Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Badurska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Integracja obrazów radarowych i optycznych dla potrzeb tworzenia map pokrycia terenuThe integration of radar and optical data for land cover mapping / Monika BADURSKA // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Integracja obrazów radarowych i optycznych dla potrzeb tworzenia map pokrycia terenuIntegration of radar and optical data for land cover mapping / Monika BADURSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17a, s. 11–21. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2. — tekst: https://goo.gl/TTFP4s

 • słowa kluczowe: integracja danych, klasyfikacja, tekstura, SAR

  keywords: texture, classification, data fusion, SAR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mapy podstawowych form pokrycia i użytkowania terenu zlewni Raby powyżej Zbiornika Dobczyckiego – porównanie dokładności klasyfikacji pikselowej i obiektowej obrazów LANDSAT TMMapping of basic land-use/land cover types in upper Raba watershed – accuracy comparison of pixel-based and object-based approaches to LANDSAT TM images classification / Monika BADURSKA, Wojciech DRZEWIECKI, Piotr TOKARCZYK // Teledetekcja Środowiska ; ISSN 0071-8076. — 2009 nr 42, s. 15–21. — Bibliogr. s. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Object-oriented classification of TerraSAR-X images for mapping in urban areas / Monika BADURSKA // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 89–90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Orthorectification and geometric verification of high resolution TerraSAR-X imagesOrtorektyfikacja i geometryczna weryfikacja wysokorozdzielczych obrazów radarowych TerraSAR-X / Monika BADURSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 3, s. 13-25. — Bibliogr. s. 24–25, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-03/Geomatics_2011_3_01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przetwarzanie lotniczych danych lidarowych dla potrzeb generowania NMT i NMPTAirborne lidar data processing for digital surface model and digital terrain model generation / Beata HEJMANOWSKA, Natalia BOROWIEC, Monika BADURSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 151–162. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Redukcja efektu plamkowania na obrazach radarowych z wykorzystaniem propagacyjno-separacyjnego algorytmu metody największej wiarygodnościDespeckling of synthetic aperture radar images using propagation-separation approach for local likelihood estimation / Jakub KOLECKI, Monika BADURSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 251–261. — Bibliogr. s. 260, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2. — tekst: http://goo.gl/uEaBZP

 • słowa kluczowe: filtry adaptacyjne, SAR, TerraSAR-X, speckle

  keywords: SAR, TerraSAR-X, adaptive filter, speckle

  cyfrowy identyfikator dokumentu: