Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Tora, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0850-3054

ResearcherID: C-5053-2019

Scopus: 8589824600

PBN: 909544

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 300, z ogólnej liczby 307 publikacji Autora


1
 • A method for utilisation of organic waste materials / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA // W: 5\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2000, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : VŠB–TU FMG, 2000. — S. 693–699. — Bibliogr. s. 699, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktualna baza surowcowa i kierunki pozyskiwania koncentratów cynku w PolsceThe current resource base and directions for obtaining zinc concentrates in Poland / Andrzej Jarosiński, Barbara TORA // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2014 nr 4, s. 52–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Abstr.. — B. Tora – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktualne problemy paliw alternatywnych[Current problems with alternative fuels] / Barbara TORA // W: III forum paliw alternatywnych : Zawiercie, 20–22.11.2019 : streszczenia / red. Witold Elsner, Renata Gnatowska, Arkadiusz Szymanek. — Częstochowa : Politechnika Częstochowska, [2019]. — S. 24–25. — Bibliogr. s. 25

 • słowa kluczowe: paliwa alternatywne, analiza ryzyka, uwarunkowania prawne, RDF, uwarunkowania techniczne, uwarunkowania technologiczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An evaluation of the impact the Kraków–Szarów A4 motorway section has had on the environmentOcena wpływu autostrady A4, odcinek Kraków–Szarów na środowisko naturalne / Maciej MICHAŁOWSKI, Grzegorz Gęgotek, Barbara TORA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2013 vol. 37 no. 2, s. 43–51. — Bibliogr. s. 50–51, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2013.37.2/mining.2013.37.2.43.pdf

 • słowa kluczowe: autostrada, środowisko naturalne, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gleby

  keywords: soil pollution, natural environment, motorway, air pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mining.2013.37.2.43

5
 • Analiza kosztów wzbogacania rud cynku i ołowiuCost analysis of zinc – lead ore processing / Barbara TORA, Daniel SARAMAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 285–296. — Bibliogr. s. 295, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 11: Ekonomika i zarządzanie : „efektywne zarządzanie gwarancją rozwoju górnictwa” : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Tadeusz Woźny, Jerzy Załucki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza możliwości utylizacji termicznej pozostałości po segregacji odpadów komunalnychThe analysis of the possibilities of thermal utilization of the residue after municipal waste segregation / Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA, Barbara TORA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 7–18. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza porównawcza skuteczności odwadniania i rozdziału materiału na sitach OSO z wkładami stalowymi i poliuretanowymiComparative analysis of efficiency of dewatering and separation of material on OSO sieves with steel and polyurethane inserts / Piotr Pasiowiec, Klaudia Bańczyk, Jerzy Wajs, Sebastian Gawlista, Barbara TORA // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2014. — Na okł. dod: Komeko 2014. — ISBN: 978-83-60708-80-4. — S. 369–385. — Bibliogr. s. 384–385, Streszcz., Abstr.. — Barbara Tora - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza zawartości wybranych metali w węglach i produktach ich spalaniaAnalysis of selected metals content in coals and products of their combustion / Jan J. Hycnar, Barbara TORA // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 2, s. 157–168. — Bibliogr. s. 167–168, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metale śladowe i lantanowce w węglu i popiołach, koncentraty metali z węgla i popiołów

  keywords: trace metals and lanthanides in coal and ashes, metal concentrates from coal and ashes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis of carbon black from tyres pyrolysis / Stanisław BUDZYŃ, Bartosz Budzyń, Gabriela KOZUB-BUDZYŃ, Barbara TORA // W: 18\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 29.–31.5.2014, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2014. — ISBN: 978-80-248-3427-6. — S. 203–207. — Bibliogr. s. 207, Abstr.

 • keywords: pyrolysis, waste tyre, char, SEM analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of carbon black from tyres pyrolysisAnaliza karbonizatu z procesu pirolizy zużytych opon samochodowych / Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 2, s. 149-154. — Bibliogr. s. 154, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: piroliza, karbonizat, zużyte opony samochodowe, analiza SEM

  keywords: pyrolysis, waste tyre, char, SEM analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analysis of changes in the waste management system – requirements of the EU and national regulations / Maciej MICHAŁOWSKI, Ewelina SARAN, Barbara TORA // W: Waste Recycling 17 : 17\textsuperscript{th} international conference : 21–22 November 2013, Košice, Slovakia : book of abstracts = Recyklácia odpadov 17 / Slovak Mining Society, Institute of Geotechnics SAS. — [Košice : Institute of Geotechnics SAS], [2013] + CD. — S. 14. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 67–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • keywords: Waste Act, Landfill Directive, Packaging Directive, Waste Incineration Directive, Framework Directive, Act on maintaining cleanliness and order municipalities, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Application of bioflotation in coal desulphurisation / Peter Fecko, Barbara TORA, Vítězslav Uvíra, Alena Kasparkova, Eliska Kulova // W: ICMEM 2010 : manufacturing engineering & management 2010 : 1\textsuperscript{st} international scientific conference : Prešov, Slovak Republic, 25–26\textsuperscript{th} November 2010 / ed. Hloch S. [et al.]. — Prešov : FVT TU, cop. 2010. — Dod. ISBN 978-80-8073-900-3. — ISBN: 978-80-553-0572-1. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Application of biotechnological methods in mineral processing / Iva Janakova, Vladimir Cablik, Barbara TORA, Anna K. Nowak // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27–29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Nano, bio and green – technologies for a sustainable future. Iss. 63, Micro and nano technologies, advances in biotechnology, green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture, animals and society. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-29-4. — S. 125–131. — Bibliogr. s. 131, Abstr.

 • keywords: flotation, bacterial leaching, hydrocarbons C10-C40

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/63/S25.016

14
15
 • Application of progress eco equipment for modernization of mechanical coal processing plant PG Silesia / Piotr Pasiowiec, Władysław Borkowski, Artur Bogusław, Jerzy Wajs, Klaudia Bańczyk, Barbara TORA // W: 18\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 29.–31.5.2014, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2014. — ISBN: 978-80-248-3427-6. — S. 215–221. — Bibliogr. s. 221, Abstr.

 • keywords: jig, coal preparation, sieving, heavy media cyclone, dewatering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [Application of pyrolysis oils from agricultural wastes in flotation]Zastosowanie olejów z rozkładu pirolitycznego odpadów organicznych do flotacji / Peter Fečko, Vlastimil Kříž, Horst Gondek, Alena Kašpárková, Josip Isek, Tien Pham Duc, Barbara TORA // W: Paliwa – bezpieczeństwo – środowisko : innowacyjne techniki i technologie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — Na s. tyt. dod.: Komeko 2010. — ISBN: 978-83-60708-42-2. — S. 281–293. — Bibliogr. s. 293, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Application of pyrolysis residue from waste materials in black coal flotation / Peter Fečko, Alena Kašpárková, Eva Pertile, Vlastimil Kříž, Barbara TORA, Andrzej Jarosiński, Iva Janáková // Polish Journal of Chemical Technology ; ISSN 1509-8117. — 2010 vol. 12 no. 2, s. 62–66. — Bibliogr. s. 65–66

 • keywords: flotation, pyrolysis, plastic wastes, black coal, tyre and rubber

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10026-010-0020-3

18
 • Application of welded slotted sieves in the uranium enrichment process / Piotr Pasiowiec, Józef Brożyna, Barbara TORA // W: 22\textsuperscript{nd} international conference on Environment and mineral processing : 31.5-2.6 2018, Ostrava, Czech Republic / ed. Čablík Vladimír. — Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. — ISBN: 978-80-248-4181-6. — S. 253–260. — Bibliogr. s. 259–260, Abstr.

 • keywords: uranium enrichment, welded wedge wire slotted screens

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Aspekty surowcowo-technologiczne pozyskiwania metali ziem rzadkich w warunkach krajowych : [streszczenie][Raw material and technological aspects of acquiring rare earth metals in domestic conditions] / Barbara TORA, Andrzej Jarosiński // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 53–54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Bacterial decontamination of soil from Ostrava Airport / Peter Fečko, Barbara TORA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 63–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_04.pdf

 • słowa kluczowe: biodegradacja, Pseudomonas putida, mieszane kultury bakteryjne, Rhodococcus sp.

  keywords: biodegradation, Pseudomonas putida, Rhodococcus sp., mixed culture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Bacterial desulphurization of coalOdsiarczanie bakteryjne węgla / Peter Fecko, Iva Pectova, Vladimir Cablik, Silvie Riedlova, Pavla Ovcari, Barbara TORA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 47–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/F69UXB

 • słowa kluczowe: węgiel, Thiobacillus ferrooxidans, ługowanie bakteryjne

  keywords: desulphurization, bacterial leaching, coal macerates, thiobacillus ferrooxidans

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania chromatograficzne produktów pirolizy granulatu ze zużytych oponChromatography investigations over wasted tyres granulate pyrolysis products / Wiesław ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 375–386. — Bibliogr. s. 386, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/QxqhBi

 • słowa kluczowe: piroliza, zużyte opony, chromatografia

  keywords: rubber pyrolisis, wasted tyres, chromatography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania flotacji i ługowania żużli po przeróbce akumulatorów[Research on flotation and chemical leaching of slug after batteries processing] / Barbara TORA, Peter Fečko, Lenka Černotová, Vladimír Čablík // W: „Odpady 2003” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : V międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 = Theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój”, [etc.]. — [Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”], 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 83-904497-9-X. — S. 231–236. — Bibliogr. s. 236, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania możliwości oczyszczania osadu dennego z substancji ropopochodnych w procesie flotacjiInvestigation on reduction of hydrocarbon contamination of sediment using flotation / Peter Fečko, Barbara TORA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1795. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2008 z. 284, s. 17–24. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badania nad optymalnym wykorzystaniem odpadów przemysłu hutniczego[Studies on optimal utilization of metallurgical industry wastes] / Zbigniew TAJCHMAN, Barbara TORA // W: Problemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391553736. — S. 79–88. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: