Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Bisztyga, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2505-756X połącz konto z ORCID

ResearcherID: DTH-8141-2022

Scopus: 6506599533

PBN: 5e70922b878c28a0473910e4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Cyfrowe i ślizgowe sterowanie silnikiem obcowzbudnymDigital and sliding mode control of separately excited motor / BISZTYGA Barbara, SIEKLUCKI Grzegorz, ZDROJEWSKI Antoni, SYKULSKI Rajmund // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 53–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Dynamic error correction for measurement system with differentiating sensors / Jerzy NABIELEC, Barbara BISZTYGA // W: XVII IMEKO world congress : metrology in the 3\textsuperscript{rd} Millennium : June 22–27, 2003 Dubrovnik, Croatia : book of summaries / eds. Damir Ilić, Mladen Boršić, Josip Butorac ; IMEKO International Measurement Confederation, HMD Croatian Metrology Society. — [Dubrovnik] : Croatian Metrology Society : International Measurement Confederation, cop. 2003. — ISBN: 9789539609397. — S. 95. — Pełny tekst w: XVII IMEKO world congress [Dokument elektroniczny] : metrology in the 3\textsuperscript{rd} Millennium : proceedings : June 22–27, 2003 Dubrovnik, Croatia / eds. Damir Ilić, Mladen Boršić, Josip Butorac ; IMEKO International Measurement Confederation, HMD Croatian Metrology Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Budapest] : IMEKO ; [Zagreb] : HMD, 2003. — 1 dysk optyczny. — S. 855–858. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 858, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dzielnik wysokiego napięcia[High-voltage divider] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy, BISZTYGA Barbara. — Int.Cl.: G01R 15/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414972 A1 ; Opubl. 2017-06-05. — Zgłosz. nr P.414972 z dn. 2015-11-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 12, s. 55. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414972A1.pdf

 • słowa kluczowe: dzielnik napięcia, pomiar napięcia, prąd upływu, ekran

  keywords: voltage divider, voltage measurement, leakage current, shield

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dzielnik wysokiego napięcia[High-voltage divider] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NABIELEC, Barbara BISZTYGA. — Int.Cl.: G01R 15/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 227914 B1 ; Udziel. 2017-09-08 ; Opubl. 2018-01-31. — Zgłosz. nr P.414972 z dn. 2015-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL227914B1.pdf

 • słowa kluczowe: dzielnik napięcia, pomiar napięcia, prąd upływu, ekran

  keywords: voltage divider, voltage measurement, leakage current, shield

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metody optymalizacji parametrycznej w zastosowaniu do korekcji „w ciemno” dla niestacjonarnych systemów pomiarowychParametric optimization in “blind correction” for time-varying measurement systems / Barbara BISZTYGA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2008 R. 84 nr 9, s. 142–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: optymalizacja parametryczna, niestacjonarny system pomiarowy, korekcja błędów dynamicznych, system dyskretny

  keywords: parametric optimization, dynamic error correction, time varying measurement system, discrete time system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metodyka pomiaru przepuszczalności w warunkach stanu nieustalonego[A new method for measurement of premeability in the transient state conditions] / Sławomir Falkowicz, Barbara BISZTYGA, Jerzy NABIELEC // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 1 = X International Scientific-Technical Conference : new methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 177–186. — Bibliogr. s. 186, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modele i zasady sterowania napędami elektrycznymi[Models and methods in electrical drives control] / Grzegorz SIEKLUCKI, Barbara BISZTYGA, Antoni ZDROJEWSKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 303 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0585). — Bibliogr. s. 293–298. — ISBN: 978-83-7464-735-9. — Afiliacja na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sliding mode control of the DC drive with relative degree higher than oneSterowanie ślizgowe w napędzie pozycyjnym prądu stałego przy stopniu relatywności większym od jeden / Barbara BISZTYGA, Grzegorz SIEKLUCKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 11a, s. 38–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: napęd prądu stałego, układ o zmiennej strukturze, ruch ślizgowy, geometria różniczkowa, stopień relatywności

  keywords: DC drive, variable structure system, sliding mode, differential geometry, relative degree

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • State variable observers for induction motor drive / Barbara BISZTYGA // Systems Analysis, Modelling, Simulation : a journal of mathematical modelling and simulation in systems analysis ; ISSN 0232-9298. — 1999 vol. 34 no. 1, s. 123–136. — Bibliogr. s. 136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Uncertainty mathematical models of power convertersNiepewność modeli matematycznych układów energoelektronicznych / Grzegorz SIEKLUCKI, Barbara BISZTYGA // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2012 vol. 16 no. 1, s. 73–87. — Bibliogr. s. 86–87, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMAT/2012.16.1/automat.2012.16.1.73.pdf

 • słowa kluczowe: sterowanie odporne, przekształtnik tyrystorowy, falownik napięcia, napęd elektryczny, niepewność multiplikatywna, regulator II2, element oscylacyjny

  keywords: robust control, thyristor-controlled converter, voltage source inverter, electric drive, multiplicative uncertainty, II2 controller, oscillatory element

  cyfrowy identyfikator dokumentu: