Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Tatarata, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Analiza związku sejsmicznego obrazu złoża z wielkością nasycenia gazem[The analysis of relationship between seismic image of reservoir and degree of saturation] / K. PIETSCH, A. TATARATA, M. KOBYLARSKI // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czy tłumienie fal sejsmicznych może być źródłem informacji o stopniu nasycenia skał zbiornikowych gazem? – studium modeloweCan seismic wave attenuation be a source of information about gas saturation degree of reservoir layers? – a modeling case study / Kaja PIETSCH, Anna Nawieśniak, Marcin KOBYLARSKI, Artur TATARATA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2008 t. 56 nr 7, s. 545–551. — Bibliogr. s. 551, Abstr.. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2008_07_21.pdf

 • keywords: seismic modeling, direct hydrocarbon indicators, non-commercial gas reservoirs identification, seismic wave attenuation, gas reservoirs in NE part of the Carpathian Foredeep

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Identification of seismic anomalies caused by gas saturation on the basis of theoretical P and PS wavefield in the Carpathian Foredeep, SE Poland / Kaja PIETSCH, Paweł MARZEC, Marcin KOBYLARSKI, Tomasz DANEK, Andrzej LEŚNIAK, Artur TATARATA, Edward Gruszczyk // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2007 vol. 55 no. 2, s. 191–208. — Bibliiogr. s. 206–208, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-03-03. — tekst: https://goo.gl/4fS3p5

 • keywords: Carpathian Foredeep, seismic modeling, reservoir identification, multicomponent seismic survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-007-0002-x

4
 • Metody eliminacji z zapisu sejsmicznego anomalii amplitudowych wywołanych tuningiem – na przykładzie piaskowców cenomańskich z rejonu Grobla–Rylowa (zapadlisko przedkarpackie)Methods for removal of amplitude anomalies caused by tuning – case study of cenomanian sandstones in Grobla-Rylowa region (Carpathian Foredeep) / Paweł MARZEC, Kaja PIETSCH, Marcin KOBYLARSKI, Artur TATARATA // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 197–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Porównanie wybranych atrybutów AVO w poszukiwaniach węglowodorów na przykładzie złoża Łukowa – miocen zapadliska przedkarpackiegoComparison of chosen AVO attributes in terms of hydrocarbon prospecting – Łukowa reservoir, Miocene, the Carpathian Foredeep / Artur TATARATA, Kaja PIETSCH // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 145–152. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Próba wykorzystania analiz amplitudowych zapisu sejsmicznego do określenia własności zbiornikowych dolomitu głównegoAttempt at using seismic amplitudes analyses in estimation of reservoir features of Main Dolomite / Kaja PIETSCH, Artur TATARATA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2005 t. 31 z. 3–4, s. 275–296. — Bibliogr. s. 295, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2005-03-04/Geologia_2005_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: dolomit główny, sejsmika, tuning, analizy amplitudowe

  keywords: seismics, tuning, amplitude analyses, Main Domonite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Reflection signal shape analysis as a tool for tuning effects removal from amplitude DHI analysis / P. MARZEC, K. M. PIETSCH, A. TATARATA, M. KOBYLARSKI // W: Vienna 2006 [Dokument elektroniczny] : opportunities in mature areas : 68\textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition : incorporating SPE EUROPEC 2006 : 12–15 June 2006, Wien : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : cop. EAGE, 2006. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5], P031. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Seismic data analysis with respect to hydrocarbon prospecting, Mesozoic basement of the Carpathian foredeep, SE Poland / A. TATARATA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 19. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Synthetic seismic as a tool for veryfying geological models of a gas reservoirs in the Carpathian Foredeep / M. KOBYLARSKI, P. MARZEC, K. PIETSCH, E. FRANKOWICZ, A. TATARATA // W: LONDON2007 [Dokument elektroniczny] : securing the future : 69\textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2007 : 11–14 June 2007, London : extended abstracts & exhibitors catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. CD-ROM-u. — S. [1–5], P245. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wykorzystanie atrybutów bazujących na danych sejsmicznych przed składaniem do oceny stopnia nasycenia gazem warstw złożowych, NE część zapadliska przedkarpackiegoApplication of pre-stack seismic attributes to assessment of gas saturation degree, NE part of the Carpathian Foredeep / Kaja PIETSCH, Artur TATARATA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 2, s. 301–320. — Bibliogr. s. 319, Abstr.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_08.pdf

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, złoża gazu, sejsmiczne wskaźniki węglowodorowości, modelowania sejsmiczne, atrybutory: AVO Product, Fluid Factor, lambdarho i murho

  keywords: Carpathian Foredeep, seismic modelling, impedancja elastyczna, gas reservoir, direct hydrocarbon indicators, AVO Product, Fluid Factor, lambdarho i murho, elastic impedance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie dekompozycji spektralnej do oceny miąższości cienkich warstwApplication of spectral decomposition for evaluation of thin layers' thickness / Artur TATARATA, Kaja PIETSCH, Paweł MARZEC // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 207–212. — Bibliogr. s. 212, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. wg okł.. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: