Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Augustynek, dr

adiunkt

Faculty of Humanities
WH-ksgks


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
 • Computer addiction – studies taken in 1999-2010 / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Behavioral addictions / eds. Joanna Chwaszcz, Agnieszka Palacz-Chrisidis. — Lublin : Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, cop. 2014. — Dod. na okł.: Psychoprevention Studies. — ISBN: 978-83-940389-0-8. — S. 66–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • keywords: therapy, computer addiction, Internet addiction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Emocje[Emotions] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 158–[166]. — Bibliogr s. [166]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Hipnoza w pracy biegłego psychologa[Hypnosis in criminal psychology] / Andrzej AUGUSTYNEK // Prokuratura i Prawo ; ISSN 1233-2577. — 2000 nr 3, s. 78–88. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hipnoza w terapii zespołu uzależnienia od alkoholuHypnosis in the therapy of alcohol addiction syndrome / Andrzej AUGUSTYNEK // Sztuka Leczenia / Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej ; ISSN 1234-7175. — 2000 t. 6 nr 1, s. 35–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Inteligencja[Intelligence] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 109–119. — Bibliogr. s. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Jak kierować karierą własną i podwładnych?[How to manage own and subordinates' carrier?] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 252–272. — Bibliogr. s. 271–272. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Jak skutecznie negocjować i rozwiązywać konflikty[How to effectively negotiate and dissolve conflicts] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 299–318. — Bibliogr. s. 318. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Jak walczyć z uzależnieniami? : [monografia][How to fight with addictions? : monograph] / Andrzej AUGUSTYNEK. — Warszawa : Difin, 2011. — 118 s.. — Bibliogr. s. 108–113. — ISBN: 978-83-7641-575-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Komunikacja interpersonalna w relacjach społecznych[Interpersonal communication in social relationships] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 66–78. — Bibliogr. s. 78. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Konflikty współczesnego świata, [Cz.] 1[Conflicts in the contemporary world. Pt. 1] / pod red. Roberta BORKOWSKIEGO ; [aut.] Regina ARTYMIAK, Andrzej AUGUSTYNEK, Robert BORKOWSKI, Lucyna KULIŃSKA, Włodzimierz PATEREK, Barbara Pilecka, Leszek PORĘBSKI, Lucyna Słupek. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001. — 154, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0037). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-88408-17-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Lęk w narciarstwie wyczynowym i sposoby jego przezwyciężania[Fear in professional skiing] / Andrzej AUGUSTUNEK // W: Narciarstwo współczesne / Kazimierz J. Szczęsny ; red. Jolanta Kownacka. — Kraków : art-project$+$, 2001. — ISBN10: 8391202998. — S. 189–194

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • „Matrix” z wyboru – niebezpieczna ucieczka w świat Internetu[The selection of “Matrix” – a dangerous escape into the Internet world / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Problemy środowiska i jego ochrony, Cz. 12 / red. Mirosław Nakonieczny, Paweł Migula ; Uniwersytet Śląski. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem. — Katowice : UŚ, 2004. — S. 241–253. — Bibliogr. s. 253

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Memory under hypnosis / Andrzej AUGUSTYNEK // Acta Neuropsychologica ; ISSN 1730-7503. — 2011 vol. 9 no. 3, s. 247–262. — Bibliogr. s. 261–262, Summ.

 • keywords: regression, recalling, amnesia, hypermnesia, PTSD, Post traumatic Stress Disorder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Myślenie[Thinking] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 120–131. — Bibliogr. s. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nadmierne użycie komputera i Internetu nowym zjawiskiem społecznym?[Excessive use the computer and Internet as new social phenomenon?] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Komputer w edukacji : 15. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 23–24 września 2005 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — [Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP], [2005]. — S. 11–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nadmierne używanie Internetu: uzależnienie, kompulsja czy fascynacja?Excessive use of the Internet: addiction, compulsion or fascination? / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 311–328

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Negocjacje a rozwiązywanie konfliktów[Negotiations and conflict's resolving process] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Zarządzanie : aspekty psychologiczne i socjologiczne / pod red. Juliana Bugla. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0069). — S. 209–233. — Bibliogr. s. 232–233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Oddziaływania podprogowe : fakt czy artefakt?[Subliminar threshold] / Andrzej AUGUSTYNEK // Advertising & You ; ISSN 1508-6704. — 2001 nr 3, s. 1–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Osobowościowe determinanty zachowań internetowych[Personal determinants of Internet behaviour] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Mikrospołeczność informacyjna : na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0045). — ISBN10: 8388408720. — S. 63–90. — Bibliogr. s. 89–90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Osobowościowe determinanty zachowań internetowychPersonality determinants of Internet behaviour / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 433–442. — Bibliogr. s. 442, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Osobowość[Personality] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 147–157. — Bibliogr. s. 156–157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Pamięć[Memory] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 132–146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Podstawy socjologii i psychologii[Fundamentals of sociology and psychology] / pod red. Andrzeja AUGUSTYNKA i Agaty MAKSYMOWICZ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 165, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Poszukiwanie przyczyn uzależnień komputerowychIn search for causes of computer addiction / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Fenomen Internetu : monografia, T. 1 / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2008. — Na okł.: Problemy społeczeństwa informacyjnego. — ISBN: 978-83-60637-23-4 ; ISBN10: 83-60637-23-7. — S. 69–73. — Bibliogr. s. 72–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Proces kadrowy, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi[The personnel process or the management of human resources] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Zarządzanie : aspekty psychologiczne i socjologiczne / pod red. Juliana Bugla. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0069). — S. 189–207. — Bibliogr. s. 207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: