Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Łapinkiewicz, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3311-0949 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7093fb878c28a0473b4593

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analiza głębokościowych trendów zmian gęstości karpackiej formacji naftowej i interpretacja genezy niedogęszczonych osadów ilastychAnalysis of trends of density variations with depth in the Carpathian petroleum formation and interpretation of the undercompacted argillaceous sediment origin / Jan KUŚMIEREK, Artut Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2004 R. 43 z. 4, s. 65–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Abstr., 1 Mapa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Anomalne rozkłady gęstości serii ropogazonośnych fliszu karpackiego i próba identyfikacji ich genezyAnomalous density distributions in oil- and gas-bearing series of the Carpathian flysch and tentative determination of their genesis / Jan KUŚMIEREK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 105–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20-23.09.2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka systemu naftowego młodszego paleozoiku rowu lubelskiego w świetle wyników modelowań parametrów petrofizycznychPetroleum play of the Upper Palaeozoic deposits in the Lublin Trough according to the results of modelling of petrophysical parameters / Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 9, s. 797–798. — Bibliogr. s. 798

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dwuwymiarowe modele termicznego przeobrażenia materii organicznej i ekspulsji węglowodorów w transgranicznej strefie Karpat polsko-ukraińskichTwo-dimensional models of the organic-matter thermal transformation and hydrocarbon expulsion in the transfrontier zone of the Polish and Ukrainian Carpathians / Tomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Beata REICHER, Urszula Baran, Paweł KOSAKOWSKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Monika SZCZYGIEŁ, Aurelia ZAJĄC, Izabela Zych // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo– i gazonośności wschodniej części Karpat polskich, s. 191-222. — Bibliogr. s. 217–221, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-04-1/Geologia_2009_4-1_07.pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty Zewnętrzne, modele paleotermiczne, ekspulsja węglowodorów, ropo- i gazonośność serii fliszowych

  keywords: Outer Carpathians, hydrocarbon expulsion, paleothermal models, oil- and gas-productivity of flysch series

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dwuwymiarowe modelowania konturów stref ekspulsji węglowodorów w obszarze centralnej depresji karpackiejTwo-diomensional modelling of contours of hydrocarbon expulsion zones in the central Carpathian depression / Tomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 233–236. — Bibliogr. s. 236, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geologiczna interpretacja zmienności parametrów petrofizycznych w obszarze wschodniej części Karpat polskichGeological interpretation of variability in petrophysical parameters in the Eastern part of the Polish Carpathians / Jan BROMOWICZ, Jan KUŚMIEREK, Artur P. ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI // W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa = Characteristics of petrophysical parameters of flysch oil- and gas-bearing series in the Polish Carpathians / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — (Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków ; vol. 4/2001). — Opis częśc. wg okł. — S. 147–156. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Identyfikacja pułapek niestrukturalnych w utworach miocenu autochtonicznego w rejonie Radymna na podstawie danych sejsmicznych i profilowań geofizyki wiertniczej[Prospecting for lithologic-structural traps in the autochthonous Miocene strata in the area of Radymno] / Wojciech GÓRECKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Henryk Trygar // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 203–211. — Bibliogr. s. 210–211. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004 : [materiały z konferencji] / ed. Wojciech Górecki ; Geosynoptics Society “GEOS”. — Cracow : GS “GEOS”, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ilościowa analiza trendów zmian gęstości szkieletowej i objętościowej skał karpackiej formacji naftowejQuantitative analysis of trends of variations in framework density and bulk density of rocks from the Carpathian oil- and gas-bearing formation / Jan KUŚMIEREK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Bartosz PAPIERNIK // W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa = Characteristics of petrophysical parameters of flysch oil- and gas-bearing series in the Polish Carpathians / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — (Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków ; vol. 4/2001). — Opis częśc. wg okł. — S. 77–106. — Bibliogr. s. 86–87, Streszcz, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kompleksowa interpretacja danych sejsmicznych i elektromagnetycznych wzdłuż wybranych profili w rejonie złoża gazu ziemnego \emph {Rudka}[Integrated implementation of seismic and electromagnetic data from selected profiles in the area of emph {Rudka} gas deposit] / ŁAPINKIEWICZ Piotr [Artur], Figuła Joanna, MAĆKOWSKI Tomasz, STEFANIUK Michał, Wojdyła Marek, Sito Łukasz // W: Inicjatywa Technologiczna I : „Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą kompleksu głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych” : Iwkowa, październik 2010 : materiały seminaryjne / pod red. Michała Stefaniuka ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [etc.]. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 30–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelling of the hydrocarbon generation and migration for late Paleozoic formation – Western Pomerania, North Poland / Wojciech GÓRECKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER // W: EAGE 58th conference and technical exhibition : Amsterdam, The Netherlands, 3–7 June 1996 : oral and poster presentations : EAGE Petroleum Division and 17th European Formation Evaluation Symposium (SPWLA): extended abstracts book, Vol. 2 / European Association of Geoscientists & Engineers. — The Nederlands : EAGE, 1996. — Opis częśc. wg okł.. — S. P556. — Bibliogr. s. P556

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Obrazowanie struktur karpackich w świetle eksperymentalnego przetwarzania danych geofizycznychImaging of Carpathian structures in the light of experimental processing of geophysical data / Tomasz MAĆKOWSKI, Michał STEFANIUK, Piotr HADRO, Adam CYGAL, Michał MARTUŚ, Aurelia ZAJĄC, Artur P. ŁAPINKIEWICZ, Justyna SOWIŃSKA-BOTOR // W: Proklimatyczne transformacje : 13 polski kongres naftowców i gazowników : Bóbrka, 2–3 czerwca 2022 : streszczenia referatów = Proclimatic transformations : book of abstracts. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2022. — S. 29–30. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena zmian właściwości zbiornikowych utworów rafowych wapienia cechsztyńskiego na podstawie danych sejsmicznych, geofizyki otworowej i laboratoryjnychAssessment of variations in reservoir properties of the Zechstein limestone reef rocks hased on seismic, well logging and laboratory data / Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Krzysztof Pieniądz // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 2, s. 51–55, [4] k. tabl.. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Optymalizacja sekwencji przetwarzania archiwalnych danych sejsmicznych w systemie PromaxOptimization of archive seismic data processing sequence under the Promax system / Leszek SMOLARSKI, Artur P. ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 167–183. — Bibliogr. s. 183, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Petrofizyczne uwarunkowania ropo-gazonośności utworów dewonu i karbonu w południowej części niecki miechowskiej w świetle wyników modelowań komputerowychPetrophysical conditions of oil and gas productivity of Devonian and Carboniferous deposits in the southern part of the Miechów Trough in the light of computer modelling results / Bartosz PAPIERNIK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Wojciech GÓRECKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 4, s. 341–374. — Bibliogr. s. 369–373, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2007-04/Geologia_2007_4_01.pdf

 • słowa kluczowe: karbon, złoża węglowodorów, parametry zbiornikowe, niecka miechowska, modelowanie komputerowe 3D, dewon

  keywords: reservoir parameters, Carboniferous, hydrocarbon deposits, Miechów Trough, Devonian, 3D computer modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Przestrzenne modelowania jurajsko – kredowego systemu naftowego w centralnej części Niżu PolskiegoSpatial modelling of the Jurassic – Cretaceous petroleum system in the central part of the Polish Lowlands / Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Wojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Paweł Poprawa // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 115–146. — Bibliogr. s. 145–146, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Regional modeling of petrophysical parameters of carboniferous and upper devonian formations in the Lublin Region / Wojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Artur P. ŁAPINKIEWICZ, Michał STEFANIUK, Beata REICHER, Barbara CZOPEK // Oil and Gas News from Poland / Polish Oil and Gas Company. — 1999 vol. 9 spec. iss., s. 117–132. — Bibliogr. s. 132. — 61\textsuperscript{st} EAGE Conference & Technical exhibition : Helsinki, 7–11 June 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Regional modelling of hydrocarbon generation, expulsion and migration in Western Pomerania / Wojciech GÓRECKI, Beata REICHER, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Tadeusz Wolnowski // W: Oil and gas news from Poland / eds. Wojciech GÓRECKI, Witold Weil ; Polish Oil and Gas Company. — Warszawa–Kraków : Geosynoptics Society “GEOS”, 1997. — (Informational Bulletin / Polish Oil and Gas Company ; no. 7). — Opis częśc. wg okł.. — S. 63–67. — Bibliogr. s. 67. — Spec. iss. for the 15th World Petroleum Congress, Beijing, China 12–16 October 1997

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ropogazonośność Niecki Miechowskiej w świetle dotychczasowych badań geologicznych jednostkiOil- and gas-bearing Palaeozoic and Mesozoic deposits of the Miechów Through in the light of the past investigations / Bartosz PAPIERNIK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Wojciech GÓRECKI // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 2, s. 17–22, [2] k. tabl.. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Specyfika poszukiwań naftowych w miocenie autochtonicznym i jego podłożu pod nasunięciem karpacko-stebnickim[Specificity of petroleum exploration in the autochthonous Miocene and its basement under the Carpathian-Stebnik overthrust] / Wojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Krzysztof Karol Śliż, Leszek SMOLARSKI, Krzysztof Pieniądz, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Andrzej Maksym, Janusz Siupik // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 115–124. — Bibliogr. s. 124. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004 : [materiały z konferencji]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Wpływ parametrów akwizycji danych sejsmicznych 3D na wyniki interpretacji strukturalno-tektonicznej i inwersji sejsmicznej – eksperyment sejsmiczny Wierzbica 3D AGHInfluence of the acquisition parameters of 3D seismic survey on the results of structural interpretation and seismic inversion – the Wierzbica 3D seismic experiment / Jan BARMUTA, Michał STEFANIUK, [Artur] Piotr ŁAPINKIEWICZ, Andrzej PASTERNACKI // W: 12 Polski Kongres Naftowców i Gazowników : przyszłość upstreamu i downstreamu w Polsce na tle zmian zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu : Kraków, 16-18 maja 2018 : streszczenia referatów = 12th Polish Congress of Oil and Gas Industry Professionals : the future of upstream and downstream in Poland in the context of the changes occurring on the European oil and gas market : Cracow, 16-18 May 2018 : book of abstracts / zesp. red. Piotr Dziadzio, Jolanta Likus, Dominika Bernaś. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2018. — S. 63–64. — Tekst pol.-ang.. — Autor Piotr Łapinkiewicz - właściwie: Artur Piotr Łapinkiewicz

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ synsedymentacyjnych nasunięć i fałdowań na wyniki dwuwymiarowych modelowań generowania węglowodorów w obszarze wschodniej części Karpat polskichEffects of synsedimentary thrusts and folds on the results of two-dimensional hydrocarbon generation modeling in the eastern Polish Carpathians / Jan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Artur P. ŁAPINKIEWICZ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2001 t. 49 nr 5, s. 412–417. — Bibliogr. s. 417, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wybrane elementy przestrzenno-czasowych modelowań procesów naftowych na przykładzie dolomitu głównego na obszarze pomorskimSelected elements of space-time modelling of petroleum processes, exemplified by the Main Dolomite in the Pomerania region / Wojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Marek HAJTO, Julian KRACH // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 219–222. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wykorzystanie danych sejsmicznych do określania litologii[Utilization of seismic data for determination of lithology] / Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ // W: Problems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7\textsuperscript{th}, 2003 and April 1\textsuperscript{th}, 2005 / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 118–119. — Bibliogr. s. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zmienność litofacjalna przystropowych piaskowców kambru środkowego na wyniesieniu Łeby w świetle najnowszych badań sejsmicznych[Lithofacial variability of the uppermost sandstones of Middle Cambrian on the Łeba Elevation in the light of the latest seismic survey] / Beata REICHER, Tomasz MAĆKOWSKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Krzysztof Pieniądz, Jan Wojtowicz // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 87–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz.. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004 : [materiały z konferencji]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: