Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bradecki, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Badanie przebiegu reakcji wysokotemperaturowych w układzie ${ZrSiO_{4}-Al_{2}O_{3}}$Researches on high-temperature reactions in ${ZrSiO_{4}-Al_{2}O_{3}}$ system / Artur BRADECKI, Stanisława JONAS // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie przebiegu reakcji wysokotemperaturowych w układzie ${ZrSiO_{4}-Al_{2}O_{3}}$Investigation on high-temperature reactions in the ${ZrSiO_{4}-Al_{2}O_{3}}$ system / Artur BRADECKI, Stanisława JONAS // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 559–566. — Bibliogr. s. 566

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Hydratacja wybranych surowców i wyrobów zasadowychHydration of selected magnesia containing refractories and magnesia raw materials / Artur BRADECKI, Jerzy PIECH // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 35–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Physical and chemical processes during firing of $ZrSiO_{4}-Al_{2}O_{3}$ powders / JONAS S., BRADECKI A. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 183–184. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 843–847. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 847, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Physical and chemical processes during firing of $ZrSiO_{4}-Al_{2}O_{3}$ powdersProcesy fizyczne i chemiczne zachodzące podczas wypalania proszków $ZrSiO_{4}-Al_{2}O_{3}$ / Artur BRADECKI, Stanisława JONAS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 1, s. 22–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Reakcje chemiczne i procesy fizyczne zachodzące w układzie ${ZrSiO_{4}-Al_{2}O_{3}}$ w wysokich temperaturachChemical reactions and physical processes in ${ZrSiO_{4}-Al_{2}O_{3}}$ system at high temperatures / A. BRADECKI, S. JONAS, A. CZYŻEWSKA, G. KRUPA // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Reakcje chemiczne i procesy zachodzące w układzie $ZrSiO_{4}-Al_{2}O_{3}$ w wysokich temperaturachHigh temperature reactions and processes in the $ZrSiO_{4}-Al_{2}O_{3}$ system / Artur BRADECKI, Stanisława Jonas, Alicja CZYŻEWSKA, Grażyna KRUPA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 T. 60 nr 4, s. 187–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz.. — W czasopiśmie numer ISSN poprzedniego tytułu. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/47

 • słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, ZrSiO4, Al2O3

  keywords: refractories, Al2O3, ZrSiO4

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób otrzymywania kruszywa ogniotrwałego[Method for obtaining refractory aggregate] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: SZCZERBA Jacek, MADEJ Dominika, PĘDZICH Zbigniew, BRADECKI Artur, JASTRZĘBSKA Ilona, PROROK Ryszard. — Int.Cl.: C04B 35/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410850 A1 ; Opubl. 2016-07-04. — Zgłosz. nr P.410850 z dn. 2014-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 14, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410850A1.pdf

 • słowa kluczowe: cyrkonian wapnia, topienie, surowce węglonośne, węglik cyrkonu

  keywords: melting, calcium zirconate, carbon bearing raw materials, zirconium carbide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób otrzymywania kruszywa ogniotrwałego[Method for obtaining refractory aggregate] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Zbigniew PĘDZICH, Artur BRADECKI, Ilona JASTRZĘBSKA, Ryszard PROROK. — Int.Cl.: C04B 35/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 236014 B1 ; Udziel. 2020-07-23 ; Opubl. 2020-11-30. — Zgłosz. nr P.410850 z dn. 2014-12-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL236014B1.pdf

 • słowa kluczowe: cyrkonian wapnia, topienie, surowce węglonośne, węglik cyrkonu

  keywords: melting, calcium zirconate, carbon bearing raw materials, zirconium carbide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób wytwarzania wyrobów formowanych peryklazowo-perowskitowo-spinelowych na wyłożenia ogniotrwałe[Method for producing moulded periclase-perovskite-spinel products for the refractory lining] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: SZCZERBA Jacek, MADEJ Dominika, LIS Jerzy, BRADECKI Artur, STOCH Paweł, ŚNIEŻEK Edyta. — Int.Cl.: C04B 35/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410849 A1 ; Opubl. 2016-07-04. — Zgłosz. nr P.410849 z dn. 2014-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 14, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410849A1.pdf

 • słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, spinel, perowskit, peryklaz

  keywords: perovskite, refractories, spinel, periclase

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób wytwarzania wyrobów ogniotrwałych[Method for producing refractory products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: Szczerba Jacek, MADEJ Dominika, BUĆKO Mirosław, BRADECKI Artur, STOCH Paweł. — Int.Cl.: C04B 35/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410851 A1 ; Opubl. 2016-07-04. — Zgłosz. nr P.410851 z dn. 2014-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 14, s. 20-21. — Błędnie podano nazwiska: Szczerbal Andrzej, Stoch Agata. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410851A1.pdf

 • słowa kluczowe: cyrkonian wapnia, żywica, klinkier magnezjowy, ZrC

  keywords: resin, calcium zirconate, magnesia clinker, ZrC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób wytwarzania wyrobów ogniotrwałych[Method for producing refractory products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Mirosław BUĆKO, Artur BRADECKI, Paweł STOCH. — Int.Cl.: C04B 35/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 236015 B1 ; Udziel. 2020-07-23 ; Opubl. 2020-11-30. — Zgłosz. nr P.410851 z dn. 2014-12-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL236015B1.pdf

 • słowa kluczowe: cyrkonian wapnia, żywica, klinkier magnezjowy, ZrC

  keywords: resin, calcium zirconate, magnesia clinker, ZrC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób wytwarzania wyrobów peryklazowo-perowskitowo-spinelowych na wyłożenia ogniotrwałe[Method for producing moulded periclase-perovskite-spinel products for the refractory lining] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Jerzy LIS, Artur BRADECKI, Paweł STOCH, Edyta ŚNIEŻEK. — Int.Cl.: C04B 35/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 235630 B1 ; Udziel. 2020-05-25 ; Opubl. 2020-09-21. — Zgłosz. nr P.410849 z dn. 2014-12-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL235630B1.pdf

 • słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, spinel, perowskit, peryklaz

  keywords: perovskite, refractories, spinel, periclase

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego tworzywa[Method for producing compact high-refractory material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Mirosław BUĆKO, Marek Grabowy, Artur BRADECKI, Ilona JASTRZĘBSKA. — Int.Cl.: C04B 35/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 237720 B1 ; Udziel. 2021-02-03 ; Opubl. 2021-05-17. — Zgłosz. nr P.411128 z dn. 2015-02-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL237720B1.pdf

 • słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, ZrO2, dolomit, kalcynat dolomitowo-cyrkonowy

  keywords: refractories, dolomite, ZrO2, calcined dolomite-zirconium semi-finished product

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego tworzywa z masy perowskitowo-peryklazowej[Method for producing compact high-refractory material from perovskite-periclase mass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Zbigniew PĘDZICH, Marek Grabowy, Artur BRADECKI, Klaudia WIŚNIEWSKA. — Int.Cl.: C04B 35/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 237719 B1 ; Udziel. 2021-02-03 ; Opubl. 2021-05-17. — Zgłosz. nr P.411127 z dn. 2015-02-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL237719B1.pdf

 • słowa kluczowe: dolomit, perowskit, peryklaz, dozator ceramiczny

  keywords: perovskite, dolomite, periclase, metering nozzle

  cyfrowy identyfikator dokumentu: