Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Trybalska, mgr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36061345500
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
2
 • Application of calorimetry in evaluation the effect of chemical admixtures on cement hydration / W. NOCUŃ-WCZELIK, B. TRYBALSKA // W: CCTA 11 : 11\textsuperscript{th} conference on Calorimetry and thermal analysis : 9–13 September 2012, Zakopane, Poland. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2012]. — ISBN: 978-83-63663-01-8. — S. 89. — Afiliacja autorów: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A novel ceramic material with medical application / Joanna PODPORSKA, Marta BŁAŻEWICZ, Barbara TRYBALSKA // W: SM-2007 : VII Students' Meeting : Novi Sad, December 6–8, 2007 / Faculty of Technology University of Novi Sad. — [Novi Sad : UNS], [2007]. — (Processing and Application of Ceramics ; ISSN 1820-6131). — S. 16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Badania cech mikromorfologii surowego i eksperymentalnie przegrzanego lessu z otoczenia kotlinki pieca dymarskiego nr 1 w Pokrzywnicy, woj. świętokrzyskie[Examination of micromorphological features of raw and experimentally heated loess from walls of bloomery furnace no 1 in Pokrzywnica, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland] / Joanna Trąbska, Barbara TRYBALSKA, Adam GAWEŁ // Materiały Archeologiczne ; ISSN 0075-7039. — 2016 t. 41, s. 51–59. — Bibliogr. s. 53, Abstr.. — B. Trybalska, A. Gaweł - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania mikroskopowe ceramiki funeralnej kultury ceramiki sznurowej ze stanowisk 5 i 6 w Szczytnej, pow. JarosławMicroscopic examination of funeral pottery of the Corded Ware culture at sites 5 and 6 in Szczytna, Jarosław district / Joanna Trąbska, Monika PILARZ, Barbara TRYBALSKA // W: Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Szczytnej na Wysoczyźnie Kańczuckiej / pod red. P. Jarosza, J. Machnik ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. — Rzeszów : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego ; Oficyna Wydawnicza Zimowit, 2017. — (Via Archaeologica Ressoviensia ; T. 12). — ISBN: 978-83-65627-18-6. — S. 161–189. — Bibliogr. s. 186, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania nad spiekaniem naturalnego hydroksyapatytu w atmosferze powietrza i $CO_{2}$Sintering of natural orygin hydroxyapatite in air and carbon dioxide atmospheres / Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Elżbieta Kasprzyk, Krzysztof HABERKO, Anna PYDA, Mirosław BUĆKO, Włodzimierz MOZGAWA, Łukasz ZYCH, Barbara TRYBALSKA, Witold RECZYŃSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 T. 60 nr 4, s. 274–277. — Bibliogr. s. 277, Streszcz.. — W czasopiśmie numer ISSN poprzedniego tytułu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania oddziaływania wybranych domieszek do betonu na szybkość hydratacji i mikrostrukturę zaczynu cementowegoInteraction of some admixtures on the kinetics of hydration and microstructure of cement paste / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Barbara TRYBALSKA // W: MATBUD'2007 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : V konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–22 czerwca 2007 = MATBUD'2007 : the fifth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2007 + CD-ROM. — S. 390–397. — Bibliogr. s. 397, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Chemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIKChemical and structural analysis of low-melting components of fusible dental porcelains 'TRICERAM' and 'VITA TITANKERAMIK' / Halina Matraszek, Anna STOCH, Adam Majewski, Czesława PALUSZKIEWICZ, Anna ADAMCZYK, Barbara TRYBALSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2009 R. 30 nr 5, s. 378–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Composite material in the ${Al_{2}O_{3}}$vol\% YAG system / Radosław LACH, Krzysztof HABERKO, Barbara TRYBALSKA // Processing and Application of Ceramics ; ISSN 1820-6131. — 2010 vol. 4 iss. 1, s. 1–6. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Effect of calcium-magnesium carbonate additives on cement hydrationWpływ węglanu wapniowo-magnezowego na proces hydratacji cementu / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Marta Stachlewska, Barbara TRYBALSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 4, s. 311–316. — Bibliogr. s. 316, Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1473

 • słowa kluczowe: hydratacja, cement, ciepło hydratacji, dolomit, węglanoglinian

  keywords: hydration, cement, dolomite, heat of hydration, carboaluminate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Electrical and mechanical properties of ${CeO_{2}}$-based electrolytes / M. DUDEK, W. Bogusz, Ł. ZYCH, B. TRYBALSKA // W: 8th ISSFIT : 8th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport : 23–27 May 2007 Vilnius, Lithuania : book of abstracts / Vilniaus Universitetas. — [Lithuania : VU], [2007]. — S. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Electrical and mechanical properties of $CeO_{2}$-based electrolytes in the $CeO_{2}-Sm_{2}O_{3}-M_{2}O_{3}(M=La, Y)$ system / Magdalena DUDEK, Władysław Bogusz, Łukasz ZYCH, Barbara TRYBALSKA // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2008 vol. 179 iss. 1–6, s. 164–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2008-01-30. — 8th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT) : May 23–27, 2007 : Vilnius, Lithuania. — tekst: http://goo.gl/508IFl

 • keywords: solid oxide fuel cell electrolytes, co-doped ceria, electrochemical gas sensors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ssi.2007.12.023

14
 • Kinetics of cement hydration in the presence of some additives and admixturesKinetyka hydratacji cementu w obecności wybranych dodatków i domieszek / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Monika Jasińska, Barbara TRYBALSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 vol. 68 no. 2, s. 86–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: hydratacja, wytrzymałość na ściskanie, cement, ciepło hydratacji, pył z instalacji bocznikowania gazów

  keywords: hardening, hydration, cement, heat of hydration, by-pass dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Materiał kompozytowy w układzie ${Al_{2}O_{3}-YAG}$ (20\% obj.)Composite material in the ${Al_{2}O_{3}-20}$ vol. \% YAG system / Radosław LACH, Krzysztof HABERKO, Barbara TRYBALSKA // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2010 vol. 10 nr 4, s. 362–367. — Bibliogr. s. 366–367

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Micro-Raman spectroscopy and SEM/EDS in investigation of white and red painting layers from Celtic pottery, Modlniczka site, Poland / Joanna Trąbska, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Barbara TRYBALSKA, Marcin Przybyła, Małgorzata Byrska-Fudali // W: ICAVS8 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : Vienna, Austria, July 12–17, 2015 : abstracts poster / ed. Bernhard Lendl [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vienna : [s. n.], 2015. — e-ISBN: 978-3-200-04205-6. — S. 118–119 ID A057. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icavs.org/icavs8/images/program/Abstracts_Poster_web.pdf [2015-07-31]. — Bibliogr. s. 119. — Toż na Dysku Flash

 • keywords: Poland, Micro-Raman spectroscopy, Celtic pottery, SEM/EDS, Modlniczka

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Mineral composition of pigments and plasters from the Hatshepsut Temple in Deir el Bahari : Upper Egypt / Maciej PAWLIKOWSKI, Joanna Trąbska, Barbara TRYBALSKA // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2006 nr 1, s. 1–45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [44–45]. — ISBN: 978-93-923836-0-4. — tekst: https://goo.gl/NzqGsi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Otrzymywanie i właściwości ceramicznych elektrolitów tlenkowych w układzie $CeO_{2}-Sm{_2}O_{3}-R_{2}O_{3}(R=La, Gd)$Manufacturing and properties oxide electrolytes in $CeO_{2}-Sm{_2}O_{3}-R_{2}O_{3}(R=La, Gd)$ system / Magdalena DUDEK, Władysław Bogusz, Andrzej RAŹNIAK, Barbara TRYBALSKA, Łukasz ZYCH // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2007 R. 59 nr 3, s. 88–94. — Bibliogr. s. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Piece dymarskie z Pokrzywnicy, stan. 1, GM. Pawłów, woj. świętokrzyskie w świetle badań archeologicznych, metalurgicznych i mineralogicznychBloomery furnaces from Pokrzywnica, site 1, Pawłów dis., Świętokrzyskie Voivodeship, in the light of archaeological, metallurgical and mineralogical research / Szymon Orzechowski, Ireneusz SULIGA, Joanna Trąbska, Barbara TRYBALSKA // Materiały Archeologiczne ; ISSN 0075-7039. — 2016 t. 41, s. 19–50. — Bibliogr. s. 29–30, Abstr.. — I. Suliga, B. Trybalska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • keywords: Ancient Metallurgy in the Świętokrzyskie Mountains, metallurgical and mineralogical research, slag-pit furnace, Przeworsk culture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Pigmenty ceramiczne o strukturze fluorytuCeramic pigments with fluorite structure / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Krystyna WODNICKA, Barbara TRYBALSKA, Anna Wywiał // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Pigmenty ceramiczne o strukturze fluorytuCeramic pigments of fluorite structure / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Krystyna WODNICKA, Barbara TRYBALSKA, Anna Wywiał // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 2, s. 321–326. — Bibliogr. s. 325–326, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Prawdziwe i fałszywe czerwone warstwy na przedmiotach i obiektach z kontekstu historycznego lub archeologicznego[True and fake red layers on the objects from archaeological and historical context] / Joanna Trąbska, Barbara TRYBALSKA // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 351–374. — Bibliogr. s. 373–374

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przydatność metody Pechiniego do wytwarzania materiałów elektrolitycznych z układu $CeO_{2}-M_{2}O_{3}-CaO(M=Sm, Gd)$Usefulness of Pechinni process to fabrication ceramic electrolytes from $CeO_{2}-M_{2}O_{3}-CaO(M=Sm, Gd)$ system / Magdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Barbara TRYBALSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 R. 60 nr 3, s. 113–119. — Bibliogr. s. 119. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Reaktywność kilku składników mineralnych naturalnego kruszywa rzecznegoReactivity of some mineral components in natural river aggregate / Wiesław KURDOWSKI, Albin Garbacik, Barbara TRYBALSKA, Tomasz Baran // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2006 R. 11/73 nr 6, s. 375–380. — Bibliogr. s. 380, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Scanning electron microscopy as a tool in the studies of hydrated cementitious materials microstructure formed in the presence of some heavy metals containing admixtures / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Barbara TRYBALSKA // W: EM2014 : XV international conference on Electron Microscopy : 15–18 September, 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts / AGH University of Science and Technology. International Centre of Electron Microscopy for Materials Science. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-48-3. — S. 108–109. — Bibliogr. s. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: