Wykaz publikacji wybranego autora

Arleta Staszuk, mgr inż.

doktorant

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kaib, *Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Analiza akustyczna głosu dwudźwięcznego : [streszczenie][Acoustic analysis of the bisonorous voice] / Arleta STASZUK, Benita Kostrzewa, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Akustyka w audiologii i foniatrii : XIV. konferencja z cyklu : Poznań, 22–23 maja 2015. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 22–23. — Arleta Staszuk, Ryszard Tadeusiewicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza akustyczna sygnału mowy w przypadku dysfonii spastycznej[Acoustic analysis of the speech signal in the case of spasmodic dysphonia] / Arleta STASZUK, Benita Kostrzewa, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa : Warszawa, 14–16 października 2015 r. / Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN. — [Warszawa : s. n.], [2015] + CD. — ISBN: 978-83-937303-2-2. — S. 20. — A. Staszuk, R. Tadeusiewicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Komputerowe wspomaganie analizy rozmazu krwi[Computer-aided analysis of blood smear] / STASZUK Arleta, Kostrzewa Benita, Kwiatkowski Jacek, TADEUSIEWICZ Ryszard, Karuga-Kuźniewska Ewa, Kuliszkiewicz-Janus Małgorzata, Rybak Zbigniew // W: BioMedTech Silesia 2015 [Dokument elektroniczny] : [Zabrze, 24 kwiecień 2015] : international conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zabrze : s. n.], [2015]. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word. — Tryb dostępu: http://biomedtech.eu/images/stories/Referaty/2015/doktor/13_doktor.pdf [2015-05-28]. — Arleta Staszuk, Ryszard Tadeusiewicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowanie mechanizmów wytwarzania mowy patologicznej[Modelling of mechanisms creating the pathological speech] / Arleta STASZUK, Benita Kostrzewa, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych [Dokument elektroniczny] : VI sympozjum : Wrocław, 19–20 czerwca 2015 : materiały konferencyjne / Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, cop. 2015. — ISBN: 978-83-934204-8-3. — S. 97–98. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.winiarski.awf.wroc.pl/6sympkib/streszczenia.pdf [2015-06-01]. — Bibliogr. s. 98. — A. Staszuk, R. Tadeusiewicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: modelowanie, mowa patologiczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nanotechnologia w biomedycynieNanotechnology in biomedicine / Benita Kostrzewa, Arleta STASZUK, Ryszard TADEUSIEWICZ, Ewa Karuga-Kuźniewska, Zbigniew Rybak // W: Wybrane zagadnienia z bioekonomii / red. nauk. Małgorzata Krzywonos. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 411). — Publikacja zawiera materiały z konferencji: Wkraczając w świat nauki 2015 : II ogólnopolska konferencja młodych naukowców nauk przyrodniczych : 10–11 września 2015, Wrocław. — ISBN: 978-83-7695-567-4. — S. 59–86. — Bibliogr. s. 81–86, Streszcz., Summ.. — A. Staszuk, R. Tadeusiewicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: materiały węglowe, nanomedycyna, nośniki leków, dendrymery, kropki kwantowe

  keywords: quantum dots, carbon materials, nanomedicine, drug carriers, dendrimers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2015.411.06

6
 • Opatrunek chitozanowy - rozwiązanie problemu ran przewlekłych?[Chitosan wound dressing - promising solution for chronic wounds?] / Ewa Karuga-Kuźniewska, Benita Kostrzewa, Arleta STASZUK, Zbigniew Rybak // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa : Warszawa, 14–16 października 2015 r. / Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN. — [Warszawa : s. n.], [2015] + CD. — ISBN: 978-83-937303-2-2. — S. 120. — A. Staszuk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Starcze zwyrodnienie plamki żółtej – kierunki badań[Age related macular degeneration – research directions] / Kostrzewa Benita, STASZUK Arleta, TADEUSIEWICZ Ryszard, Karuga-Kuźniewska Ewa, Rybak Zbigniew // W: BioMedTech Silesia 2015 [Dokument elektroniczny] : [Zabrze, 24 kwiecień 2015] : international conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zabrze : s. n.], [2015]. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word. — Tryb dostępu: http://biomedtech.eu/images/stories/Referaty/2015/doktor/14_doktor.pdf [2015-05-28]. — Arleta Staszuk, Ryszard Tadeusiewicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sztuczna zastawka żylna – proponowane rozwiązania[Artificial venous valve – proposed solutions] / Benita Kostrzewa, Arleta STASZUK, Ewa Karuga-Kuźniewska, Zbigniew Rybak // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa : Warszawa, 14–16 października 2015 r. / Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN. — [Warszawa : s. n.], [2015] + CD. — ISBN: 978-83-937303-2-2. — S. 81. — Arleta Staszuk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Telerehabilitacja osób z niesprawnością kończyny górnej[Telerehabilitation for people with upper limb disability] / Arleta STASZUK, Benita Kostrzewa, Ryszard TADEUSIEWICZ, Ewa Karuga-Kuźniewska // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych [Dokument elektroniczny] : VI sympozjum : Wrocław, 19–20 czerwca 2015 : materiały konferencyjne / Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, cop. 2015. — ISBN: 978-83-934204-8-3. — S. 95–96. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.winiarski.awf.wroc.pl/6sympkib/streszczenia.pdf [2015-06-01]. — Bibliogr. s. 96. — A. Staszuk, R. Tadeusiewicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: telerehabilitacja, zdalna rehabilitacja, niedowład kończyny górnej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Zakażenia układu naczyniowego – charakterystyka, czynniki ryzyka, metody zapobiegania i konsekwencje ekonomiczneVascular system infections: characteristics, risk factors, prevention methods and economic impact / Benita Wiatrak, Ewa Karuga-Kuźniewska, Arleta STASZUK, Justyna Gabryś, Ryszard TADEUSIEWICZ // Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine ; ISSN 0370-0747. — 2016 vol. 46 nr 1, s. 59–69. — Bibliogr. s. 66–68, Streszcz., Abstr.. — A. Staszuk, J. Gabryś, R. Tadeusiewicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: biomateriały, opieka medyczna, bakteriemia

  keywords: biomaterials, health care system, bacteremia

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17219/pim/64696