Wykaz publikacji wybranego autora

Bronisław Barchański, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506928691

PBN: 909412

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 69, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • Aktualny stan szkolnictwa dla potrzeb przemysłu wydobywczego w PolsceCurrent state of education for needs of the mining industry in Poland / Bronisław BARCHAŃSKI // W: Wybrane problemy bezpieczeństwa w górnictwie polskim = Selected problems of safety in Polish mining / red. Józef Kuleczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 39). — Publikacja zawiera prace prezentowane na XII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych” : Kraków, 26–27 czerwca 2007 r.. — S. 27–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktueller Stand der Deponierung von Abfällen des Kupfererzbergbaus in Polen[Present state of the waste storage of the copper ores in Poland] / Bronisław BARCHAŃSKI // W: Abfallentsorgung im Bergbau über Tage : 2. Kolloquium zu Bergbau und Umweltschutz in Aachen / Walter Frenz, Per Nicolay Martens ; red. Frank Liese ; Des Instituts für Bergbaukunde I der RWTH Aachen. Der GDMB Gesellschaft für Bergbau. Metallurgie. Rohstoff- und Umwelttechnik und des Lehr- und Forschungsgebietes Berg- und Umweltrecht der RWTH Aachen. — Clausthal-Zellerfeld : GDMB, 2002. — (Der Schriftenreihe der GDMB Gesellschaft für Bergbau. Metallurgie. Rohstoff- und Umwelttechnik). — S. 53–86. — Bibliogr. s. 85–86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ausgewählte Beispiele für die Zusammenarbeit der TU BAF (Sachsen) und der TU AGH Kraków (Małopolska) in einem Zeitraum von Jahrhunderten (1765-2015)[Selected examples of cooperation between TU Bergakademie Freiberg and AGH (Cracow, Malopolska) over the ages (1765-2015)] / B. BARCHAŃSKI // W: Bergbau, Energie und Rohstoffe 2015 : Gemeinsame Tagung Energie und Rohstoffe 2015 : 7. Bergbaukolloquium : 07.–09. Oktober 2015, Freiberg : Tagungsband / Hrsg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie, Institut für Bergbau und Spezialtiefbau, Ring Deutscher Bergingenieure e. V., Deutscher Markscheider-Verein e. V.. — Nossen : Wagner Digitaldruck und Medien GmbH, cop. 2015. — (Wissenschaftliche Schriftenreihe im Markscheidewesen). — ISBN: 978-3-938390-40-5. — S. 15–29. — Bibliogr. s.29. — Dod. afiliacja: TU BAF

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ausgewählte Probleme zur Deponierung der Flotationsabfälle in der Kupferindustrie PolensSelected problems of flotation waste deposition in Poland's copper industry / B. BARCHAŃSKI // BHM. Berg- und Hüttenmännische Monatshefte ; ISSN 0005–8912. — 2004 Jg. 149 H. 4, s. 144–148. — Bibliogr. s. 148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ausgewählte Themen über Bergdeponien in der Kupferindustrie Polens[Selected subject matters concerning disposing wastes descended from copper industry in Poland on dumping sites] / BARCHAŃSKI Bronisław // W: “Waschen, Entwässern, Deponieren in der Mineralrohstoffindustrie” [Dokument elektroniczny] : seminar : Leoben, 29.01.2004–30.01.2004 / Bergmännischer Verband Österreichs. Fachausschuss für Aufbereitung. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — [Austria. : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — Ekran 1–12. — Bibliogr. ekran 12, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • „A jednak węgiel to teraźniejszość i przyszłość energetyki”“And yet coal is the present and the future of power engineering” / Bronisław BARCHAŃSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2010 t. 13 z. 2, s. 11–28. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Abstr.. — XXIV Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : surowce – energia – klimat : polityka energetyczna : Zakopane, 10–13 października 2010, Cz. 1. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Beurteilungsversuch der in den Jahren 1989–2004 durchgeführten Umstrukturierung der Bergbauindustrie in Polen[An attempt to evaluate the process of restructuring of the mining industry in Poland, which was carried out between 1989–2004] / Bronisław BARCHAŃSKI, Maksymilian Klank, Bogusław Ochab // W: Internationaler Bergbau + Umwelt Sanierungs Congress : Berlin, 12.–14. September 2005. — [Berlin : s. n.], [2005]. — S. 1–38 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Budowa nowego składowiska odpadów na zlikwidowanym starym składowisku zlokalizowanym na terenie byłej kopalni odkrywkowej rud metali nieżelaznych w RFNConstruction of a new landfill site on a liquidated old landfill site located on the grounds of a former non-ferrous metallic ore opencast mine in the Federal Republik of Germany / Bronisław BARCHAŃSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 4, s. 17–29. — Bibliogr. s. 28–29, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rsk052c.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_01.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, budowa składowisk odpadów

  keywords: environmental protection, construction of landfill sites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Budowa składowiska odpadów na terenie hałdy kopalni „Eisenerz” – AustriaBuilding the landfill site on the area of the “Eisenerz” mine – Austria waste-tip / Bronisław BARCHAŃSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005 : Szczyrk, 21–25 lutego 2005 = Proceedings of the School of Underground Mining 2005 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje ; nr 64). — Na okł. dod. tyt.: XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005. — S. 353–366. — Bibliogr. s. 365, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Co wpływa na efekt cieplarniany?[What have influence on greenhouse effect?] / Bronisław BARCHAŃSKI // Biuletyn Górniczy ; ISSN 1234-7833. — 2009 nr 1–2, s. 18–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Czy emisja antropogennego $CO_{2}$ może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?[Can $CO_{2}$ emission have influence of coal mining in Poland?] / Bronisław BARCHAŃSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009 : Kraków, 16–20 lutego 2009 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — (Sympozja i Konferencje ; nr 74). — Na okł.: XVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009. — ISBN: 978-83-60195-96-3. — S. 455–471. — Bibliogr. s. 470–471, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Czy powstania śląskie miały wpływ na rozwój Akademii Górniczej w Krakowie?[Did the Silesian revolts have influence on the development of the Mining Academy in Cracow?] / Bronisław BARCHAŃSKI // W: 85. rocznica powrotu Górnego Śląska do Polski : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz senatora Bronisława Korfantego pod patronatem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza : 12 czerwca 2007 r. / oprac. Małgorzata Lipińska ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. — Warszawa : Kancelaria Senatu, 2008. — ISBN: 978-83-60995-10-5. — S. 74–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Czy powstania śląskie wpłynęły na rozwój Akademii Górniczej w Krakowie? : próba oceny współpracy Akademii Górniczej i Górnego Śląska będącej wynikiem zwycięskich powstań śląskich[Did the Silesian Uprising influence on the development of the Mining Academy in Cracow?] / Bronisław BARCHAŃSKI. — Kraków : Wydawnictwo Fundacji dla AGH, 2010. — [6], 90 s.. — Bibliogr. s. 89–90. — ISBN: 978-83-620-79-00-1. — Na okł. dod.: 1921, 1920, 1919

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Czy produkcja energii elektrycznej z węgla może wywołać ocieplenie klimatu?Can electric energy production from coal cause warming up of climate? / Bronisław BARCHAŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 11–12, s. 22–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Czy Profesor Witold Budryk miał wpływ na mój wybór kierunku studiów?[Did Prof. Witold Budryk have an influence for my choice of field of study?] / Bronisław BARCHAŃSKI // W: Gwarek Prof. Witold Budryk / [kolegium red. B. Barchański, et.al.] ; Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego. — Katowice : Stowarzyszenie Bractwo Gwarków, 2018. — (Poczet Gwarków Śląskich ; z. 10). — Na str. tyt.: W 60. rocznicę śmierci prof. Witolda Budryka Bractwo Gwarków oddaje państwu kolejny tomik Pocztu Gwarków Śląskich poświęcony człowiekowi, którego życiową pasją było górnictwo. — ISBN: 978-83-938710-6-3. — S. 29–[44]. — Bibliogr. s. 43–[44]. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: http://www.gwarkowie.pl/poczet/zeszyt-10-gwarek-prof-witold-budryk-16.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Czy węgiel brunatny ma w Polsce szanse? Oczywiście tak![Does lignite have chance in Poland? Absolutely yes!] / Bronisław BARCHAŃSKI // W: Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego pod hasłem Górnictwo odkrywkowe w I połowie XXI wieku - szanse i wyzwania : Kraków, 9–10 września 2010. Z. 1, Górnictwo odkrywkowe / red. wyd. Mariusz Sierpień. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-88316-95-1. — S. 59–92. — Bibliogr. s. 91–92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Czy węgiel brunatny ma w Polsce szanse? Oczywiście tak![Does lignite have chance in Poland? Absolutely yes!] / Bronisław BARCHAŃSKI // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2010 nr 4, s. 11–26. — Bibliogr. s. 25–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Czy wszystkiemu winien jest węgiel?[Is it fault of the coal?] / Bronisław BARCHAŃSKI // W: Polska liderem czystych technologii węglowych w Unii Europejskiej / oprac. M. Lipińska ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. — Warszawa : Kancelaria Senatu, 2017. — Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Środowiska oraz Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą "Ekorozwój" 16 maja 2017 r.. — ISBN: 978-83-65711-17-5. — S. 200–210. — Przedruk 21 slajdów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Der aktuelle Stand des Steinkohlenbergbaus in Polen – Chancen und Gefährdungen[Current state of coal mining in Poland – opportunities and threats] / Bronisław BARCHAŃSKI // Bergbau : Zeitschrift für Rohstoffgewinnung, Energie, Umwelt. — 2003 Jg 54 Nr. 6, s. 268–275. — Bibliogr. s. 275

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Dobór bentonitowej bariery geotechnicznej umożliwiającej wykorzystanie odpadów niebezpiecznych do podsadzania wyrobisk poeksploatacyjnych : doświadczenia zagraniczne (kopalnia Sondershausen RFN)Selection of bentonite geotechnical barrier enabling utilization of hazardous wastes for filling after operational workings : foreign experiences (the Sondershausen mine in FRG) / Bronisław BARCHAŃSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/1, s. 27–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.. — Dwadzieścia lat w podziemnych technologiach górniczych : Kraków 9–10 grudnia 2004 : konferencja odbywa się w 20 rocznicę śmierci Profesora Stanisława Takuskiego / red. nauk. z.: Jerzy Kicki, Stanisław Piechota ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. — Opis wg obwoluty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ekonomiczne poglądy Stanisława Staszica i Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego w świetle współczesnych koncepcji gospodarki rynkowej[Stanisław Staszic and Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki's the economic view in the light of contemporary market economy] / Bronisław BARCHAŃSKI, Arleta Korzec // W: Stanisław Staszic dla współczesności : nowe odczytanie idei staszicowskich : seminarium : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 12 maja 2012 roku / red. Agnieszka Rusinek. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-574-4. — S. 11–20. — Bibliogr. s. 19–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Energia pozyskiwana z węgla – próba oceny wpływu antropogenicznego $CO_{2}$ na zmiany klimatu[Energy from coal – attempt of assessment of the influence of anthropogenetic $CO_{2}$ on climate change] / Bronisław BARCHAŃSKI // W: Konferencja: „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2010” w ramach Jubileuszu 60-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej : Gliwice, 24 listopada 2010 : informator / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii. — [Gliwice : Politechnika Śląska], [2010] + CD. — S. [2] informacja o wystąpieniu. — Pełny tekst referatu na dołączonym CD-ROMie. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — S. 1–35. — Bibliogr. s. 34–35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Gwarek Prof. Witold Budryk[Miner Profesor Witold Budryk] / kolegium red.: Bronisław BARCHAŃSKI, Mirosław Skibski, Jerzy Mańka, Aleksander Zembok, Maria Diduch ; Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego. — Katowice : Stowarzyszenie Bractwo Gwarków, 2018. — 147,[1] s.. — (Poczet Gwarków Śląskich ; z. 10). — Bibliogr. przy wybranych rozdz.. — e-ISBN: 978-83-938710-6-3. — Na str. tyt.: W 60. rocznicę śmierci prof. Witolda Budryka Bractwo Gwarków oddaje państwu kolejny tomik Pocztu Gwarków Śląskich poświęcony człowiekowi, którego życiową pasją było górnictwo. — B. Barchański - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: http://www.gwarkowie.pl/poczet/zeszyt-10-gwarek-prof-witold-budryk-16.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Iniekcja strefy kontaktowej górotworu i obudowy żelbetowej podszybia na głębokości 1440 m w kopalni DSK „Anthrazit” IbbenbürenInjection of contact zone of the strata and reinforced concrete support at depth of 1440 m in the “Anthrazit” Ibbenbüren mines of DSK / Bronisław BARCHAŃSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2002 R. 8 nr 4, s. 27–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: górotwór, budownictwo górnicze, obudowa podszybia, kopalnia DSK "Anthrazit", iniekcja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Izbrannye primery po provedeniû kontrol'no-izmeritel'nyh rabot, svâzannyh s funkcionirovaniem gidrotehničeskih vyrabotok, vodootvodâŝih skladovuû ploŝadku flotacionnyh othodov “Żelazny Most”[Selected samples of creating excavation areas for monitoring and measurements purposes, associated with functioning of the flotation dumps “Żelazny Most” (Iron Bridge)] / Bronisław BARCHAŃSKI // Razrabotka rudnyh mestoroždenij ; ISSN 0486-0705. — 2006 vyp. 1, s. 232–237. — Bibliogr. s. 237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: