Wykaz publikacji wybranego autora

Bartłomiej Stępień, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6578-9693 orcid iD

ResearcherID: B-7808-2017

Scopus: 35086859400

PBN: 5e709209878c28a04738ef70

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 85, z ogólnej liczby 86 publikacji Autora


1
2
 • Algebra liczb perturbacyjnych : zastosowanie w akustyce i szacowaniu niepewności[Perturbation number algebra : applications in acoustics and uncertainty estimation] / Artur Nowoświat, Wojciech BATKO, Tomasz KORBIEL, Bartłomiej STĘPIEŃ, Rafał Burdzik, Jan Warczek, Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski, Zbigniew Skrobacki, Józef Wiora // W: Diagnostyka maszyn : XLVIII ogólnopolskie sympozjum : Wisła 27.02$\div$2.03.2022 r. : streszczenia. — Katowice : Politechnika Śląska. Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, 2022. — ISBN: 978-83-964252-0-1. — S. 90. — W. Batko - dod. afiliacja: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza rozkładu prawdopodobieństwa hałasu drogowego[Analysis of traffic noise probability distribution] / Wojciech BATKO, Bartłomiej STĘPIEŃ // W: Materiały XXXV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 26.02–2.03.2007 / red. mater. Szkoły: Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, 2007. — ISBN: 9788391974469. — S. 5–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza zjawisk wibroakustycznych generowanych przez turbiny wiatrowe i ich oddziaływanie na środowisko[Analysis of vibroacoustic phenomena generated by wind turbines and their impact on the environment] / Tadeusz WSZOŁEK, Maciej KŁACZYŃSKI, Bartłomiej STĘPIEŃ, Paweł MAŁECKI // W: Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencyjne : [praca zbiorowa] / pod red. Michała Mańki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2022. — Materiały z konferencji jubileuszowej 70-lecia WIMiR "Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki" : 26–27 maja 2022, Kraków. — Na okł. tytuł "Badanie naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki". — ISBN: 978-83-965598-1-4. — S. 13–18. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: hałas turbin wiatrowych, osłony przeciwwietrzne, modelowanie hałasu w przestrzeni otwartej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza zmian czułości skali decybelowej dla rożnych zakresów wartości granicznych pomiarów środowiskowych[Analysis of changes in the sensitivity of the decibel scale for different ranges of limit values ​​of environmental measurements] / Wojciech BATKO, Rafał Burdzik, Jan Warczek, Leszek Radziszewski, Tomasz KORBIEL, Bartłomiej STĘPIEŃ, Artur Nowoświat, Józef Wiora, Andrzej Bąkowski, Zbigniew Skrobacki // W: Diagnostyka maszyn : XLVIII ogólnopolskie sympozjum : Wisła 27.02$\div$2.03.2022 r. : streszczenia. — Katowice : Politechnika Śląska. Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, 2022. — ISBN: 978-83-964252-0-1. — S. 85. — W. Batko - dod. afiliacja: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of noise pollution in an andesite quarry with the use of simulation studies and evaluation indices / Krzysztof KOSAŁA, Bartłomiej STĘPIEŃ // International Journal of Occupational Safety and Ergonomics ; ISSN 1080-3548. — 2016 vol. 22 no. 1, s. 92–101. — Bibliogr. s. 99–101. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-05. — K. Kosała – dod. afiliacja: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB), Poland

 • keywords: noise, machines, acoustic model, quarries, noise evaluation indices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10803548.2015.1106702

7
 • Analysis of the application of different windscreens for low-frequency noise measurements / Paweł PAWLIK, Tadeusz WSZOŁEK, Maciej KŁACZYŃSKI, Bartłomiej STĘPIEŃ, Paweł MAŁECKI, Dominik MLECZKO // W: Noise control 2022 [Dokument elektroniczny] : 19th international conference : 26-29 June 2022, Lidzbark Warmiński, Poland : [abstracts] / Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : CIOP PIB : PAN], [2022]. — 1 dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of traffic noise probability distribution / BATKO Wojciech, STĘPIEŃ Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 1, s. 190, [poz.] 2. — 35th Winter School on Vibroacoustical Hazards Suppressions : Wisła, Poland, February 26 – March 02, 2007 : [abstracts] / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of common computational methods for modelling low-frequency noise of wind turbines / Bartłomiej STĘPIEŃ, Tadeusz WSZOŁEK, Dominik MLECZKO, Paweł MAŁECKI, Maciej KŁACZYŃSKI, Paweł PAWLIK // W: Noise control 2022 [Dokument elektroniczny] : 19th international conference : 26-29 June 2022, Lidzbark Warmiński, Poland : [abstracts] / Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : CIOP PIB : PAN], [2022]. — 1 dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of the Bayesian inference for estimation of the long-term noise indicators and their uncertainty : poster presentations / Wojciech BATKO, Bartłomiej STĘPIEŃ // W: Inter.noise 2010 : 39\textsuperscript{th} international congress on Noise control engineering : noise and sustainability : 13–16 June 2010, Lizbon, Portugal : abstracts. — Portugal : Portuguese Acoustical Society (SPA), 2010. — S. 428. — Pełny tekst W: inter.noise 2010 [Dokument elektroniczny] : noise and sustainability : 39th international congress on Noise control engineering : 13–16 June 2010, Lisbon, Portugal : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal] : Sociedade Portuguesa de Acústica, 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 9, Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Automatyzacja procesu badania dozymetru akustycznego : streszczenieAutomation in the process of testing the acoustic dosimeter : abstract / Robert BARAŃSKI, Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ, Jędrzej BLAUT, Grażyna WSZOŁEK // W: XXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków, 8–10 czerwca 2016 : pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Eugeniusza Kozaczki / Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 6. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Bayesian confidence intervals for the long-term noise indicators : [abstract] / STĘPIEŃ Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2015 vol. 40 no. 3, s. 443. — 62nd open seminar on Acoustics and 91st seminar of Czech acoustial society : Wrocław–Świeradów Zdrój, September 7–11, 2015

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Bayesian estimation of sound power level / Bartłomiej STĘPIEŃ, Tadeusz WSZOŁEK // W: inter.noise 2019 [Dokument elektroniczny] : 48th international Congress and Exhibition on Noise Control Engineering : noise control for a better environment : June 16–19, 2019, Madrid : [proceedings] / eds. Antonio Calvo-Manzano, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Madrid : Spanish Acoustical Society], [2019]. — (Inter-noise: International Conference on Noise Control Engineering ; ISSN 0105-175X). — e-ISBN: 978-84-87985-31-7. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.sea-acustica.es/fileadmin//INTERNOISE_2019/Fchrs/Proceedings/1314.pdf [2019-09-19]. — Bibliogr. s. [7–8], Abstr.

  orcid iD
 • keywords: uncertainty, Bayesian inference, sound power level

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Bayesowskie przedziały ufności długookresowych wskaźników hałasuBayesian confidence intervals for the long-term noise indicators / Bartłomiej STĘPIEŃ // W: Postępy akustyki 2015 = Progress of acoustics / red. Krzysztof J. Opieliński. — Wrocław : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział we Wrocławiu, 2015 + Dysk Flash. — Monografia zawiera prace z LXII otwartgo seminarium z akustyki : Świeradów-Zdrój 7–11 września 2015r.. — ISBN: 978-83-921663-6-8. — S. 393–404. — Bibliogr. s. 404

 • słowa kluczowe: długookresowe wskaźniki hałasu, statystyka nieklasyczna, estymacja przedziałowa, przedział ufności, twierdzenie Bayesa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Bootstrap confidence intervals for the noise indicators / Bartłomiej STĘPIEŃ // W: 7th forum acusticum 2014 ; 61st open seminar on acoustics ; Polish Acoustical Society – Acoustical Society of Japan special session stream : Kraków, 7–12.09.2014 : book of abstracts and programme. — [Poland : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-836140228-2. — S. 313. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Comparative investigations of selected statistic methods for estimation of the type a uncertainty of noise indicators / BATKO Wojciech, STĘPIEŃ Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2009 vol. 34 no. 3, s. 359–360. — OSA'2009 : the 56th Open Seminar on Acoustics : Goniądz by the river Biebrza, Poland, September 15–18, 2009. — Warszawa : Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Comparative investigations of the selected methods for the estimation of the standard type A uncertainty of long-term noise indicatorsBadania porównawcze wybranych metod do szacowania standardowej niepewności typu A długookresowych wskaźników hałasu / Wojciech BATKO, Bartłomiej STĘPIEŃ // W: OSA'2009 : 56 Otwarte Seminarium z Akustyki : Goniądz nad Biebrzą, 15–18.09.2009 = Open Seminar on Acoustics. — [Polska : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk], [2009] + CD-ROM. — ISBN: 978-83-89687-49-4. — S. 233–238. — Bibliogr. s. 238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Comparison of ISO 9613-2 and CNOSSOS-EU methods in noise modelling of a large industrial plant / Tadeusz WSZOŁEK, Bartłomiej STĘPIEŃ, Dominik MLECZKO // W: inter.noise 2019 [Dokument elektroniczny] : 48th international Congress and Exhibition on Noise Control Engineering : noise control for a better environment : June 16–19, 2019, Madrid : [proceedings] / eds. Antonio Calvo-Manzano, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Madrid : Spanish Acoustical Society], [2019]. — (Inter-noise: International Conference on Noise Control Engineering ; ISSN 0105-175X). — e-ISBN: 978-84-87985-31-7. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.sea-acustica.es/fileadmin//INTERNOISE_2019/Fchrs/Proceedings/2149.pdf [2019-09-19]. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

  orcid iD
 • keywords: acoustic maps, large industrial plant, noise modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Comparison of selected methods of the confidence intervals for long-term noise indicators / Bartłomiej STĘPIEŃ // Acta Acustica united with Acustica ; ISSN 1610-1928. — 2017 vol. 103 no. 2, s. 339–348. — Bibliogr. s. 347–348, Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-01. — tekst: https://goo.gl/wZuqfs

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3813/AAA.919062

23
 • Confidence intervals for the long-term noise indicators using the kernel density estimator / Bartłomiej STĘPIEŃ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 3, s. 517–525. — Bibliogr. s. 525. — tekst: https://goo.gl/Ks6aHp

 • keywords: kernel density estimator, long-term noise indicators, non classical statistics, interval estimation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Determining the number of measurements and bootstrap samples required to estimate of long-term noise indicators / Bartłomiej STĘPIEŃ // W: Noise control'19 [Dokument elektroniczny] : 18th international conference : 26–29 May 2019, Janów Podlaski, Poland : conference proceedings = Noise Control'19 : XVIII międzynarodowa konferencja zwalczania hałasu / Polska Akademia Nauk, Centralny Instytut Ochrony Pracy–Państwowy Instytut Badawczy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Janów Podlaski: s. n.], [2019]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7373-273-5. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25