Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Bielowicz, dr inż.

poprzednio: Styrnol

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2898-936X

ResearcherID: brak

Scopus: 36173778200

PBN: 931197

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • Analysis of the occurrence of elements and critical raw materials in ash from Polish lignite deposits / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 225

 • keywords: fly ash, lignite, Clarke values

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Change of the petrographic composition of lignite during the ex-situ lignite gasification / Barbara BIELOWICZ // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2017 vol. 206, s. 219–229. — Bibliogr. s. 229, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-12. — tekst: https://goo.gl/QcXR49

 • keywords: petrography, coke, char, ex-situ gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.fuel.2017.06.006

4
 • Charakterystyka odmian technologicznych węgla brunatnego do zgazowania naziemnego w reaktorze fluidalnymCharacteristics of technological types of lignite in fluidized bed gasification / Barbara BIELOWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 4, s. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka węgla kamiennego z pokładu 510 w złożu „Brzeszcze” na tle klasyfikacji międzynarodowychPosition of bituminous coal based on coal international classifications – coal seam 510, “Brzeszcze” deposit / Szymon Jamroży, Patrycja Wyrobek, Barbara BIELOWICZ, Angelika MUSIAŁ, Martyna PASZEK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2017 R. 58 nr 3, s. 56–63. — Bibliogr. s. 63. — XVIII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń na temat Drogi i bezdroża modelowania złóż : Żagań, 31 maja – 2 czerwca 2017 r.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, analiza statystyczna, parametry złożowe, klasyfikacje węgla, mapy izoliniowe

  keywords: statistical analysis, deposit parameters, bituminous coal, contour maps, classifications of bituminous coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakter petrograficzny węgla brunatnego ze złoża Turów przeznaczonego do zgazowania otworowego w instalacji doświadczalnej \emph {ex situ}The petrographic structure of the lignite seam from the Turów deposit subjected to gasification process in the \emph {ex situ} pilot plant / Barbara BIELOWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, podziemne zgazowanie węgla, petrografia węgla, litotyp

  keywords: USCB, bulk density, bituminous coal, homogeneity, multiple range test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • $CO_2$ sorption properties of the selected Polish low-rank coals / B. BIELOWICZ, P. BARAN // Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ; ISSN 1860-1782. — 2017 H. 92, s. 76–77. — Bibliogr. s. 77. — Dod. ISBN 978-3-510-49239-8. — 69th annual meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology : ICCP : September 3–9, 2017, Bucharest, Romania

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants / Barbara BIELOWICZ, Dariusz BOTOR, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Jakość technologiczna węgla brunatnego w złożu „Pątnów IV” – odkrywka Jóźwin II B (miocen, KWB „Konin”)Technological quality of Miocene lignite from the “Pątnów IV” deposit, Jóźwin II B pit (Konin lignite mine) / Barbara STYRNOL // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [etc.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-919850-5-9. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Jakość technologiczna węgla brunatnego w złożu „Władysławów” (Miocen) (KWB „Adamów”)Technological quality of coal seam from the “Władysławów” lignite deposit (Miocene) (“Adamów” lignite mine) / Barbara STYRNOL // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXI sympozjum : Kraków, 16–17 kwietnia 2008 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Katedra Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2008]. — ISBN: 978-83-919850-4-02. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Litotyp węgla jako jeden z wyznaczników przydatności węgla brunatnego w czystych technologiach węglowychLithotype of coal as one of the indicators of the suitability of lignite for clean coal technologies / Barbara BIELOWICZ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 94, s. 79–90. — Bibliogr. s. 89–90, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zgazowanie, węgiel brunatny, litotyp, ksylit

  keywords: gasification, lignite, xylite, lithotype

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Litotyp węgla jako jeden z wyznaczników przydatności węgla brunatnego w czystych technologiach węglowychLithotype of coal as one of the indicators of the suitability of lignite for clean coal technologies / Barbara BIELOWICZ // W: XVII warsztaty górnicze ; II sympozjum geofizyczne [Dokument elektroniczny] : 1–3 czerwca 2016, Gdańsk : materiały konferencji naukowych. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 11–12, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zgazowanie, węgiel brunatny, litotyp, ksylit

  keywords: gasification, lignite, xylite, lithotype

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mineralogical analysis of products from mineral dressing of $Cu-Mo-W$ ores / B. STYRNOL // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 17. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Najnowsze klasyfikacje węgla[The newest classifications of carbon] / Barbara STYRNOL // W: Kwasem & młotkiem : studencka konferencja geologiczna : Miękinia, 16–18 V 2008 : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 33–35. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • New technological classification of lignite as a basis for balanced energy managementNowa technologiczna klasyfikacja węgla brunatnego podstawą zrównoważonej gospodarki energetycznej / Barbara BIELOWICZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 2, s. 25–39. — Bibliogr. s. 36–37, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nowa technologiczna klasyfikacja węgla brunatnego podstawą zrównoważonej gospodarki energetycznejNew technological classification of lignite as a basis for balanced energy management / Barbara BIELOWICZ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 283–290. — Bibliogr. s. 289–290, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Petrographic characteristics of ex-situ lignite gasification residues / B. BIELOWICZ // Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ; ISSN 1860-1782. — 2015 H. 87, s. 78–79. — Bibliogr. s. 79. — Dod. ISBN 978-3-510-49236-7. — 67th annual meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology : ICCP program & abstract book : September 5–11, 2015, Potsdam, Germany

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Petrographic characteristics of lignite gasification chars / Barbara BIELOWICZ // International Journal of Coal Geology ; ISSN 0166-5162. — 2016 vol. 168, Part 1, s. 146–161. — Bibliogr. s. 160–161, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-27. — The 67th ICCP Meeting: Coal and Organic Petrology – new perspectives and applications: a tribute to Marlies Teichmüller (1914-2000) Symposium. — tekst: https://goo.gl/b2kZ02

 • keywords: fluidized bed gasification, lignite gasification, char petrography

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.coal.2016.04.014

21
 • Petrographic composition of lignite from the lake Somerville Spillway (East-Central Texas) / Sandra PAWELEC, Barbara BIELOWICZ // W: WMESS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 11–15 September, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [128]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Petrographic composition of lignite from the Lake Somerville Spillway (East-central Texas) / Sandra PAWELEC, Barbara BIELOWICZ // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2017 vol. 95 art. no. 022028, s. 1–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-21. — WMESS 2017 : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 11–15 September 2017, Prague, Czech Republic. — tekst: https://goo.gl/Mzsc5K

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1755-1315/95/2/022028

23
 • Petrographic composition of lignite from the Szczerców deposit / Sandra PAWELEC, Barbara BIELOWICZ // W: 9th GeoSymposium of young researchers Silesia 2016 : Kroczyce, 31.08–02.09.2016 / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Poland : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-934005-9-1. — S. 51. — Bibliogr. s. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25