Wykaz publikacji wybranego autora

Bartłomiej Stępień, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6578-9693

ResearcherID: B-7808-2017

Scopus: 35086859400

PBN: 900984

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • Analiza rozkładu prawdopodobieństwa hałasu drogowego[Analysis of traffic noise probability distribution] / Wojciech BATKO, Bartłomiej STĘPIEŃ // W: Materiały XXXV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 26.02–2.03.2007 / red. mater. Szkoły: Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, 2007. — ISBN: 9788391974469. — S. 5–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of noise pollution in an andesite quarry with the use of simulation studies and evaluation indices / Krzysztof KOSAŁA, Bartłomiej STĘPIEŃ // International Journal of Occupational Safety and Ergonomics ; ISSN 1080-3548. — 2016 vol. 22 no. 1, s. 92–101. — Bibliogr. s. 99–101. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-05. — K. Kosała – dod. afiliacja: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB), Poland

 • keywords: noise, machines, acoustic model, quarries, noise evaluation indices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10803548.2015.1106702

3
 • Analysis of traffic noise probability distribution / BATKO Wojciech, STĘPIEŃ Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 1, s. 190, [poz.] 2. — 35th Winter School on Vibroacoustical Hazards Suppressions : Wisła, Poland, February 26 – March 02, 2007 : [abstracts] / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of the Bayesian inference for estimation of the long-term noise indicators and their uncertainty : poster presentations / Wojciech BATKO, Bartłomiej STĘPIEŃ // W: Inter.noise 2010 : 39\textsuperscript{th} international congress on Noise control engineering : noise and sustainability : 13–16 June 2010, Lizbon, Portugal : abstracts. — Portugal : Portuguese Acoustical Society (SPA), 2010. — S. 428. — Pełny tekst W: inter.noise 2010 [Dokument elektroniczny] : noise and sustainability : 39th international congress on Noise control engineering : 13–16 June 2010, Lisbon, Portugal : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal] : Sociedade Portuguesa de Acústica, 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 9, Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Automatyzacja procesu badania dozymetru akustycznego : streszczenieAutomation in the process of testing the acoustic dosimeter : abstract / Robert BARAŃSKI, Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ, Jędrzej BLAUT, Grażyna WSZOŁEK // W: XXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków, 8–10 czerwca 2016 : pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Eugeniusza Kozaczki / Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 6. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Bayesian confidence intervals for the long-term noise indicators : [abstract] / STĘPIEŃ Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2015 vol. 40 no. 3, s. 443. — 62nd open seminar on Acoustics and 91st seminar of Czech acoustial society : Wrocław–Świeradów Zdrój, September 7–11, 2015

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bayesowskie przedziały ufności długookresowych wskaźników hałasuBayesian confidence intervals for the long-term noise indicators / Bartłomiej STĘPIEŃ // W: Postępy akustyki 2015 = Progress of acoustics / red. Krzysztof J. Opieliński. — Wrocław : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział we Wrocławiu, 2015 + Dysk Flash. — Monografia zawiera prace z LXII otwartgo seminarium z akustyki : Świeradów-Zdrój 7–11 września 2015r.. — ISBN: 978-83-921663-6-8. — S. 393–404. — Bibliogr. s. 404

 • słowa kluczowe: długookresowe wskaźniki hałasu, statystyka nieklasyczna, estymacja przedziałowa, przedział ufności, twierdzenie Bayesa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Bootstrap confidence intervals for the noise indicators / Bartłomiej STĘPIEŃ // W: 7th forum acusticum 2014 ; 61st open seminar on acoustics ; Polish Acoustical Society – Acoustical Society of Japan special session stream : Kraków, 7–12.09.2014 : book of abstracts and programme. — [Poland : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-836140228-2. — S. 313. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Comparative investigations of selected statistic methods for estimation of the type a uncertainty of noise indicators / BATKO Wojciech, STĘPIEŃ Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2009 vol. 34 no. 3, s. 359–360. — OSA'2009 : the 56th Open Seminar on Acoustics : Goniądz by the river Biebrza, Poland, September 15–18, 2009. — Warszawa : Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Comparative investigations of the selected methods for the estimation of the standard type A uncertainty of long-term noise indicatorsBadania porównawcze wybranych metod do szacowania standardowej niepewności typu A długookresowych wskaźników hałasu / Wojciech BATKO, Bartłomiej STĘPIEŃ // W: OSA'2009 : 56 Otwarte Seminarium z Akustyki : Goniądz nad Biebrzą, 15–18.09.2009 = Open Seminar on Acoustics. — [Polska : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk], [2009] + CD-ROM. — ISBN: 978-83-89687-49-4. — S. 233–238. — Bibliogr. s. 238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Comparison of selected methods of the confidence intervals for long-term noise indicators / Bartłomiej STĘPIEŃ // Acta Acustica united with Acustica ; ISSN 1610-1928. — 2017 vol. 103 no. 2, s. 339–348. — Bibliogr. s. 347–348, Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-01. — tekst: https://goo.gl/wZuqfs

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3813/AAA.919062

16
 • Confidence intervals for the long-term noise indicators using the kernel density estimator / Bartłomiej STĘPIEŃ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 3, s. 517–525. — Bibliogr. s. 525. — tekst: https://goo.gl/Ks6aHp

 • keywords: kernel density estimator, long-term noise indicators, non-classical statistics, interval estimation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Estimation of the standard uncertainty day-evening-night noise indices : [abstract] / BATKO Wojciech, STĘPIEŃ Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2008 vol. 33 no. 3, s. 382. — The 55th Open Seminar on Acoustic OSA 2008 : Piechowice–Szklarska Poręba, Poland, September 8–12, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Estymacja nieparametryczna funkcji gęstości prawdopodobieństwa długookresowych wskaźników zagrożeń hałasowych środowiska[Non-parametric estimate of probability density function for long-term indicators of environmental noise risk] / Wojciech BATKO, Bartłomiej STĘPIEŃ // W: Materiały XXXVI Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Wisła 25.02–29.02.2008 / Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, [2008]. — S. 5–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Estymaty bayesowskie długookresowych wskaźników zagrożeń hałasowych środowiska i ich niepewności[Bayesian estimators of the long-term indicators of environmental noise risk and their uncertainty] / Wojciech BATKO, Bartłomiej STĘPIEŃ // W: Monitoring środowiska : I międzynarodowa konferencja : Kraków, 24–25 maja 2010 r. : streszczenia referatów w sesjach. — [Kraków : s. n.], [2010] + CD. — S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Minimalizacja emisji hałasu do środowiska agregatu sprężającego tłoczni gazu w Chałupkach Dębniańskich[Minimization of noise emission to the environment generated by the compressor unit in Chałupki Dębniańskie] / Zbigniew Majchrowski, Bartłomiej STĘPIEŃ, Michał KOZUPA // W: Materiały XXXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 27. 02–3. 03. 2006 / red. Materiałów Szkoły: Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, [2006]. — S. 121–130. — Bibliogr. s. 130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Minimization of noise emission to the environment generated by the compressor unit in Chałupki Dębniańskie / Majchrowski Zbigniew, KOZUPA Michał, STĘPIEŃ Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 1, s. 145. — Abstract of 34rd Winter School on Vibroacoustical hazards suppression : Ustroń, 27th February – 3rd March, 2006. — Abstract of 34rd Winter School on Vibroacoustical hazards suppression : Ustroń, 27th February – 3rd March, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modelowanie hałasu dużych zakładów przemysłowych w świetle postanowień dyrektywy 2015/996[Noise modeling of large industrial plants on the basis of the provisions of Directive 2015/996] / Tadeusz WSZOŁEK, Bartłomiej STĘPIEŃ, Dominik MLECZKO // W: WibroTech 2017 : XIX konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; XIV ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Warszawa - Pruszków, 19–20 maja 2017 r. / Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-946170-1-1. — S. 141–144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Monitorowanie obciążenia hałasem organizmu człowieka[Monitoring the noise pollution of the human body] / Wojciech BATKO, Tomasz KORBIEL, Robert BARAŃSKI, Bartłomiej STEPIEŃ, Dominik MLECZKO, Paweł PAWLIK, Jędrzej BLAUT // W: Diagnostyka maszyn : XLIV ogólnopolskie sympozjum : Wisła 26.02–2.03.2017 / red. Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — [Polska : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-930581-7-4. — S. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Monitorowanie zagrożeń akustycznych personelu obsługi maszyn[Monitoring of acoustic threats for personnel operating machines] / Tomasz KORBIEL, Robert BARAŃSKI, Wojciech BATKO, Jędrzej BLAUT, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ // W: Diagnostyka maszyn : XLIII ogólnopolskie sympozjum : Wisła, 29.02–4.03.2016 r. : streszczenia / red. Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : [Politechnika Śląska], 2016. — ISBN: 978-83-930581-6-7. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: