Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Łagosz, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4401-5760

ResearcherID: brak

Scopus: 56281062500

PBN: 901086

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 81, z ogólnej liczby 82 publikacji Autora


1
 • Alkaliczna aktywacja granulowanego żużla wielkopiecowego w warunkach hydrotermalnychAlkaline activaction of granulated blast furnace slag in hydrothermal condition / Jan DEJA, Jan MAŁOLEPSZY, Artur ŁAGOSZ // W: MATBUD'2003 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : IV konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 czerwca 2003 = MATBUD'2003 : the fourth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2003. — S. 93–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania właściwości zapraw tworzących system tynków renowacyjnychExamination of properties of mortars forming the renovation plaster systems / Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2004 R. 9/71 nr 1, s. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Betony z kruszywem wapiennym pozyskanym selektywnie ze złoża Trzuskawica w świetle kryteriów dla „betonów mostowych”Concretes with limestone aggregate extracted selectively from the Trzuskawica deposit in view of the criteria for „bridge concretes” / Damian Chełmecki, Artur ŁAGOSZ // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe ; ISSN 1730-0703. — 2018 nr 10, s. 70–72. — Bibliogr. s. 72, Summ.

 • keywords: concrete, cement, CEM I, CEM III/A

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Betony z kruszywem wapiennym pozyskanym selektywnie ze złoża Trzuskawica w świetle kryteriów dla „betonów mostowych”Concretes with limestone aggregate extracted selectively from the Trzuskawica deposit in view of the criteria for „bridge concretes” / Damian Chełmecki, Artur ŁAGOSZ // Mosty ; ISSN 1896-7663. — 2018 nr 6, s. 88–90. — Bibliogr. s. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • $C_{3}A$ hydration in the mixture with $CaSO_{4}\cdot2H_{2}O$ and $CaSO_{3}\cdot0.5H_{2}O$ / Artur ŁAGOSZ // W: Reactivity of solids : proceedings of the 14\textsuperscript{th} French-Polish seminar : Kraków 2005 = Reaktywność ciał stałych : materiały XIV seminarium francusko-polskiego / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 92). — ISBN10:  8389541599. — S. 265–274. — Bibliogr. s. 274, Abstr.. — Abstract pt.: $C_{3}A$ hydration in the presence of mixture $CaSO_{4}\cdot2H_{2}O$ with $CaSO_{3}\cdot 0.5H_{2}O$ w: 14th French-Polish Seminar on Reactivity of Solids : conference : July 4–6, 2005, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : AGH, 2005. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Cechy fizykochemiczne popiołów lotnych warunkujące ich wykorzystanie w katalizie środowiskowej : [abstrakt][Physicochemical characteristics of fly ashes determining their use in environmental catalysis : abstract] / Paweł Rybowicz, Artur ŁAGOSZ, Łukasz Uruski, Andrzej Adamski // W: LI OKK : LI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 20–22.03.2019, Kraków = LI Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [et al.]. — Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, 2019 + CD. — ISBN: 978-83-60514-31-3. — S. 117. — Bibliogr. s. 117. — Toż. na dołączonym CD-ROM-ie. — A. Łagosz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cement : metody badań, wybrane kierunki stosowania[Cement : properties, application] / Andrzej BOBROWSKI, Marek GAWLICKI, Artur ŁAGOSZ, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK ; pod red. Wiesławy NOCUŃ-WCZELIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 264, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0371). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-313-9. — Podręcznik jest uzupełnioną i zaktualizowaną wersją skryptu: Laboratorium materiałów wiążących

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Chemiczne ścieżki wykorzystania popiołów lotnych do otrzymywania materiałów katalitycznie użytecznych : [abstrakt][Use of fly ash for the preparation of catalytically useful materials by chemical methods : abstract] / Paweł Rybowicz, Barbara Gil, Wiesław Roth, Marek Michalik, Artur ŁAGOSZ, Andrzej Adamski // W: LI OKK : LI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 20–22.03.2019, Kraków = LI Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [et al.]. — Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, 2019 + CD. — ISBN: 978-83-60514-31-3. — S. 116. — Bibliogr. s. 116. — Toż. na dołączonym CD-ROM-ie. — A. Łagosz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dodatek mineralny do matryc betonów z proszkiem reaktywnym RPC i innych cementowych kompozytów wysokowytrzymałościowych[Mineral addition as cement matrix component in Reactive Powder Concretes and other high-strength cement composites] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ŁAGOSZ Artur, MAŁOLEPSZY Jan, DEJA Jan. — Int.Cl.: C04B 18/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 394385 A1 ; Opubl. 2012-10-08. — Zgłosz. nr P.394385 z dn. 2011-03-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 21, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL394385A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie dodatku mineralnego do matryc betonów z proszkiem reaktywnym RPC[Mineral addition as cement matrix component in Reactive Powder Concretes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Artur ŁAGOSZ, Jan MAŁOLEPSZY, Jan DEJA. — Int.Cl.: C04B 18/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220265 B1 ; Udziel. 2014-12-12 ; Opubl. 2015-09-30. — Zgłosz. nr P.394385 z dn. 2011-03-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220265B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Durability of building materials based on mineral binders modified by significant amounts of fly ash from brown coal combustion in fluidized bed / A. ŁAGOSZ, R. MRÓZ // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 259–267. — Bibliogr. s. 267, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effective and aesthetic restoration of historical stone buildings using new mineral masses : [abstract] / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ // W: Cultural Heritage Research: a Pan-European Challenge : proceedings of the 5th EC conference : May 16–18. 2002. Cracow. Poland / eds. Roman Kozłowski ; Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences. — [Cracow : ICSCh, PAS], [2003]. — ISBN10: 92-894-4412-6. — S. 370

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Effect of calcium sulphite hemihydrate or its mixture with calcium sulphate dihydrate on the properties of cements containing various contents of $C_{3}A$ / Artur ŁAGOSZ, Jan MAŁOLEPSZY, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // W: ICCC 2003 : 11\textsuperscript{th} International Congress on the Chemistry of Cement : Cement's contribution to development in the 21\textsuperscript{st} century : Durban, South Africa 11–16 May : congress proceedings, Vol. 3. — [South Africa : s. n.], [2003]. — S. 1656–1665. — Bibliogr. s. 1665

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Fly ash from fluidized bed boiler as reactive powder replacing silica fume in high-strength mortars / A. ŁAGOSZ, J. DEJA // W: CCC 2013 : Concrete structures in urban areas : the 9\textsuperscript{th} Central European Congress on Concrete Engineering : Wrocław, Poland, September 4–6, 2013 / eds. Jan Biliszczuk, [et al.]. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2013 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7125-229-7. — S. 390–393. — Bibliogr. s. 393, Summ.

 • keywords: reactive powders, CFB fly ash, high strength mortars, HPC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Gazoport w Świnoujściu – betonowe zbiorniki na ciekły gaz[LNG storage Świnoujście – concrete tanks for liquefied natural gas] / Piotr Górak, Artur ŁAGOSZ // Budownictwo, Technologie, Architektura ; ISSN 1644-745X. — Tytuł poprz.: Polski Cement. — 2012 nr 2, s. 60–65. — Bibliogr. s. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Hydration of an alite/tricalcium aluminate mixture in the presence of calcium sulphite hemihydrate / A. ŁAGOSZ, J. MAŁOLEPSZY // Silicates Industriels ; ISSN 0037-5225. — Tytuł poprz.: Verre et Silicates Industriels. — 2002 vol. 67 no. 7–8, s. 81–87. — Bibliogr. s. 87, Abstr.

 • keywords: kinetics, cement, setting, alite, hydration inhibitor, CaSO3 center dot 0.5H(2)O, C(3)A

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Hydration of tricalcium aluminate in the presence of various amounts of calcium sulphite hemihydrate: conductivity tests / A. ŁAGOSZ, J. MAŁOLEPSZY, S. Garrault // Cement and Concrete Research ; ISSN 0008-8846. — 2006 vol. 36 iss. 6, s. 1016–1022. — Bibliogr. s. 1021–1022, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2006-03-09. — tekst: https://goo.gl/JUbo7U

 • keywords: hydration, tricalcium aluminate, hydration products, calcium sulphite hemihydrate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.cemconres.2006.01.006

20
 • Influence of the fly ash properties on properties of autoclaved aerated concrete / Artur ŁAGOSZ, Paweł Szymański, Paweł Walczak // W: “Securing a sustainable future” : 5\textsuperscript{th} international conference on Autoclaved Aerated Concrete : Bydgoszcz, Poland, September, 14–17, 2011. — Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences Press, cop. 2011. — Conference to celebrate 60 years of AAC experience in Poland. — ISBN: 978-83-89334-26-4. — S. 111–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Influence of the fly ash type on properties of autoclaved aerated concrete / Artur ŁAGOSZ, Paweł Szymański, Paweł Walczak // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2011 spec. iss., s. 22–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.. — 5th International conference on Autoclaved Aerated Concrete : “Securing a sustainable future” : Bydgoszcz, Poland, September 14–17, 2011

 • keywords: autoclaved aerated concrete, siliceous fly ash, PGS process technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ions transport in cementitious materials – 1D VS. 3D modeling / Jakub STEC, Krzysztof SZYSZKIEWICZ-WARZECHA, Artur ŁAGOSZ, Jan DEJA, Robert FILIPEK // W: Corrosion 2019 [Dokument elektroniczny] : 12th international scientific corrosion conference : 27–29 May 2019, Warsaw, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 109. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kruszywo wapienne Trzuskawica jako potencjalny składnik betonów przeznaczonych dla budownictwa mostowegoTrzuskawica limestone aggregates as a potential component of concretes intended for bridge construction / Artur ŁAGOSZ, Damian Chełmecki // W: Monografie technologii betonu : X konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 8–10 października 2018, T. 1. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2018. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-28-5. — S. 345–358. — Bibliogr. s. 357–358, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25