Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Zięba, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości wykorzystania wodoru i hydratów metanu w gospodarce energetycznejAnalysis of applicability of hydrogen and methane hydrates in energy management / Antoni ZIĘBA, Łukasz de Ankerburg Wagner, Krzysztof KOWALCZYK // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = 13\textsuperscript{th} international scientific-technical conference, T. 2 = New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering / [kol. red. Stanisław Stryczek, Rafał Wiśniowski] ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — S. 197–201. — Bibliogr. s. 201, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza sposobów intensyfikacji wynoszenia zwiercinAnalysis of intensification methods for cuttings removal / Antoni ZIĘBA, Mirosław RZYCZNIAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/1, s. 283–289. — Bibliogr. s. 289, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza sposobów intensyfikacji wynoszenia zwiercin : [streszczenie]Analysis of intensification methods for cuttings removal : [abstract] / Antoni ZIĘBA, Mirosław RZYCZNIAK // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — ISBN10:  8391728609. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Attempt at explaining co-operation between diamond bit and rock in the drilling process, including thermal effect / Antoni ZIĘBA // W: Technický rozvoj v technólogii a zariadeniach v prieskumnom a hlbinnom vŕtaní : 9 Medzinárodná Banícka Konferencia : September 2–5 1997 Košice, Slovakia. Sekcia 3, Mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie. Sekcia Č. 3, podsekcia : Vŕtanie = Technical development in technologies and equipments at the survey and deep hole drilling. Section 3: Mechanization transport and drilling. Section 3, sub-section: drilling : 9th International Mining Conference / Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií Technickej Univerzity v Košicach. — [Košice : Štroffek], [1997]. — S. 35–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka zanieczyszczeń atmosfery substancjami z procesu spalania paliw kopalnychCharacteristic of atmospheric pollutions with the products of fossil fuels combustion / Antoni ZIĘBA, Dominik STAŚKO, Mykoła Dudla // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 R. 18/1, s. 295–302. — Bibliogr. s. 301–302, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czynnik ekologiczny w ekonomicznej ocenie gospodarki energetycznej krajuThe ecological factor for an economic evaluation of polish power management / Antoni ZIĘBA, Dominik STAŚKO // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — ISBN10: 8387854530. — S. 225–228. — Bibliogr. s. 227–228, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Diagnostyka urządzeń wiertniczych[Diagnostics of rigs] / Gennadij G. Piwniak, Maciej KALISKI, Antoni ZIĘBA, Leonid J. Mieszczerjakow, Mykoła A. Dudla. — Kraków ; Dniepropietrowsk : Lettra-Graphic, 2004. — 174 s.. — Bibliogr. s. 173–174. — ISBN10: 83-89937-05-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ecological prerogatives in educating mining specialists in Poland and in the former socialist countries / A. ZIĘBA // W: Mine planning and equipment selection 1999 & Mine environmental and economical issues 1999 : proceedings of the eighth international symposium on Mine planning and equipment selection & The international symposium on Mine environmental and economical issuses, Dnipropetrovsk (Ukraine) 15–18 June 1999 / ed. Gennadiy G. Pivnyak, Raj K. Singhal. — Dnipropetrovsk : NMUU [National Mining University of Ukraine], 1999. — S. 193–194. — Bibliogr. s. 194

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Efektywność wykorzystania materiałów wybuchowych do wykonywania wykopów w gruncieEfficiency of using explosives for earth works / Wasilij Nikołajewicz Mandrikiewicz, Nikołaj Andrejewicz Dudla, Antoni ZIĘBA, Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1998 [wyd. 2000] t. 15, s. 101–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Filtr studzienny[Water intake well filter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Antoni ZIĘBA. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 43/08. — Polska. — Opis patentowy ; PL 189449 B1 ; Udziel. 2004-11-10 ; Opubl. 2005-08-31. — Zgłosz. nr P.326687 z dn. 1998-06-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL189449B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Gruppovoj metod vzryvaniâ sležavšihsâ domennyh šlakov[The group method of valley shooting (with the use of explosives) aimed at trench making] / V. N. Mandrikevič, N. A. Dudlâ, Ul'ânčenko V. P., ZIĘBA A. // W: Aktualny stan i perspektywy rozwoju górnictwa w aspekcie ochrony środowiska : konferencja naukowa z okazji X-lecia współpracy : Dnepropetrovsk – Kraków, maj 1996 = Aktual'noe sostoânie i predposylki progressa gornodobyvaûŝej promyšlennosti v aspekte ohrany okružaûŝej sredy / Państwowa Akademia Górnicza Ukrainy w Dniepropietrowsku ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, 1996. — S. 199–204. — Bibliogr. s. 204

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Inżyniersko-ekologiczne metody stabilizacji skarp i stoków górskich[Engineering-environmental methods of escarp and slope stabilization] / Antoni ZIĘBA, Mykoła Dudla, Marek MIJAL, Dominik STAŚKO // W: XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 29–30 czerwca 2000, T. 2 = 11\textsuperscript{th} International Scientific-Technical Conference „New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-905880-6-4. — S. 259–268. — Bibliogr. s. 268, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Issledovaniâ èffektivnosti vzaimodejstviâ dvuh zarâdov vybrosa na stadii razvitiâ ih gazovyh polostej[Research on effectiveness of joint action of two blowing charges on, ejection of excavated material at the stadium of gaseous shock wave development] / V. N. Mandrikevič, O. N. Oberemok, N. A. Dudlâ, A. ZIĘBA // W: Aktualny stan i perspektywy rozwoju górnictwa w aspekcie ochrony środowiska : konferencja naukowa z okazji X-lecia współpracy : Dnepropetrovsk – Kraków, maj 1996 = Aktual'noe sostoânie i predposylki progressa gornodobyvaûŝej promyšlennosti v aspekte ohrany okružaûŝej sredy / Państwowa Akademia Górnicza Ukrainy w Dniepropietrowsku ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, 1996. — S. 205–214. — Bibliogr. s. 213

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Konstrukcii fil'trov na osnove novyh adsorbcionnyh materialov[Filters construction based on new sorptive materials] / ZIĘBA A., RECZYŃSKI W., Dudlâ N. // W: “Bezopasnost' žiznedeâtel'nosti v XXI veke” : četvertyj meždunarodnyj simpozium : ânvar' 2004 goda = “Bezpeka žittêdìâl'nostì u XXI storìččì” = “Life safety in XXI century” / red. Spirin V. F. ; Meždunarodnaâ Akademiâ nauk Èkologii i Bezopasnosti žiznedeâtel'nosti (associirovannyj člen OON) [etc.]. — Dnepropetrovsk : Ûžno-Ukrainskoe otdelenie MANÈB ; Vseukrainskij naučno-tehničeskij žurnal “Tehnopolis”, 2004. — S. 25–27. — Bibliogr. s. 27, Rez., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metodyka badania i wpływ ciśnienia hydrostatycznego na energochłonność urabiania skał[Methodology of analysis and influence of hydrostatic pressure on energy consumption of rock mining] / Paszczenko A. W., Dudla N. A., ZIĘBA A., Paszczenko A. A. // W: „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 2–3 lipca 1998, T. 2 = “New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” : IX international scientific-technical conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : WWNiG AGH, 1998. — Opis częśc. wg okł.. — S. 35–38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mieszacz płynów do otworowej eksploatacji kopalin użytecznych za pomocą podnośnika powietrznego[Fluid mixer for bore-hole useful mineral production by means of air-lift pump] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MACUDA, Antoni ZIĘBA, Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ. — Int.Cl.: E21B 43/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 198921 B1 ; Udziel. 2008-01-18 ; Opubl. 2008-07-31. — Zgłosz. nr P.355244 z dn. 2002-07-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL198921B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Mieszacz płynów do otworowej eksploatacji kopalin użytecznych za pomocą podnośnika powietrznego[Fluid mixer for bore-hole useful mineral production by means of air-lift pump] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MACUDA Jan, ZIĘBA Antoni, RZYCZNIAK Mirosław, CHRZĄSZCZ Wacław. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 43/12. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 355244 A1 ; Opubl. 2004-02-09. — Zgłosz. nr P.355244 z dn. 2002-07-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2004  nr 3, s. 39-40. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL355244A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Nekotorye aspekty proektirovanija konstrukcii i technologii burenija skvažin na vodu[Certain aspects of design and drilling technology for water intake wells] / A. ZIĘBA, N. Dudlja // Sbornik Naučnych Trudov Nacional'noj Gornoj Akademii Ukrainy. — 1999 no. 6 t. 4, s. 15–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Niektóre problemy z zakresu techniki i technologii ujmowania wód podziemnych studniami wierconymi[Selected problems of related to the techniques and technology of groundwater intaking through the drilled wells] / Antoni ZIĘBA, Marek MIJAL // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 395–403. — Bibliogr. s. 403, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nowa technologia izolacji horyzontów chłonnych[The new technology of isolating of absorptive horizons] / Brażenienko A. M., Dudla N. A., A. ZIĘBA, Sudakow A. K. // W: „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 2–3 lipca 1998, T. 2 = “New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” : IX international scientific-technical conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : WWNiG AGH, 1998. — Opis częśc. wg okł.. — S. 25–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • O energii kinetycznej wybuchu i racjonalnych parametrach robót strzelniczych w skałach o różnej wytrzymałości[On kinetic energy due to outbursts and rational parameters of blaster works in rocks of varying strenght] / N. M. Studinskij, [et al.], Antoni ZIĘBA, [et al.] // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 295–301. — Bibliogr. s. 301, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena podstawowych właściwości kruszyw naturalnychEvaluation of basic properties of natural aggregates / Maciej KALISKI, Antoni ZIĘBA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 R. 18/1, s. 103–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena sytuacji i drogi rozwiązywania problemów jakości wody pitnej w warunkach intensywnego antropogenicznego oddziaływania na hydrosferę w Polsce i na Ukrainie. Cz. 1, Ekonomiczna efektywność przedsięwzięć ochrony wódEvaluation of situation and ways of solving problems related with the quality of drinking water in the conditions of strong anthropogenic influence on the hydrosphere in Poland and Ukraine. Pt. 1, Economic efficiency of environmental protection / Antoni ZIĘBA, Witold RECZYŃSKI, Mykoła Dudla // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/1, s. 273–281. — Bibliogr. s. 281, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ochrona wód, woda

  keywords: water protection, water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena sytuacji i drogi rozwiązywania problemów jakości wody pitnej w warunkach intensywnego antropogenicznego oddziaływania na hydrosferę w Polsce i na Ukrainie. Cz. 2, Wybrane rozwiązania techniczne do pozyskiwania i uzdatniania wody podziemnejAssessment of current situation and possible solutions connected with water quality problems under intensive antropogenic pressure on hydrosphere in Poland and Ukraine. Pt. 2, Chosen new techniques and technologies of water treatment obtained from dug wells / Antoni ZIĘBA, Witold RECZYŃSKI, Mykoła Dudla // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 477–483. — Bibliogr. s. 483, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: