Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Łapinkiewicz, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Dwuwymiarowe modele termicznego przeobrażenia materii organicznej i ekspulsji węglowodorów w transgranicznej strefie Karpat polsko-ukraińskichTwo-dimensional models of the organic-matter thermal transformation and hydrocarbon expulsion in the transfrontier zone of the Polish and Ukrainian Carpathians / Tomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Beata REICHER, Urszula Baran, Paweł KOSAKOWSKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Monika SZCZYGIEŁ, Aurelia ZAJĄC, Izabela Zych // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo– i gazonośności wschodniej części Karpat polskich, s. 191-222. — Bibliogr. s. 217–221, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-04-1/Geologia_2009_4-1_07.pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty Zewnętrzne, modele paleotermiczne, ekspulsja węglowodorów, ropo- i gazonośność serii fliszowych

  keywords: Outer Carpathians, hydrocarbon expulsion, paleothermal models, oil- and gas-productivity of flysch series

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kompleksowa interpretacja danych sejsmicznych i elektromagnetycznych wzdłuż wybranych profili w rejonie złoża gazu ziemnego \emph {Rudka}[Integrated implementation of seismic and electromagnetic data from selected profiles in the area of emph {Rudka} gas deposit] / ŁAPINKIEWICZ Piotr [Artur], Figuła Joanna, MAĆKOWSKI Tomasz, STEFANIUK Michał, Wojdyła Marek, Sito Łukasz // W: Inicjatywa Technologiczna I : „Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą kompleksu głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych” : Iwkowa, październik 2010 : materiały seminaryjne / pod red. Michała Stefaniuka ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [etc.]. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 30–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ocena zmian właściwości zbiornikowych utworów rafowych wapienia cechsztyńskiego na podstawie danych sejsmicznych, geofizyki otworowej i laboratoryjnychAssessment of variations in reservoir properties of the Zechstein limestone reef rocks hased on seismic, well logging and laboratory data / Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Krzysztof Pieniądz // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 2, s. 51–55, [4] k. tabl.. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Petrofizyczne uwarunkowania ropo-gazonośności utworów dewonu i karbonu w południowej części niecki miechowskiej w świetle wyników modelowań komputerowychPetrophysical conditions of oil and gas productivity of Devonian and Carboniferous deposits in the southern part of the Miechów Trough in the light of computer modelling results / Bartosz PAPIERNIK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Wojciech GÓRECKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 4, s. 341–374. — Bibliogr. s. 369–373, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/2vzf7U

 • słowa kluczowe: karbon, złoża węglowodorów, parametry zbiornikowe, niecka miechowska, modelowanie komputerowe 3D, dewon

  keywords: reservoir parameters, Carboniferous, hydrocarbon deposits, Miechów Trough, Devonian, 3D computer modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ropogazonośność Niecki Miechowskiej w świetle dotychczasowych badań geologicznych jednostkiOil- and gas-bearing Palaeozoic and Mesozoic deposits of the Miechów Through in the light of the past investigations / Bartosz PAPIERNIK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Wojciech GÓRECKI // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 2, s. 17–22, [2] k. tabl.. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Wpływ parametrów akwizycji danych sejsmicznych 3D na wyniki interpretacji strukturalno-tektonicznej i inwersji sejsmicznej – eksperyment sejsmiczny Wierzbica 3D AGHInfluence of the acquisition parameters of 3D seismic survey on the results of structural interpretation and seismic inversion – the Wierzbica 3D seismic experiment / Jan BARMUTA, Michał STEFANIUK, [Artur] Piotr ŁAPINKIEWICZ, Andrzej PASTERNACKI // W: 12 Polski Kongres Naftowców i Gazowników : Przyszłość upstreamu i downstreamu w Polsce na tle zmian zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu : Kraków, 16-18 maja 2018 : streszczenia referatów = 12th Polish Congress of Oil and Gas Industry Professionals : the future of upstream and downstream in Poland in the context of the changes occurring on the European oil and gas market : Cracow, 16-18 May 2018 : book of abstracts / zesp. red. Piotr Dziadzio, Jolanta Likus, Dominika Bernaś. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2018. — S. 63–64. — Tekst pol.-ang.. — Autor Piotr Łapinkiewicz - właściwie: Artur Piotr Łapinkiewicz

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: