Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Blum, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901878

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • 110 lat krzyża na Giewoncie : udział Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w kompleksowym zabezpieczeniu konstrukcji : praca zbiorowaThe hundred and tenth anniversary of the cross on Mount Giewont / pod red. Tadeusza MIKOSIA i Artura BLUMA ; [aut.: Artur BLUM, Władysław BOROWIEC, Jan DEJA, Łukasz GOŁEK, Zbigniew KĘDZIERSKI, Łukasz KOTWICA, Tadeusz MIKOŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Marek SZCZERBIŃSKI, Stefan Skiba, Zbigniew Moździerz, Paweł Skawiński, Mariusz Ciemiera, Andrzej Ciszewski, Adam Przewoźnik, Adam Bachleda-Curuś, Kamil Haremski]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 175, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0454). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-456-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza falkowa i jej zastosowanie do identyfikacji wad w blachach wieloletnio eksploatowanych konstrukcji mostowychThe wavelet analysis and its use to the identification of defects in sheet metals of perennial exploited bridge constructions / Artur BLUM, Adam KRUK, Tomasz ŁATA // W: XXII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego = 22\textsuperscript{nd} Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Jachranka, 18–21 października 2006. — [Warszawa : Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej], [2006]. — S. 149–154. — Bibliogr. s. 154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza metalograficzna i akustyczna stali konstrukcyjnej z wtrąceniami niemetalicznymiMetallographic and acoustic emission analysis of structural steel with non-metallic inclusions / Adam KRUK, Grzegorz MICHTA, Artur BLUM // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2012 nr 11, s. 711–715. — Bibliogr. s. 715, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza przyczyn trwałej deformacji mostów suwnic pomostowychAnalysis of reasons for permament deformation of travelling crane bridges / Artur BLUM // W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 6) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 8391651606. — S. 35–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza stateczności konstrukcji cienkościennych sprężanych technologicznieAnalysis of stability of thin-walled plain girders after the process of technological prestressing / A. BLUM, D. Chodorowska // W: XI Sympozjum stateczności konstrukcji : Zakopane, 11–15 września 2006 = tability of structures XI\textsuperscript{th} symposium / red. Katarzyna Kowal-Michalska, Radosław J. Mania. — Łódź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, [2006]. — ISBN10: 83-914019-3-6. — S. 73–80. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wpływu trwałych odkształceń dźwigarów mostowych na rozwój pęknięć lamelarnychAnalysis of permanently deformed girders of crane bridges on development of lamellar tearing of steel sheets / Artur BLUM, Tomiasz Kubiak, Tadeusz Niezgodziński // W: XXII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego = 22\textsuperscript{nd} Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Jachranka, 18–21 października 2006. — [Warszawa : Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej], [2006]. — S. 155–160. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • An influence of technological contraflexure of crane bridges its durabilityAnaliza wpływu przegięcia technologicznego mostów dźwignicowych na ich trwałość wytrzymałościową / Artur BLUM, Kamil Haremski // Problemy Transportu = Transport Problems ; ISSN 1896-0596. — 2010 vol. 5 iss. 1, s. 5–14. — Bibliogr. s. 14, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Assessment of the possibility of increasing a load-carrying strength of truss bridges of overhead travelling cranesOcena możliwości zwiększenia nośności wytrzymałościowej kratownicowych mostów suwnic pomostowych / Michał MUSIOŁ, Artur BLUM // Problemy Transportu = Transport Problems ; ISSN 1896-0596. — 2013 t. 7 z. 3, s. 41–52. — Bibliogr. s. 52, Summ., Streszcz.

 • keywords: finite element method, truss bridges, cranes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Diagnostics of permamently deformed girders of travelling cranesDiagnostyka trwale odkształconych mostów suwnicowych / A. BLUM // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2005 vol. 51 iss. 4, s. 629–638. — Bibliogr. s. 638, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Diagnostyka i regeneracja wytrzymałościowa skrzynkowych mostów suwnicowych[Diagnostics and strength regeneration of the box girders of crane bridges] / Artur BLUM. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2002. — 142, [1] s. — (Biblioteka Problemów Eksploatacji). — Bibliogr. s. 139–[143]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Eksperymentalna analiza sprężanych technologicznie konstrukcji cienkościennychExperimental analysis of technological prestressed thin-walled structures / Dorota Chodorowska, Artur BLUM // W: XXIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego [Dokument elektroniczny] : Jachranka 15–18 października 2008 : materiały = 23\textsuperscript{rd} Symposium on Experimental Mechanics of Solids : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Politechnika Warszawska], [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz.. — Streszczenie także W: XXIII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego im. prof. Jacka Stupnickiego = 23rd Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Jachranka, 15–18 października 2008 . — [Warszawa : Politechnika Warszawska. Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, 2008]. — S. 8. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Eksperymentalne badania wpływu sprężania technologicznego blachownic na ich statecznośćAn experimental investigation on the influence of the technological presstresing on the stability of the plate girders / Dorota Chodorowska, Artur BLUM // W: Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : II polsko-ukraińska konferencja naukowa : [12–14. 10. 2005 r., Kraków] : zbiór prac = Tehnìčno-ekonomìčne spriânnâ rozvitku pìdpriêmnictva : II pol's'ko-ukraïns'ka naukova konferencìâ / pod red. Czesława Niżankowskiego. — Kraków : [Politechnika Krakowska], 2005. — ISBN10: 8372423555. — S. 25–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Emergency diagnostics of load-carrying structures into the works transportDiagnostyka ustrojów nośnych urządzeń transportu bliskiego / Artur BLUM, Kamil Haremski // Problemy Transportu = Transport Problems ; ISSN 1896-0596. — 2010 vol. 5 iss. 2, s. 91–99. — Bibliogr. s. 99, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Experimental analysis of prestressed thin-walled structures stability / A. BLUM, D. Chodorowska // Thin-Walled Structures ; ISSN 0263-8231. — 2007 vol. 45 no. 10–11 spec. iss., s. 834–839. — Bibliogr. s. 839, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-10-17. — tekst: https://goo.gl/dRWTz3

 • keywords: structure stability, technological prestressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.tws.2007.08.040

15
 • Klasy przekrojów oraz ich wpływ na nośność konstrukcji cienkościennychCross-section classes and their influence on load capacity of thin-walled structures / Artur BLUM, Kamil Haremski, Dominika Najder // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2008 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-922183-88. — S. 312–319. — Bibliogr. s. 319, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kratownice[Trusses] / Artur BLUM. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 144, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0130). — Bibliogr. s. 141–[145]. — ISBN10: 83-89388-08-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kratownice[Trusses] / Artur BLUM. — Wyd. 2 poszerz.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 164, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0224). — Bibliogr. s. 161–[165]. — ISBN10:  83-7464-084-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Numeryczna analiza rozwoju pęknięć lamelarnych w dźwigarach skrzynkowych suwnic pomostowych[Numerical analysis of laminar tearing growths in the box girders of overhead travelling crane] / Artur BLUM, Tomasz ŁATA, Kamil Hamerski // W: MES 2007 : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13–16 listopada 2007 : streszczenia / zespół red. Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 19–20. — Pełny tekst W: MES 2007 [Dokument elektroniczny] : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13–16 listopada 2007 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / zespół red. Marian Klasztorny, Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. — [Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis referatów”). — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Numeryczna i eksperymentalna analiza statyczna wpływu sztywności węzłów spawanych konstrukcji kratowych na stan ich wytężenia[Numerical and experimental static analysis of node stiffness influence on the strength of welded truss structures] / Artur BLUM, Zbigniew RUDNICKI // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 767–772. — Bibliogr. s. 772, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena stanu technicznego wieloletnio eksploatowanych mostów suwnicowych[Method of technical evaluation of crane bridges after its long time operating] / Artur BLUM, Jarosław Pawłowski // Dozór Techniczny ; ISSN 0209-1763. — 2009 nr 6, s. 122–125. — Bibliogr. s. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Pęknięcia lamelarne : praca zbiorowa[Lamellar tearing] / pod red. Artura BLUMA i Tadeusza Niezgodzińskiego ; [zespół aut.]: Artur BLUM, Adam KRUK, [et al.], Stanisław DZIK, [et al.], Jan PIETRZYK, [et al.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2007. — 203 s.. — (Biblioteka Problemów Eksploatacji). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7204-613-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Problemy ekologiczne euroregionu karpackiegoEcological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz TWARDOWSKI (red.), Wojciech BATKO, [et al.], Stanisław GUMUŁA, [et al.], Wiesław WAJS, [et al.], Artur BLUM, Leszek PREISNER ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — 472 s.. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89295-60-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Sposób wytwarzania spawanych blachownic, zwłaszcza dźwigarów suwnicowych[Method for producing welded plate girders, preferably the overhead crane girders] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BLUM Artur, KOWAL Janusz, Niezgodziński Tadeusz, MACHNIEWICZ Tomasz, Biliński Krzysztof, MICHTA Grzegorz, KRUK Adam, ŁATA Tomasz. — Int.Cl.: B23K 101/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407463 A1 ; Opubl. 2015-09-14. — Zgłosz. nr P.407463 z dn. 2014-03-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 19, s. 12-13. — Błędnie podano nazwisko: Micha Grzegorz. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407463A1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar naprężeń, wtrącenia niemetaliczne, dźwigar suwnicy, blachownica, pas dolny blachownicy, pęknięcia lamelarne, technologiczne sprężanie, transformacja Aistowa, spawanie dodatkowej nakładki stalowej, zwiększenie trwałości zmęczeniowej

  keywords: stress measurement, nonmetallic inclusions, crane girder, plate girder, bottom girder belt, lamellar cracks, technological prestrssing, Aistow transformation, welding additional steel plate, fatigue life increase

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób wytwarzania spawanych blachownic, zwłaszcza dźwigarów suwnicowych[Method for producing welded plate girders, preferably the overhead crane girders] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Artur BLUM, Janusz KOWAL, Tadeusz Niezgodziński, Tomasz MACHNIEWICZ, Krzysztof Biliński, Grzegorz MICHTA, Adam KRUK, Tomasz ŁATA. — Int.Cl.: B23K 101/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222796 B1 ; Udziel. 2015-11-25 ; Opubl. 2016-09-30. — Zgłosz. nr P.407463 z dn. 2014-03-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222796B1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar naprężeń, wtrącenia niemetaliczne, dźwigar suwnicy, blachownica, pas dolny blachownicy, pęknięcia lamelarne, technologiczne sprężanie, transformacja Aistowa, spawanie dodatkowej nakładki stalowej, zwiększenie trwałości zmęczeniowej

  keywords: stress measurement, nonmetallic inclusions, crane girder, plate girder, bottom girder belt, lamellar cracks, technological prestrssing, Aistow transformation, welding additional steel plate, fatigue life increase

  cyfrowy identyfikator dokumentu: