Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Kwiecińska, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56061338200

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Application of electron microscopy TEM and SEM for analysis of coals, organic-rich shales and carbonaceous matter / Barbara KWIECIŃSKA, Sławomira Pusz, Brett J. Valentine // International Journal of Coal Geology ; ISSN 0166-5162. — 2019 vol. 211 art. no. 103203, s. 1–13. — Bibliogr. s. 10–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-05-17

 • keywords: coal, transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM), specimen preparation, organic-rich shales, carbonaceous matter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.coal.2019.05.010

2
3
4
5
6
7
8
9
 • Klasyfikacja materii organicznej w świetle ustaleń ICCPClassification of the dispersed organic matter according to the ICCP recommendations / Barbara KWIECIŃSKA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2005 t. 53 nr 3, s. 262. — Bibliogr. s. 262. — Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii = Petrological and mineralogical research in geology : II ogólnopolska konferencja naukowa = 2nd national scientific conference : Warszawa, 10–11 maj, 2005 r. Cz. 1 / ed. Anna Maliszewska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Occurrence of gagate (jet) in the vicinity of Bolesławiec (Upper Cretaceous-Lower Silesia) / B. KWIECIŃSKA, B. Jarema // W: International conference on Coal and organic petrology ; ICCP-TSOP Joint Meeting : 60\textsuperscript{th} meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology ; 25\textsuperscript{th} meeting of the Society for Organic Petrology : September 21–27, 2008, Oviedo, Spain : program and abstracts / ed. Isabel Suárez-Ruiz. — Oviedo : SERVITEC, [2008]. — ISBN: 978-84-691-6213-2. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Physical studies of shungite / KWIECIŃSKA B., Pusz S., Krzesińska M., Pilawa B. // W: 57\textsuperscript{th} Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology – ICCP : 18–23\textsuperscript{rd} September 2005, Patras, Greece : abtracts. — [Greece : ICCP], [2005]. — S. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Porosity of cokes as an important factor in the blast furnace, related to the physical properties of initial blends / B. K. KWIECIŃSKA, S. Pusz, M. Krzesińska, B. Pilawa, A. Koszorek // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2\textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-89541-95-6. — S. 119. — Bibliogr. s. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Profesor Tadeusz Bocheński – geolog, paleobotanik i petrograf węglowy (1901–1958)[Professor Tadeusz Bocheński – geologist, palaebotanist and coal petrographist] / Barbara KWIECIŃSKA // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXVI sympozjum : Kraków, 9–10 kwietnia 2003 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : XXVI symposium : proceedings / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2003]. — ISBN10: 83-903696-9-9. — S. 69–71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Raman spectroscopy of selected carbonaceous samples / Barbara KWIECIŃSKA, Isabel Suarez-Ruiz, Czesława PALUSZKIEWICZ, Sandra Rodriques // W: Joint 61st ICCP / 26th TSOP meeting : advances in organic petrology and organic geochemistry : Gramado, Porto Alegre, Brazil, September 19–26, 2009 : program and abstracts / ICCP International Committe for Coal and Organic Petrology, TSOP The Society for Organic Petrology. — [Brazil? : s. n.], [2009]. — S. 64. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Textural transformation of thermally treated anthracites / S. Pusz, B. K. KWIECIŃSKA, S. Duber // International Journal of Coal Geology ; ISSN 0166-5162. — 2003 vol. 54 iss. 1–2 spec. iss., s. 115–123. — Bibliogr. s. 122–123, Abstr.. — 53rd Annual Meeting of the International-Committee-for-Coal-and-Organic-Petrology : Copenhagen, Denmar, August 12-19, 2001

 • keywords: texture, anisotropy, reflectance, anthracite, thermal treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/S0166-5162(03)00024-7

19
20
 • The association of uranium, vanadium and organic matter in the copper deposits in Weissliegend sandstones (Fore-Sudetic Monocline, Poland)Współwystępowanie uranu, wanadu i materii organicznej w piaskowcach białego spągowca ze złóż miedzi na monoklinie przedsudeckiej / Marian BANAŚ, Barbara KWIECIŃSKA, Ewa Starnawska // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2005 vol. 36 no. 2, s. 145–160. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol36no2/vol36no2_2.pdf

 • keywords: Fore-Sudetic Monocline, Colorado Plateau, roscoelite, montroseite, coffinite, thucholite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The research problems of organic matter dispersed in the Carboniferous-Permian lacustrine black shales from the Sudetic bsins (SW Poland) / Nowak G. J., Górecka-Nowak A., KWIECIŃSKA B. // W: 57\textsuperscript{th} Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology – ICCP : 18–23\textsuperscript{rd} September 2005, Patras, Greece : abtracts. — [Greece : ICCP], [2005]. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • The TGA and DMA studies of blends from very good coking Polish bituminous coal and various porous carbons additives / M. Krzesińska, U. Szeluga, Ł. Smędowski, J. Zachariasz, S. Pusz, S. Czajkowska, B. KWIECIŃSKA // W: International conference on Coal and organic petrology ; ICCP-TSOP Joint Meeting : 60\textsuperscript{th} meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology ; 25\textsuperscript{th} meeting of the Society for Organic Petrology : September 21–27, 2008, Oviedo, Spain : program and abstracts / ed. Isabel Suárez-Ruiz. — Oviedo : SERVITEC, [2008]. — ISBN: 978-84-691-6213-2. — S. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Transformation of a coke structure during a reaction with ${CO_{2}}$ / S. Pusz, M. Krzesińska, Ł. Smędowski, B. Pilawa, B. KWIECIŃSKA // W: International conference on Coal and organic petrology ; ICCP-TSOP Joint Meeting : 60\textsuperscript{th} meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology ; 25\textsuperscript{th} meeting of the Society for Organic Petrology : September 21–27, 2008, Oviedo, Spain : program and abstracts / ed. Isabel Suárez-Ruiz. — Oviedo : SERVITEC, [2008]. — ISBN: 978-84-691-6213-2. — S. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Typy centrów paramagnetycznych a właściwości sprężyste i optyczne węgli kamiennychThe types of paramagnetic centers in coal related to coal elastic and optical properties / Barbara Pilawa, Sławomira Pusz, Marta Krzesińska, Barbara KWIECIŃSKA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2003 R. 48 nr 4, s. 224–227. — Bibliogr. s. 227, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, spektroskopia EPR, centra paramagnetyczne, anizotropia sprężysta, odbicie światła

  keywords: coal, reflectance, EPR spectroscopy, paramagnetic centers, elastic anisotrophy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: