Wykaz publikacji wybranego autora

Bartłomiej Bartnik, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Efektywność alokacji zasobów, a procedura budżetowania operacyjnego – studium przypadku[The efficiency of resource allocation and operational budgeting procedure - a case study] / Bartłomiej BARTNIK // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 5-6. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Efektywność alokacji zasobów a procedura budżetowania operacyjnego − studium przypadkuEfficiency of resource allocation in relation to operational budgeting procedure – case study / Bartłomiej BARTNIK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 245, s. 29–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_245/03.pdf

 • słowa kluczowe: budżetowanie, procedura budżetowa

  keywords: efficiency, budgeting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ewolucja modelu zarządzania podmiotem obrotu gazem oraz struktura jego współpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego gazuEvolution of gas trade company's management model and its structures of cooperation with gas system operator / Bartłomiej BARTNIK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 18–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/02_27.pdf

 • słowa kluczowe: mechanizmy kontroli, sektor gazowniczy, rynek detaliczny

  keywords: control mechanisms, gas sector, retail market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modele teorii uwarunkowań sytuacyjnych w badaniach nad rachunkowością zarządczą[Theoretical models of determinants in researches in management accounting area] / Monika ŁADA, Bartłomiej BARTNIK // W: Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : V ogólnopolska konferencja naukowa pt. Informacje - wiedza - kompetencje : 4-5 czerwca 2018, [Kraków] : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Opis na podst. okł.. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Modele teorii uwarunkowań sytuacyjnych w badaniach nad rachunkowością zarządcząTheoretical models of determinants in researches in management accounting area / Monika ŁADA, Bartłomiej BARTNIK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2018 nr 369, s. [105]–114. — Bibliogr. s. 113–114, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_369/09.pdf

 • słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, modele, teoria uwarunkowań sytuacyjnych

  keywords: models, determinants in researches, managerial accounting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Specyfika procesu budżetowania w jednostce sektora publicznego na przykładzie województwa podkarpackiegoThe specifics of the budgeting process in the public sector's unit : the Podkarpackie province case / Anna ZIENKIEWICZ, Bartłomiej BARTNIK // W: Współczesne koncepcje zarządzania publicznego [Dokument elektroniczny] : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego / red. nauk. Marek Ćwiklicki, Marek Jabłoński, Stanisław Mazur. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. — e-ISBN: 978-83-947017-2-7. — S. 241–257. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/02/14_2016.pdf [2017-05-10]. — Bibliogr. s. 255–256, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: planowanie, efektywność, budżetowanie, samorząd

  keywords: efficiency, planning, local government, budgeting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wybrane aspekty pomiaru dokonań podmiotu funkcjonującego na rynku energetycznymSelected aspects of a performance measurement's objectives accomplishment from the perspective of gas and energy retail market enterprise / Bartłomiej BARTNIK // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2015 nr 77 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, s. 11-20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Abstr.. — XIII konferencja naukowa – Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : 18–20.05.2015, Kołobrzeg

 • słowa kluczowe: efektywność, pomiar dokonań, wskaźnik

  keywords: measure, performance measurement, effective

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2015.77-01