Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Tadeusz Krzyżak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1709-9831

ResearcherID: K-3312-2012

Scopus: 8652590800

PBN: 3934622

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 110, z ogólnej liczby 115 publikacji Autora


1
 • $^{1}H$ and $^{2}H$ NMR study of the synthetized mesoporous materials / Artur T. KRZYŻAK, Grzegorz Stoch, Agnieszka M. Szymocha, Zbigniew Olejniczak, Zdzisław Lalowicz // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June – 6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 4, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — Na okł. dod.: Book 1. — Na str. tyt. inne miejsce i data odbycia konferencji: 2-5 November 2016, Vienna, Austria. — ISBN: 978-619-7105-80-3. — S. 3–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.

 • keywords: pore size distribution, Nuclear Magnetic Resonance, T1, T2, synthetized zeolites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • $^{1}$H NMR Low Field characterization of porous materials / Iwona HABINA, Natalia RADZIK, Tomasz Topór, Artur T. KRZYŻAK // W: 9\textsuperscript{th} Kraków workshop on Novel applications of imaging and spectroscopy in medicine, biology and material sciences [Dokument elektroniczny] : September 21–23, 2017, Kraków, Poland : [book of abstracts] / H. Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : H. Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences], [2017]. — S. 38–39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/FqiKNM [2017-09-26]. — Bibliogr. s. 39

 • keywords: porous materials, low field NMR, T1-T2 maps, relaxometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • 1H NMR low field characterization of yeast cell suspensions / Iwona HABINA, Artur T. KRZYŻAK // W: New frontiers in regeneration therapies: from advanced therapy medicinal products (ATMP) through imaging to clinical outcomes : international scientific conference : 14-15 September 2018, Kraków : [abstracts]. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 36

 • keywords: diffusion, low field NMR, DT2, yeast cells

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • 1H NMR low field \emph{in vitro} studies of mesenchymal stem cells / Artur T. KRZYŻAK, Iwona HABINA // W: New frontiers in regeneration therapies: from advanced therapy medicinal products (ATMP) through imaging to clinical outcomes : international scientific conference : 14-15 September 2018, Kraków : [abstracts]. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 39

 • keywords: diffusion, mesenchymal stem cells, low field NMR, DT2, T1-T2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • 1H NMR low field relaxometry of porous systems / HABINA Iwona, KRZYŻAK Artur // W: NANOCON 2017 : 9\textsuperscript{th} international conference on Nanomaterials – research & application : October 18\textsuperscript{th}–20\textsuperscript{th} 2017, Brno, Czech Republic : abstracts / TANGER Ltd., The Czech Society for New Materials and Technologies. Regional Centre of Advanced Technologies and Materials. — Ostrava : TANFER Ltd., cop. 2017. — ISBN: 978-80-87294-78-9. — S. 158

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • 2D and 3D Magnetic Resonance Imaging of cataclastic deformation bands / Natalia Radzik, Anna ŚWIERCZEWSKA, Artur KRZYŻAK // W: CETEG 2016 : 14\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Groups, 21\textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : Predná Hora, Slovakia, April 28–May 1, 2016 : abstract volume / eds. Rastislav Vojtko [et al.]. — Bratislava : Comenius University, cop. 2016. — ISBN: 978-80-223-4071-7. — S. 76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • A method for calibrating a diffusion imaging sequence during a diffusion MRI experiment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRZYŻAK Artur. — Int.Cl.: G01R 33/563\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2017017163 A1 ; Opubl. 2017-02-02. — Zgłosz. nr PCT/EP2016/067964 z dn. 2016-07-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2017017163A1.pdf

 • słowa kluczowe: tomografia rezonansu jądrowego, magnetyczny rezonans jądrowy, kalibracja tomografu magnetycznego rezonansu jądrowego, obrazowanie tensora dyfuzji, obrazowanie dyfuzji, anizotropowe fantomy, wzorzec tensora dyfuzji, MRI, DTI, DWI, NMR, BSD-DTI, MRT, sBSD-DTI

  keywords: NMR, MRI, magnetic resonance imaging (MRI), nuclear magnetic resonance (NMR), diffusion tensor imaging (DTI), anisotropic diffusion phantom, DTI, BSD-DTI, DWI, diffusion weighted imaging (DWI), MRT, magnetic resonance thomography (MRT), calibration of MRI, DTI, DWI sequences, model of diffusion tensor, norm of diffusion tensor, B-matrix spatial distribution in DTI, simplified BSD-DTI, calibration of MR scanner, sBSD-DTI

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • A textural and diagenetic assessment of the Zechstein Limestone carbonates, Poland using the transverse Nuclear Magnetic Resonance relaxometry / Adam FHEED, Artur KRZYŻAK // Journal of Petroleum Science & Engineering : an International Journal Devoted to Integrated Reservoir Studies ; ISSN 0920-4105. — 2017 vol. 152, s. 538–548. — Bibliogr. s. 548, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-29. — tekst: https://goo.gl/rOmHn5

 • keywords: diagenesis, Nuclear Magnetic Resonance relaxometry, carbonate texture, dissolution vug, facies modelling, paleoreef

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.petrol.2017.01.049

9
10
 • Analysis and correction of errors in DTI caused by diffusion gradient inhomogeneity / Karol BORKOWSKI, Artur T. KRZYŻAK // W: 9\textsuperscript{th} Kraków workshop on Novel applications of imaging and spectroscopy in medicine, biology and material sciences [Dokument elektroniczny] : September 21–23, 2017, Kraków, Poland : [book of abstracts] / H. Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : H. Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences], [2017]. — S. 13–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/FqiKNM [2017-09-26]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analysis and correction of errors in DTI-based tractography due to diffusion gradient inhomogeneity / Karol BORKOWSKI, Artur Tadeusz KRZYŻAK // Journal of Magnetic Resonance ; ISSN 1090-7807. — 2018 vol. 296, s. 5–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-30

 • keywords: B-matrix, DTI, BSD-DTI, tractography, diffusion gradient

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jmr.2018.08.011

12
 • Analysis of pore size distribution by NMR techniques / A. M. Szymocha, Z. Olejniczak, G. Stoch, A. T. KRZYŻAK, K. Góra-Marek // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 332. — Bibliogr. s. 332

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analysis of the physical properties of the skin using a mobile NMR scanner / Karol BORKOWSKI, Anna Guzik, Artur KRZYŻAK, Jennifer Flohr, Bernhard Blümich // W: New frontiers in regeneration therapies: from advanced therapy medicinal products (ATMP) through imaging to clinical outcomes : international scientific conference : 14-15 September 2018, Kraków : [abstracts]. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analytical description of the B-matrix spatial distribution in Diffusion Tensor Imaging / Krzysztof KŁODOWSKI, Artur T. KRZYŻAK // W: AMPERE NMR School : 12\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} June 2016, Zakopane : book of abstracts / ed. by S. Jurga ; Adam Mickiewicz University in Poznań. Faculty of Physics and NanoBioMedical Centre. — [Poznań : s. n.], [2016]. — S. 57. — Bibliogr. s. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Anisotropes Diffusionsphantom zur Kalibrierung von Impulssequenzen in der Diffusionstensor-MRTAnisotropic diffusion phantom for calibration of diffusion tensor imaging pulse sequences used in MRI / [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie] ; Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego, Kraków ; wynalazca: KRZYŻAK Artur. — Int.Cl.: G01R 33/07\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2286258 A1 ; Opubl. 2011-02-23. — Zgłosz. nr EP20090755104 z dn. 2009-05-19 // Europäisches Patentblatt ; ISSN 0170-9305 ; 2011  no. 8, s. 163. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2286258A1.pdf

 • słowa kluczowe: tomografia rezonansu jądrowego, magnetyczny rezonans jądrowy, kalibracja tomografu magnetycznego rezonansu jądrowego, obrazowanie tensora dyfuzji, obrazowanie dyfuzji, anizotropowe fantomy, wzorzec tensora dyfuzji, MRI, DTI, DWI, NMR, BSD-DTI, MRT

  keywords: NMR, MRI, magnetic resonance imaging (MRI), nuclear magnetic resonance (NMR), diffusion tensor imaging (DTI), anisotropic diffusion phantom, DTI, BSD-DTI, diffusion weighted imaging (DWI), magnetic resonance thomography (MRT), calibration of MRI, DTI, DWI sequences, model of diffusion tensor, norm of diffusion tensor, B-matrix spatial distribution in DTI, simplified BSD-DTI, calibration of MR scanner

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Anisotropic diffusion phantom for calibration of diffusion tensor imaging pulse sequences used in MRI / [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie] ; Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego, Kraków ; wynalazca: KRZYŻAK Artur. — Int.Cl.: G01R 33/563\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2009145648 A1 ; Opubl. 2009-12-03. — Zgłosz. nr PCT/PL2009/000051 z dn. 2009-05-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2009145648A1.pdf

 • słowa kluczowe: tomografia rezonansu jądrowego, magnetyczny rezonans jądrowy, kalibracja tomografu magnetycznego rezonansu jądrowego, obrazowanie tensora dyfuzji, obrazowanie dyfuzji, anizotropowe fantomy, wzorzec tensora dyfuzji, MRI, DTI, DWI, NMR, BSD-DTI, MRT

  keywords: NMR, MRI, magnetic resonance imaging (MRI), nuclear magnetic resonance (NMR), diffusion tensor imaging (DTI), anisotropic diffusion phantom, DTI, BSD-DTI, DWI, diffusion weighted imaging (DWI), MRT, magnetic resonance thomography (MRT), calibration of MRI, DTI, DWI sequences, model of diffusion tensor, norm of diffusion tensor, B-matrix spatial distribution in DTI, simplified BSD-DTI, calibration of MR scanner

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Anisotropic diffusion phantom for calibration of diffusion tensor imaging pulse sequences used in MRI / [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego, Kraków] ; wynalazca: Artur KRZYŻAK. — Int.Cl.: G01R 33/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 20110074423 A1 ; Opubl. 2011-03-31. — Zgłosz. nr US20090994760 z dn. 2009-05-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US20110074423A1.pdf

 • słowa kluczowe: tomografia rezonansu jądrowego, magnetyczny rezonans jądrowy, kalibracja tomografu magnetycznego rezonansu jądrowego, obrazowanie tensora dyfuzji, obrazowanie dyfuzji, anizotropowe fantomy, wzorzec tensora dyfuzji, MRI, DTI, DWI, NMR, BSD-DTI, MRT

  keywords: NMR, MRI, magnetic resonance imaging (MRI), nuclear magnetic resonance (NMR), diffusion tensor imaging (DTI), anisotropic diffusion phantom, DTI, BSD-DTI, DWI, diffusion weighted imaging (DWI), MRT, magnetic resonance thomography (MRT), calibration of MRI, DTI, DWI sequences, model of diffusion tensor, norm of diffusion tensor, B-matrix spatial distribution in DTI, simplified BSD-DTI, calibration of MR scanner

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Anisotropic diffusion phantom for calibration of diffusion tensor imaging pulse sequences used in MRI / [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego, Kraków] ; wynalazca: Artur KRZYŻAK. — Int.Cl.: G01R 33/58\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 20140125338 A1 ; Opubl. 2014-05-08. — Zgłosz. nr US201414156493 z dn. 2014-01-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US20140125338A1.pdf

 • słowa kluczowe: tomografia rezonansu jądrowego, magnetyczny rezonans jądrowy, kalibracja tomografu magnetycznego rezonansu jądrowego, obrazowanie tensora dyfuzji, obrazowanie dyfuzji, anizotropowe fantomy, wzorzec tensora dyfuzji, MRI, DTI, DWI, NMR, BSD-DTI, MRT

  keywords: NMR, MRI, magnetic resonance imaging (MRI), nuclear magnetic resonance (NMR), diffusion tensor imaging (DTI), anisotropic diffusion phantom, DTI, BSD-DTI, DWI, diffusion weighted imaging (DWI), MRT, magnetic resonance thomography (MRT), calibration of MRI, DTI, DWI sequences, model of diffusion tensor, norm of diffusion tensor, B-matrix spatial distribution in DTI, simplified BSD-DTI, calibration of MR scanner

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Anisotropic diffusion phantom for calibration of diffusion tensor imaging pulse sequences used in MRI / [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego, Kraków] ; wynalazca: Artur KRZYŻAK. — Int.Cl.: G01V 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 8643369 B2 ; Udziel. 2014-02-04 ; Opubl. 2014-02-04. — Zgłosz. nr US201212994760 z dn. 2009-05-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US8643369B2.pdf

 • słowa kluczowe: tomografia rezonansu jądrowego, magnetyczny rezonans jądrowy, kalibracja tomografu magnetycznego rezonansu jądrowego, obrazowanie tensora dyfuzji, obrazowanie dyfuzji, anizotropowe fantomy, wzorzec tensora dyfuzji, MRI, DTI, DWI, NMR, BSD-DTI, MRT

  keywords: NMR, MRI, magnetic resonance imaging (MRI), nuclear magnetic resonance (NMR), diffusion tensor imaging (DTI), anisotropic diffusion phantom, DTI, BSD-DTI, DWI, diffusion weighted imaging (DWI), MRT, magnetic resonance thomography (MRT), calibration of MRI, DTI, DWI sequences, model of diffusion tensor, norm of diffusion tensor, B-matrix spatial distribution in DTI, simplified BSD-DTI, calibration of MR scanner

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Anisotropic diffusion phantom for calibration of diffusion tensor imaging pulse sequences used in MRI / [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie] ; Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego, Kraków ; wynalazca: KRZYŻAK Artur. — Int.Cl.: A61B 5/055\textsuperscript{(2006.01)}. — Japonia. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; JP 2011520582 A ; Opubl. 2011-07-21. — Zgłosz. nr JP2011511539 z dn. 2009-05-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/JP2011520582A.pdf

 • słowa kluczowe: tomografia rezonansu jądrowego, magnetyczny rezonans jądrowy, kalibracja tomografu magnetycznego rezonansu jądrowego, obrazowanie tensora dyfuzji, obrazowanie dyfuzji, anizotropowe fantomy, wzorzec tensora dyfuzji, MRI, DTI, DWI, NMR, BSD-DTI, MRT

  keywords: NMR, MRI, magnetic resonance imaging (MRI), nuclear magnetic resonance (NMR), diffusion tensor imaging (DTI), anisotropic diffusion phantom, DTI, BSD-DTI, DWI, diffusion weighted imaging (DWI), MRT, magnetic resonance thomography (MRT), calibration of MRI, DTI, DWI sequences, model of diffusion tensor, norm of diffusion tensor, B-matrix spatial distribution in DTI, simplified BSD-DTI, calibration of MR scanner

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Anisotropic diffusion phantom for calibration of diffusion tensor imaging pulse sequences used in MRI / [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie] ; Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego, Kraków ; wynalazca: KRZYŻAK Artur. — Int.Cl.: A61B 5/055\textsuperscript{(2006.01)}. — Japonia. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; JP 2014223546 A ; Opubl. 2014-12-04. — Zgłosz. nr JP2014158809 z dn. 2014-08-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/JP2014223546A.pdf

 • słowa kluczowe: tomografia rezonansu jądrowego, magnetyczny rezonans jądrowy, kalibracja tomografu magnetycznego rezonansu jądrowego, obrazowanie tensora dyfuzji, obrazowanie dyfuzji, anizotropowe fantomy, wzorzec tensora dyfuzji, MRI, DTI, DWI, NMR, BSD-DTI, MRT

  keywords: NMR, MRI, magnetic resonance imaging (MRI), nuclear magnetic resonance (NMR), diffusion tensor imaging (DTI), anisotropic diffusion phantom, DTI, BSD-DTI, DWI, diffusion weighted imaging (DWI), MRT, magnetic resonance thomography (MRT), calibration of MRI, DTI, DWI sequences, model of diffusion tensor, norm of diffusion tensor, B-matrix spatial distribution in DTI, simplified BSD-DTI, calibration of MR scanner

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Anisotropic diffusion phantom for calibration of diffusion tensor imaging pulse sequences used in MRI / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRZYŻAK Artur. — Int.Cl.: A61B 5/055\textsuperscript{(2006.01)}. — Japonia. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; JP 2016147094 A ; Opubl. 2016-08-18. — Zgłosz. nr JP201678256 z dn. 2016-04-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/JP2016147094A.pdf

 • słowa kluczowe: tomografia rezonansu jądrowego, magnetyczny rezonans jądrowy, kalibracja tomografu magnetycznego rezonansu jądrowego, obrazowanie tensora dyfuzji, obrazowanie dyfuzji, anizotropowe fantomy, wzorzec tensora dyfuzji, MRI, DTI, DWI, NMR, BSD-DTI, MRT

  keywords: NMR, MRI, magnetic resonance imaging (MRI), nuclear magnetic resonance (NMR), diffusion tensor imaging (DTI), anisotropic diffusion phantom, DTI, BSD-DTI, DWI, diffusion weighted imaging (DWI), MRT, magnetic resonance thomography (MRT), calibration of MRI, DTI, DWI sequences, model of diffusion tensor, norm of diffusion tensor, B-matrix spatial distribution in DTI, simplified BSD-DTI, calibration of MR scanner

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Anisotropic diffusion phantom for calibration of diffusion tensor imaging pulse sequences used in MRI / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Artur KRZYŻAK. — Int.Cl.: A61B 5/055\textsuperscript{(2006.01)}. — Japonia. — Opis patentowy ; JP 6270174 B2 ; Udziel. 2018-01-31 ; Opubl. 2018-01-31. — Zgłosz. nr JP20160078256 z dn. 2016-04-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/JP6270174B2.pdf

 • słowa kluczowe: tomografia rezonansu jądrowego, magnetyczny rezonans jądrowy, kalibracja tomografu magnetycznego rezonansu jądrowego, obrazowanie tensora dyfuzji, obrazowanie dyfuzji, anizotropowe fantomy, wzorzec tensora dyfuzji, MRI, DTI, DWI, NMR, BSD-DTI, MRT

  keywords: NMR, MRI, magnetic resonance imaging (MRI), nuclear magnetic resonance (NMR), diffusion tensor imaging (DTI), anisotropic diffusion phantom, DTI, BSD-DTI, DWI, diffusion weighted imaging (DWI), MRT, magnetic resonance thomography (MRT), calibration of MRI, DTI, DWI sequences, model of diffusion tensor, norm of diffusion tensor, B-matrix spatial distribution in DTI, simplified BSD-DTI, calibration of MR scanner

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Anisotropic phantoms in magnetic resonance imaging : [abstract] / KRZYŻAK Artur Tadeusz, KŁODOWSKI Krzysztof, Raszewski Zbigniew // W: EMBC 2015 [Dokument elektroniczny] : 37th annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society : August 25–29 2015, Milano, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : IEEE], cop. 2015. — ISBN: 978-1-4244-9270-1. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: http://emb.citengine.com/event/embc-2015/paper-details?pdID=4223 [2015-09-22]. — Pełny tekst W: {http://wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==7318387} [2016-03-18]. — S.414–417. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s.417, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słw kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EMBC.2015.7318387

25
 • Anizotropowy fantom dyfuzji dla kalibracji dowolnej sekwencji obrazowania MR, DTI oraz sposób kalibracji dowolnego tomografu MR[Anisotropic diffusion phantom for calibration of the optional sequence of visualisation of MR, DTI and method of calibration of any MR tomograph] / [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie] ; Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego, Kraków ; wynalazca: KRZYŻAK Artur. — Int.Cl.: G01R 33/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 385276 A1 ; Opubl. 2009-12-07. — Zgłosz. nr P.385276 z dn. 2008-05-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 25, s. 30-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL385276A1.pdf

 • słowa kluczowe: tomografia rezonansu jądrowego, magnetyczny rezonans jądrowy, kalibracja tomografu magnetycznego rezonansu jądrowego, obrazowanie tensora dyfuzji, obrazowanie dyfuzji, anizotropowe fantomy, wzorzec tensora dyfuzji, MRI, DTI, DWI, NMR, BSD-DTI, MRT

  keywords: NMR, MRI, magnetic resonance imaging (MRI), nuclear magnetic resonance (NMR), diffusion tensor imaging (DTI), anisotropic diffusion phantom, BSD-DTI, diffusion weighted imaging (DWI), MRT, magnetic resonance thomography (MRT), calibration of MRI, DTI, DWI sequences, model of diffusion tensor, norm of diffusion tensor, B-matrix spatial distribution in DTI, simplified BSD-DTI, calibration of MR scanner

  cyfrowy identyfikator dokumentu: