Wykaz publikacji wybranego autora

Sławomir Badura, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55330361000

PBN: 900819

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analiza dynamiczna mostu przeładunkowego o konstrukcji powłokowejDynamic analysis of charging bridge of a shell structure / Bogusław ŁADECKI, Sławomir BADURA // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 2, s. 95–106. — Bibliogr. s. 106, Summ.

 • słowa kluczowe: MES, pomiary tensometryczne, badania nieniszczące, suwnice bramowe, stan naprężeń

  keywords: FEM, state of stress, metal structures, strain measurements, NDT examination

2
 • Analiza eksperymentalna mostu przeładunkowego konstrukcji powłokowejExperimental analyze of debrick bridge with coating construction / ŁADECKI Bogusław, BADURA Sławomir, MATACHOWSKI Filip // W: XXIV Sympozjum Mechaniki eksperymentalnej ciała stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego = 24\textsuperscript{th} Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Wrocław, 22 września 2010. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, [2010]. — S. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza wytrzymałościowa bębna pędnego maszyny wyciągowejThe strenght analysis of the wheel of koepe pulley of winding gear / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // Acta Mechanica et Automatica ; ISSN 1898-4088. — 2008 vol. 2 no. 1, s. 91–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza wytrzymałościowa wsporników pod uchwyty kabli energetycznych i sygnałowych zabudowanych w szybach górniczych[Strength analysis supports the holders of power and signals cables built into the mine shafts] / Marek PŁACHNO, Sławomir BADURA // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : X międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2014 : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 84. — Pełny tekst W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie [Dokument elektroniczny] : X międzynarodowa konferencja : 5–7 listopada 2014 : referaty / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza wytrzymałościowa wsporników pod uchwyty kabli energetycznych i sygnałowych zabudowanych w szybach górniczychStrength analysis supports the holders of power and signal cablesbuilt into the mine shafts / Marek PŁACHNO, Sławomir BADURA // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.  z  o. o.. — Lędziny : CBiDGP, 2015. — ISBN: 978-83-936657-6-1. — S. 206–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badania laboratoryjne i półprzemysłowe rzeczywistych obciążeń elementów skrawających zębów WKL oraz nowej generacji zębów ACX-LLaboratory and industrial tests of real loads of slicing elements of WKL teeth and new generation ACXL teeth / Sławomir BADURA, Katarzyna MIGACZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 31–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badania nad możliwością zastosowania obrotowych zębów na nożach czerpaków koparek kołowychThe investigations of possibility of usage rotating teeth on the bucket's knifes of wheel excavators / Sławomir BADURA, Katarzyna MIGACZ, Piotr MICEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 45–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_02.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Badania nieniszczące z analizą wytrzymałościową mostów przeładunkowych o konstrukcji powłokowejNondestructive examination with strength analysis of loading bridges with coating construction / Bogusław ŁADECKI, Sławomir BADURA, Filip MATACHOWSKI // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2011 nr 16, s. 24. — Tekst pol.-ang.. — 40. KKBN : materiały 40. Krajowej Konferencji Badań nieniszczących : Warszawa 24–26 X 2011 : [abstrakty] / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — Warszawa : PTBNiDT SIMP, 2011. — ISBN 978-83-87982-39-3. — Pełny tekst W: 40. KKBN [Dokument elektroniczny] : 24–26. 10. 2011, Warszawa. Wersja do Windows. — Dane tekstowe / PTNBiDT SIMP. — [Warszawa : PTNBiDT SIMP, 2011]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Badania obciążeń napędu koła czerpakowego koparki kołowej pracującej w nadkładzie kopalni KWB „Turów” przy uzbrojeniu czerpaków koparki zębami skrawającymi nowej konstrukcjiInvestigation of loadings of drive of bucket's wheel which had been working in overlay of KWB “Turów” mine equipping buckets with new construction slicing theeth / BADURA Sławomir, MIGACZ Katarzyna // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — Na okł. dod.: TUR 2011. — ISBN: 978-83-930353-4-2. — S. 536–542. — Bibliogr. s. 542, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Badania obciążeń napędu koła czerpakowego koparki kołowej pracującej w pokładzie węgla brunatnego kopalni KWB „Turów” przy uzbrojeniu czerpaków zębami skrawającymi nowej konstrukcjiInvestigation of loadings of drive of bucket's wheel of wheel excavator which had been working in brown coal overlay of KWB “Turów” mine equipping buckets with new construction slicing teeth / BADURA Sławomir, MIGACZ Katarzyna // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — Na okł. dod.: TUR 2011. — ISBN: 978-83-930353-4-2. — S. 543–549. — Bibliogr. s. 549, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Bezpieczne, awaryjne (krańcowe) hamowanie naczyń górniczych urządzeń wyciągowychSafe emergency (end) braking of conveyances in mine hoisting machines / Stanisław WOLNY, Stanisław BADURA // W: KOMTECH 2014 : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2014. — ISBN: 978-83-60708-83-5. — S. 471–482. — Bibliogr. s. 481–482, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Diagnostyka stanu technicznego zbrojenia szybowego górniczego urządzenia wyciągowegoDiagnosis of technical condition of shaft steelwork system in hoisting mining installation / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2017 nr 4, s. 52–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Dynamics and static study of slicing tooth of wheel excavator / BADURA Sławomir, ŁOPATA Antoni, MIGACZ Katarzyna // W: TSD international conference : IX International Technical Systems Degradation Conference : Liptovský Mikuláš 7–10 April 2010 / ed. in chief Jędrzej Mączak ; Warsaw University of Technology. Faculty of Automative and Construction Machinery Engineering [etc.]. — Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, cop. 2010. — ISBN: 978-83-911726-8-1. — S. 66–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Eksperymentalna weryfikacja modelu obliczeniowego konstrukcji naczynia wydobywczego w zakresie częstości drgań wybranych punktów obiektuExperimental verification of computational model the conveyance structure in the range the frequency of vibration selected object points / WOLNY Stanisław, BADURA Sławomir // W: Problemy transportu i przeróbki w górnictwie : modelowanie procesów : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2015. — ISBN: 978-83-930353-9-7. — S. 171–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Eksperymentalna weryfikacja stanu naprężenia w elementach koła pędnego urządzenia wyciągowegoExperimental verification of a state of stress in the elements of the wheel of Koepe pulley of winding gear / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Sławomir BADURA // W: XXIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego [Dokument elektroniczny] : Jachranka 15–18 października 2008 : materiały = 23\textsuperscript{rd} Symposium on Experimental Mechanics of Solids : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Politechnika Warszawska], [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr., Streszcz.. — Streszczenie także W: XXIII Sympozjum Mechaniki eksperymentalnej ciała stałego im. prof. Jacka Stupnickiego = 23rd Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Jachranka, 15–18 października 2008 . — [Warszawa : Politechnika Warszawska. Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, 2008]. — S. 49. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Eksperymentalna weryfikacja stanu naprężenia w elementach koła pędnego urządzenia wyciągowegoExperimental verification of state of stress in Koepe pulley elements using in winding gear / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Sławomir BADURA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2010 R. 69 nr 3, s. 22–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Experimental analysis of a gantry crane of a shell structure / Bogusław ŁADECKI, Sławomir BADURA, Filip MATACHOWSKI // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2014 vol. 62 no. 2, s. 171–186. — Bibliogr. s. 185–186

 • keywords: non-destructive testing, FEM, strain gauge measurements, stress state, gantry cranes

18
 • Kontrola stanu technicznego zbrojenia szybowegoControl of shaft steelwork's technical conditions / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // W: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa [Dokument elektroniczny] : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : KOMTECH 2017 : [18–20 września 2017, Szczyrk] : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65593-05-4. — S. 108–116. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Obciążenia naczynia wydobywczego w warunkach normalnej eksploatacjiLoading of conveyances in normal operating conditions / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA, Agata DRZEWOSZ // W: Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie : monografia / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2017. — ISBN: 978-83-930353-7-3. — S. 269–277. — Bibliogr. s. 277, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Ocena stanu naprężenia w elementach bębna pędnego górniczej maszyny wyciągowej[Estimation of a state of stress in the elements of the wheel of koepe pulley of mining winding gear] / Stanisław WOLNY, Zbigniew Łowkis, Stanisław DZIK, Sławomir BADURA // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. Mechanika ; ISSN 0209-2689. — 2008 z. 74 dod.: CD, s. 403–410. — Bibliogr. s. 410, Abstr.. — Problemy dynamiki konstrukcji : zbiór prac XIII Sympozjum dynamiki konstrukcji (DYNKON 2008) poświęconego pamięci profesora Zbyszko Stojka : Rzeszów-Bystre 25–27 września 2008. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowiskiej, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Ocena stanu technicznego konstrukcji koła pędnego w trakcie normalnej eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych obciążeń konstrukcjiAppreciation of technical condition of construction Koepe pulleys of winding gears during the time of normal cycle of work with taking into account real values of loads / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Sławomir BADURA, Zbigniew Łowkis // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2008 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-922183-88. — S. 81–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Ocena wpływu obciążeń eksploatacyjnych na stan naprężenia w elementach nośnych konstrukcji basztowej wieży szybowej w świetle przeprowadzonych eksperymentówThe assessment of the impact of operating loads on the state of stress and strain in selected load-bearing elements of a tower-type headgear structure / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 2, s. 209–220. — Bibliogr. s. 219–220, Summ.

 • słowa kluczowe: stan naprężenia, pomiary tensometryczne, wieża szybowa, obciążenia

  keywords: state of stress, strain gauge measurements, loading, tower-type headgear

23
 • Pomiary odkształceń(naprężeń) w elementach koła pędnego na obiekcie rzeczywistymStrains (strengths) measurements of koepe pulley of winding gear on real object / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Sławomir BADURA // W: Výzbroj a technika pozemných síl 2008 [Dokument elektroniczny] : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Liptovský Mikuláš, 12.–13. november 2008 : zborník príspekov = Armament and technics of land forces 2008 : 14th international scientific conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. CD-ROMu.. — e-ISBN: 978-80-8040-356-0. — S. 204–211. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 211, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Pomiary odkształceń (naprężeń) elementów nośnych koła pędnego górniczego urządzenia wyciągowegoMeasurements of the stress (strain) elements of the Koepe pulley in hoisting installations / WOLNY Stanisław, BADURA Sławomir // W: Problemy transportu i przeróbki w górnictwie : modelowanie procesów : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2015. — ISBN: 978-83-930353-9-7. — S. 161–170. — Bibliogr. s. 169–170, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Pomiary odkształceń (naprężeń) elementów nośnych koła pędnego górniczego urządzenia wyciągowegoMeasurements of the stress (strain) elements of the koepe pulley in hoisting installations / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2015 nr 3, s. 55–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych