związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem paliw alternatywnych / Oleksandr Ivashchuk, Bartosz ŁAMASZ, Natalia IWASZCZUK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2019 vol. 22 iss. 1, s. 97–111. — Bibliogr. s. 108–110, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://epj.min-pan.krakow.pl/pdf-105302-36538?filename=Identification%20of%20risk.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: energia elektryczna, ryzyko, energia cieplna, odpady, paliwa alternatywne, odzysk energii, elektrociepłownie, ciepłownie

  keywords: electricity, risk, heat, waste, alternative fuels, energy recovery, heating plants, combined heat and power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33223/epj/105302

13
 • Identyfikacja czynników ryzyka budowy i eksploatacji kolei próżniowej w Polsce[Identification of risk factors for the construction and operation of a vacuum railway in Poland] / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Aleksander Iwaszczuk // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 74. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-07]

 • słowa kluczowe: projekt inwestycyjny, kolej próżniowa, ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne, strategie zarządzania ryzykiem

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Impact of input sequence on N-NEH+ algorithm / Radosław PUKA, Bartosz ŁAMASZ // W: CLC 2022 [Dokument elektroniczny] : 10\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : Jun 15 - 17, 2022, Bojnice, Slovakia : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2022. — (CLC... (Conference Proceedings...) ; ISSN 2694-9318). — e-ISBN: 978-80-88365-08-2. — S. 191–196. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.confer.cz/proceedings/clc/2022.pdf [2022-12-05]. — Bibliogr. s. 195–196, Abstr.

 • keywords: scheduling, N-list technique, input sequence, PFSP, N-NEH+ algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.37904/clc.2022.4556

15
 • Impact of observation classification on the result of ANN analysis based on the example of WTI oil options / Radosław PUKA, Bartosz ŁAMASZ, Marek MICHALSKI // W: Proceedings of the 39\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2022, Granada, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2022. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-8-8. — S. 868–876. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZXQSVVZAgQIAgJUYN78hBIFq5R1DfonrXOk#folder=12507147031&tpl=publicfoldergrid [2022-07-20]. — Bibliogr. s. 875–876, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: artificial neural networks, commodity options, crude oil price risk, COVID-19, support decision-making, war in Ukraine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Improving $N-NEH+$ algorithm by using Starting Point method / Radosław PUKA, Bartosz ŁAMASZ, Iwona SKALNA // W: FedCSIS 2022 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 17\textsuperscript{th} conference on Computer Science and Intelligence Systems : September 4–7, 2022, Sofia, Bulgaria / eds. Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki, Dominik Ślęzak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Informatyczne ; [Piscataway] : IEEE, cop. 2022. — (Annals of Computer Science and Information Systems ; ISSN 2300-5963 ; vol. 30). — Dod. ISBN 978-83-965897-1-2 (ART), ISBN 978-83-965897-0-5 (USB). — e-ISBN: 978-83-962423-9-6. — S. 357–361. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://annals-csis.org/Volume_30/pliks/fedcsis.pdf [2022-10-06]. — Bibliogr. s. 360–361, Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15439/2022F103

17
 • Innowacyjne produkty na Towarowej Giełdzie Energii S. A. : [abstrakt][Innovative products on TGE Polish Power Exchange : abstract] / Jakub Górowski, Bartosz ŁAMASZ, Natalia IWASZCZUK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 18–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji[Key economic risk in the age of globalization] / red. nauk. Natalia IWASZCZUK ; aut. Natalia IWASZCZUK, Jadwiga Orłowska-Puzio, Bartosz ŁAMASZ, Agata WZOREK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 186, [1] s.. — Bibliogr. s. 179–[187]. — ISBN: 978-83-7464-796-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Kontrakty opcyjne szansą na skuteczne ograniczanie kosztów paliw silnikowych w przedsiębiorstwach transportowych[Option contracts as a chance to effectively limited costs of motor fuel in transport enterprises] / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ // W: Konferencja naukowa z cyklu Innowacje w bankowości i finansach : innowacje finansowe a bezpieczeństwo systemu finansowego : Katowice, 21 listopada 2014 / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych. — [Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny], [2014]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kontrakty opcyjne szansą na skuteczne ograniczanie kosztów paliw silnikowych w przedsiębiorstwach transportowychOption contracts as a chance to effectively limited costs of motor fuels in transport enterprises / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 239, s. 81–93. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_239/06.pdf

 • słowa kluczowe: transport, ryzyko rynkowe, strategie opcyjne

  keywords: transport, market risk, option strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modern methods of weather risk management in business entities of the energy sector / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 118

 • keywords: energy sector, weather risk, weather derivatives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Oddziaływanie rynku terminowego na kształtowanie się cen ropy naftowejThe impact of futures market on the crude oil prices / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Artur Ściana // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ropa naftowa, cena futures, contango

  keywords: crude oil, futures price, contango

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Opcje egzotyczne innowacją w zarządzaniu ryzykiem cenowym[Exotic options as on innovation in price risk management] / Bartosz ŁAMASZ // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62922-48-2. — S. 52–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Parametry rynkowe opcji towarowych i ich wpływ na sposób kształtowania się wyników osiąganych w strategiach \emph {vertical spread}Market parameters of commodity options and their impact on the results achieved in vertical spread strategies / Bartosz ŁAMASZ, Natalia IWASZCZUK, Radosław PUKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 70–71. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ryzyko cenowe, opcje towarowe, strategie vertical spread

  keywords: price risk, commodity options, vertical spread strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: