Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Kowal, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4643-1140

ResearcherID: brak

Scopus: 57192082489

PBN: 909469

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 77, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • An analysis of the expectations of an occupational group of miners based on the example of Polish mining / Barbara KOWAL // W: SGEM 2018 : 5\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Social sciences and arts : 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 5, Business and management. Iss. 1.5, Modern science. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; ISSN 2367-5659). — Numer DOI dla całości książki: 10.5593/sgemsocial2018/1.5. — ISBN: 978-619-7408-65-2. — S. 55–62. — Bibliogr. s. 61–62, Abstr.

 • keywords: mining, motivation, human resources, employee needs, occupational group of miners

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgemsocial2018/1.5/S05.007

2
 • Analiza celów strategicznych proponowanych w zrównoważonej karcie wyników w przedsiębiorstwie górniczym xAnalysis of strategic objectives in mine enterprise proposed as balanced scorecard / Barbara KOWAL // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VII Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 21–23 maja 2007 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VII PhD Students Scientific Conference / IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2007. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 120. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 49). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 153–160. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza mierników celów strategicznych przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennegoAnalysis of strategic objectives' measures in a coal mining company / Barbara KOWAL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 81–85. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Application of the selected derivatives to estimate the mining investment projects / Robert RANOSZ, Barbara KOWAL // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 88

 • keywords: security, option, investment valuation, project value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Aspects of motivation and engagement of employees in their work based on the example of mining companiesElementy motywacji i zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę na przykładzie przedsiębiorstw górniczych / Barbara KOWAL, Małgorzata Wyganowska // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2020 R. 22 nr 1, s. 237–242. — Bibliogr. s. 241–242, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_v1_full/IM%201-2020-v1-a34.pdf

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwa górnicze, motywacja, sektor energetyczny, zaangażowanie w pracę, górnicy

  keywords: energy sector, mining companies, motivation, engagement in work, miners

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2020-01-80

7
 • Aspekty metodologiczne oceny istotności celów w procesie zarządzania przedsiębiorstwami górniczymi[Methodological aspects of objectives' significance estimation in mining enterprises' management] / Barbara KOWAL // W: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu : praca naukowa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Alojzego Czecha i Andrzeja Szplita. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — ISBN: 978-83-7875-095-6. — S. 473–479. — Bibliogr. s. 479

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Balanced Scorecard jako narzędzie kreowania wartości dla akcjonariuszyBalanced Scorecard as a tool of value creation for the shareholders / Barbara KOWAL, Arkadiusz KUSTRA // W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka ; USz. — Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2004. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 378. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; ISSN 1232-5821 ; nr 43). — S. 67–78. — Bibliogr. s. 76–77, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Balanced Scorecard narzędziem wspomagającym proces zarządzania w przedsiębiorstwie górniczymBalanced Scorecard as a tool of supporting management in the mining business / Barbara KOWAL // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2003 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 10–12 września 2003 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2003. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 133–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Balanced Scorecard w procesowym zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczymBalanced Scorecard (BSC) in the process management of a mining company / Dariusz Kostka, Barbara KOWAL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9, s. 40–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz.. Abstr.

 • słowa kluczowe: Balanced Scorecard, podejście procesowe, przedsiębiorstwo węgla kamiennego, zarządzanie procesami

  keywords: mining company, Balanced Scorecard, process approach, process management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Cele finansowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczymFinancial objectives of management process in mining enterprises / Barbara KOWAL // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 689. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2012 nr 50 Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań, s. 159–167. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Cele strategiczne przedsiębiorstwa górniczego w ujęciu badań sondażowych[Mining company's strategic objectives in survey research] / Barbara KOWAL // W: Zarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 15.06.11 / Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii [AGH]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7], Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Cele strategiczne przedsiębiorstwa górniczego w ujęciu badań sondażowychThe strategic objectives of a mining company in terms of surveys / Barbara KOWAL // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2011 R. 62 nr 11, s. 643–646. — Bibliogr. s. 646

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Comfort of life and work in the assessment of the professional group of employees in the energy sector on the basis of a mining company / Barbara KOWAL // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 62. — Bibliogr. s. 62. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: mining, energy sector, comfort of life, uncomfortable working conditions, work safety motivation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Controlling procesów produkcyjnych wspierających budowanie wartości przedsiębiorstwaControlling production processes supporting the building of the company's value / Barbara KOWAL, Robert RANOSZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: procesy, controlling funkcyjny, controlling produkcji, budowanie wartości

  keywords: value creation, controlling function, production control process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennegoFactors affecting the value of a coal mine company / Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr. 9, s. 44–47. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, podejście procesowe, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, determinanty wartości, łańcuch wartości, nośniki wartości, czynniki kreowania wartości

  keywords: mining company, value based management, factors of value creation, value factors, value carriers, value chain, process approach

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Dashboard - a system of measures supporting the enterprise in achieving its goalsDashboard - system miar wspomagających przedsiębiorstwo w osiąganiu jego celów / Barbara KOWAL, Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 41–46. — Bibliogr. s. 45–46, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: cele, miary, dashboard, raporty, narzędzia wspomagania decyzji

  keywords: measures, report, goals, dashboard, decision support tools

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-05

18
 • Ecological and economical aspects of solar energy use / Wiktoria SOBCZYK, Patrycja Pelc, Barbara KOWAL, Robert RANOSZ // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 93

 • keywords: renewable energy sources, environmental protection, solar power

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ecological and economical aspects of solar energy use / Wiktoria SOBCZYK, Patrycja Pelc, Barbara KOWAL, Robert RANOSZ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 01011, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/CxNwKR [2017-04-07]. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171401011

20
 • Finansowanie przedsiębiorczości innowacyjnej w Polsce[Financing innovative entrepreneurship in Poland] / Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 52

 • słowa kluczowe: technologia, źródła finansowania, innowacje, ryzyko, działalność innowacyjna, start-up, biznes oparty na wiedzy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Finansowanie przedsiębiorczości innowacyjnej w PolsceFinancing of innovative enterpreneurship in Poland / Dominik KOWAL, Barbara KOWAL // W: Innowacyjność w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20I%20-%20INNOWACYJNO%C5%9A%C4%86.pdf} [2010-01-31]. — ISBN: 978-83-955544-4-5 ; e-ISBN: 978-83-955544-8-3. — S. 27–41. — Bibliogr. s. 40–41, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: technologia, źródła finansowania, innowacje, ryzyko, działalność innowacyjna, startup, biznes oparty na wiedzy

  keywords: technology, transfer, innovations, sources of financing, innovative activity, start-up, knowledge-based business

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • How selected energy commodity prices volatility impacts gross domestic product (GDP) fluctuation with respect to selected European countriesWpływ zmienności cen surowców energetycznych na zmienności wartość produktu krajowego brutto dla poszczególnych krajów Europy / Robert RANOSZ, Barbara KOWAL // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2020 R. 22 nr 1, s. 93–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_v1_full/IM%201-2020-v1-a14.pdf

 • słowa kluczowe: surowce energetyczne, produkt krajowy brutto, zmienność cen

  keywords: energy raw materials, GDP, gross domestic product, price volatility

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2020-01-15

24
 • Human resources as a part of corporate culture / Marta SUKIENNIK, Barbara KOWAL, Patrycja BĄK // W: Enterprise and competitive environment [Dokument elektroniczny] : 21\textsuperscript{st} annual international conference : March 22-23, 2018 Brno, Czech Republic : conference proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová ; Mendel University in Brno. Faculty of Business and Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Brno : Mendel University, cop. 2018. — e-ISBN: 978-80-7509-561-9. — S. 626–634. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf [2018-07-24]. — Bibliogr. s. 633–634, Abstr.

 • keywords: management, human resources, corporate culture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Implementacja strategii w przedsiębiorstwie górniczym z wykorzystaniem Balanced Scorecard[Strategy implementation in mine enterprise with application of Balanced Scorecard] / Barbara KOWAL // W: „Odchudzone zarządzanie” – kierunki zmian [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 16.06.2010 : konferencja naukowa / Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: