Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Patuła, mgr

emeryt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Eco-tourist potential of the community of Liszki, district of Krakow, Poland / Olia Leniv, Barbara PATUŁA, Kensuke Suzuki, Aleksandra WAGNER // W: Sustainable development and eco-innovation in relation to the United Nations earth summit focus on green economy : proceedings of 14\textsuperscript{th} international conference : 6–8th September 2012 Kraków, Poland / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski, Małgorzata Śliwka ; AGH-UST Open University, Team of Environmental Biotechnology and Ecology, KGFiTŚ, WGGiIŚ AGH, W. Goetel's School of Environmental Protection Engineering in cooperation with the World Academy of Arts and Science (WAAS). — [Kraków : s. n.], 2012. — ISBN: 978-83-934620-0-1. — S. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ekologiczna i społeczna rola ogródków działkowych na przykładzie ogrodów „Małe Błonia” i „Aster” w KrakowieEnvironmental and social role of allotment gardens, focus on the gardens „Małe Błonia” i „Aster” in Krakow / Aleksandra WAGNER, Barbara PATUŁA // W: Ogrody działkowe w miastach – bariera czy wartość? / red. nauk. Marek Kosmala. — Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń, 2013. — ISBN: 978-83-935740-0-1. — S. 143–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Wstępne badania herpetofauny wybranych rejonów gminy LiszkiPreliminary studies on herpetofauna of the selected regions in the Community of Liszki / Leniv O., PATUŁA B., Suzuki K., WAGNER A. // W: Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny : XI Ogólnopolska konferencja herpetologiczna : Kraków 25–26 września 2012 / red. Władysław Zamachowski ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Biologii. Zakład Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7271-745-1. — S. 61–64. — Bibliogr. s. 63–64. — Patuła B., Wagner A. - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Faculty of Surveying and Environmental Engineering

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zagrożenia herpetofauny spowodowane motoryzacją oraz turystyką rowerową w terenach rekreacyjnych na wybranych przykładach z okolic KrakowaTraffic threat to the herpetofauna focused on the selected examples in the vicinity of Krakow / WAGNER A., Srećković I., Paradiković I., PATUŁA B. // W: Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny : X ogólnopolska konferencja herpetologiczna : Kraków, 27–28 września 2010 / pod red. Władysława Zamachowskiego ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Biologii. Zakład Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka. — Kraków : UP, 2010. — ISBN: 978-83-7271-625-5. — S. 166–167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zagrożenia herpetofauny spowodowane motoryzacją oraz turystyką rowerową w terenach rekreacyjnych na wybranych przykładach z okolic Krakowa poza sezonem rozrodczym płazówCar traffic and bicycle tourism as threats to amphibians and reptiles beyond the breeding season in chosen recreational areas near Cracow / Aleksandra WAGNER, Igor Srećković, Ivana Paradiković, Barbara PATUŁA // W: Biologia płazów i gadów : ochrona herpetofauny : [monografia] / pod red. Władysława Zamachowskiego. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. — Monografia jest zbiorem prac i doniesień prezentowanych na X Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej w 2010 r.. — ISBN: 978-83-7271-707-8. — S. 121–129. — Bibliogr. s. 128–129, Stresz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: