Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Basiura, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1034-6078 orcid iD

ResearcherID: ABE-5706-2020

Scopus: 57194058742

PBN: 5f856624085dcb410a25eda2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Common graph representation of different XBRL taxonomies / Artur BASIURA, Leszek KOTULSKI, Dominik Ziembiński // W: Intelligent Information and Database Systems : 14th Asian Conference, ACIIDS 2022 : Ho Chi Minh City, Vietnam, November 28–30, 2022 : proceedings, Pt. 1 / eds. Ngoc Thanh Nguyen, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2022. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 13757. Lecture Notes in Artificial Intelligence). — ISBN: 978-3-031-21742-5 ; e-ISBN: 978-3-031-21743-2. — S. 507–515. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-09. — A. Basiura - dod. afiliacja: BFT24.COM, Lublin

  orcid iD
 • keywords: graph, graph methods, similarity graph, Xbrl

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-21743-2_40

2
3
4
 • Graph-based street similarity comparing method / Konrad KOMNATA, Artur BASIURA, Leszek KOTULSKI // W: Theory and applications of dependable computer systems : proceedings of the fifteenth international conference on Dependability of Computer Systems DepCoS-RELCOMEX : June 29–July 3, 2020, Brunów, Poland / eds. Wojciech Zamojski, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2020. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 1173). — ISBN: 978-3-030-48255-8 ; e-ISBN:  978-3-030-48256-5. — S. 366–377. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-22

  orcid iD
 • keywords: graph, road traffic, smart city, photometric calculations, Street Similarity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-48256-5_36

5
 • Lighting system modernization as a source of green energy / Leszek KOTULSKI, Artur BASIURA, Igor WOJNICKI, Sebastian Siuchta // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 10 art. no. 2771, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-12. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/10/2771/pdf

  orcid iD
 • keywords: computer aided design, graph transformations, levelized cost of electricity, green energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14102771

6
7
 • Optymalizacja istniejących instalacji oświetleniowych w kontekście normy CEN 13201:2015[Optimization of existing lighting installations in the context of CEN Standard 13201:2015] / Artur BASIURA // W: Inteligentne oświetlenie miejskie [Dokument elektroniczny]. Cz. 3, Nowy wymiar inteligentnego oświetlenia – dynamiczne sterowanie w praktyce : 1 grudnia 2016, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Slajdy 1–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.oswietlenie.krakow.pl/files/ABasiura_OptymalizacjaIstniejacychInstalacjiOswietleniowych_2016.pdf [2018-12-07]. — A. Basiura - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Roadway lighting retrofit: environmental and economic impact of greenhouse gases footprint reduction / Adam SĘDZIWY, Artur BASIURA, Igor WOJNICKI // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2018 vol. 10 iss. 11 art. no. 3925, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-29. — A. Basiura - dod. afiliacja: GRADIS Sp. z o. o.. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3925/pdf

  orcid iD
 • keywords: energy efficiency, lighting control, CO2 emission, greenhouse gases, street lighting, LED lighting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su10113925

9
 • Równoległe transformacje grafowe – podstawy formalne i zastosowaniaParallel graph transformation - formal background and applications / Leszek KOTULSKI, Artur BASIURA, Sebastian ERNST, Adam SĘDZIWY, Igor WOJNICKI // W: Nauka – technika – technologia : seria wydawnicza AGH, T. 5. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — Materiały z konferencji naukowej "Wydział Elektryczny AGH – Wczoraj, Dziś i Jutro" : 23 czerwca 2022, Kraków. — ISBN: 978-83-66727-84-7 ; e-ISBN: 978-83-67427-00-5. — S. 65–81. — Bibliogr. s. 78–81, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0602/NTT_tom5_065.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: gramatyki grafowe, wspomaganie projektowania złożonych systemów, równoległe transformacje grafowe

  keywords: graph grammars, design support of complex systems, parallel graph transformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-67427-00-5_5

10
 • Similarity and conformity graphs in lighting optimization and assessment / Artur BASIURA, Adam SĘDZIWY, Konrad KOMNATA // W: Computational Science – ICCS 2021 : 21st international conference : Krakow, Poland, June 16–18, 2021 : proceedings, Pt. 4 / eds. Maciej Paszyński, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2021. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 12745. Theoretical Computer Science and General Issues ; ISSN 2512-2010). — ISBN: 978-3-030-77969-6 ; e-ISBN: 978-3-030-77970-2. — S. 145–157. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-09

  orcid iD
 • keywords: optimization, complexity, graph methods, conformity graph, similarity graph

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-77970-2_12

11
 • Wpływ nowej normy oświetleniowej EN 13201: 2015 na istniejące instalacje oświetleniowe projektów zgodnie z normą PN-EN 13201: 2007[Impact of the new lighting standard EN 13201: 2015 on existing lighting installations of projects in accordance with PN-EN 13201: 2007] / Artur BASIURA // W: Inteligentne oświetlenie miejskie [Dokument elektroniczny]. Cz. 3, Nowy wymiar inteligentnego oświetlenia – dynamiczne sterowanie w praktyce : 1 grudnia 2016, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.oswietlenie.krakow.pl/files/ABasiura_WplywNowejNormyNaIstniejaceInstalacje_2016.pdf [2018-12-10]. — A. Basiura - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: