Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bieniek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-6965-4369

ResearcherID: brak

Scopus: 57209296122

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
2
 • A multifaceted analysis of intermediate co-pyrolysis of biomass with tetra pak waste / Wojciech JERZAK, Artur BIENIEK, Aneta MAGDZIARZ // W: CPOTE 2020 [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} international conference Contemporary Problems of Thermal Engineering : Online, 21-24 September 2020 : book of abstracts / ed. Lucyna Czarnowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : Silesian University of Technology, Department of Thermal Engineering], [2020]. — Ekran [1] CPOTE2020-1089-A. — Tryb dostępu: https://www.s-conferences.eu/cpote2020/BookOfAbstracts/Abstract/89# [2020-10-12]

 • keywords: biomass, thermogravimetric analysis, tetra pak, fixed bed reactor, co-pyrolysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza opłacalności ekonomicznej produkcji chłodu przy wykorzystaniu chłodziarek adsorpcyjnychAnalysis of economic cost efficiency of cooling at the use of adsorption refrigerators / Jan KUCHMACZ, Artur BIENIEK, Łukasz MIKA // Chłodnictwo ; ISSN 0009-4919. — 2019 R. 54 nr 1, s. 22–27. — Bibliogr. s. 27. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: odzysk ciepła, chłodziarki adsorpcyjne

  keywords: heat recovery, adsorption refrigerators

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/8.2019.1.4

4
5
 • Modeling of a combined cycle gas turbine integrated with an adsorption chiller / Karol SZTEKLER, Wojciech KALAWA, Łukasz MIKA, Jarosław Krzywański, Karolina Grabowska, Marcin Sosnowski, Wojciech NOWAK, Tomasz SIWEK, Artur BIENIEK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 3 art. no. 515, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-01-21. — XII International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : ICCHMT2019. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/3/515/pdf

 • keywords: gas turbine, sorption chiller, polygeneration, increasing efficiency, steam cycle, recovery heat

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13030515

6
 • Numerical investigation of biomass fast pyrolysis in a free fall reactor / Artur BIENIEK, Wojciech JERZAK, Aneta MAGDZIARZ // W: CPOTE 2020 [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} international conference Contemporary Problems of Thermal Engineering : Online, 21-24 September 2020 : book of abstracts / ed. Lucyna Czarnowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : Silesian University of Technology, Department of Thermal Engineering], [2020]. — Ekran [1] CPOTE2020-1052-A. — Tryb dostępu: https://www.s-conferences.eu/cpote2020/BookOfAbstracts/Abstract/52 [2020-10-12]

 • keywords: biomass, Euler-Euler model, free fall reactor, fast pyrolysis, CFD calculation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób i układ chłodzenia wnętrza kabiny samochodu[Method of cooling car cabin interior and system therefor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WÓJCIK Tadeusz, BIENIEK Artur, KUTA Marta. — Int.Cl.: B60H 1/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 426803 A1 ; Opubl. 2020-03-09. — Zgłosz. nr P.426803 z dn. 2018-08-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 6, s. 20-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL426803A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8