Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Trybalska, mgr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
2
 • Application of calorimetry in evaluation the effect of chemical admixtures on cement hydration / W. NOCUŃ-WCZELIK, B. TRYBALSKA // W: CCTA 11 : 11\textsuperscript{th} conference on Calorimetry and thermal analysis : 9–13 September 2012, Zakopane, Poland. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2012]. — ISBN: 978-83-63663-01-8. — S. 89. — Afiliacja autorów: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • Badania cech mikromorfologii surowego i eksperymentalnie przegrzanego lessu z otoczenia kotlinki pieca dymarskiego nr 1 w Pokrzywnicy, woj. świętokrzyskie[Examination of micromorphological features of raw and experimentally heated loess from walls of bloomery furnace no 1 in Pokrzywnica, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland] / Joanna Trąbska, Barbara TRYBALSKA, Adam GAWEŁ // Materiały Archeologiczne ; ISSN 0075-7039. — 2016 t. 41, s. 51–59. — Bibliogr. s. 53, Abstr.. — B. Trybalska, A. Gaweł - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badania nad spiekaniem naturalnego hydroksyapatytu w atmosferze powietrza i $CO_{2}$Sintering of natural orygin hydroxyapatite in air and carbon dioxide atmospheres / Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Elżbieta Kasprzyk, Krzysztof HABERKO, Anna PYDA, Mirosław BUĆKO, Włodzimierz MOZGAWA, Łukasz ZYCH, Barbara TRYBALSKA, Witold RECZYŃSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 T. 60 nr 4, s. 274–277. — Bibliogr. s. 277, Streszcz.. — W czasopiśmie numer ISSN poprzedniego tytułu

6
 • Chemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIKChemical and structural analysis of low-melting components of fusible dental porcelains 'TRICERAM' and 'VITA TITANKERAMIK' / Halina Matraszek, Anna STOCH, Adam Majewski, Czesława PALUSZKIEWICZ, Anna ADAMCZYK, Barbara TRYBALSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2009 R. 30 nr 5, s. 378–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Composite material in the ${Al_{2}O_{3}}$vol\% YAG system / Radosław LACH, Krzysztof HABERKO, Barbara TRYBALSKA // Processing and Application of Ceramics ; ISSN 1820-6131. — 2010 vol. 4 iss. 1, s. 1–6. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Electrical and mechanical properties of $CeO_{2}$-based electrolytes in the $CeO_{2}-Sm_{2}O_{3}-M_{2}O_{3}(M=La, Y)$ system / Magdalena DUDEK, Władysław Bogusz, Łukasz ZYCH, Barbara TRYBALSKA // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2008 vol. 179 iss. 1–6, s. 164–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2008-01-30. — 8th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT) : May 23–27, 2007 : Vilnius, Lithuania. — tekst: http://goo.gl/508IFl

 • keywords: solid oxide fuel cell electrolytes, co-doped ceria, electrochemical gas sensors

9
 • Kinetics of cement hydration in the presence of some additives and admixturesKinetyka hydratacji cementu w obecności wybranych dodatków i domieszek / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Monika Jasińska, Barbara TRYBALSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 vol. 68 no. 2, s. 86–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: hydratacja, wytrzymałość na ściskanie, cement, ciepło hydratacji, pył z instalacji bocznikowania gazów

  keywords: hardening, hydration, cement, heat of hydration, by-pass dust

10
 • Materiał kompozytowy w układzie ${Al_{2}O_{3}-YAG}$ (20\% obj.)Composite material in the ${Al_{2}O_{3}-20}$ vol. \% YAG system / Radosław LACH, Krzysztof HABERKO, Barbara TRYBALSKA // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2010 vol. 10 nr 4, s. 362–367. — Bibliogr. s. 366–367

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Micro-Raman spectroscopy and SEM/EDS in investigation of white and red painting layers from Celtic pottery, Modlniczka site, Poland / Joanna Trąbska, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Barbara TRYBALSKA, Marcin Przybyła, Małgorzata Byrska-Fudali // W: ICAVS8 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : Vienna, Austria, July 12–17, 2015 : abstracts poster / ed. Bernhard Lendl [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vienna : [s. n.], 2015. — e-ISBN: 978-3-200-04205-6. — S. 118–119 ID A057. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icavs.org/icavs8/images/program/Abstracts_Poster_web.pdf [2015-07-31]. — Bibliogr. s. 119. — Toż na Dysku Flash

 • keywords: Poland, Micro-Raman spectroscopy, Celtic pottery, SEM/EDS, Modlniczka

12
 • Piece dymarskie z Pokrzywnicy, stan. 1, GM. Pawłów, woj. świętokrzyskie w świetle badań archeologicznych, metalurgicznych i mineralogicznychBloomery furnaces from Pokrzywnica, site 1, Pawłów dis., Świętokrzyskie Voivodeship, in the light of archaeological, metallurgical and mineralogical research / Szymon Orzechowski, Ireneusz SULIGA, Joanna Trąbska, Barbara TRYBALSKA // Materiały Archeologiczne ; ISSN 0075-7039. — 2016 t. 41, s. 19–50. — Bibliogr. s. 29–30, Abstr.. — I. Suliga, B. Trybalska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • keywords: Ancient Metallurgy in the Świętokrzyskie Mountains, metallurgical and mineralogical research, slag-pit furnace, Przeworsk culture

13
 • Pigmenty ceramiczne o strukturze fluorytuCeramic pigments with fluorite structure / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Krystyna WODNICKA, Barbara TRYBALSKA, Anna Wywiał // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Pigmenty ceramiczne o strukturze fluorytuCeramic pigments of fluorite structure / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Krystyna WODNICKA, Barbara TRYBALSKA, Anna Wywiał // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 2, s. 321–326. — Bibliogr. s. 325–326, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Prawdziwe i fałszywe czerwone warstwy na przedmiotach i obiektach z kontekstu historycznego lub archeologicznego[True and fake red layers on the objects from archaeological and historical context] / Joanna Trąbska, Barbara TRYBALSKA // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 351–374. — Bibliogr. s. 373–374

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Przydatność metody Pechiniego do wytwarzania materiałów elektrolitycznych z układu $CeO_{2}-M_{2}O_{3}-CaO(M=Sm, Gd)$Usefulness of Pechinni process to fabrication ceramic electrolytes from $CeO_{2}-M_{2}O_{3}-CaO(M=Sm, Gd)$ system / Magdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Barbara TRYBALSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 R. 60 nr 3, s. 113–119. — Bibliogr. s. 119. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Scanning electron microscopy as a tool in the studies of hydrated cementitious materials microstructure formed in the presence of some heavy metals containing admixtures / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Barbara TRYBALSKA // W: EM2014 : XV international conference on Electron Microscopy : 15–18 September, 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts / AGH University of Science and Technology. International Centre of Electron Microscopy for Materials Science. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-48-3. — S. 108–109. — Bibliogr. s. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Scanning electron microscopy in the studies of hydrated cementitious materials microstructure formed in the presence of some heavy metals containing admixtures / NOCUŃ-WCZELIK Wiesława, TRYBALSKA Barbara // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2015 vol. 231, s. 145–153. — Bibliogr. s. 153, Abstr.. — XV international conference on Electron Microscopy EM2014 : 15–18 September 2014, Kraków, Poland

 • keywords: microstructure, heavy metals, nitrates, cement hydration, sulfates

19
 • Synteza klinkieru cementu portlandzkiego z udziałem wapienno-ilastego materiału odpadowegoSynthesis of portland cement clinker with waste limestone – clay material / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Barbara TRYBALSKA, Beata Skobel // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Synteza klinkieru cementu portlandzkiego z udziałem wapienno-ilastego materiału odpadowegoSynthesis of portland cement clinker with waste limestone-clay material / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Barbara TRYBALSKA, Beata Skobel // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 1, s. 14–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/281

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, cement, klinkier, spiekalność, materiał odpadowy

  keywords: cement, clinker, sinterability, waste material, BSE imaging

21
22
 • The properties of cement pastes and mortars processed with some heavy metal nitrates containing solutions / NOCUŃ-WCZELIK Wiesława, TRYBALSKA Barbara, Dziub Sylwia // W: MATBUD'2015 : 7th scientific-technical conference on Material problems in civil engineering : 22–24 June 2015 Cracow, Poland : book of abstracts / ed. Tomasz Tracz, Izabela Hager. — [Cracow : Cracow University of Technology], [2015]. — S. 63

 • keywords: microstructure, heavy metals, calorimetry, shrinkage, compressive strength, cement hydration

23
24
 • Transport wody w zaprawach z dodatkiem perlitu ekspandowanego modyfikowanych domieszkamiTransport of water in expanded perlite mortars modified by admixtures / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Maciej Nowak, Barbara TRYBALSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 1, s. 62–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, cement, perlit, podciąganie kapilarne, nasiąkliwość, domieszka hydrofobizująca

  keywords: microstructure, cement, perlite, absorbability, capillary suction, water repellent

25
 • Transport wody w zaprawach z dodatkiem perlitu ekspandowanego modyfikowanych domieszkamiTransfer of water in the expanded perlite mortars modified by admixtures / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Maciej Nowak, Barbara TRYBALSKA // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych