Wykaz publikacji wybranego autora

Bartłomiej Zawada, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ka, Katedra Automatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • A model of ferrous oxide reduction in steelmaking slag volumeModel redukcji tlenku żelaza w objętości żużla stalowniczego / B. ZAWADA, M. DZIARMAGOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 485–489. — Bibliogr. s. 489

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Eksperymenty fizyczne, modelowanie i sterowanie procesem krystalizacji stopu aluminiumPhysical experiments, modeling and control of aluminum alloy crystallization process / Henryk POŁCIK, Witold BYRSKI, Bartłomiej ZAWADA, Mariusz Murawski // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 39–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Modelowanie procesu krystalizacji wybranych stopów metali nieżelaznych za pomocą programu FLUENTModeling of solidification process in selected alloy of non ferrum metals by the use of software package FLUENT / Henryk POŁCIK, Witold BYRSKI, Bartłomiej ZAWADA, Mariusz MURAWSKI // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 1, s. 55–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-01/Auto05.pdf

 • słowa kluczowe: stop aluminium, czas krystalizacji, program FLUENT

  keywords: aluminum alloy, solidification time, software package FLUENT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Możliwości wykorzystywania fazy niemetalicznej otrzymywanej w procesie redukcji żużli stalowniczych do wytwarzania rafinacyjnej mieszanki żużlotwórczejPossibilities for the utilization of the non-metallic phase obtained in the steelmaking slag reduction process for manufacturing of a refining slag-forming compound / Marek DZIARMAGOWSKI, Bartłomiej ZAWADA // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : V międzynarodowa konferencja : Krynica, 8–10 czerwca 2011 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, requirements for quality : V international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, 2011. — ISBN: 978-83-932594-0-3. — S. 47–53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Possibilities for the utilisation of steelmaking slags for the production of slag-forming materialsMożliwości wykorzystania żużli stalowniczych do wytwarzania materiałów żużlotwórczych / M. DZIARMAGOWSKI, B. ZAWADA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 829–836. — Bibliogr. s. 836

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Research on the dynamics of the BOF slag reduction processBadania dynamiki procesu redukcji żużla konwertorowego / B. ZAWADA, M. DZIARMAGOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 601–607. — Bibliogr. s. 607

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Utilization of the steelmaking slag by reduction with the use of the modified the chemical composition of the input material / J. FALKUS, L. TRĘBACZ, B. ZAWADA // W: Utilization of steelmaking slags with by-product recovery : May 10–11\textsuperscript{th}, 2010, Kraków, Poland : proceedings / ed. Mirosław Karbowniczek ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe “Akapit”, cop. 2010. — Na s. tyt.: eea grants norway grants iceland liechtenstein norway. — Opis część. wg wstępu. — ISBN: 978-83-60958-56-8. — S. 77–87. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Utilization of the steelmaking slag by reduction with the use of the modified the chemical composition of the input materialZagospodarowanie żużli stalowniczych poprzez zastosowanie metody redukcji i modyfikacji składu chemicznego materiału redukowanego / J. FALKUS, L. TRĘBACZ, B. ZAWADA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 4, s. 1105–1112. — Bibliogr. s. 1112

 • keywords: utilization, modeling, slag, reduction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-010-0013-5