Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Filipowicz, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
WIMiR-kmgpt


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analiza drgań rzeszota z osią wału napędowego przesuniętą względem środka ciężkościVibration analysis of a riddle with the driving shaft displaced in relation to the centre of gravity / Artur FILIPOWICZ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2009 R. 48 nr 4, s. 44–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza kinematyki ruchu szczęki kruszarki jednorozporowejKinematic analysis of single-toggle crusher's jaw / Ryszard KOBIAŁKA, Artur FILIPOWICZ, Jacek FELIKS // W: VII Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego : nauka-technika-środowisko : Wrocław, 20–22 września 2000 = The 7\textsuperscript{th} National Conference of Surface Mining : science–technique–environment / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 91) ; (Seria: Konferencje ; 28). — S. 193–200. — Bibliogr. s. 200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza pracy podwójnie jednomasowych napędów stołów koncentracyjnychOperation of double single-mass drives for concentrating tables / Artur FILIPOWICZ, Jacek FELIKS, Magdalena KRAWCZYK // W: TUR 2005 : IV międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2005 : Kraków–Krynica, wrzesień 2005 : materiały konferencyjne = TUR 2005 : IV international conference Mining Techniques 2005 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 839157427X. — S. 673–678. — Bibliogr. s. 678

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of concentrating table vibration using wavelet transformation / Bogdan SAPIŃSKI, Artur FILIPOWICZ // W: International Carpathian Control Conference : ICCC'2001 : Krynica, May 22–25, 2001 / [przygot. do dr. Andrzej Kot, Jarosław Konieczny] ; organizers Department of Process Control. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, Cracow, Poland. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2001. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Opis częśc. wg. okł. — ISBN10: 8391340074. — S. 509–516. — Bibliogr. s. 516, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania grudkowania w rynnowym grudkowniku wibracyjnym w sposób ciągłyResearches on fly-ash palletizing in a vibratory pipe device / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ, Jacek FELIKS // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2003 R. 42 nr 3s, s. 11–12. — Bibliogr. s. 12, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania możliwości grudkowania w sposób ciągły w rynnowym grudkowniku wibracyjnymResources of pelleting possibility in continuing way vibratory chute pelleting machine / Tadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ // W: GRANULACJA 2005 : VII ogólnopolskie sympozjum : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : Puławy–Kazimierz Dolny 11–13 października 2005 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Oddział Puławy, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Politechnika Łódzka. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. — [Puławy : s. n.], [2005]. — S. 75–80. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania możliwości grudkowania w sposób ciągły w rynnowym grudkowniku wibracyjnym[Resources of pelleting possibility in continuing way vibratory chute pelleting machine] / Tadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka. Inżynieria Chemiczna i Procesowa ; ISSN 1505-2095. — 2006 nr 972 z. 29, s. 5–12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania możliwości wykorzystania małych kruszarek jednorozporowych w recyclingu materiałów powyburzeniowychPotential application of small crushers in recycling of constructional materials from demolished buildings / Artur FILIPOWICZ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 46–48. — Bibliogr. s. 48, Summ.. — Operacje mechaniczne inżynierii procesowej / Ogólnopolska Konferencja [IV; 19-21 czerwca 2006; Słok, Polska]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania poprawności drgań przesiewaczyTesting the correctness of the screens vibrations / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2002 R. 20 nr 2, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: przesiewacze wibracyjne, badania drgań przesiewaczy, drgania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania poprawności drgań przesiewaczy[Testing the correctness of the screens vibrations] / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ // W: Nowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przeróbki surowców mineralnych / red. merytoryczna: Andrzej Meder ; aut. i współaut.: Henryk Aleksa [et al.] ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG ; współaut. monografii: Akademia Górniczo-Hutnicza [etc.]. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., 2002. — (Biblioteka KOMEKO). — S. 63–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania prędkości transportowej ziarn na stole koncentracyjnymAn investigation of grain forward velocity on a concentrating table / Artur FILIPOWICZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1479. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2000 z. 245, s. 75–83. — Bibliogr. s. 82, Strescz., Summ.. — „Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w przeróbce surowców mineralnych i odpadów” : VI [szósta] międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin : Szczyrk 18–20. 09. 2000 r. / Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej w Gliwicach ; Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Description of vibrations of a concentrating table with an inertial-bumper-drive / Iwona OPRZĘDKIEWICZ, Artur FILIPOWICZ // W: ICCC'2002 : proceedings of 3\textsuperscript{rd} International Carpathian Control Conference : XXVII\textsuperscript{th} [twenty seventh] seminary ASR'2002 “Instruments & control” (ASR'2002) : 16\textsuperscript{th} [sixteenth] international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2002) : 4\textsuperscript{th} [fourth] Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : Malenovice, Czech Republic May 27–30, 2002 / eds. Farana, Radim & Smutný, Lubomír ; Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava ; ČSVTS KAKI Ostrava. — Ostrava : VŠB-TU. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Control Systems and Instrumentation, 2002. — S. 731–736. — Bibliogr. s. 736, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Dobór dynamiki przesiewacza do klasyfikacji produktu granulacjiSifter dynamics selection to classification of granulation product / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2008 R. 61 nr 9, s. 443–445. — Bibliogr. s. 445. — GRANULACJA 2008 : VIII ogólnopolskie sympozjum : 22–24 października 2008 Puławy. — Gliwice : [S. n.], 2008. — Prezentowane prace pochodzą z dorobku dorocznego Sympozjum SITPChem, Instytutu Nawozów Sztucznych, PROZAP Sp. z o. o. w Puławach i Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Dobór dynamiki przesiewacza do klasyfikacji produktu granulacjiSifter dynamics selection to classification of granulation product / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ // W: GRANULACJA 2008 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : VIII ogólnopolskie sympozjum : Puławy, 22–24 października 2008 r.. — [Polska : s. n.], [2008]. — Do publikacji dołączono CD-ROM zawierający materiały uzupełniające. — S. 105–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dobór parametrów drgań dla grudkownika wibracyjnegoThe determination of vibration parameters for vibratory cluster-producing device / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ, Jacek FELIKS // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 839. Inżynieria Chemiczna i Procesowa ; ISSN 1505-2095. — 2000 z. 28, s. 17–26. — Bibliogr. s. 26, Summ.. — II Ogólnopolska konferencja na temat Operacje mechaniczne inżynierii procesowej : Łódź-Spała 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Kinematyka ruchu szczęki kruszarki górnoosiowejKinematics of motion of a crusher's jaw / Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ // W: TUR 2005 : IV międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2005 : Kraków–Krynica, wrzesień 2005 : materiały konferencyjne = TUR 2005 : IV international conference Mining Techniques 2005 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 839157427X. — S. 665–671. — Bibliogr. s. 671, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwości wykorzystania nowoczesnych stołów koncentracyjnych do odzyskiwania węgla z mułu odpadowegoPossibilities of modern concentrating tables use for recovery of coal from tail slurry / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 1999 t. 55 nr 5, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23, Summ., Zsfassung., Rez., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Oddziaływanie dynamiczne przesiewaczy nadrezonansowych na konstrukcję wsporcząDynamic impact of super resonance screens on the supporting construction / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2004 R. 22 nr 2, s. 33–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Parametry sortowników wykorzystywanych w wytwórniach mieszanek mineralno-bitumicznych[The parameters of sifters in bituminous-mineral mixtures factories] / Tadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ, Antoni KALUKIEWICZ // Transport Przemysłowy ; ISSN 1640-5455. — 2007 nr 3, s. 78–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Porównywanie wytrzymałości granulek o różnych średnicachComparison of the mechanical strength for balls of different diameters / Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 42–43. — Bibliogr. s. 43, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Prędkość materiału na płycie stołu koncentracyjnegoVelocity of material on the plate of a concentrating table / Artur FILIPOWICZ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2003 R. 42 nr 3s, s. 37–38. — Bibliogr. s. 38, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Prędkość ziarn na pokładzie przesiewacza typu WKVelocity of grain moving upon the surface of WK-type screen / Artur FILIPOWICZ, Tadeusz BANASZEWSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2003 R. 4 nr 1, s. 15–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: prędkość ziarn, przesiewacze typu WK

  keywords: velocity of grains, WK-type screens

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przesiewacze stosowane w wytwórniach mas mineralno-bitumicznych[The sifters in bituminous-mineral mixtures factories] / Tadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ, Antoni KALUKIEWICZ // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — Na okł. dod.: TUR 2007. — ISBN10: 83-915742-9-6. — S. 223–229. — Bibliogr. s. 229, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przesiewacze w wytwórniach mas mineralno-bitumicznych[The sifters in bituminous-mineral mixtures factories] / Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2008 nr 1, s. 73–75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: