Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Małecka, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 70, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • Catalytic activity for CO oxidation of gold supported on $Al_{2}O_{3}-CuO-Mn_{2}O_{3}$ powders obtained by sol-gel technique / Maria RAJSKA, Barbara MAŁECKA // W: Chemistry – the creative force : 3\textsuperscript{rd} EuCheMS chemistry congress : 29. 08. – 02. 09. 2010, Nürnberg, Germany : programme. — S. l. : s. n., [2010]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Catalytic activity of gold supported on $Al_{2}O_{3}-CuO-Mn_{2}O_{3}$ powders obtained by thermal decomposition of aerosols / Barbara MAŁECKA, Maria RAJSKA // W: MEDICTA 2009 : 9\textsuperscript{th} Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : June 15–18, 2009, Marseille, France : book of abstracts and conference program. — [Marseille : s. n.], [2009]. — S. 101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • $Ce(NO_{3})_{3}\cdot2(NH_{4}NO_{3})\cdot4H_{2}O$ as a precursor of active support for reduction of $NO_{x}$ in exhaust gases / B. MALECKA, R. GAJERSKI, A. MALECKI, K. WOJCIECHOWSKI // W: ESTAC 8 : 8th European symposium on Thermal analysis and calorimetry : Barcelona Spain, August 25–29, 2002. — [Spain : s. n.], [2002]. — S. 25, 2P-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Characterization of gold catalysts for low temperature CO oxidation supported on ${Al_{2}O_{3}/Co_{3}O_{4}}$ powders produced by spray-pyrolysis method / Barbara MAŁECKA, Maria RAJSKA // W: 14th ICTAC [Dokument elektroniczny] : 14th international congress on Thermal analysis and calorimetry ; VI CBRATEC –Brazilian congress on Thermal analysis and calorimetry : September 14–18, 2008 – São Pedro – SP – Brazil / ICTAC, ABRATEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil: s. n.], [2008]. — Dane na dysku Flash. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. ekran [1]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Characterization of highly active gold on ${TiO_{2}-Al_{2}O_{3}}$ catalysts for low temperature CO oxidation / B. MAŁECKA, M. RAJSKA // W: 10\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : Płock, September 2011 : seminar materials / Warsaw University of Technology, [etc.]. — [Płock : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-83-62081-69-1. — S. 211–212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka katalizatora złotowego $Au/Al_{2}O_{3}-Mn_{2}O_{3}$ wytworzonego metodą pirolitycznego rozkładu aerozolu soli[The characterization of gold catalysts $Au/Al_{2}O_{3}-Mn_{2}O_{3}$ produced by spray pyrolysis method] / B. MAŁECKA, M. RAJSKA // W: Materiały XLI ogólnopolskiego kolokwium katalitycznego : ”Kataliza w ochronie środowiska" : Kraków 30 marzec – 1 kwiecień 2009 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IK i FP PAN, 2009. — ISBN: 978-83-60514-09-2. — S. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • ${CO}$ oxidation over nanoparticles of gold supported on ${Al_{2}O_{3}}$ and ${Al_{2}O_{3}/CO_{3}O_{4}}$ produced by spray pyrolysis and sol/gel methods / B. MAŁECKA, M. T. RAJSKA // W: Catalysis for society : XL annual Polish conference on Catalysis : Krakow, 11–15 May, 2008 : conference proceedings / Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, Polish Catalysis Club under the auspices of NoE IDECAT. — [Krakow : IDECAT], [2008]. — 40 years of ICSC. — ISBN: 978-83-60514-06-1. — S. 158

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Copper oxalate decomposition in inert and oxidazing atmospheres / Barbara MAŁECKA // W: 10\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : Płock, September 2011 : seminar materials / Warsaw University of Technology, [etc.]. — [Płock : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-83-62081-69-1. — S. 46–48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Decomposition of cadmium oxalate trihydrate in air and in helium – mechanism and kinetics of reaction / Barbara MAŁECKA, Agnieszka ŁĄCZ, Andrzej MAŁECKI // W: 14th ICTAC [Dokument elektroniczny] : 14th international congress on Thermal analysis and calorimetry ; VI CBRATEC –Brazilian congress on Thermal analysis and calorimetry : September 14–18, 2008 – São Pedro – SP – Brazil / ICTAC, ABRATEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil: s. n.], [2008]. — Dane na dysku Flash. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. ekran [1]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Determination of kinetic parameters of phase transition on the basis of DTA measurements / Andrzej MAŁECKI, Barbara MAŁECKA // W: Reaktywność ciał stałych : materiały XII seminarium francusko-polskiego : Kraków 2000 = Reactivity of solids : proceedings of the 12\textsuperscript{th} French-Polish seminar / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2000. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie) ; (Ceramika ; ISSN 0075-7012 ; vol. 61). — ISBN10: 83-7108-076-X. — S. 71–75. — Bibliogr. s. 75, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Formation of ${N_{2}O}$ during thermal decomposition of {\em d}-metal hydrates nitrates / Andrzej MAŁECKI, Barbara MAŁECKA // Thermochimica Acta ; ISSN 0040-6031. — 2006 vol. 446 iss. 1–2, spec. iss., s. 113–116. — Bibliogr. s. 116, Abstr.

 • keywords: thermal decomposition, d-metal nitrates, nitrous oxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.tca.2006.02.006

14
 • Forming of hollow spherical ceramic nanoparticles by spray pyrolysis method / Ryszard GAJERSKI, Stanisław ŁABUŚ, Andrzej MAŁECKI, Barbara MAŁECKA, Jan OBŁĄKOWSKI // W: E-MRS 2004 fall meeting : Warsaw (Poland), 6th–10th September, 2004 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Poland : Conference Engine], [2004]. — ISBN10: 83-89585-03-0. — S. 201, poster G-08

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Identification of solid and gaseous products of cadmium malonate hydrate thermal decomposition / Barbara MAŁECKA, Agnieszka ŁĄCZ // W: MEDICTA 2005 : 7\textsuperscript{th} Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : 2–6 July 2005, Thessaloniki, Greece / ed. Maria Lalia-Kantouri. — Greece : ZITI, cop. 2005. — ISBN10: 960-88724-1-3. — S. 188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Identification of solid and gaseous products of thermal decomposition of $Cd(CH_{3}COO)_{2}\cdot 2H_{2}O$ / Barbara MAŁECKA, Agnieszka ŁĄCZ // W: CCTA 9 : 9\textsuperscript{th} [ninth] conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint meeting with Symposium on Thermodynamics and structure of liquids : Polish-German symposium on Thermal analysis and Symposium on Highenergetic materials : 31 August–5 September 2003 Zakopane, Poland : abstracts. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., 2003. — S. 141

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Identification of solid and gaseous products of thermal decomposition of $Cd(CH_{3}COO)_{2}\cdot2H_{2}O$ by MS, IRS and XRD methods / Barbara MAŁECKA, Agnieszka ŁĄCZ, Piotr K. Olszewski // W: ICTAC 13 : 13th International congress on Thermal analysis and calorimetry ; XXVI Conference AICAT-GICAT : Chia Laguna September 12–19 2004 : book of abstracts / ICTAC, AIGAT. — [Italy : s. n.], [2004]. — S. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Katalizatory $Au/CuO-Al_{2}O_{3}$ do utleniania CO[Gold catalysts $Au/CuO-Al_{2}O_{3}$ for CO oxidation reaction] / Barbara MAŁECKA, Maria RAJSKA // W: I Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — ISBN: 978-83-62139-47-7. — S. 168. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Kinetyka rozkładu termicznego ${MnC_{2}O_{4} * 2 H_{2}O}$[Kinetics of thermal decomposition of $MnC_{2}O_{4}$$\cdot$ $2H_{2}O$ / Barbara MAŁECKA, Ewa DROŻDŻ-CIEŚLA, Andrzej MAŁECKI // W: VIII Krajowe seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera : z udziałem gości zagranicznych : materiały seminaryjne : Płock 19–20 września 2002 / kom. nauk. (przewodn.) Janusz Pysiak ; Politechnika Warszawska [etc.]. — [Polska. : s. n.], [2002]. — S. 302–306. — Bibliogr. s. 306

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • Mechanism and kinetics of thermal decomposition of $CoC_{2}O_{4}\cdot 2H_{2}O$ / Barbara MAŁECKA, Ewa DROŻDŻ-CIEŚLA // W: Reaktywność ciał stałych : materiały XII seminarium francusko-polskiego : Kraków 2000 = Reactivity of solids : proceedings of the 12\textsuperscript{th} French-Polish seminar / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2000. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie) ; (Ceramika ; ISSN 0075-7012 ; vol. 61). — ISBN10: 83-7108-076-X. — S. 163–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Metody analizy termicznej połączone z analizą produktów gazowych (TG-DSC-MS i TG-DSC-FTIR)[Thermal analysis methods coupled with the analysis of gaseous products (TG-DSC-MS and TG-DSC-FTIR)] / Barbara MAŁECKA // W: SAT'08 : V Szkoła Analizy Termicznej : 6–9 kwietnia 2008, Zakopane. — [Kraków] : s. n., 2008. — S. 15–16. — Pełny tekst W: SAT'08 [Dokument elektroniczny] : V Szkoła Analizy Termicznej : Zakopane, 6–9 kwiecień 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : s. n., 2008. — 1 dysk optyczny. — S. 1–29. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: