Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Kwiecińska, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56061338200

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • 53. sesja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Organicznej i Węgla[53. session of International Committee Organic Petrology and Coal] / Barbara KWIECIŃSKA, Sławomir Pusz // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2001 t. 49 nr 12, s. 1115–1116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of electron microscopy TEM and SEM for analysis of coals, organic-rich shales and carbonaceous matter / Barbara KWIECIŃSKA, Sławomira Pusz, Brett J. Valentine // International Journal of Coal Geology ; ISSN 0166-5162. — 2019 vol. 211 art. no. 103203, s. 1–13. — Bibliogr. s. 10–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-05-17

 • keywords: TEM, coal, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, specimen preparation, organic-rich shales, carbonaceous matter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.coal.2019.05.010

3
4
 • Atlas petrograficzny węgla brunatnego : litotypy i macerałyA petrographic atlas of brown coals (lignites) from the Polish deposits / Barbara KWIECIŃSKA, Marian WAGNER ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zakład Geologii Złóż Węgla ; Zakład Mineralogii, Petrografii i Geochemii. — Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, 2001. — 98, [1] s.. — Bibliogr. s. 49–50, Summ.. — ISBN10: 83-914795-4-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
9
10
11
 • Jubileuszowa sesja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla Porto, Portugalia, 21–26.09.1998[Jubilee session of the International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP)] / Barbara KWIECIŃSKA, Grzegorz J. Nowak // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 1999 t. 47 nr 2, s. 118–120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Klasyfikacja materii organicznej w świetle ustaleń ICCPClassification of the dispersed organic matter according to the ICCP recommendations / Barbara KWIECIŃSKA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2005 t. 53 nr 3, s. 262. — Bibliogr. s. 262. — Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii = Petrological and mineralogical research in geology : II ogólnopolska konferencja naukowa = 2nd national scientific conference : Warszawa, 10–11 maj, 2005 r. Cz. 1 / ed. Anna Maliszewska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Lydites of the Kaczawskie Mts (Sudetes, Poland) / Bożena GOŁĘBIOWSKA, Wiesław HEFLIK, Barbara KWIECIŃSKA // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences ; ISSN 0239-7277. — 1996 vol. 44, no. 4, s. 213–225. — Bibliogr. s. 225, Summ.

 • keywords: organic matter, crystallinity index, graphite-like substance, Kaczawskie Mts., lydites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • O występowaniu okrzemek w proterozoicznych marmurach w Przewornie na Dolnym ŚląskuOccurrence of diatoms in the Proterozoic marbles at Przeworno (Lower Silesia) / Barbara KWIECIŃSKA, Jadwiga Siemińska // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 89–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Occurrence of gagate (jet) in the vicinity of Bolesławiec (Upper Cretaceous-Lower Silesia) / B. KWIECIŃSKA, B. Jarema // W: International conference on Coal and organic petrology ; ICCP-TSOP Joint Meeting : 60\textsuperscript{th} meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology ; 25\textsuperscript{th} meeting of the Society for Organic Petrology : September 21–27, 2008, Oviedo, Spain : program and abstracts / ed. Isabel Suárez-Ruiz. — Oviedo : SERVITEC, [2008]. — ISBN: 978-84-691-6213-2. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
19
 • Physical studies of shungite / KWIECIŃSKA B., Pusz S., Krzesińska M., Pilawa B. // W: 57\textsuperscript{th} Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology – ICCP : 18–23\textsuperscript{rd} September 2005, Patras, Greece : abtracts. — [Greece : ICCP], [2005]. — S. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Porosity of cokes as an important factor in the blast furnace, related to the physical properties of initial blends / B. K. KWIECIŃSKA, S. Pusz, M. Krzesińska, B. Pilawa, A. Koszorek // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2\textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-89541-95-6. — S. 119. — Bibliogr. s. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Profesor Tadeusz Bocheński – geolog, paleobotanik i petrograf węglowy (1901–1958)[Professor Tadeusz Bocheński – geologist, palaebotanist and coal petrographist] / Barbara KWIECIŃSKA // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXVI sympozjum : Kraków, 9–10 kwietnia 2003 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : XXVI symposium : proceedings / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2003]. — ISBN10: 83-903696-9-9. — S. 69–71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Pseudowitrynit i pseudohuminit – mało poznane składniki kopalnego węglaPseudovitrinite and pseudohuminite – not well known components of hard and brown coals / Barbara KWIECIŃSKA, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1515. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2001 z. 249, s. 75–81. — Bibliogr. s. 80–81, Streszcz., Summ.. — „Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla” = “Environmental issues in coal geology and petrology” : IV [czwarta] konferencja = IV [fourth] conference : Gliwice 15–16 listopada 2001 / red. nacz. Zygmunt Kleszczewski ; Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Instytut Geologii Stosowanej ; Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Katowicach ; Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski w Sosnowcu. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Raman spectroscopy of selected carbonaceous samples / Barbara KWIECIŃSKA, Isabel Suarez-Ruiz, Czesława PALUSZKIEWICZ, Sandra Rodriques // W: Joint 61st ICCP / 26th TSOP meeting : advances in organic petrology and organic geochemistry : Gramado, Porto Alegre, Brazil, September 19–26, 2009 : program and abstracts / ICCP International Committe for Coal and Organic Petrology, TSOP The Society for Organic Petrology. — [Brazil? : s. n.], [2009]. — S. 64. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25