Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Wyrwa, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2175-9916 orcid iD

ResearcherID: A-2241-2017

Scopus: 33968269600

PBN: 5e70922c878c28a04739128e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 111, z ogólnej liczby 113 publikacji Autora


1
2
3
4
 • Air quality modelling in the greater – Kraków area / C. Cuvelier, [et al.], A. WYRWA, [et al.], B. ŚLIŻ, J. ZYŚK, [et al.] // W: Krakow Integrated Project : particulate matter: from emissions to health effects : Institute for Environment and Sustainability 2006 : [May 15\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th}] / ed. José María Jiménez, Joanna Niedzialek. — [Luxembourg : s. n.], cop. 2006. — (EUR (Luxembourg) ; ISSN 1018-5593 ; 22293 EN). — ISBN10: 92-79-02414-0. — S. 58–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Analiza dostaw gazu ziemnego do Polski w horyzoncie czasowym do roku 2030Analysis of natural gas supply to Polish horizon 2030 / Ewa ZAJDA, Artur WYRWA // W: Energia-ekologia-etyka 2016 [Dokument elektroniczny], T. 1 / red. nacz. Krzysztof Sornek. — Wersja do Windws. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — Publikacja zawiera materiały z IX Ogólnopolskiej konferencji naukowej energia-ekologia-etyka : Kraków, 19 maja 2016. — e-ISBN: 978-83-944254-2-5. — S. 9–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/cufY2J [2016-11-02]. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: import, dywersyfikacja, gaz ziemny

  keywords: natural gas, import, diversification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza rozwoju krajowego systemu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy wykorzystaniu modelu energetycznego TIMES-PL[Analysis of the development of the national electricity and heat generation system with the use of TIMES-PL energy model] / Marcin PLUTA, Ewa ZAJDA, Artur WYRWA // W: Dokonania naukowe doktorantów : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 20.04.2013 r. : materiały konferencyjne – streszczenia. — Kraków : CreativeTime, 2013. — ISBN: 978-83-63058-36-4. — S. 138. — Bibliogr. s. 138. — Pełny tekst W: Dokonania naukowe doktorantów [Dokument elektroniczny] : Kraków, 20. 04. 2013 : materiały konferencyjne – streszczenia. – Wersja do Windows. – Dane tekstowe. — [Kraków : CreativeTime], cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. 266–267. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. 266. — ISBN 978-83-63058-37-1. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza scenariuszowa wykorzystania gazu ziemnego w polskim systemie elektroenergetycznym do 2035 r.Scenario analysis of the use of natural gas in the Polish power system up to 2035 / PLUTA Marcin, ZAJDA Ewa, WYRWA Artur // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 27, s. 91–97. — Bibliogr. s. 96. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Materiały konferencyjne VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Energia–Ekologia–Etyka” : Kraków, 23–25 maja 2013

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza sposobów zwiększania sprawności elektrowni kondensacyjnejAnalysis of ways to increase thermal efficiency in condensation power plant / Michał Mika, Grzegorz Sus, Artur WYRWA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2009 nr 17, s. 155–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XLVI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza wpływu na stan środowiska i zdrowie ludzkie wybranych scenariuszy energetycznych[Analysis of effect on environmental and human health impacts of the energy sector in Poland] / Marcin PLUTA, Anna STĘŻAŁY, Beata ŚLIŻ, Artur WYRWA, Janusz ZYŚK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 2). — Na okł.: II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-921755-9-9. — S. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza wykorzystania gazu ziemnego w polskim przemyśle nawozowym do 2035 r.[Analysis of the use of natural gas in Polish fertilizer industry by 2035] / Ewa ZAJDA, Artur WYRWA // W: Energia–Ekologia–Etyka : VIII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 21–23 maja 2014 : abstrakty / Koło Naukowe Eko-Energia AGH, Wydział Energetyki i Paliw, Studenckie Towarzystwo Naukowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. [1]

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, amoniak, gaz ziemny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza zmiany profilu wykorzystania gazu ziemnego w Polsce przy zastosowaniu technologii zgazowania węgla do produkcji amoniakuAnalysis of changes of natural gas consumption profile in Poland due to coal gasification technology for ammonia production / E. ZAJDA, A. WYRWA // W: Energia i paliwa 2015 : [monografia] / red. nacz. Zbigniew Sulima ; red. wyd. Katarzyna Szramowiat, Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2016. — ISBN: 978-83-932168-5-7. — S. 169–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, amoniak, gaz ziemny

  keywords: coal gasification, ammonia, natural gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analysis of the potential for reducing life cycle greenhouse gas emissions from motor fuels / Delfina Rogowska, Artur WYRWA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 13 art. no. 3744, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-22. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/13/3744/pdf

  orcid iD
 • keywords: mathematical modelling, refinery, LCA, motor fuels, GHG emission reduction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14133744

14
15
 • Assessment of environmental impacts of energy scenarios using the $\pi$ESA platform / Artur WYRWA, Janusz ZYŚK, Tomasz MIROWSKI // W: eScience on distributed computing infrastructure : achievements of PLGrid Plus domain-specific services and tools / eds. Marian Bubak, Jacek Kitowski, Kazimierz Wiatr. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014 + CD. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 8500. Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI). — ISBN: 978-3-319-10893-3 ; e-ISBN: 978-3-319-10894-0. — S. 504-517. — Bibliogr. s. 514–517, Abstr.

 • keywords: modelling, environmental impact, energy system, air quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Benefit analysis of development of cogeneration systems in Polish big cities – case study for Kraków / Anna STĘŻAŁY, Beata ŚLIŻ, Marcin PLUTA, Artur WYRWA, Janusz ZYŚK // W: Energy supply security : present and future issues : proceedings of NEEDS Forum 2 : Kraków 5–6 July 2007 / eds. Anna Barcik ; NEEDS – New Energy Externalities Developments for Sustainability (6th FP). — [Kraków : AGH], [2007]. — S. 91–101. — Bibliogr. s. 101, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • City-level energy planning aimed at emission reduction in residential sector with the use of decision support model andgeodata / A. WYRWA // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2019 vol. 214 [no.] 1 art. no. 012039, s. 1–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-01-24. — 2nd International conference on the Sustainable energy and environmental development : 14–17 November 2017, Krakow, Poland. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/214/1/012039/pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1755-1315/214/1/012039

19
 • Climate change mitigation game / Artur WYRWA // W: EDUCON2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 IEEE global engineering education conference : 17–20 April, 2018, Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], [2018]. — (IEEE Global Engineering Education Conference ; ISSN 2165-9559). — e-ISBN: 978-1-5386-2957-4. — S. 21–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-05-24. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047un0233.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8363203

  orcid iD
 • keywords: sustainability, climate change, game-based learning, flexible mechanisms, scaffolding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Combining long and short-term planning methods to design a pathway to carbon neutrality in a coal-based power system / Artur WYRWA, Wojciech SUWAŁA, Marcin PLUTA, Stanisław TOKARSKI, Janusz ZYŚK, Maciej RACZYŃSKI // W: Energy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — e-ISBN: 978-83-948318-4-4. — S. 31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Book-of-Abstract-EFE-2020-1.pdf [2020-12-11]

 • keywords: modelling, power system, capacity expansion, unit commitment and economic dispatch, carbon neutrality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Comparison of the techno-economic characteristics of different flexibility options in the European energy system / Julia Michaelis, Theresa Müller, Ulrich Reiter, Francesca Fermi, Artur WYRWA, Yi-kuang CHEN, Christoph Zöphel, Nicolas Kronthaler, Rainer Elsland // W: EEM 17 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference on the European Energy Market : 6–9 June 2017, Dresden, Germany. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5090-5499-2. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/R8gjj5

  orcid iD
 • keywords: modelling, energy markets, energy system analysis, flexibility options, sector coupling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EEM.2017.7981983

22
 • Cost-benefit analysis of development of cogeneration systems in big cities : integrated assessment modelling / Anna STĘŻAŁY, Beata ŚLIŻ, Marcin PLUTA, Artur WYRWA, Janusz ZYŚK // W: EEM-07 : The European Electricity Market : challenge of the unification : 4\textsuperscript{th} conference : May 23–25, 2007 Cracow, Poland / red. Andrzej Wędzik ; Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Łódzki. — Łódź : IEPŁ, SEP, cop. 2007. — ISBN: 978-83-924261-0-3. — S. 59–66. — Bibliogr. s. 65–66, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Decision support model for urban heat system planning / Artur WYRWA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 109

 • keywords: modelling, decision support, planning, heat system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Economic issues of biomass-based small-scale energy systems / Artur WYRWA, Wojciech SUWAŁA, Marcin PLUTA // W: Biomass in small-scale energy applications : theory and practice / ed. by Mateusz Szubel, Mariusz Filipowicz. — Boca Raton : Taylor & Francis, CRC Press, 2019. — (Energy Systems: From Design to Management). — ISBN: 978-0-367-20105-5 ; e-ISBN: 9780429286063. — S. 21–37. — Bibliogr. s. 36–37

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Education and demonstration effort for promotion of biomass as fuel at the university level in Kraków / Adam GUŁA, Mariusz FILIPOWICZ, Artur WYRWA, Arkadiusz Figórski, Elżbieta Guła // W: Biomasa : zdroj čistej energie : 9.–10. októbra 2003, Žilina. 1, Stratégia pre využívanie biomasy v slovensko-pol'skom hraničnom regióne s dôrazom na drevný odpad; 2, Príspevky z medzinárodnej konderencie. — Žilina : BIOMASA, združenie právnikých osôb, cop. 2003. — S. [1–6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: