Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Bąchorek, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1827-7158 orcid iD

ResearcherID: T-8892-2017

Scopus: 14521914300

PBN: 5e70922b878c28a0473910e0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
 • Algorytmy genetyczne w projektowaniu układów zasilania rezerwowego elektroenergetrycznych sieci rozdzielczych średniego napięciaDesigning of redundant supply arrangements of MV power distribution networks using genetic algorithm / Wojciech BĄCHOREK, Artur GANCARZ // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2007 z. 23, s. 11–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2007 = Application of computers in science and technique 2007 : XVII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku. — Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2007. — W tyt. ang. rok wyd.: 2006

 • słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, układy zasilania rezerwowego, stacje transformatorowe 110 kV/SN

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza pracy sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną przy różnym stopniu obciążenia sieciThe influence of dispersed generation on power and energy losses in electric power distribution networks / Janusz BROŻEK, Wojciech BĄCHOREK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 3, s. 120–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Abstr.

 • keywords: distribution network, power losses, electric power distribution networks, dispersed generation, voltage drops

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza pracy sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną przy różnym stopniu obciążenia sieci[The influence of dispersed generation on power and energy losses in electric power distribution networks] / Janusz BROŻEK, Wojciech BĄCHOREK // W: PE 2008 : prognozowanie w elektroenergetyce : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Wisła, 17–19 września = PE 2008 : forecasting in electric power engineering : 9\textsuperscript{th} international scientific conference : September 2008 / Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 63). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7193-385-1. — S. 63–65. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza strat mocy czynnej wybranego fragmentu sieci rozdzielczej średniego napięcia w aspekcie wyboru metody estymacji obciążeń sieciAnalysis of active power losses of a selected fragment of the medium voltage distribution network in the aspect of selecting the network load estimation method / Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering ; ISSN 1897-0737. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka. — 2018 iss. 94 Computer applications in electrical engineering 2018, s. 111–122. — Bibliogr. s. 121–122

  orcid iD
 • słowa kluczowe: elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, estymacja obciążeń sieci średniego napięcia, obliczenia rozpływowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21008/j.1897-0737.2018.94.0010

5
 • Analiza zawodności ochrony odgromowej linii o napięciu znamionowym 110 kVAnalysis of shielding failure of 110 kV rated voltage overhead power line / Mariusz BENESZ, Wojciech BĄCHOREK, Andrzej MAKUCH // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering ; ISSN 1897-0737. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka. — 2018 iss. 94 Computer applications in electrical engineering 2018, s. 135–148. — Bibliogr. s. 147–148

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zawodność ochrony odgromowej, teoria elektrogeometryczna, odległość decyzji, odległość aktywna, wyładowania atmosferyczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21008/j.1897-0737.2018.94.0012

6
7
8
 • Analysis of the possibilities to improve the reliability of a 15 kV overhead line exposed to catastrophic icing in PolandAnaliza możliwości poprawy niezawodności napowietrznej linii 15 kV narażonej na katastrofalne oblodzenie w warunkach polskich / Andrzej GOŁAŚ, Wojciech CIESIELKA, Krystian SZOPA, Paweł ZYDROŃ, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ, Aleksander KOT, Szczepan MOSKWA // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2019 vol. 21 no. 2, s. 282–288. — Bibliogr. s. 287. — Wersja polska {http://ein.org.pl/sites/default/files/2019-02-13p.pdf}. — tekst: http://ein.org.pl/sites/default/files/2019-02-13.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niezawodność, linie napowietrzne, oblodzenie, szadź, elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne

  keywords: reliability, power distribution networks, overhead lines, icing, rime

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17531/ein.2019.2.13

9
 • Application of genetic algorithms for optimization of electric power networks structures / Wojciech BĄCHOREK, Janusz BROŻEK // W: ZKwE'2008 : XIII Conference ZKwE'08 : transactions on Computer applications in electrical engineering : Poznan, April 14–16, 2008 / sci. ed. Ryszard Nawrowski ; Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan University of Technology, Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, IEEE. Poland Section. — Poznań : IEEE. PUT, cop. 2008. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89333-19-3. — S. 73–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Designing of two-voltage power supply systems for 110 kV/medium voltage substationsProjektowanie dwunapięciowych układów zasilania stacji transformatorowych 110 kV/SN / Wojciech BĄCHOREK // Archiwum Energetyki ; ISSN 0066-684X. — 2011 t. 41 nr 1, s. 79–99. — Bibliogr. s. 98–99, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dynamiczna rekonfiguracja sieci średniego napięcia[Dynamic reconfiguration of medium voltage networks] / Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // W: Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : V konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg, 17–18 maja 2011 r.. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, [2011]. — S. 17-1–17-7. — Bibliogr. s. 17-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Efektywność kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnychEffectiveness reactive power compensation in distribution networks / Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ // W: APE'11 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2011. T. 4, Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne: elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne = Present-day problems of power engineering : anniversary the XV\textsuperscript{th} international scientific conference : Gdansk–Jurata, 8–10 June 2011. Vol. 4, Renewable energy and power grids: wind farms, equipment and power grids / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2011] + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-931317-0-9. — S. 107–115. — Bibliogr. s. 115. — Toż W: APE'11 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 8–10 czerwca 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [S. l. : s. n., 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 107–115. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 115. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Electricity distribution management Smart Grid system modelModel systemu Smart Grid zarządzania dystrybucją energii elektrycznej / Wiesław NOWAK, Wojciech BĄCHOREK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH, Jarosław Łabno, Paweł Mazur // Acta Energetica : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2300-3022. — 2012 R. 4 nr 2, s. 58–70. — Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Improving the power distribution networks reliability using genetic algorithm / Wojciech BĄCHOREK // W: Proceedings of the 16th international conference on Systems science : 4–6 September 2007, Wrocław, Poland. Vol. 3, Applications of systems analysis to technical systems ; Applications of systems analysis to non-technical systems ; Applications of systems analysis to biomedical systems / ed. Adam Grzech. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — ISBN: 978-83-7493-341-4. — S. 15–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Increase of reliability of medium voltage power distribution systems / W. BĄCHOREK // W: MEPS'06 : Modern Electric Power Systems : proceedings of the international symposium : Wrocław, September 6–8, 2006 / eds. Eugeniusz Rosołowski, Waldemar Rebizant, Piotr Pierz ; [Wrocław University of Technology]. — Wrocław : Wrocław University of Technology. Institute of Electrical Power Engineering, cop. 2006. — S. 256–260. — Bibliogr. s. 260, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Influence of distributed generation on sectionalizing switches placement in MV distribution networksWpływ generacji rozproszonej na rozmieszczenie łączników sekcjonujących w sieci średniego napięcia / Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2020 R. 96 nr 4, s. 114–118. — Bibliogr. s. 114, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/4/24.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: łączniki sekcjonujące, generacja rozproszona, SAIDI, niezawodność sieci dystrybucyjnych

  keywords: distributed generation, SAIDI, distribution networks reliability, reclosers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2020.04.24

17
18
19
 • Kompensacja mocy biernej w stacjach SN/nN[Compensation of reactive power in MV/LV substations] / Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ // W: Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przemysłowych : grudzień 2010 r. / Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, 2010. — [Publikacja zawiera materiały z konferencji, która odbyła się w Wiśle, w dnia 7–8 grudnia 2010 r.]. — S. 09-1–09-9. — Bibliogr. s. 09-9, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kryteria oceny efektywności kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych[Criteria for efficiency evaluation of reactive power compensation in electrical power networks] / Waldemar SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT // W: Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych : III konferencja naukowo-techniczna : 10–11 grudnia 2014 r., Wisła / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — s. 5-1–5-12. — Bibliogr. s. 5-12, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych[Optimisation criteria for reactive power compensation in distribution networks] / Waldemar L. SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH // W: APE'13 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : systemy elektroenergetyczne, automatyka i sterowanie, problemy rozwoju elektroenergetyki, energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne : Jurata, 12–14 czerwca 2013 / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2013]. — (Acta Energetica : kwartalnik naukowy energetyków). — S. 139–148. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://actaenergetica.org/pl/wp-content/uploads/2013/06/ActaE-04-Enargetyka-odnawialna-i-sieci-elektroenergetyczne.pdf [2014-01-15]. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, kryteria optymalizacji

  keywords: reactive power compensation, power distribution networks, optimization criteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych – referat konferencyjnyOptimisation criteria for reactive power compensation in distribution networks – conference paper / Waldemar SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2013 nr 33, s. 103–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz.. — Aktualne problemy w elektroenergetyce APE'13 : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 12–14 czerwca 2013

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, kryteria optymalizacji

  keywords: reactive power compensation, power distribution networks, optimization criteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Model systemu Smart Grids zarządzania dystrybucją energii elektrycznejSmart Grids model for management of electricity distribution / Wiesław NOWAK, Wojciech BĄCHOREK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH, Jarosław Łabno, Paweł Mazur // W: APE'11 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2011 =. T. 2, Automatyka, komunikacja, sieci inteligentne: Automatyka regulacyjna, zabezpieczeniowa i pomiarowa, Smart Grid = Present-day problems of power engineering : anniversary the XV\textsuperscript{th} international scientific conference : Gdansk–Jurata, 8–10 June 2011. Vol. II, Automation, communication and intelligent networks: control, protection and measurement automation, Smart Grid / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-931317-0-9. — S. 107–114. — Toż W: APE'11 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 8–10 czerwca 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [S. l. : s. n., 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 107–114. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — W. Nowak, W. Bąchorek, S. Moskwa, R. Tarko, W. Szpyra, M. Benesz, A. Makuch – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Optimal arrangement of sectionalizing switches in medium voltage distribution networkOptymalne rozmieszczenie łączników sekcjonujących w sieci rozdzielczej średniego napięcia / Wojciech BĄCHOREK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 4, s. 24–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/4/6.pdf

 • słowa kluczowe: algorytm ewolucyjny, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze średniego napięcia, łączniki sekcjonujące

  keywords: evolutionary algorithm, medium voltage distribution network, sectionalizing switches

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.04.06

25
 • Optimisation of reactive power compensation, selected results for medium voltage distribution networksOptymalizacja kompensacji mocy biernej, wybrane wyniki dla sieci rozdzielczych średniego napięcia / Waldemar SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT // Acta Energetica : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2300-3022. — 2015 R. 7 nr 3/24, s. 119–129. — Bibliogr. s. 123, 129, Abstr., Streszcz.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze

  keywords: optimisation, reactive power compensation, power distribution networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12736/issn.2300-3022.2015311