Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Trybalska, mgr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36061345500

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 80 publikacji Autora


1
 • A novel ceramic material with medical application / Joanna PODPORSKA, Marta BŁAŻEWICZ, Barbara TRYBALSKA // W: SM-2007 : VII Students' Meeting : Novi Sad, December 6–8, 2007 / Faculty of Technology University of Novi Sad. — [Novi Sad : UNS], [2007]. — (Processing and Application of Ceramics ; ISSN 1820-6131). — S. 16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Application of calorimetry in evaluation the effect of chemical admixtures on cement hydration / W. NOCUŃ-WCZELIK, B. TRYBALSKA // W: CCTA 11 : 11\textsuperscript{th} conference on Calorimetry and thermal analysis : 9–13 September 2012, Zakopane, Poland. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2012]. — ISBN: 978-83-63663-01-8. — S. 89. — Afiliacja autorów: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania cech mikromorfologii surowego i eksperymentalnie przegrzanego lessu z otoczenia kotlinki pieca dymarskiego nr 1 w Pokrzywnicy, woj. świętokrzyskie[Examination of micromorphological features of raw and experimentally heated loess from walls of bloomery furnace no 1 in Pokrzywnica, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland] / Joanna Trąbska, Barbara TRYBALSKA, Adam GAWEŁ // Materiały Archeologiczne ; ISSN 0075-7039. — 2016 t. 41, s. 51–59. — Bibliogr. s. 53, Abstr.. — B. Trybalska, A. Gaweł - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania mikroskopowe ceramiki funeralnej kultury ceramiki sznurowej ze stanowisk 5 i 6 w Szczytnej, pow. JarosławMicroscopic examination of funeral pottery of the Corded Ware culture at sites 5 and 6 in Szczytna, Jarosław district / Joanna Trąbska, Monika PILARZ, Barbara TRYBALSKA // W: Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Szczytnej na Wysoczyźnie Kańczuckiej / pod red. P. Jarosza, J. Machnik ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. — Rzeszów : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego ; Oficyna Wydawnicza Zimowit, 2017. — (Via Archaeologica Ressoviensia ; T. 12). — ISBN: 978-83-65627-18-6. — S. 161–189. — Bibliogr. s. 186, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania nad spiekaniem naturalnego hydroksyapatytu w atmosferze powietrza i $CO_{2}$Sintering of natural orygin hydroxyapatite in air and carbon dioxide atmospheres / Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Elżbieta Kasprzyk, Krzysztof HABERKO, Anna PYDA, Mirosław BUĆKO, Włodzimierz MOZGAWA, Łukasz ZYCH, Barbara TRYBALSKA, Witold RECZYŃSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 T. 60 nr 4, s. 274–277. — Bibliogr. s. 277, Streszcz.. — W czasopiśmie numer ISSN poprzedniego tytułu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania oddziaływania wybranych domieszek do betonu na szybkość hydratacji i mikrostrukturę zaczynu cementowegoInteraction of some admixtures on the kinetics of hydration and microstructure of cement paste / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Barbara TRYBALSKA // W: MATBUD'2007 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : V konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–22 czerwca 2007 = MATBUD'2007 : the fifth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2007 + CD-ROM. — S. 390–397. — Bibliogr. s. 397, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania porównawcze składu fazowego i składu chemicznego porcelan stomatologicznych: niskotopliwej Vita Titankeramik oraz wysokotopliwej Vita KeramikComparative study of phase and chemical composition of low and high temperature dental porcelains / H. Matraszek, A. STOCH, Cz. PALUSZKIEWICZ, A. ADAMCZYK, B. TRYBALSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2005 R. 8 nr 45, s. 12–16. — Bibliogr. s. 16., Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/45F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ceramika ogniotrwała o małej rozszerzalności cieplnej na osnowie dwuglinianu wapniowegoCalcium dialuminate based refractory ceramics with small thermal expansion / Franciszek NADACHOWSKI, Stanisława JONAS, Dorota Szwagierczak, Barbara TRYBALSKA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 344–352. — Bibliogr. s. 352, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Chemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIKChemical and structural analysis of low-melting components of fusible dental porcelains 'TRICERAM' and 'VITA TITANKERAMIK' / Halina Matraszek, Anna STOCH, Adam Majewski, Czesława PALUSZKIEWICZ, Anna ADAMCZYK, Barbara TRYBALSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2009 R. 30 nr 5, s. 378–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Composite material in the ${Al_{2}O_{3}}$vol\% YAG system / Radosław LACH, Krzysztof HABERKO, Barbara TRYBALSKA // Processing and Application of Ceramics ; ISSN 1820-6131. — 2010 vol. 4 iss. 1, s. 1–6. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Effect of calcium-magnesium carbonate additives on cement hydrationWpływ węglanu wapniowo-magnezowego na proces hydratacji cementu / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Marta Stachlewska, Barbara TRYBALSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 4, s. 311–316. — Bibliogr. s. 316, Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1473

 • słowa kluczowe: hydratacja, cement, ciepło hydratacji, dolomit, węglanoglinian

  keywords: hydration, cement, dolomite, heat of hydration, carboaluminate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Electrical and mechanical properties of ${CeO_{2}}$-based electrolytes / M. DUDEK, W. Bogusz, Ł. ZYCH, B. TRYBALSKA // W: 8th ISSFIT : 8th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport : 23–27 May 2007 Vilnius, Lithuania : book of abstracts / Vilniaus Universitetas. — [Lithuania : VU], [2007]. — S. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Electrical and mechanical properties of $CeO_{2}$-based electrolytes in the $CeO_{2}-Sm_{2}O_{3}-M_{2}O_{3}(M=La, Y)$ system / Magdalena DUDEK, Władysław Bogusz, Łukasz ZYCH, Barbara TRYBALSKA // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2008 vol. 179 iss. 1–6, s. 164–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2008-01-30. — 8th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT) : May 23–27, 2007 : Vilnius, Lithuania. — tekst: http://goo.gl/508IFl

 • keywords: solid oxide fuel cell electrolytes, co-doped ceria, electrochemical gas sensors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ssi.2007.12.023

17
 • Expansion of mortars prepared of cements with special composition following heat treatment / W. KURDOWSKI, P. Normand, B. TRYBALSKA // W: Reaktywność ciał stałych : materiały XII seminarium francusko-polskiego : Kraków 2000 = Reactivity of solids : proceedings of the 12\textsuperscript{th} French-Polish seminar / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2000. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie) ; (Ceramika ; ISSN 0075-7012 ; vol. 61). — ISBN10: 83-7108-076-X. — S. 11–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Glasses in the system $Na_{2}O-B_{2}O_{3}-SiO_{2}$ modified with $MoO_{3}$ / Bernadetta PROCYK, Krystyna WODNICKA, Barbara TRYBALSKA // W: ICG XIX : XIX international congress on Glass : Edinburgh, July 1–6, 2001. Vol. 2, Extended abstracts : oral and poster sessions / Society of Glass Technology. — [Edinburgh : s. n.], [2001]. — S. 779–780. — Bibliogr. s. 780

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kinetics of cement hydration in the presence of some additives and admixturesKinetyka hydratacji cementu w obecności wybranych dodatków i domieszek / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Monika Jasińska, Barbara TRYBALSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 vol. 68 no. 2, s. 86–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: hydratacja, wytrzymałość na ściskanie, cement, ciepło hydratacji, pył z instalacji bocznikowania gazów

  keywords: hardening, hydration, cement, heat of hydration, by-pass dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kinetyka i produkty hydratacji cementu z aktywnymi dodatkami pucolanowymiKinetics and products of hydration of cements with active pozzolanic additives / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Barbara TRYBALSKA, Michał Malik // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 402–408. — Bibliogr. s. 408, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Korozja zaczynu z żużla wielkopiecowego w wodnym roztworze $NH_{4}Cl$Corrosion of blastfurnace slag paste in aqueous solution of $NH_{4}Cl$ / Barbara Słomka-Słupik, Jacek Podwórny, Barbara TRYBALSKA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2019 vol. 24 iss. 3, s. 202-214. — Bibliogr. s. 213-214. — Tekst pol.-ang.. — B. Trybalska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2019/2019_3/2019_03_202_214_Slomka.pdf

 • słowa kluczowe: korozja, alkalicznie aktywowany żużel, amonu chlorek

  keywords: corrosion, alkali activated slag, ammonium chloride, blastfurnace slag

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32047/CWB.2019.24.3.202

22
 • Krystalizacja napowierzchniowa i zjawiska transportowe towarzyszące korozji szkła krzemianowego sodowo-wapniowego[Surface crystallization and transport phenomena associated to silica-sodium-calcium glass corrosion] / Leszek STOCH, Elżbieta GREINER-WRONA, Małgorzata CIECIŃSKA, Irena WACŁAWSKA, Barbara TRYBALSKA, Marcin ŚRODA // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 1999 R. 50 nr 3, s. 2–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Micro-Raman spectroscopy and SEM/EDS in investigation of white and red painting layers from Celtic pottery, Modlniczka site, Poland / Joanna Trąbska, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Barbara TRYBALSKA, Marcin Przybyła, Małgorzata Byrska-Fudali // W: ICAVS8 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : Vienna, Austria, July 12–17, 2015 : abstracts poster / ed. Bernhard Lendl [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vienna : [s. n.], 2015. — e-ISBN: 978-3-200-04205-6. — S. 118–119 ID A057. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icavs.org/icavs8/images/program/Abstracts_Poster_web.pdf [2015-07-31]. — Bibliogr. s. 119. — Toż na Dysku Flash

 • keywords: Poland, SEM-EDS, micro-Raman spectroscopy, Celtic pottery, Modlniczka

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mikrostruktura i skład fazowy starych zaczynów cementowychMicrostructure and phase composition of old cement pastes / NOCUŃ-WCZELIK W., TRYBALSKA B., MURZYN P., MALATA G., Wiśniewska J. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 117. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: