Wykaz publikacji wybranego autora

Renata Bal, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Analiza zmienności monitorowanych wskaźników hałasu dla potrzeb estymacji ich długookresowych średnich wartości[Analysis of variability of monitored noise indicators for the needs of estimation of their long-term average values] / W. BATKO, R. BAL // W: XVII Konferencja Inżynierii akustycznej i Biomedycznej : Kraków – Zakopane, 22–26 marca 2010 = XVII Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — [Kraków : s. n.], [2010]. — ISBN: 978-83-61402-08-4. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kontrola naruszeń podstawowych założeń rekurencyjnego modelu oszacowań wartości długookresowych wskaźników hałasu : [streszczenie][Controlling of violations of basic asumptions of the recurrent assessment model of long-term noise indicators] / W. BATKO, R. BAL // W: XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 30 marca – 03 kwietnia 2009 = XVI Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMIR. — [Kraków : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-61402-04-6. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modelowanie wyników badań kontrolnych dla potrzeb estymacji długookresowych wskaźników hałasu[Results modeling of control tests for the needs of estimation of the long-term noise indicators] / Wojciech BATKO, Renata BAL // W: Monitoring środowiska : I międzynarodowa konferencja : Kraków, 24–25 maja 2010 r. : streszczenia referatów w sesjach. — [Kraków : s. n.], [2010] + CD. — S. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: