Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Woźnicki, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: EFJ-7242-2022

Scopus: 36462643800

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
 • Aluminium i jego stopy[Aluminium and its alloys] / Marian BRONICKI, Antoni WOŹNICKI // W: Inżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0406). — ISBN: 978-83-7464-397-9. — S. 231–256. — Bibliogr. s. 255–256

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza przemysłowych warunków homogenizacji okresowej wlewków ze stopów aluminiumAnalysis of industrial conditions of periodic homogenization of billets from aluminium alloys / Marian BRONICKI, Antoni WOŹNICKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 12, s. 907–909. — Bibliogr. s. 909

 • słowa kluczowe: stopy aluminium, homogenizacja okresowa, homogenizacja ciągła

  keywords: aluminium alloys, batch homogenization, continuous homogenization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza źródeł kosztów w etapach procesu wytwarzania wyciskanych profili ze stopów aluminiumAnalysis of costs origins in the stages of aluminium alloys extruded profiles manufacturing process / Bożena BORYCZKO, Justyna GRZYB, Antoni WOŹNICKI // W: Wybrane zagadnienia zarządzania produkcją we współczesnych przedsiębiorstwach : [inżynieria produkcji] : praca zbiorowa / red. nauk. Edyta Kardas, Joanna Michalik. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016. — (Monografie / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-632X ; nr 63). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63989-46-0. — S. 120–128. — Bibliogr. s. 128, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of Differential Scanning Calorimetry (DSC) for evaluation of aluminium alloys billets homogenization parameters / Antoni WOŹNICKI, Grzegorz WŁOCH // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 243–244. — Bibliogr. s. 244. — Toż. na dysku Flash w części: Scientific and Technical

 • keywords: homogenization, DSC, aluminium alloys billets, solidus temperature, incipient melting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania mikrostruktury stopów AlMgSi(Cu) po różnych wariantach homogenizacjiMicrostructure investigations of AlMgSi(Cu) alloys after different homogenisation variants / Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Antoni WOŹNICKI, Grzegorz WŁOCH, Jacek MADURA, Dariusz LEŚNIAK, Bartłomiej Płonka // W: OMIS'2022 : Odkształcalność Metali i Stopów : XIV konferencja naukowa : 22–25 listopada 2022, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia : abstracts / Sekcja Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022. — ISBN: 978-83-7934-614-1. — S. 23–25. — Tekst pol.-ang.. — B. Leszczyńska-Madej, A. Woźnicki, G. Włoch, J. Madura, D. Leśniak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania warunków homogenizacji jubilerskiego stopu srebra próby 925Investigations of the homogenization conditions of the jewellery silver alloy 925 fineness / Antoni WOŹNICKI, Marcin MROCZKOWSKI, Piotr Noga // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 3, s. 115–122. — Bibliogr. s. 121–122

 • słowa kluczowe: homogenizacja, ilościowa analiza mikrostruktury, stop AgCu

  keywords: homogenization, quantitative microstructure analysis, AgCu alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • E-learning jako narzędzie wspomagające kształcenie inżynierówE-learning as a tool supporting education of engineers / Łukasz KUCZEK, Marcin MROCZKOWSKI, Antoni WOŹNICKI, Wacław MUZYKIEWICZ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 12, s. 772–778. — Bibliogr. s. 777–778

 • słowa kluczowe: e-learning, jakość kształcenia, narzędzia edukacyjne, kształcenie studentów, edukacja ustawiczna

  keywords: e-learning, educational tools, quality of education, education of students, continuing education (Lifelong Learning)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.12.21

9
 • Extrusion of AlCuMg alloys with simultaneous solution heat treatmentWyciskanie stopów AlCuMg przesycanych na wybiegu prasy / D. LEŚNIAK, A. WOŹNICKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 19–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0148-z

10
 • High-temperature homogenization of AlCuMg alloys for extrusion in T5 temperWysokotemperaturowa homogenizacja stopów AlCuMg przeznaczonych do wyciskania w stanie T5 / D. LEŚNIAK, M. BRONICKI, A. WOŹNICKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 499–513. — Bibliogr. s. 513

 • keywords: homogenization, billet microstructure, extrusion with solution heat treatment on the press, mechanical properties of extrusions in T5 temper, AlCuMg alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of the solution heat treatment temperature on selected physical properties of AlCuMg alloys / Grzegorz WŁOCH, Antoni WOŹNICKI, Bartosz Niziołek // W: MCC 1st : international conference on Metal, Ceramics and Composites : 14–16 September 2017, Varna, Bulgaria : book of abstracts / eds. Wojciech Polkowski, Natalia Sobczak, Ludmil Drenchev ; Technical University Varna, Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Metal Science, Equipment and Technologies ”Acad. A. Balevski” with Hydroaerodynamics Centre ; Foundry Research Institute. — Kraków : Foundry Research Institute, cop. 2017. — ISBN: 978-83-944902-6-3. — S. 46

 • keywords: heat treatment, DSC, scanning electron microscopy, aluminum alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Investigation of homogenization process of the 5019 alloy extrusion billets / Antoni WOŹNICKI, Dariusz LEŚNIAK, Grzegorz WŁOCH, Alicja WOJTYNA, Monika Zabrzańska // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 10–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: SEM, DSC, 5019 alloy, billets homogenization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.10

13
 • Investigations of homogenization process of the 5019 alloy extrusion billets / Antoni WOŹNICKI, Dariusz LEŚNIAK, Grzegorz WŁOCH, Alicja WOJTYNA, Monika Zabrzańska // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 61

 • keywords: SEM, DSC, 5019 alloy, billets homogenization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kształcenie studentów w obszarze tradycyjnych technik przetwórstwa metaliStudents education in the area of traditional metal forming techniques / Marcin MROCZKOWSKI, Łukasz KUCZEK, Antoni WOŹNICKI // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 114–115. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wiedza, efekty kształcenia, kształcenie studentów, przetwórstwo metali, umiejętności

  keywords: metal forming, knowledge, education of the students, education effects, skills

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kształtowanie własności plastycznych rur ze stopu 6082Obtaining high plastic properties of the 6082-alloy tubes / Marian BRONICKI, Janina Woźnicka, Antoni WOŹNICKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11, s. 682–685. — Bibliogr. s. 685. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006. — Opis wg okładki

 • słowa kluczowe: stop 6082, warunki starzenia, podatność do odkształceń plastycznych, rury ciągnione

  keywords: 6082 alloy, deformability, ageing conditions, drawn tubes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • New developments in extrusion of 2xxx alloys with solution heat treatment on the press / Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI, Marek GALANTY, Antoni WOŹNICKI, Artur RĘKAS // W: ET'12 [Dokument elektroniczny] : the tenth international aluminium Extrusion Technology seminar & exposition : Miami, May 15–18, 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2012]. — Dane na dysku Flash. — S. 239–252. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 252, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: data, papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Obróbka cieplna wyciskanych stopów AlMgThermal treatment of Al-Mg extruded alloys / Justyna GRZYB, Dariusz LEŚNIAK, Wojciech LIBURA, Antoni WOŹNICKI // W: OMIS' 2015 : Odkształcalność Metali i Stopów : XI konferencja naukowa : 17–20 listopada 2015, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Polska : [s. n.], [2015]. — S. 21. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena jakości kształtowników wyciskanych ze stopów AlMgSi przeznaczonych dla segmentu automotiveEstimation of quality of extrudates from AlMgSi alloys intended for automotive / Dariusz LEŚNIAK, Justyna GRZYB, Antoni WOŹNICKI, Alicja WASSERMANN, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Józef ZASADZIŃSKI, Henryk Jurczak // W: OMIS' 2017 : Odkształcalność Metali i Stopów : XII konferencja naukowa : 21–24 listopada 2017, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia, abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-181-8. — S. 29. — Tekst pol.-ang.. — D. Leśniak, J. Grzyb, A. Woźnicki, A. Wassermann, M. Dziki, K. Zabrowski, J. Madura, J. Zasadziński - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena jakości kształtowników wyciskanych ze stopów AlMgSi przeznaczonych dla segmentu automotiveEstimation of quality of extrudates from AlMgSi alloys intended for automotive / Dariusz LEŚNIAK, Justyna GRZYB, Antoni WOŹNICKI, Alicja WASSERMANN, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 12, s. 8–16. — Bibliogr. s. 16

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, stop 6060, wyciskanie, jakość powierzchni, tolerancje wymiarowe, konstrukcja matrycy

  keywords: extrusion, mechanical properties, 6060 alloy, surface quality, dimensional tolerances, die geometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2017.12.2

20
 • Optymalna szybkość chłodzenia po homogenizacji wlewków $AlMgSi$ przeznaczonych do wyciskania w stanie T5Optimal cooling rate after homogenizing of the $AlMgSi$ ingots designed for extrusion in the T5 state / Antoni WOŹNICKI, Jan RICHERT // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 5, s. 242–246. — Bibliogr. s. 246

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Otrzymywanie złota płatkowegoPreparation method of gold leaf / Michał MICHALSKI, Antoni WOŹNICKI, Marcin MROCZKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 10, s. 545–550. — Bibliogr. s. 550

 • słowa kluczowe: złoto, płatek złota, klepanie złota

  keywords: gold, gold leaf, goldbeating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Podatność do przeróbki plastycznej na zimno wyciskanych na gorąco stopów aluminium serii 5xxxCold formability of hot extruded aluminium alloys 5xxx series / Dariusz LEŚNIAK, Marcin MROCZKOWSKI, Antoni WOŹNICKI, Alicja WASSERMANN, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 9, s. 11–15. — Bibliogr. s. 15. — Błędny zapis nazwiska: A. Wassermman

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, walcowanie na zimno, struktura, stopy aluminium serii 5xxx, wyciskanie na gorąco

  keywords: mechanical properties, cold rolling, structure, hot extrusion, 5xxx series aluminium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2017.9.2

23
 • Podatność wlewków ze stopów AlMgSi do wyciskania z przesycaniem na wybiegu prasyExtrudability of AlMgSi billets for extrusion processes with solution heat treatment at the press output / Antoni WOŹNICKI, Jan RICHERT, Maria RICHERT, Janina Woźnicka // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 10–11, s. 468–473. — Bibliogr. s. 473, Streszcz., Abstr.. — Odkształcalność metali i stopów : V konferencja : Łańcut 18–21 listopada 2003

 • słowa kluczowe: homogenizacja, szybkość chłodzenia, stop AlMgSi, prasa, wlewka, wyciskanie z przesycaniem

  keywords: homogenization, cooling rate, Al-Mg-Si alloy, press, bilet, extrusion process with solution heat treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Praktyka wykorzystania platformy e-learningowej w dydaktyce na przykładzie uczelni technicznejThe practice of the e-learning platform application in teaching on the example of a technical university / Łukasz KUCZEK, Marcin MROCZKOWSKI, Antoni WOŹNICKI, Wacław MUZYKIEWICZ // Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education ; ISSN 1507-6563. — 2015 nr 4, s. 186–193. — Bibliogr. s. 192–193, Abstr.. — tekst: http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2015/edu_4_2015.pdf

 • słowa kluczowe: e-learning, jakość kształcenia, narzędzia edukacyjne, edukacja ustawiczna

  keywords: e-learning, educational tools, quality of education, continuing education

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Praktyka wykorzystania platformy e-learningowej w dydaktyce na Wydziale Metali NieżelaznychApplication of the e-learning platform in teaching at the Faculty of Non-Ferrous Metals / Łukasz KUCZEK, Marcin MROCZKOWSKI, Antoni WOŹNICKI // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 112–113. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: e-learning, jakość kształcenia, narzędzia edukacyjne, kształcenie studentów

  keywords: e-learning, educational tools, quality of education, students education

  cyfrowy identyfikator dokumentu: