Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Blum, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, *Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
 • 110 lat krzyża na Giewoncie : udział Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w kompleksowym zabezpieczeniu konstrukcji : praca zbiorowaThe hundred and tenth anniversary of the cross on Mount Giewont / pod red. Tadeusza MIKOSIA i Artura BLUMA ; [aut.: Artur BLUM, Władysław BOROWIEC, Jan DEJA, Łukasz GOŁEK, Zbigniew KĘDZIERSKI, Łukasz KOTWICA, Tadeusz MIKOŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Marek SZCZERBIŃSKI, Stefan Skiba, Zbigniew Moździerz, Paweł Skawiński, Mariusz Ciemiera, Andrzej Ciszewski, Adam Przewoźnik, Adam Bachleda-Curuś, Kamil Haremski]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 175, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0454). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-456-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Analiza falkowa i jej zastosowanie do identyfikacji wad w blachach wieloletnio eksploatowanych konstrukcji mostowychThe wavelet analysis and its use to the identification of defects in sheet metals of perennial exploited bridge constructions / Artur BLUM, Adam KRUK, Tomasz ŁATA // W: XXII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego = 22\textsuperscript{nd} Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Jachranka, 18–21 października 2006. — [Warszawa : Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej], [2006]. — S. 149–154. — Bibliogr. s. 154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza metalograficzna i akustyczna stali konstrukcyjnej z wtrąceniami niemetalicznymiMetallographic and acoustic emission analysis of structural steel with non-metallic inclusions / Adam KRUK, Grzegorz MICHTA, Artur BLUM // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2012 nr 11, s. 711–715. — Bibliogr. s. 715, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza przyczyn trwałej deformacji mostów suwnic pomostowychAnalysis of reasons for permament deformation of travelling crane bridges / Artur BLUM // W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 6) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 8391651606. — S. 35–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza stanu naprężenia i efektu odkształceniowego wywołanego sprężaniem technologicznym skrzynkowego dźwigara suwnicowegoThe analysis of stress state and deformation effect as a result of technological compression of travelling crane box girder / Artur BLUM, Zbigniew Orłoś // Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska ; ISSN 1897-1318. — 1999 z. 10, s. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Summ.. — „Modelowanie w mechanice” : XXXVIII [trzydziesty ósmy] sympozjon PTMTS : 8–12. 02. 1999 Gliwice

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza stateczności konstrukcji cienkościennych sprężanych technologicznieAnalysis of stability of thin-walled plain girders after the process of technological prestressing / A. BLUM, D. Chodorowska // W: XI Sympozjum stateczności konstrukcji : Zakopane, 11–15 września 2006 = tability of structures XI\textsuperscript{th} symposium / red. Katarzyna Kowal-Michalska, Radosław J. Mania. — Łódź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, [2006]. — ISBN10: 83-914019-3-6. — S. 73–80. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza wpływu trwałych odkształceń dźwigarów mostowych na rozwój pęknięć lamelarnychAnalysis of permanently deformed girders of crane bridges on development of lamellar tearing of steel sheets / Artur BLUM, Tomiasz Kubiak, Tadeusz Niezgodziński // W: XXII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego = 22\textsuperscript{nd} Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Jachranka, 18–21 października 2006. — [Warszawa : Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej], [2006]. — S. 155–160. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Badania doświadczalne blach środnikowych z imperfekcjamiExperimental test of web plates having imperfections / Artur BLUM, Tadeusz Niezgodziński, Zbigniew Orłoś // W: XIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego : Jachranka, 18–20 października 2000 = 19\textsuperscript{th} Symposium on Experimental Mechanics of Solids. — Warszawa : ITLiMS PW, 2000. — S. 127–132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Diagnostics of permamently deformed girders of travelling cranesDiagnostyka trwale odkształconych mostów suwnicowych / A. BLUM // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2005 vol. 51 iss. 4, s. 629–638. — Bibliogr. s. 638, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Diagnostyka i regeneracja wytrzymałościowa skrzynkowych mostów suwnicowych[Diagnostics and strength regeneration of the box girders of crane bridges] / Artur BLUM. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2002. — 142, [1] s. — (Biblioteka Problemów Eksploatacji). — Bibliogr. s. 139–[143]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Eksperymentalna analiza sprężanych technologicznie konstrukcji cienkościennychExperimental analysis of technological prestressed thin-walled structures / Dorota Chodorowska, Artur BLUM // W: XXIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego [Dokument elektroniczny] : Jachranka 15–18 października 2008 : materiały = 23\textsuperscript{rd} Symposium on Experimental Mechanics of Solids : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Politechnika Warszawska], [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz.. — Streszczenie także W: XXIII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego im. prof. Jacka Stupnickiego = 23rd Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Jachranka, 15–18 października 2008 . — [Warszawa : Politechnika Warszawska. Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, 2008]. — S. 8. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Eksperymentalne badania wpływu sprężania technologicznego blachownic na ich statecznośćAn experimental investigation on the influence of the technological presstresing on the stability of the plate girders / Dorota Chodorowska, Artur BLUM // W: Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : II polsko-ukraińska konferencja naukowa : [12–14. 10. 2005 r., Kraków] : zbiór prac = Tehnìčno-ekonomìčne spriânnâ rozvitku pìdpriêmnictva : II pol's'ko-ukraïns'ka naukova konferencìâ / pod red. Czesława Niżankowskiego. — Kraków : [Politechnika Krakowska], 2005. — ISBN10: 8372423555. — S. 25–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Experimental analysis of prestressed thin-walled structures stability / A. BLUM, D. Chodorowska // Thin-Walled Structures ; ISSN 0263-8231. — 2007 vol. 45 no. 10–11 spec. iss., s. 834–839. — Bibliogr. s. 839, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-10-17. — tekst: https://goo.gl/dRWTz3

 • keywords: structure stability, technological prestressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.tws.2007.08.040

17
 • Klasy przekrojów oraz ich wpływ na nośność konstrukcji cienkościennychCross-section classes and their influence on load capacity of thin-walled structures / Artur BLUM, Kamil Haremski, Dominika Najder // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2008 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-922183-88. — S. 312–319. — Bibliogr. s. 319, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Komputeryzacja a problemy normalizacji w projektowaniu stalowych ustrojów nośnych suwnic pomostowychComputerisation and problems of standardisation in project designing of steel made carrying equipment of overhead travelling cranes / Artur BLUM, Zbigniew RUDNICKI // Problemy Projektowe Przemysłu i Budownictwa : czasopismo naukowo-techniczne. — 2001 R. 48 nr 3–4, s. 77–80. — Bibliogr. s. 79–80, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kratownice[Trusses] / Artur BLUM. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 144, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0130). — Bibliogr. s. 141–[145]. — ISBN10: 83-89388-08-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kratownice[Trusses] / Artur BLUM. — Wyd. 2 poszerz.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 164, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0224). — Bibliogr. s. 161–[165]. — ISBN10:  83-7464-084-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Method of increasing the welded box girders operational lifetime by compensation for fatigue processesMetoda zwiększania wytrzymałości eksploatacyjnej spawanych dźwigarów skrzynkowych poprzez kompensację procesów zmęczeniowych / A. BLUM, M. MAZIARZ // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2001 vol. 47 iss. 3, s. 353–367. — Bibliogr. s. 366, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Numerical and experimental investigations of web sheets imperfection changes in the process of technological prestressing of girdersAnalityczne i eksperymentalne badania imperfekcji blach środnikowych dźwigarów skrzynkowych wywołanych procesem technologicznego prostowania dźwigarów / Artur BLUM, Tomasz Kubiak, Tadeusz Niezgodziński, Zbigniew Orłoś, Jacek Woliński // Archiwum Budowy Maszyn = The Archive of Mechanical Engineering ; ISSN 0004-0738. — 2000 vol. 47 no. 4, s. 325–331. — Bibliogr. s. 331, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Numeryczna analiza rozwoju pęknięć lamelarnych w dźwigarach skrzynkowych suwnic pomostowych[Numerical analysis of laminar tearing growths in the box girders of overhead travelling crane] / Artur BLUM, Tomasz ŁATA, Kamil Hamerski // W: MES 2007 : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13–16 listopada 2007 : streszczenia / zespół red. Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 19–20. — Pełny tekst W: MES 2007 [Dokument elektroniczny] : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13–16 listopada 2007 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / zespół red. Marian Klasztorny, Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. — [Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis referatów”). — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Numeryczna i eksperymentalna analiza statyczna wpływu sztywności węzłów spawanych konstrukcji kratowych na stan ich wytężenia[Numerical and experimental static analysis of node stiffness influence on the strength of welded truss structures] / Artur BLUM, Zbigniew RUDNICKI // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 767–772. — Bibliogr. s. 772, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Numeryczne i doświadczalne badania zmian imperfekcji blach środników przy technologicznym sprężaniu dźwigarówNumerical and experimental investigations of web sheets imperfection changes in the process of technological prestressing of girders / Artur BLUM, Tomasz Kubiak, Tadeusz Niezgodziński, Zbigniew Orłoś, Jacek Woliński // W: „Modelowanie w mechanice” : XXXIX sympozjon PTMTS : 14–18.02.2000 Wisła : streszczenia referatów / kol. red. Witold Gutkowski [et al.] ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice ; Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk ; Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Mechaniki Stosowanej. — Gliwice : Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000. — ISBN10: 83-911764-5-2. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: