Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1864-0327 orcid iD

ResearcherID: J-2036-2016

Scopus: 23983154700

PBN: 5e709207878c28a04738edda

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 122, z ogólnej liczby 127 publikacji Autora


1
 • 7 [Siódmego] października ruszył nowy fakultet na WGGiIŚ AGH[New subject was established on the WGGiIŚ Faculty of UST] / Artur KRAWCZYK // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2003 nr 11, s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A concept for the modernization of underground mining master maps based on the enrichment of data definitions and spatial database technology / Artur KRAWCZYK // W: XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Publikacja zamieszczona w: Spisie referatów i streszczeniach. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • A geographical metadata management system for site planningSystem zarządzania metadanymi geograficznymi dla miejscowego planowania przestrzennego / Artur KRAWCZYK, Tobias Limbach, Gabriela Surowiec // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2004 vol. 2 no. 1 spec. iss., s. 67–78. — Bibliogr. s. 76, Streszcz.. — tekst: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2004-1-KrawczykLimbachSurowiec/802

 • słowa kluczowe: metadane, system informacyjny, informacja geograficzna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • A method of data storage for case of deformations in mining area / Przemysław LISOWSKI, Artur KRAWCZYK, Andrzej LEŚNIAK // W: IAMG 2015 : the 17th annual conference of the International Association for Mathematical Geosciences : Freiberg, Germany, September 5–13, 2015 : short abstracts / eds. Helmut Schaeben, [et al.] ; IAMG. — [Germany : International Association for Mathematical Geology (IAMG)], [2015] + DVD. — ISBN: 978-300050337-5. — S. 217–218. — Pełny tekst na dołączonym DVD. — S. 1273-1278. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1278, Abstr. — ISBN 978-3-00-050337-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • A unified methodology for the generalisation of the geometry of features / Anna BARAŃSKA, Joanna Bac-Bronowicz, Dorota Dejniak, Stanisław Lewiński, Artur KRAWCZYK, Tadeusz Chrobak // ISPRS International Journal of Geo-Information [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2220-9964. — 2021 vol. 10 iss. 3 art. no. 107, s. 1–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 24–25, Abstr.. — W artykule błędna paginacja. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-25. — tekst: https://www.mdpi.com/2220-9964/10/3/107/pdf

  orcid iD
 • keywords: GIS, MRDB, digital generalisation, metric space, contractive self-mapping, banach theorem, generalisation standard, lipschitz continuity condition, cauchy convergence test, minimum dimensions of salishchev, polyline (segmented line) of binary tree structure, contraction triangles

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijgi10030107

7
 • Accuracy of code GNSS receivers under various conditions / Weronika Magiera, Inese Varna, Ingus Mitrofanovs, Gunars Silabrieds, Artur KRAWCZYK, Bogdan SKORUPA, Michal Apollo, Kamil MACIUK // Remote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2072-4292. — 2022 vol. 14 iss. 11 art. no. 2615, s. 1-18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17-18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-05-30. — K. Maciuk - dod. afiliacja: HNU-ASU Joint International Tourism College, Hainan University, China. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/14/11/2615/pdf?version=1653984653

  orcid iD
 • keywords: navigation, GPS, GNSS, smartphone, positioning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/rs14112615

8
 • Altitude on cartographic materials and its correction according to new measurement techniques / Kamil MACIUK, Michał Apollo, Joanna Mostowska, Tomáš Lepeška, Mojca Poklar, Tomasz Noszczyk, Pawel Kroh, Artur KRAWCZYK, Łukasz Borowski, Polona Pavlovčič-Prešeren // Remote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2072-4292. — 2021 vol. 13 iss. 3 art. no. 444, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–18, Abstr.. — Special issue Remote Sensing History of Land Surface Change. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-27. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/13/3/444/pdf

  orcid iD
 • keywords: LiDAR, GNSS, cartography, altitude, mountain, peak, old maps, measuring techniques

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/rs13030444

9
10
 • Analiza możliwości zastosowania norm ISO oraz wykorzystania inicjatywy INSPIRE w kartografii górniczejUsing ISO standards and INSPIRE initiative in the mine cartography / Artur KRAWCZYK // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2005 t. 3 z. 1, s. 65–71. — Bibliogr. s. 71, Summ.. — tekst: http://rg-1ptip-1org-1pl-18uf60tle0118.wbg2.bg.agh.edu.pl/index.php/rg/article/download/RG2005-1-Krawczyk/865

 • słowa kluczowe: górnictwo, INSPIRE, geomatyka, system informacji przestrzennej, geoinformatyka, kartografia górnicza

  keywords: INSPIRE, mining, geoinformatics, geomatics, spatial information system, mine cartography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza potencjału ekspozycji słonecznej dachów o zróżnicowanej konstrukcji z uwzględnieniem zacienienia na przykładzie wybranych obiektów budowlanych z terenu miasta Nowy SączAnalysis of solar exposure potential of different roof types with consideration of overshadowing, on the example of selected buildings located in the city of Nowy Sącz / Artur KRAWCZYK, Maria Zawisza, Marta Zygmunt, Anna Żądło, Marcin Zając // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2018 t. 16 z. 2, s. 113–130. — Bibliogr. s. 128–130, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-05-15. — tekst: https://goo.gl/YEVddP

  orcid iD
 • słowa kluczowe: fotowoltaika, nasłonecznienie, potencjał ekspozycji słonecznej dachów, usłonecznienie

  keywords: photovoltaics, insolation, solar radiation, solar exposure potential of roofs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza wariantów modeli obudowy podatnej-łukowej wyrobiska górniczego w aspekcie przetwarzania komputerowegoAnalysis of variants of arc-suscesible case models of mining excavations in view of computer processing / Artur KRAWCZYK, Rafał Kula // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2013 t. 11 z. 5, s. 51–61. — Bibliogr. s. 60, Abstr.. — tekst: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2013-5-KrawczykKula/1532

 • słowa kluczowe: grafika komputerowa, trójwymiarowy model wyrobiska górniczego, wydajność komputera

  keywords: computer graphics, 3D model of mining excavations, computer performance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analysis of the availability of spatial datasets defined by the 3rd annex of the INSPIRE directive in PolandAnaliza dostępności zbiorów danych przestrzennych określonych w 3. aneksie dyrektywy INSPIRE w Polsce / Artur KRAWCZYK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2020 vol. 19, s. 49–58. — Bibliogr. s. 57–58, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-22. — tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/17792/

  orcid iD
 • słowa kluczowe: INSPIRE, usługi SDI, dane o środowisku, otwarte dane

  keywords: INSPIRE, open data, SDI services, environmental data

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.20.005.12826

14
 • Application of ASAR interferometry for motorway deformation monitoring / Artur KRAWCZYK, Zbigniew Perski, Ramon Hanssen // W: Proceedings of Envisat symposium 2007 [Dokument elektroniczny] : 23–27 April 2007, Montreux, Switzerland / eds. H. Lacoste, L. Ouwehand. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Noordwijk, The Netherlands : ESA Communication Production Office. ESTEC, cop. 2007. — 2 dyski optyczne. — (ESA SP ; ISSN 1609-042X ; 636). — e-ISBN10: 92-9291-200-1. — S. [1–4], 3B2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr. — Praca zawarta na CD 1. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Application of satellite radar inerferometry on the areas of underground exploitation of copper ore in LGOM - Poland / Artur KRAWCZYK, Zbigniew Perski // W: 11\textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — ISBN10: 83-87267-24-4. — S. 209–218. — Bibliogr. s. 218, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Application of satellite radar interferometry to the examination of the areas of mining exploitationAnwendung der Radarinterferometrie für die Untersuchung von Bergbauregionen / E. POPIOŁEK, R. HEJMANOWSKI, A. KRAWCZYK, Z. Perski // Surface Mining : Braunkohle & Other Minerals ; ISSN 0931-3990. — 2002 vol. 54 no. 1, s. 74–82. — Bibliogr. s. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Archiwalne mapy górnicze – tworzenie systemu informacji o ich zbiorachArchival mining maps – making the information system about the collections / Jadwiga MACIASZEK, Artur KRAWCZYK, Jacek SZEWCZYK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2007 z. 278, s. 259–272. — Bibliogr. s. 271–272, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20–22 czerwca 2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Automatyzacja procesu generalizacji wielorozdzielczej bazy danych [Dokument elektroniczny][Multiresolution spatial database (MRDB) – notes on automatic contents generalization] / Tadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA, Stanisław SZOMBARA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 1 dysk optyczny. — 178 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0534). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 164–173. — ISBN: 978-83-7464-672-7. — Opis część. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Baza danych o obiektach budowlanych jako element systemu informacji przestrzennej o terenie górniczym[Database about construction objects as a part of Mining Areas Protection Spatial Information System] / Edward POPIOŁEK, Artur KRAWCZYK // W: Problemy ochrony terenów górniczych : Ustroń–Zawodzie, 18–19 kwietnia 2002 r. / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : [GIG], 2002. — (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; ISSN 1230-2643) ; (Seria: Konferencje ; no. 41). — S. 389–394. — Bibliogr. s. 394, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Determinants of large-scale spatial data processing in Polish mining / Paweł KOSYDOR, Ewa Warchala, Artur KRAWCZYK, Adam PIÓRKOWSKI // W: 19'CPSYS : XIX Conference of PhD Students and Young Scientists : interdisciplinary topics in mining and geology : Sosnówka near Karpacz, Poland, May 29–31, 2019 : book of abstracts. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2019. — ISBN: 978-83-953956-2-8. — S. 33–34. — Bibliogr. s. 34. — P. Kosydor - pierwsza afiliacja: KGHM Polska Miedź S. A., Lubin

 • keywords: big data, mining, spatial data, digital mapping, ETL process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Determinants of large-scale spatial data processing in Polish mining / Paweł KOSYDOR, Ewa Warchala, Artur KRAWCZYK, Adam PIÓRKOWSKI // W: Interdisciplinary topics in mining and geology [Dokument elektroniczny] : XIXth conference of PhD students and young scientists : 29–31 May 2019, Sosnówka, Poland / ed. Jan Blachowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : AIP Publishing, 2020. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 2209). — e-ISBN: 978-0-7354-1960-5. — S. 040007-1–040007-9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 040007-8–040007-9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-25. — P. Kosydor – dod. afiliacja: KGHM Polska Miedź S. A.. — tekst: https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/5.0000335?download=true

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/5.0000335

24
 • Doświadczenia wykorzystania technologii Permanent Scatters InSAR (PSI) do monitoringu deformacji terenów górniczychUse experience of technology InSAR for mining terrains deformation monitoring / Artur KRAWCZYK, Zbigniew Perski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 10, s. 150–155. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.. — Ochrona środowiska na terenach górniczych : VIII konferencja naukowo-techniczna : 21–23 czerwca 2010 Szczyrk. — Katowice : SITG. Zarząd Główny, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Erfassung von bergbauinduzierten Senkungen der Tagesoberfläche mit der dlnSAR-Technik[Determining of land subsidence due to underground exploitation based on dlnSAR technology] / Edward POPIOŁEK, Ryszard HEJMANOWSKI, Artur KRAWCZYK, Anton Sroka, Sandra Wagner // W: Altbergbau-Kolloquium : 07. bis 09. November 2002 Clausthal, T. 2 / Hrsg. W. Busch [et al.]. — Clausthal : Technische Universität. Institut für Geotechnik und Markscheidewesen, 2002. — S. 24–36. — Bibliogr. s. 36, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: