Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Tora, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0850-3054

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909544

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 166, z ogólnej liczby 172 publikacji Autora


1
 • Aktualna baza surowcowa i kierunki pozyskiwania koncentratów cynku w PolsceThe current resource base and directions for obtaining zinc concentrates in Poland / Andrzej Jarosiński, Barbara TORA // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2014 nr 4, s. 52–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Abstr.. — Barbara Tora – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza porównawcza skuteczności odwadniania i rozdziału materiału na sitach OSO z wkładami stalowymi i poliuretanowymiComparative analysis of efficiency of dewatering and separation of material on OSO sieves with steel and polyurethane inserts / Piotr Pasiowiec, Klaudia Bańczyk, Jerzy Wajs, Sebastian Gawlista, Barbara TORA // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2014. — Na okł. dod: Komeko 2014. — ISBN: 978-83-60708-80-4. — S. 369–385. — Bibliogr. s. 384–385, Streszcz., Abstr.. — Barbara Tora - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza zawartości wybranych metali w węglach i produktach ich spalaniaAnalysis of selected metals content in coals and products of their combustion / Jan J. Hycnar, Barbara TORA // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 2, s. 157–168. — Bibliogr. s. 167–168, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metale śladowe i lantanowce w węglu i popiołach, koncentraty metali z węgla i popiołów

  keywords: trace metals and lanthanides in coal and ashes, metal concentrates from coal and ashes

4
 • Analysis of carbon black from tyres pyrolysis / Stanisław BUDZYŃ, Bartosz Budzyń, Gabriela KOZUB-BUDZYŃ, Barbara TORA // W: 18\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 29.–31.5.2014, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2014. — ISBN: 978-80-248-3427-6. — S. 203–207. — Bibliogr. s. 207, Abstr.

 • keywords: pyrolysis, waste tyre, char, SEM analysis

5
 • Analysis of carbon black from tyres pyrolysisAnaliza karbonizatu z procesu pirolizy zużytych opon samochodowych / Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 2, s. 149-154. — Bibliogr. s. 154, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: piroliza, karbonizat, zużyte opony samochodowe, analiza SEM

  keywords: pyrolysis, waste tyre, char, SEM analysis

6
 • Analysis of changes in the waste management system – requirements of the EU and national regulations / Maciej MICHAŁOWSKI, Ewelina SARAN, Barbara TORA // W: Waste Recycling 17 : 17\textsuperscript{th} international conference : 21–22 November 2013, Košice, Slovakia : book of abstracts = Recyklácia odpadov 17 / Slovak Mining Society, Institute of Geotechnics SAS. — [Košice : Institute of Geotechnics SAS], [2013] + CD. — S. 14. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 67–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • keywords: waste management, Waste Act, Landfill Directive, Packaging Directive, Waste Incineration Directive, Framework Directive, Act on maintaining cleanliness and order municipalities

7
 • An evaluation of the impact the Kraków–Szarów A4 motorway section has had on the environmentOcena wpływu autostrady A4, odcinek Kraków–Szarów na środowisko naturalne / Maciej MICHAŁOWSKI, Grzegorz Gęgotek, Barbara TORA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2013 vol. 37 no. 2, s. 43–51. — Bibliogr. s. 50–51, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2013.37.2/mining.2013.37.2.43.pdf

 • słowa kluczowe: autostrada, środowisko naturalne, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gleby

  keywords: soil pollution, natural environment, motorway, air pollution

8
 • Application of bioflotation in coal desulphurisation / Peter Fecko, Barbara TORA, Vítězslav Uvíra, Alena Kasparkova, Eliska Kulova // W: ICMEM 2010 : manufacturing engineering & management 2010 : 1\textsuperscript{st} international scientific conference : Prešov, Slovak Republic, 25–26\textsuperscript{th} November 2010 / ed. Hloch S. [et al.]. — Prešov : FVT TU, cop. 2010. — Dod. ISBN 978-80-8073-900-3. — ISBN: 978-80-553-0572-1. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Application of biotechnological methods in mineral processing / Iva Janakova, Vladimir Cablik, Barbara TORA, Anna K. Nowak // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27–29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Nano, bio and green – technologies for a sustainable future. Iss. 63, Micro and nano technologies, advances in biotechnology, green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture, animals and society. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-29-4. — S. 125–131. — Bibliogr. s. 131, Abstr.

 • keywords: flotation, bacterial leaching, hydrocarbons C10-C40

10
11
 • Application of progress eco equipment for modernization of mechanical coal processing plant PG Silesia / Piotr Pasiowiec, Władysław Borkowski, Artur Bogusław, Jerzy Wajs, Klaudia Bańczyk, Barbara TORA // W: 18\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 29.–31.5.2014, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2014. — ISBN: 978-80-248-3427-6. — S. 215–221. — Bibliogr. s. 221, Abstr.

 • keywords: jig, coal preparation, sieving, heavy media cyclone, dewatering

12
 • [Application of pyrolysis oils from agricultural wastes in flotation]Zastosowanie olejów z rozkładu pirolitycznego odpadów organicznych do flotacji / Peter Fečko, Vlastimil Kříž, Horst Gondek, Alena Kašpárková, Josip Isek, Tien Pham Duc, Barbara TORA // W: Paliwa – bezpieczeństwo – środowisko : innowacyjne techniki i technologie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — Na s. tyt. dod.: Komeko 2010. — ISBN: 978-83-60708-42-2. — S. 281–293. — Bibliogr. s. 293, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Application of pyrolysis residue from waste materials in black coal flotation / Peter Fečko, Alena Kašpárková, Eva Pertile, Vlastimil Kříž, Barbara TORA, Andrzej Jarosiński, Iva Janáková // Polish Journal of Chemical Technology ; ISSN 1509-8117. — 2010 vol. 12 no. 2, s. 62–66. — Bibliogr. s. 65–66

 • keywords: flotation, pyrolysis, plastic wastes, black coal, tyre and rubber

14
 • Aspekty surowcowo-technologiczne pozyskiwania metali ziem rzadkich w warunkach krajowych : [streszczenie][Raw material and technological aspects of acquiring rare earth metals in domestic conditions] / Barbara TORA, Andrzej Jarosiński // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 53–54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Bacterial decontamination of soil from Ostrava Airport / Peter Fečko, Barbara TORA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 63–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_04.pdf

 • słowa kluczowe: biodegradacja, Pseudomonas putida, mieszane kultury bakteryjne, Rhodococcus sp.

  keywords: biodegradation, Pseudomonas putida, Rhodococcus sp., mixed culture

16
 • Badania flotacji i ługowania żużli po przeróbce akumulatorów[Research on flotation and chemical leaching of slug after batteries processing] / Barbara TORA, Peter Fečko, Lenka Černotová, Vladimír Čablík // W: „Odpady 2003” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : V międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 = Theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój”, [etc.]. — [Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”], 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 83-904497-9-X. — S. 231–236. — Bibliogr. s. 236, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Badania możliwości oczyszczania osadu dennego z substancji ropopochodnych w procesie flotacjiInvestigation on reduction of hydrocarbon contamination of sediment using flotation / Peter Fečko, Barbara TORA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1795. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2008 z. 284, s. 17–24. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Badanie kinetyki mielenia węgla energetycznego metodą atomów znaczonychInvestigations into the kinetics of power coal grinding by means of the labelled atom method / Barbara TORA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 3, s. 104–109. — Bibliogr. s. 108–109, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
20
 • Badanie możliwości uzyskania pigmentów żelazowych z odpadów metalurgicznychInvestigations on possibilities of obtainment of ferric pigments from metallurgical wastes / Barbara TORA, Marian Kurzac, Zbigniew TAJCHMAN // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2009 t. 11 cz. 1, s. 571–582. — Bibliogr. s. 581, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Badanie możliwości uzyskania pigmentów żelazowych z odpadów metalurgicznych[Investigations on possibilities of obtainment of ferric pigments from metallurgical wastes] / Barbara TORA, Marian Kurzac, Zbigniew TAJCHMAN // W: IX Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska : Koszalin–Darłówko, 2009 = IX National Polish scientific conference on: Complex and detailed problems of environmental engineering / red. Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski ; Politechnika Koszalińska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009. — Na k. tyt. dod.: Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej prof. dr hab. inż. Tadeusza Piecucha 01.05.1969–30.04.2009. — ISBN: 978-83-7365-170-8. — S. 275

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Badanie wpływu rozmywalności skały płonnej na wyniki flotacji węgla[Investigation on influence of gangue washing out on coal flotation] / Maria Kurzac, Barbara TORA // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2009. — Na s. tyt. dod.: Komeko 2009. — ISBN: 978-83-60708-29-3. — S. 209–215. — Bibliogr. s. 215, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
24
 • Bariery stosowania paliw alternatywnych w energetyceThe barriers of solid recovered fuels applying in energetic / Ryszard Wasielewski, Barbara TORA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2008 t. 11 z. 2, s. 129–137. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Biodegradation of soil from Leoš Janáček Aiport in Mošnov / Peter Fecko, Radmila Kucerová, Barbara TORA, Nikolas Mucha, Alena Kasparkova, Michal Guziurek // W: Biotechnology & metals : 1\textsuperscript{st} international conference : September 24–25, 2009, Košice, Slovakia / eds. Jana Kaduková, [et al.] ; Technical University of Košice. Faculty of Metallurgy, Slovak Academy of Sciences. Institute of Geotechnics. — [Košice : TU], [2009]. — ISBN: 978-80-553-0236-2. — S. 19–23. — Bibliogr. s. 23, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych