Wykaz publikacji wybranego autora

Regina Artymiak, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kphn, *Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Akademia Górniczo-Hutnicza ; Politechnika Krakowska : kształtowanie się środowiska akademickiego uczelni technicznych w Krakowie w latach 1945-1954The University of Mining and Metallurgy in Kraków, and Cracow University of Technology : the development of the academic community of Kraków technology universities in the period 1945-1954 / Anna SIWIK, Regina ARTYMIAK. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. — 165, XVI s.. — Bibliogr. s. 151–159, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Globalne nierówności i konflikty etniczne we współczesnym świecie[Global inequalities and etnic conflicts in the contemporary world] / Regina ARTYMIAK // W: Bogactwo i bieda : próba refleksji humanistycznej / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0120). — ISBN10: 8389388227. — S. 81–89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Konflikty współczesnego świata, [Cz.] 1[Conflicts in the contemporary world. Pt. 1] / pod red. Roberta BORKOWSKIEGO ; [aut.] Regina ARTYMIAK, Andrzej AUGUSTYNEK, Robert BORKOWSKI, Lucyna KULIŃSKA, Włodzimierz PATEREK, Barbara Pilecka, Leszek PORĘBSKI, Lucyna Słupek. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001. — 154, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0037). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-88408-17-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ład międzynarodowy[International order] / Regina ARTYMIAK // W: Konflikty współczesnego świata, 2 / pod red. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0068). — Kontynuacja tematyki pierwszej części. — S. 109–[126]. — Bibliogr. s. [126]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Między przeszłością a przyszłością : społeczeństwo globalne przełomu tysiącleciBetween the past and future : global society at the turn of the millennium / Regina ARTYMIAK // W: Wokół problematyki integracji europejskiej / pod red. Stefana Bielańskiego i Tadeusza Biernata. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. — ISBN10: 83-7174-541-9. — S. 143–158. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • „Na podstawie wydanych przez obywatela ministra dyspozycji...” : Akademia Górnicza i Akademia Górniczo-Hutnicza w powojennej rzeczywistości 1945–1989/1990 : dokumenty[“On the basis of instructions issued by the citizen minister...” : Academy of Mining and Academy of Mining and Metallurgy in the post-war realit (1945-1989/90) : documents / Anna SIWIK, Regina ARTYMIAK, Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 575, [28] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 557–560. — ISBN: 978-83-7464-840-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • „Podejmując rozpoczęte dzieło...” : Akademia Górnicza 1919–1939 : dokumenty[„Taking started work...” : Mining Academy 1919–1939 : documents] / Anna SIWIK, Regina ARTYMIAK, Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 567, [27] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 547–550, Indeksy. — ISBN: 978-83-7464-727-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Polityka globalna – uwarunkowania i dylematyGlobal politics – conditions and dilemmas / Regina ARTYMIAK // W: Globalopolis : kosmiczna wioska : szanse i zagrożenia = Globalopolis : cosmic village : chances and threats / pod red. Roberta Borkowskiego. — Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003. — ISBN10: 8321116671. — S. 68–94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Problematyka demokracji a ład międzynarodowyThe problems of democracy and international order / Regina ARTYMIAK // W: Demokracja : teoria, idee, instytucje : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Biernata i Anny Siwik. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. — ISBN10: 83-7174-824-8. — S. 85–102. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wojny i konflikty w XX wieku[Wars and conflicts in XX century] / Regina ARTYMIAK // W: Konflikty współczesnego świata / pod red. Roberta Borkowskiego ; [aut.] Regina Artymiak [et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0037). — ISBN10: 8388408178. — S. 38–51. — Bibliogr. s. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • „Wysoki Sejm raczy uchwalić...” : starania o założenie wyższej szkoły górnictwa i hutnictwa w Krakowie w latach 1861–1914 : dokumenty[”The High Seym deings to adopt...” : an effort to establish a high school of mining and metallurgy in Cracow in the years 1864–1914 : documents] / Anna SIWIK, Regina ARTYMIAK, Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 368 s.. — Bibliogr. s. 339–342, Indeksy. — ISBN: 978-83-7464-584-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: