Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Augustyniak, dr

poprzednio: Hasslinger

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kskibec, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / pedagogika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5291-6561 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 8210833000

PBN: 5e70920b878c28a04738f057

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
 • Badania nad kulturą organizacji szkoły wiejskiejInvestigation of organizational culture in rural educational institutions / Ewa AUGUSTYNIAK // Studia Humanistyczne = Contributions to Humanities ; ISSN 1732-2189. — 2007 t. 5, s. 131–138. — Bibliogr. s. 138. — tekst: https://goo.gl/ehpJGo

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dziecko w kulturze szkołyChild in the culture of the school / Ewa AUGUSTYNIAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas = Humanitas University Research Papers. Pedagogika = Pedagogy ; ISSN 1896-4591. — 2016 [z.] 12, s. 45–52. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna szkoły, wychowanie w szkole, kultura szkoły, dziecko w szkole

  keywords: upbringing in the school, culture of the school, organizational culture of the school, child in school

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Educational opportunities in BME specialization – tradition, culture and perspectives / WASILEWSKA-RADWAŃSKA Marta, AUGUSTYNIAK Ewa, TADEUSIEWICZ Ryszard, AUGUSTYNIAK Piotr // W: Biomedical science, engineering and technology / ed. Dhanjoo N. Ghista. — [Rijeka] : InTech, 2012. — ISBN: 978-953-307-471-9. — S. 559–584. — Bibliogr. s. 584

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Edukacja dorosłych – potrzeba czy konieczność?[Education of adults – a vogue or a demand] / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego : Kraków, 23–24 czerwca 2009 : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. Tadeusza Aleksandra ; Instytut Nauk Pedagogicznych PAN. Zespół Pedagogiki Dorosłych, [et al.]. — Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2010. — (Monograficzna Seria Wydawnicza Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 231). — ISBN: 978-83-7204-858-5. — S. 152–157. — Bibliogr. s. 156–157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Edukacja międzykulturowa[Inter-cultural education] / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych / red. Marek Lisiecki, Henryk Ponikowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004. — (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 4). — ISBN10: 8373631712. — S. 177–184

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Etos akademicki a kultura wyższej uczelni[Academic ethos and academic culture] / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20–21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / pod red. Kazimierza Kloca, Ewy Chmieleckiej. — Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004. — ISBN10: 83-917004-4-5. — S. 47–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • From the foundation act to the corporate culture of a BME Teaching Institute / Ewa AUGUSTYNIAK, Piotr AUGUSTYNIAK // W: ”Merging Medical Humanism and Technology” [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 32nd annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society : [Buenos Aires, Argentina, August 31–September 4, 2010] / [IEEE]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : IEEE], [2010]. — 1 dysk optyczny. — (Conference proceedings (IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conf.) ; ISSN 1557-170X). — e-ISBN: 978-1-4244-4124-2. — S. 319–322. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 322, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IEMBS.2010.5627583

8
 • Influencing the job market by the quality of graduates – a biomedical engineering example : [abstract] / AUGUSTYNIAK Ewa, AUGUSTYNIAK Piotr // W: EMBC 2015 [Dokument elektroniczny] : 37th annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society : August 25–29 2015, Milano, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : IEEE], cop. 2015. — ISBN: 978-1-4244-9270-1. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: http://emb.citengine.com/event/embc-2015/paper-details?pdID=5163 [2015-09-22]. — Pełny tekst W: Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) : 2015 37th Annual International Conference of the IEEE : 25–29 August, 2015, Milan. — S. 3981–3984. — Adobe Reader. — Dostęp po zalogowaniu. — w bazie Web of Science ISBN: 978-1-4244-9270-1 oraz ISSN: 1557-170X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EMBC.2015.7319266

9
 • Instytucje kultury w czasach kryzysuCultural institutions in crisis / Ewa AUGUSTYNIAK, Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Wacław BRANICKI // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — ISBN: 978-83-7702-016-6. — S. 644–655. — Bibliogr. s. 654, Summ.. — Pełne imiona i nazwisko Autorki: Maria Katarzyna Grzegorzewska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Jak uczą się dorośli?[How to educate adults?] / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? : podręcznik nauczyciela akademickiego / red. nauk. Iwona Maciejowska ; zespół aut.: Ewa Augustyniak, [et al.]. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii, 2008. — S. 159–165. — Bibliogr. s. 164–165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Komunikacja częścią kultury organizacyjnej szkołyCommunication as a part of the organizational culture in school / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Szkoła, komunikacja i edukacja : komunikowanie w różnorodnych relacjach interpersonalnych / red. nauk. Kazimierz Czerwiński, Anna Knocińska, Marzena Okrasa. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. — (Komunikacja Społeczna w Edukacji). — ISBN: 978-83-7780-320-2. — S. 13–20. — Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Komunikacja zapośredniczona przez technologię a rozwój relacji interpersonalnych w czasie kryzysu adolescencyjnego[Communication mediated by technology on the development of interpersonal relationships of teenagers] / Wacław BRANICKI, Ewa AUGUSTYNIAK // Kultura i Edukacja = Culture and Education ; ISSN 1230-266X. — 2011 nr 2, s. 39–59. — Bibliogr. s. 56–58, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kreatywna transmisja wiedzy[Creativity in knowledge transmission] / Ewa AUGUSTYNIAK // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Socjologia. — 2007 [nr] 6, s. 12–20. — Bibliogr. s. 20. — ISBN: 978-83-60560-04-4 ; ISBN10: 83-60560-04-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kształcenie inżynierów biomedycznych w zakresie umiejętności projektowaniaEducation of biomedical engineers in skills of designing / Piotr AUGUSTYNIAK, Ewa AUGUSTYNIAK // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2014 vol. 20 nr 1, s. 62–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: edukacja, projektowanie, inżynieria biomedyczna

  keywords: biomedical engineering, education, designing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kształcenie umiejętności projektowania u inżyniera[Education of designing skills in engineers] / Piotr AUGUSTYNIAK, Ewa AUGUSTYNIAK // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa : Gdańsk, 10–12 października 2013 : [streszczenia] / red. Adam Bujnowski, Jerzy Wtorek ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polski Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, Katedra Inżynierii Biomedycznej. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Politechnika Gdańska. — [Polska : s. n.], [2013] + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-60779-22-4. — S. 65. — Toż na dołączonym dysku Flash. — S. 67. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kultura organizacji, etyka a rynekCorporate culture and ethic in business / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Kultura a rynek, 1 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008. — ISBN: 978-83-7363-693-4. — S. 454–458. — Bibliogr. s. 458, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kultura organizacji współczesnej szkoły wiejskiej – normyCorporate culture of contemporary rural school – norms / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Nowoczesność, ponowoczesność : społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, 2 / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007. — ISBN: 978-83-7363-557-9. — S. 412–416. — Bibliogr. s. 416, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kultura organizacyjna szkołyThe organizational culture of the school / pod red. Ewy AUGUSTYNIAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 263, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0315). — ISBN: 978-83-7464-201-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kultura organizacyjna szkoły jako organizacji uczącej sięOrganizational culture of the school as the learning organization / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się / pod red. Ewy Augustyniak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0391). — ISBN: 978-83-7464-363-4. — S. 159–173

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się[Developing school organizational culture] / pod red. Ewy AUGUSTYNIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 333, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0391). — Bibliografia w formie przypisów. — ISBN: 978-83-7464-363-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kultura organizacyjna szkoły wartości i postawy organizacjiCorporate culture of contemporary rural school / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Kultura a rynek, 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008. — ISBN: 978-83-7363-694-1. — S. 431–434. — Bibliogr. s. 434, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kultura organizacyjna szkoły wyższej – pozadydaktyczne formy funkcjonowania uczelniOrganizational culture of university – student scientific circles / Ewa AUGUSTYNIAK // Pedagogika Szkoły Wyższej / Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. Instytut Pedagogiki ; ISSN 2083-4381. — 2012 [nr] 1, s. 129–136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kultura organizacyjna szkół podstawowych południowo-wschodniej Polski w opinii ich nauczycieliThe organizational culture of elementary schools from south-eastern Poland in the opinion of employed teachers / Ewa AUGUSTYNIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 167, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 250). — Bibliogr. s. 155-[168], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-515-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kultura organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego[Organizational culture of the Jagiellonian University] / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Nowe tendencje w zarządzaniu, t. 5 / red. Marek Pawlak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-7702-877-3. — S. 183–193. — Bibliogr. s. 192–193

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kultura szkoły – aksjologiczna codzienność studiowania[Organizational culture and values of the school] / Ewa AUGUSTYNIAK // W: Aksjologia w kształceniu pedagogów / pod red. nauk. Janiny Kostkiewicz. — Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2008. — ISBN: 978-83-7308-887-0. — S. 195–200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: