Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Bielowicz, dr hab. inż., prof. AGH

poprzednio: Styrnol

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8742-5890

ResearcherID: brak

Scopus: 36173778200

PBN: 931197

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 75, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
2
3
 • Analysis of the occurrence of elements and critical raw materials in ash from Polish lignite deposits / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 225

 • keywords: fly ash, lignite, Clarke values

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania techniką spektroskopii Ramana zmiany struktury wybranych macerałów węgla brunatnego w procesie zgazowaniaChanges in the structure of lignite macerals during the gasification process determined by Raman spectroscopy / Barbara BIELOWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 2, s. 241–245. — Bibliogr. s. 244–245

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.2.11

5
 • Change of the petrographic composition of lignite during the ex-situ lignite gasification / Barbara BIELOWICZ // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2017 vol. 206, s. 219–229. — Bibliogr. s. 229, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-12. — tekst: https://goo.gl/QcXR49

 • keywords: petrography, coke, char, ex-situ gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.fuel.2017.06.006

6
 • Changes in the spontaneous combustion tendency of humic coals according to their petrographic composition and technical and chemical properties / Barbara BIELOWICZ, Natalia MACIEJOŃCZYK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 80. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: coal properties, coal self-ignition, maceral composition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakter petrograficzny węgla brunatnego ze złoża Turów przeznaczonego do zgazowania otworowego w instalacji doświadczalnej \emph {ex situ}The petrographic structure of the lignite seam from the Turów deposit subjected to gasification process in the \emph {ex situ} pilot plant / Barbara BIELOWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, podziemne zgazowanie węgla, petrografia węgla, litotyp

  keywords: USCB, bituminous coal, homogeneity, multiple range test, bulk density

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka odmian technologicznych węgla brunatnego do zgazowania naziemnego w reaktorze fluidalnymCharacteristics of technological types of lignite in fluidized bed gasification / Barbara BIELOWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 4, s. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka węgla kamiennego z pokładu 510 w złożu „Brzeszcze” na tle klasyfikacji międzynarodowychPosition of bituminous coal based on coal international classifications – coal seam 510, “Brzeszcze” deposit / Szymon Jamroży, Patrycja Wyrobek, Barbara BIELOWICZ, Angelika MUSIAŁ, Martyna PASZEK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2017 R. 58 nr 3, s. 56–63. — Bibliogr. s. 63. — XVIII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń na temat Drogi i bezdroża modelowania złóż : Żagań, 31 maja – 2 czerwca 2017 r.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, analiza statystyczna, mapy izoliniowe, klasyfikacje węgla, parametry złożowe

  keywords: statistical analysis, deposit parameters, bituminous coal, contour maps, classifications of bituminous coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Chemical composition and the quality of coal from the Bogdanka bituminous coal mine, Lublin Coal Basin, Poland / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 79. — Bibliogr. s. 79. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: coal, Lublin Coal Basin, Bogdanka Coal Mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • $CO_{2}$ sorption properties of the selected lithotypes of lignite from Polish deposits / Barbara BIELOWICZ, Paweł BARAN // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/9%20Poster%20session/Bielowicz%20Baran.pdf [2019-09-18]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 211-212. - Bibliogr. s. 212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • $CO_2$ sorption properties of the selected Polish low-rank coals / B. BIELOWICZ, P. BARAN // Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ; ISSN 1860-1782. — 2017 H. 92, s. 76–77. — Bibliogr. s. 77. — Dod. ISBN 978-3-510-49239-8. — 69th annual meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology : ICCP : September 3–9, 2017, Bucharest, Romania

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants / Barbara BIELOWICZ, Dariusz BOTOR, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • Jakość technologiczna węgla brunatnego w złożu „Pątnów IV” – odkrywka Jóźwin II B (miocen, KWB „Konin”)Technological quality of Miocene lignite from the “Pątnów IV” deposit, Jóźwin II B pit (Konin lignite mine) / Barbara STYRNOL // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [etc.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-919850-5-9. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Jakość technologiczna węgla brunatnego w złożu „Władysławów” (Miocen) (KWB „Adamów”)Technological quality of coal seam from the “Władysławów” lignite deposit (Miocene) (“Adamów” lignite mine) / Barbara STYRNOL // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXI sympozjum : Kraków, 16–17 kwietnia 2008 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Katedra Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2008]. — ISBN: 978-83-919850-4-02. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Litotyp węgla jako jeden z wyznaczników przydatności węgla brunatnego w czystych technologiach węglowychLithotype of coal as one of the indicators of the suitability of lignite for clean coal technologies / Barbara BIELOWICZ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 94, s. 79–90. — Bibliogr. s. 89–90, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, litotyp, ksylit, zgazowanie

  keywords: lignite, lithotype, xylite, gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Litotyp węgla jako jeden z wyznaczników przydatności węgla brunatnego w czystych technologiach węglowychLithotype of coal as one of the indicators of the suitability of lignite for clean coal technologies / Barbara BIELOWICZ // W: XVII warsztaty górnicze ; II sympozjum geofizyczne [Dokument elektroniczny] : 1–3 czerwca 2016, Gdańsk : materiały konferencji naukowych. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 11–12, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, litotyp, ksylit, zgazowanie

  keywords: lignite, lithotype, xylite, gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mineralogical analysis of products from mineral dressing of $Cu-Mo-W$ ores / B. STYRNOL // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 17. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Najnowsze klasyfikacje węgla[The newest classifications of carbon] / Barbara STYRNOL // W: Kwasem & młotkiem : studencka konferencja geologiczna : Miękinia, 16–18 V 2008 : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 33–35. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • New technological classification of lignite as a basis for balanced energy managementNowa technologiczna klasyfikacja węgla brunatnego podstawą zrównoważonej gospodarki energetycznej / Barbara BIELOWICZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 2, s. 25–39. — Bibliogr. s. 36–37, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nowa technologiczna klasyfikacja węgla brunatnego podstawą zrównoważonej gospodarki energetycznejNew technological classification of lignite as a basis for balanced energy management / Barbara BIELOWICZ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 283–290. — Bibliogr. s. 289–290, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Petrografia popiołów dennych i lotnych ze spalania węgla kamiennego, biomasy drzewnej i mieszanki, zawierającej po 50\% wag. węgla i biomasy[Petrographic composition of bottom and fly ash from bituminous coal combustion, wood biomass combustion, and co-combustion of blend containing 50\% of coal and biomass] / Natalia MACIEJOŃCZYK, Barbara BIELOWICZ // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2019 : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2019. — ISBN (całość) 978-83–66139-82-4. — Streszcz. prac prezentowanych przez Doktorantów i Młodych Naukowców podczas interdyscyplinarnej konf. nauk. we Wrocławiu, dnia 10 kwietnia 2019 r.. — ISBN: 978-83-66139-88-6 ; e-ISBN: 978-83-66139-87-9. — S. 56. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: