Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Guzy, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-9765-1042

ResearcherID: T-7295-2018

Scopus: 57202817242

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
2
 • Assessment of the impact of the spatial extent of land subsidence and aquifer system drainage induced by underground mining / Artur GUZY, Agnieszka A. MALINOWSKA // Sustainability [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2020 vol. 12 iss. 19 art. no. 7871, s. 1–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–28, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-23. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/7871/pdf

 • keywords: modeling, underground mining, groundwater, drainage, aquifer system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su12197871

3
 • Badania dynamicznych zjawisk przemieszczeniowych z wykorzystaniem radarowych zobrazowań satelitarnych - SentinelStudy of dynamic displacement phenomena with the use of imaging radars from the Sentinel mission / Agnieszka MALINOWSKA, Wojciech WITKOWSKI, Artur GUZY, Ryszard HEJMANOWSKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 101, s. 229–245. — Bibliogr. s. 243–245, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: eksploatacja podziemna, DInSAR, wstrząs pochodzenia górniczego, przemieszczenie pionowe, misja Sentinel

  keywords: underground mining, DInSAR, vertical displacement, mining induced tremors, Sentinel mission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Fuzzy expert approach for sinkhole occurrence risk mitigation in ubran areas with GIS support / Artur GUZY, Agnieszka MALINOWSKA // W: Geomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — ISBN: 978-83-947357-7-7. — S. 77. — Bibliogr. s. 77

 • keywords: GIS, salt deposits, sinkhole risk management, discontinuous deformations, upward void migration after mine closure, convergence of rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Hybrid-approach for sinkhole occurrence risk mitigation in urban areas / A. A. MALINOWSKA, A. GUZY, R. HEJMANOWSKI, P. Ulmaniec // W: ICEES 2019 ; ICRET 2019 : 2019 the 3rd International Conference on Energy and Environmental Science ; 2019 the 5th International Conference on Renewable Energy Technologies : Seoul, South Korea, January 26–29, 2019 : conference abstracts. — [South Korea] : IOP Conference Series ; University of Malaya, [2019]. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Identification of the ground movements caused by mining-induced seismicity with the satellite interferometry / Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech T. WITKOWSKI, Artur GUZY, Agnieszka MALINOWSKA // W: TISOLS [Dokument elektroniczny] : the Tenth International Symposium On Land Subsidence – living with subsidence : Delft, the Netherlands, 17–21 May 2021 / eds. P. A. Fokker, G. Erkens. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Göttingen] : Copernicus Publications, 2020. — (Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences ; vol. 382). — S. 297–301. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.proc-iahs.net/382/297/2020/piahs-382-297-2020.pdf [2020-04-22]. — Bibliogr. s. 300–301, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5194/piahs-382-297-2020

10
 • InSAR w badaniach kinematyki ruchów powierzchni wywołanych zjawiskami sejsmicznymi[Kinematics of ground movements caused by the mining seismicity - InSAR research results] / Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech T. WITKOWSKI, Agnieszka A. MALINOWSKA, Artur GUZY // W: XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 24-26.02.2020 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk], 2020. — 1 dysk optyczny. — S. 67–68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Streszczenie w części: Spis referatów i streszczenia. — Dostęp również online w: {http://szkolaeksploatacji.pl/referat/insar-w-badaniach-kinematyki-ruchow-powierzchni-wywolanych-zjawiskami-sejsmicznymi/} [2020-02-28]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Mapping vertical ground movement caused by human-induced seismicity applying satellite radar interferometry and geostatistics / Alicja TAMA, Artur GUZY, Wojciech WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-72-0. — S. 155–162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

 • keywords: geostatistics, satellite interferometry, environmental impact assessment, land subsidence, seismic shocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modeling of land subsidence caused by groundwater withdrawal in Konya Closed Basin, Turkey / Ahmed Wedam Ahmed, Ekrem Kalkan, Artur GUZY, Mine Alacali, Agnieszka MALINOWSKA // W: TISOLS [Dokument elektroniczny] : the Tenth International Symposium On Land Subsidence – living with subsidence : Delft, the Netherlands, 17–21 May 2021 / eds. P. A. Fokker, G. Erkens. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Göttingen] : Copernicus Publications, 2020. — (Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences ; vol. 382). — S. 397–401. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.proc-iahs.net/382/397/2020/piahs-382-397-2020.pdf [2020-04-22]. — Bibliogr. s. 401, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5194/piahs-382-397-2020

15
 • Modelling of groundwater head changes induced by deep mining / Artur GUZY, Agnieszka M. MALINOWSKA // W: SCEgeo conference [Dokument elektroniczny] : 28th conference – Surveying, Civil Engineering, Geoinformation in sustainable development : June 2–4, 2020, Bydgoszcz, Poland : [poster session] = 28 konferencja ”Geodezja, budownictwo i geoinformacja w zrównoważonym rozwoju” : 2–4 czerwca 2020, Bydgoszcz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bydgoszcz : Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy], [2020]. — Ekran [1–2]. — Tryb dostępu: http://scegeo.utp.edu.pl/sign-in/ [2020-06-02]. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • keywords: modelling, GIS, mining, groundwater, MODFLOW

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Określenie dynamiki ruchu powierzchni terenu na terenach górniczych przy wykorzystaniu danych z misji satelitarnej SentinelDetermination the dynamics of terrain surface motion in mining areas with the use of data from Sentinel mission / Alicja Tama, Artur GUZY, Agnieszka MALINOWSKA // W: Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018 [Dokument elektroniczny] : nauki techniczne i ścisłe / red. Tobiasz Wysoczański ; oprac. mat. Katarzyna Dereń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018. — ISBN (całość kolekcji) 978-83-945311-4-0. — e-ISBN: 978-83-945311-6-4. — S. 304–313. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-techniczne-i-scisle.pdf [2018-05-09]. — Bibliogr. s. 312–313, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: osiadania górnicze, deformacje terenu, satelitarna interferometria radarowa, dynamika ruchów powierzchni terenu

  keywords: satellite radar interferometry, terraindeformation, dynamic of surfaceareamovements, miningsubsidence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Pomiary przemieszczeń wywołanych wstrząsem górniczym przy zastosowaniu satelitarnej interferometrii radarowej InSARSubsidence surveying caused by the induced mining seismicity with the use of InSAR / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Wojciech WITKOWSKI, Artur GUZY // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 8, s. 39–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pomiary przemieszczeń, InSAR, wstrząsy górotworu

  keywords: InSAR, mining seismicity, subsidence surveying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przestrzenna analiza między poziomowej migracji pustki poeksploatacyjnej w ujęciu probabilistycznymSpatial analysis of cross-level void migration – a probabilistic approach / Artur GUZY, Agnieszka MALINOWSKA, Paweł Ulmaniec, Ryszard HEJMANOWSKI // W: XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 44. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Publikacja zamieszczona w: Spisie referatów i streszczeniach. — A. Guzy, A. Malinowska, R. Hejmanowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Relationship research on anthropogenic seismicity using satellite radar interferometry and IS-EPOS data / A. TAMA, A. GUZY, A. MALINOWSKA, R. HEJMANOWSKI, W. WITKOWSKI // W: GeoProc 2019 [Dokument elektroniczny] : earthquake and faulting mechanics : 7\textsuperscript{th} international conference on Coupled THMC processes in geosystems : 3–5 July 2019, Utrecht, Netherlands : book of abstracts / [eds.] Jianye Chen, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Netherlands : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]

 • keywords: mining impacts, human-induced earthquake, DInSAR analysis, IS-EPOS data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Spatio-temporal distribution of land subsidence and water drop caused by underground exploitation of mineral resources / Artur GUZY, Ahmed Wedam Ahmed, Agnieszka MALINOWSKA // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-72-0. — S. 467–476. — Bibliogr. s. 475–476, Abstr.

 • keywords: mining, depression cone, land subsidence, time factor, water pumping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • State of the art and recent advancements in the modelling of land subsidence induced by groundwater withdrawal / Artur GUZY, Agnieszka A. MALINOWSKA // Water [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4441. — 2020 vol. 12 iss. 7 art. no. 2051, s. 1–42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 31–42, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-19. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4441/12/7/2051/pdf

 • keywords: modelling, InSAR, land subsidence, groundwater pumping, aquifer compaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/w12072051

24
 • State of the art and recent advances review on the prediction of groundwater withdrawal-induced land subsidence / Artur GUZY, Agnieszka A. MALINOWSKA // W: SCEgeo conference [Dokument elektroniczny] : 28th conference – Surveying, Civil Engineering, Geoinformation in sustainable development : June 2–4, 2020, Bydgoszcz, Poland : [poster session] = 28 konferencja ”Geodezja, budownictwo i geoinformacja w zrównoważonym rozwoju” : 2–4 czerwca 2020, Bydgoszcz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bydgoszcz : Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy], [2020]. — Ekran [1–2]. — Tryb dostępu: http://scegeo.utp.edu.pl/sign-in/ [2020-06-02]. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • keywords: modeling, review, InSAR, land subsidence, groundwater pumping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25